• postępująca neuropatia nerwu wzrokowego przebiegająca ze szczególną formą uszkodzenia jego strukturyPobieranie 32.35 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar32.35 Kb.
definicja jaskry:
• postępująca neuropatia nerwu wzrokowego przebiegająca ze szczególną formą uszkodzenia jego struktury

• postępujące, charakterystyczne ubytki w

polu widzenia
czynniki ryzyka rozwoju jaskry

podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe ( c.w )

ciśnienie wewnątrzgałkowe

• zapewnia utrzymanie właściwego napięcia gałki i jej krzwywizn optycznych

• norma 10-21 mmhg

• zależy od równowagi procesów wydzielania i odpływu cieczy wodnistej


ciecz wodnista:

- wytwarzana przez komórki nabłonka rzęskowego

- 1.5l/min ( noc), 2.5l/min ( dzień)

- mechanizm: aktywny - (80%)

bierny - (20%)

RR- brak bezpośredniego wpływu na

wytwarzanie cieczy wodnistej

wydzielanie cieczy wodnistej:

- czynne - układy enzymatyczne-

ATp-aza Na/K

anhydraza węglanowa

↑wydzielania: hipoksja, hipotermia, stan zapalny

↓wydzielania: lekiβ- blokery,

sympatykomimetyki


anatomia dróg odpływu

cieczy wodnistej

-a,b- beleczkowanie

-c- linia schwalbego

-d kanał schlemma

-e żyła nadtwardówki

-f włókna południkowe m. rzęskowego

-g ostroga twardówki

krążenie cieczy wodnistej

a - droga konwencjonalna- 90%

beleczkowanie kanał schlemma - żyły wodne

- b - droga niekonwencjonalna- 10%

ciało rzęskowe - żyły twardówki i naczyniówki

- c - przez tęczówkę

czynniki ryzyka rozwoju jaskry c.d.

­wywiad rodzinny

­wiek


­płeć (k > m)

­krótkowzroczność

­wrodzone wady narządu wzroku

­nabyte patologie narządu wzroku

­

-cukrzyca-nadciśnienie tętnicze

-choroba niedokrwienna serca

-migrena
patogeneza neuropatii n ii

selektywne uszkodzenie kk. zwojowych siatkówki

- pozostałe populacje są zaoszczędzone

teorie:
1. mechaniczna- upośledzenie transportu aksonalnego wskutek oddziaływania wysokiego c.w.


2. naczyniowa- niedokrwienie n. ii

efekt końcowy

apoptoza komórek zwojowych

diagnostyka


1.badanie podmiotowe
2. badanie przedmiotowe
ostrość wzroku
ciśnienie śródgałkowe
gonioskopia
dno oka
pole widzenia

badanie podmiotowe


1. zwykle ubogo- lub bezobjawowe
2. okresowe bóle głowy i oczu
3. efekt „ kół tęczowych

wokół źródeł światła”

4. wywiad rodzinny-

10% ryzyka dla rodzeństwa

4% ryzyka dla potomstwa

5. przebyte choroby gałki ocznej


6. współistniejące choroby

ogólnoustrojowe

badanie przedmiotowe

ostrość wzroku

pomiar ciśnienia śródgałkowego

tonometria

norma 10 – 21 mmhg

średnio 16 mmhg

ciśnienie wewnątrzgałkowe
- szybkość wydzielania cieczy

- opór dla odpływu  • ciśnienie w żyłach nadtwardówki

dobowe wahania c.w:
- max- rano ( najbardziej miarodajny

pomiar godz 6.00)


- tendencja do spadku w ciągu dnia


  • u zdrowych różnice dobowe - 5mmhg

impresyjna
aplanacyjna
bezkontaktowa

gonioskopia - badanie kąta przesączania

- ocena struktur kąta
- przeszkoda dla

odpływu
- ryzyko zamknięcia

kąta

klasyfikacja szerokości kąta(wg shaffera)
kąt otwarty – widoczny do :

• ciała rzęskowego - 4º

• ostrogi twardówkowki - 3º

• kanału schlemma - 2º

• trabeculum – 1/2º

• linii schwalbego – 1º - zagrożenie zamknięciem


kąt zamknięty – żadna struktura kąta nie jest widoczna

ocena tarczy nerwu II

jaskrowa neuropatia n. II

1. zagłębienie tarczy n ii - c/d = 0.3


2. pierścień nerwowo - siatkówkowy

- grubość

- barwa

- symetria


3. pień naczyniowy siatkówki
pole widzenia
• kinetyczne

• statycznepostępujące zmiany w polu widzenia

zmiany wczesne:

- poszerzenie plamy ślepej mariotta

- mroczki łukowate międz 10o a 20o

od punktu fiksacji

- mroczek seidla - wzdłuż łukowatego

przebiegu włókien

- schodek nosowy roennego

zmiany późne:

- dwie wyspy pola widzenia:

- pole centralne

- pole skroniowe ( które

utrzymuje się najdłużej)

gdx


hrt

klasyfikacja:

1. jaskra pierwotna
2. jaskra wtórna

3. jaskra wrodzona


jaskra pierwotna
z otwartym kątem przesączania

jaskra pierwotna otwartego kąta

jaskra normalnego ciśnienia

z zamykającym się kątem przesączaniazagrażające zamknięcie się kąta

gwałtowne zamknięcie się kąta

ostry atak jaskry

silny ból oka i głowy, nudności, wymioty

pogorszenie ostrości widzenia

przekrwienie mieszane

rogówka obrzęknięta

komora przednia spłycona

źrenica szeroka, sztywna

gałka twarda - bardzo wysokie ciśnienie > 60 mm Hg


jaskra wtórna

z otwartym kątem przesączania

z zamkniętym kątem przesączania- z blokiem źrenicy

- bez bloku źrenicy


jaskra wrodzona

anomalia anatomiczna struktury kąta

patologiczne rozdęcie gałki ocznej

pomiar wielkości rogówki

leczenie - chirurgiczne.jaskra dokonana

leczenie jaskry

• celem leczenia jaskry jest zatrzymanie postępu uszkodzeń n. II

• obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do takiego poziomu przy którym progresja zmian zostanie zahamowana

tzw. ciśnienie docelowe


leczenie jaskry

• stopień uszkodzenia jaskrowego• wyjściowy poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego• czynniki ryzyka


leczenie jaskry

sympatykolityki - antagoniści receptorów β


leki pierwszego rzutu w leczeniu

wszystkich postaci jaskry

- zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej

sympatykomimetyki – agoniści receptorów α2


- rozszerzają źrenicę
- zmniejszają wydzielanie cieczy wodnistej

stosowane głównie w jaskrze wtórnej


słaby efekt hipotensyjny w porównaniu

z β -blokerami

parasympatykomimetyki – zwiększenie ilości ach

( miotyki )


- otwarcie zamkniętego kąta przesączania

- zwężenie źrenicy

- oddzielenie podstawy tęczówki

od beleczkowania


- otwarty kąt przesączania

rozluźnienie utkania beleczkowania przez

( skurcz włókien podłużnych m. rzęskowego

i pociąganie ostrogi twardówki)

parasympatykomimetyki – zwiększenie ilości ach

( miotyki )


- otwarcie zamkniętego kąta przesączania

- zwężenie źrenicy

- oddzielenie podstawy tęczówki

od beleczkowania


- otwarty kąt przesączania

rozluźnienie utkania beleczkowania przez

( skurcz włókien podłużnych m. rzęskowego

i pociąganie ostrogi twardówki)


pochodne prostaglandyn
- zwiększenie odpływu cieczy wodnistej

drogą niekonwencjonalną


- brak wpływu na odpływ przez struktury

kąta przesączania

leczenie ostrego ataku jaskry

farmakoterapia

leki i-go rzutu

• inhibitory anhydrazy węglanowej

p.o. - acetazolamid 750 – 1000 mg

lub i.v. - acetazolamid 500 mg

• leki osmotyczne

20% mannitol 2g/kg i/lub 50% glicerol 1.5g/kg

leki ii-go rzutu

• beta-blokery, miotyki

zabiegi laserowe`

1. trabeculoplastyka laserem argonowym

- przypalenie tkanki beleczkowania

- ułatwienie odpływu cieczy

przez struktury kąta przesączania

2. irydotomia laserowa

-wykonanie w obwodowej części

tęczówki otworu ułatwiającego

przepływ z komory tylnej do

przedniej

- u osób po ostrym ataku jaskry

zabiegi chirurgiczne

irydektomia obwodowa

2. trabekulektomia- wytworzenie kanału między komorąprzednią a przestrzenią pod torebką tenona
3. zabiegi z zastosowaniem sztucznych przetok filtrujących


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna