! „ Tvn poławiacze PerełPobieranie 6.76 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.76 Kb.


Zapraszamy do udziału w programie „TVN Poławiacze Pereł”!

TVN Poławiacze Pereł”, to program stażowy skierowany do utalentowanych studentów kierunków społecznych i ekonomicznych, umożliwiający „wprowadzenie w krwioobieg” wiedzy zdobytej na studiach.
Co oferujemy?Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie?

Jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu:


  • Koordynator programu po stronie Uczelni: dr Ewy Marciniak e.marciniak@uw.edu.pl

  • Koordynator po stronie TVN: Ewelina Pilch e.pilch@tvn.pl
TVN S.A. • 02-952 Warszawa • ul. Wiertnicza 166 •­ www.tvn.pl

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000213007, kapitał zakładowy: 68 502 989 zł w całości wpłacony, NIP 9510057883, REGON 011131245
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna