05 Prośba o pomnożenie wiary – dar sakramentów Modlitwa o dar adoracji Najświętszego SakramentuPobieranie 6.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.54 Kb.

05 - Prośba o pomnożenie wiary – dar sakramentów

Modlitwa o dar adoracji Najświętszego SakramentuPoniższe teksty mogą służyć pomocą w modlitwie osobistej i rodzinnej, a także w nabożeństwie, które powinno być przeżywane wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Teksty należy odpowiednio dostosować do charakteru spotkania modlitewnego.

Śpiew: Upadnij na kolana lub Jezusa ukrytego albo inny śpiew.

P: Przed Tobą, o Jezu, zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Wobec Twojej wielkości i Twego Majestatu wszystkie stworzenia są prochem i niczym. Ty jednak pochylasz się nad nami z miłością. Podnosisz nas z nizin naszej egzystencji, oczyszczasz z brudu naszych grzechów i zapraszasz do udziału w Twoim boskim życiu. To Ty jesteś Dawcą życia, Ty obdarzasz szczęściem i wlewasz w nasze serca nadzieję. Dziś wyznajemy wiarę w Twoją wszechmoc i Twoją nieskończoną miłość. Wyznajemy wiarę w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie i prosimy z pokorą, abyś tę wiarę umocnił i sprawił jej wzrost. Panie, przymnóż nam wiary. (Naszą modlitwę o przymnożenie wiary będziemy przeplatać chwilami ciszy).

Aklamacja po każdym wezwaniu: Panie, przymnóż nam wiary.

L1: Prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wiary w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie, abyśmy częściej przychodzili na adorowanie Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela.

L2: Prosimy Cię, Panie, umocnij naszą wiarę i wzbudź w nas pragnienie trwania przed Tobą na adoracji pełnej miłości.

L3: Prosimy Cię, Panie, udziel nam łaski głębszego zjednoczenia z Aniołami i Świętymi w ich adorowaniu Ciebie.

Chwila ciszy.

L1: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę parafialną i umocnij wiarę wszystkich jej członków, abyśmy nigdy nie zostawiali Cię samego w naszym kościele.

L2: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę i przymnóż wiary dorosłym, młodzieży i dzieciom, aby rosła liczba tych, którzy z potrzeby serca adorują Ciebie.

L3: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę i odnów naszą wiarę, abyśmy umieli przeżywać celebrację i adorację Eucharystii jako centrum całego życia tej wspólnoty.Chwila ciszy.

L1: Poślij nam, Panie, apostołów adoracji, abyśmy ukazywali nam jej znaczenie w życiu osobistym i wspólnotowym.

L2: Poślij nam, Panie, nauczycieli adoracji, abyśmy dzięki ich pomocy nieustannie wzrastali w tej umiejętności Świętych.

L3: Poślij nam, Panie, świadków adoracji, abyśmy umacniali się ich gorliwością i wytrwali w naszych postanowieniach.Chwila ciszy.

Jeśli okoliczności pozwalają można kontynuować tę modlitwę dodając wezwania spontaniczne lub przygotowane przez prowadzących nabożeństwo. Można też odmówić wybraną modlitwę, np.: Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub akt zawierzenia Sercu Jezusa.

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar adoracji i wszelkie udzielone nam łaski. Ty jesteś naszym Stwórcą i Zbawcą. Od Ciebie pochodzą nasze dobre pragnienia i zamiary. Twój Duch uzdalnia nas do życia zgodnego z wolą Ojca. Prowadź nas, mocą tego Ducha, abyśmy w tym Roku Wiary, odnowili i pogłębili wiarę w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Śpiew: Przed tak wielkim sakramentem lub inny śpiew.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna