§ 56 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznychPobieranie 17.64 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.64 Kb.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie § 56 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Ochronę mienia” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą Ofertę Nr 4 złożoną przez Biuro Ochrony Mienia „IKART”, 16 – 400 Suwałki, ul. Młynarskiego 5/38. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 432 469,26 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena 100 % wynosi – 100 pkt.1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT”

15 – 875 Białystok, ul. Krakowska 5

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:

475 034,40 zł netto + VAT 22% = 579 541,98 zł brutto
Oferta nr 2

EKOTRADE” Sp. z o.o.,ul. Prosta 2/14, 00 – 850 Warszawa

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:

437 778,00 zł netto + VAT 22% = 534 089,16 zł brutto
Oferta nr 3

FORMACJA S.C.

Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

Ul. Czesława Klimasa 2, 41 – 800 Zabrze

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:

413 292,00 zł netto + VAT 22% = 504 216,24 zł brutto
Oferta nr 5

AGEMA – SERWIS”Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

16 – 400 Suwałki, ul. Kościuszki 110

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:

515 916,00 zł netto + VAT 22% = 629 417,52 zł brutto
Oferta nr 6

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

Ochrona Osób i Mienia

53 – 111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:

475 560,00 zł netto + VAT 22% = 580 183,20 zł brutto
Oferta nr 7

Konsorcjum firm:

NORDSERWIS.PL Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 95 E, 15 – 257 Białystok

Nord – Serwis Kamiński, Jasiulewicz

Spółka Jawna

15 – 257 Białystok, ul. Mickiewicza 95E

Łączna cena w okresie 3 lat za wszystkie obiekty wynosi:480 633,12 zł netto + VAT 22% = 586 372,41 zł brutto
2. Dokonano streszczenia oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu:

Nazwa i adres Wykonawcy.

Kryterium – cena 100%

Razem

Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT”

15 – 875 Białystok,

ul. Krakowska 5

432 469,26 zł x 100 x 100% = 74,62 pkt

579 541,98 zł

74,62 pkt

EKOTRADE” Sp. z o.o.,

ul. Prosta 2/14,

00 – 850 Warszawa

432 469,26 zł x 100 x 100% = 80,97 pkt

534 089,16 zł

80,97 pkt

FORMACJA S.C.

Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

Ul. Czesława Klimasa 2,

41 – 800 Zabrze

432 469,26 zł x 100 x 100% = 85,77 pkt

504 216,24 zł

85,77 pkt

Biuro Ochrony Mienia „IKART”

16 – 400 Suwałki,

ul. Młynarskiego 5/38

432 469,26 zł x 100 x 100% = 100 pkt

432 469,26 zł

100 pkt

AGEMA – SERWIS”

Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

16 – 400 Suwałki,

ul. Kościuszki 110

432 469,26 zł x 100 x 100% = 68,71 pkt

629 417,52 zł

68,71 pkt

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

Ochrona Osób i Mienia

53 – 111 Wrocław, ul. Ślężna 118

432 469,26 zł x 100 x 100% = 74,54 pkt

580 183,20 zł

74,54 pkt

Konsorcjum firm:

NORDSERWIS.PL Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 95 E, 15 – 257 Białystok

Nord – Serwis Kamiński, Jasiulewicz

Spółka Jawna

15 – 257 Białystok,

ul. Mickiewicza 95E

432 469,26 zł x 100 x 100% = 73,75 pkt

586 372,41 zł

73,75 pkt

Suwałki, dnia 03.12.2009r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna