1. Impresjonizm. Założenia, dzieła, twórcy Cele lekcjiPobieranie 48.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar48.43 Kb.

1.Impresjonizm. Założenia, dzieła, twórcy

1.1. Cele lekcji

1.a) Wiadomości


Uczeń powinien:

 • umiejscowić epokę w czasie,

 • przyporządkować dzieła autorom,

 • związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

 • wskazać przykłady dzieł wprowadzających nową technikę plastyczną,

 • zdefiniować pojęcia: dywizjonizm i puentylizm.

2.b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • zidentyfikować wybrane dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych,

 • przypisać technikę plastyczną twórcom, którzy się w niej specjalizowali,

 • rozpoznać artystę w oparciu o charakterystykę jego twórczości,

 • rozpoznać w dziele sztuki temat,

 • dostrzec i określić zależność dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska powstania,

 • opisać dzieło sztuki pod względem formy i treści,

 • opisać fakty i zjawiska, które miały wpływ na formę dzieła,

 • wskazać elementy formalne w malarstwie impresjonistycznym: kompozycję, kolor, światłocień i perspektywę,

 • wykazać zależność między miejscem powstania dzieła, sytuacją społeczno – polityczną, kręgiem artystycznym a kształtem dzieła,

 • podać fakty z życia artystów mające wpływ na cechy charakterystyczne ich twórczości,

 • określić znaczenie rolę dzieł dla przemian w sztuce.

2.2. Metoda i forma pracy


Prezentacja multimedialna, pogadanka, praca w grupach.

3.3. Środki dydaktyczne


Prezentacja multimedialna, podręcznik, tablice z reprodukcjami.

4.4. Przebieg lekcji

1.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel powtarza z uczniami podstawowe wiadomości na temat realizmu francuskiego oraz szkoły angielskich pejzażystów. Następnie odwołuje się do wiedzy uczniów na temat wydarzeń historycznych (wojna francusko – pruska, kolonializm), które wpłynęły na sytuację we Francji w latach 70. XIX wieku oraz wyjaśnia pojęcia: perspektywa, kolor, pejzaż, szkoła z Barbizon.

2.b) Faza realizacyjna


Uczniowie śledzą tok prezentacji multimedialnej „Impresjonizm – założenia, dzieła, twórcy”, wykonują notatki. Grupy otrzymują tablice z reprodukcjami, wyszukują dzieła impresjonistyczne, grupują je zgodnie z danymi twórcy, ustalają elementy formalne w dziełach malarskich (określają temat, elementy kompozycyjne, kolor, światłocień i perspektywę). Odwołując się do wiedzy uzyskanej z prezentacji multimedialnej, określają charakterystyczne cechy twórczości poszczególnych malarzy. Ustalają, w jakich muzeach znajdują się dzieła impresjonistyczne.

3.c) Faza podsumowująca


Poszczególne grupy uczniów prezentują wyniki swoich prac i sporządzają notatki. Uczniowie ustalają, jakie dzieła impresjonistyczne wykonane zostały techniką dywizjonizmu; określają, którzy twórcy byli wierni idei impresjonizmu, a którzy ją porzucili dla innych kierunków artystycznych. Wskazują na znaczenie impresjonizmu w dziejach sztuki, w tym zwracają uwagę na rolę impresjonizmu w rozwoju malarstwa polskiego. Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test sprawdzający celem wypełnienia go jako pracy domowej (załącznik 1).

5.5. Bibliografia


 1. Encyklopedia impresjonizmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991.

 2. Kępiński Z., Impresjonizm, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

 3. Osińska B., Sztuka i czas. Od klasycyzmu do współczesności, WSiP, Warszawa 2005.

 4. Stopczyk S., Impresjonizm. Malarstwo polskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

 5. Zieliński J. A., Stasiak J., Świat sztuki. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2002.

Źródła ilustracji:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Auguste_Renoir_-_La_Balan%C3%A7oire.jpg (zadanie 5, G)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Claude_Monet_012.jpg (zadanie 5, F)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_012.jpg (zadanie 5, B)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:EdgarDegas.jpg (zadanie, 5, 7)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Edouard_Manet_016.jpg (zadanie 5, E)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Monet_selbstbildnis.jpg (zadanie 5,1)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PARenoir.jpg (zadanie 5, 5)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_C%C3%A9zanne%2C_Jeune_gar%C3%A7on_au_gilet_rouge_%281888-89%29.jpg (zadanie 5, A)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_C%C3%A9zanne_153.jpg (zadanie 5, 3)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_Gauguin_111.jpg (zadanie 5, 4)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Paul_Gauguin_144.jpg (zadanie 5, C)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Portrait_of_Dr._Gachet.jpg (zadanie 5, D)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:VanGogh-self-portait-as_an_artist.jpg (zadanie 5, 6)

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:%C3%89douard_Manet.jpg (zadanie 5, 2)

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Gierymski_A/Images/W_altanie.jpg (Witold Raczunas) (zadanie 1, A)

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Boznanska/Images/Dziewczynka_z_chryzantemami.jpg (Witold Raczunas) (zadanie 1, D)

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Pankiewicz/Images/Portret_dziewczynki_2.jpg (Witold Raczunas) (zadanie 1, B)

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Podkowinski/Images/Lubin_w_sloncu.jpg (Witold Raczunas) (zadanie 1, C)

6.6. Załączniki

1.a) Karta pracy ucznia


załącznik 1.

 1. Na podstawie reprodukcji podaj: (a) nazwę dzieła, (b) autora:

A

(a) ..............................(b) ..............................

B

(a) ..............................(b) ..............................

C

(a) ..............................(b) ..............................

D

(a) ..............................(b) ..............................
 1. Podaj nazwiska twórców wymienionych dzieł:

  1. Lekcja tańca ...........................................................................

  2. Śniadanie na trawie ................................................................

  3. Moulin de la Galette ...............................................................

  4. Powódź w Port – Marly ..........................................................

  5. Japoński mostek ...................................................................... 1. Wybierz właściwe wyjaśnienie terminu zakreślając odpowiednią literę:

Pointylizm to:

 1. jasność barwy, natężenie światła względnie cienia (ilość jasności i ciemności), jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym

 2. specyficzny sposób przedstawienia trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie, odpowiadający w przybliżeniu obrazowi przestrzeni, jaki tworzy oko ludzkie

 3. pejzaż przedstawiający scenę miejską

 4. budowanie kompozycji obrazu poprzez zapełnianie go gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na płótno czubkiem pędzla 1. Przyporządkuj dzieło do muzeum, wpisując obok tytułu odpowiednią literę:

A

Musee d’ Orsay w Paryżu
1

Wielkie kąpiące się P. Cezanne

B

Muzeum Sztuki w Filadelfii
2

Portret Jeanne Samary A. Renoir

C

Galeria Narodowa w Londynie
3

Tancerki przy drążku E. Degas

D

Metropolitan Museum w Nowym Jorku
4

Kąpiący się w Asnieres G. Seurat

E

Ermitaż w Petersburgu
5

Olimpia E. Manet 1. Połącz nazwisko artysty z tytułem jego dzieła. Skorzystaj z podpowiedzi zamieszczonych pod reprodukcjami obrazów:A. 

Artysta o sztuce: Trzeba traktować naturę jako walec, kulę, stożek, w całości perspektywicznej, to znaczy, że każdy bok przedmiotu, planu, kieruje się ku punktowi centralnemu.Chłopiec w czerwonej kamizelce.


Olej, płótno, 79 x 64 cm, Zürich, Kolekcja Brührle


1. 

Claude Monet


(1840-1926)

B. 

François Fosca o artyście: Jest pierwszym artystą, który do szczytu doprowadził obojętność na wszystko, co nie jest prawdą,


i najbardziej się zbliżył do zoologii i fizjologii. Odtwarza ludzką postawę tak, jak lekarz opisuje przypadek kliniczny.

Absynt, 1876.


Olej, płótno, 92 x 68 cm, Paryż, Luwr


2. 

Èdouard Manet (1832-1883)C. 

Credo artysty: Człowiek i natura

w nieupiększonej pierwotności muszą objawiać harmonię i piękno.


Dwie kobiety z Tahiti, 1892.


Olej, płótno, 67 x 91 cm, Drezno, Staatliche Kunstsammlungen


3. 

Paul Cèzanne


(1839-1906)

D. 

Artysta o swojej twórczości: W pracy nad ludzką postacią kształtuje się wszystko, co we mnie jest najlepsze i najprawdziwsze.
Portret doktora Gachet, 1890.


Olej, płótno, 67 x 56 cm, Prywatna kolekcja, USA


4. 

Paul Gauguin


(1848-1903)

E. 

Berthe Morisot o artyście: Jego obrazy jak zawsze wydają się owocem dzikim, nawet nieco jeszcze zielonym, co nie znaczy, że mi się nie podobają, bynajmniej.Balkon, 1869.


Olej, płótno, 169 x 123 cm, Paryż, Luwr


5. 

Auguste Renoir (1841-1919)F. 

Artysta o swojej twórczości: Zasługą moją jest to, że malowałem wprost z natury, starając się oddać wrażenia w obliczu najbardziej ulotnych efektów, i przykro mi, że za moją przyczyną powstała nazwa grupy.
Kobieta z parasolką, 1886.


Olej, płótno, Paryż, Musèe d’Orsay


6. 

Vincent van Gogh


(1853-1890)

G. 

Artysta o swoim malarstwie: Ustalam temat tak, jak chcę, potem zaczynam go malować, jak dziecko. Chcę, żeby czerwień była dźwięczna i odbrzmiewała jak dzwon: jeśli mi się to nie udaje, sięgam po inne kolory, póki nie trafię. Oto cały mój spryt.
Huśtawka, 1878.


Olej, płótno, 61 x 50 cm, Zbiory Oskara Reinharta, Winterthur


7. 

Èdgar Degas (1834-1917)

A
B
C
D
E
F
G

2.b) Notatki dla nauczyciela


Karta odpowiedzi

1.


A. W altanie - Aleksander Gierymski

B. Portret dziewczynki w czerwonej sukience - Józef Pankiewicz

C. Łubin w słońcu - Władysław Podkowiński

D. Dziewczynka z chryzantemami - Olga Boznańska

2.

a) Lekcja tańca - Edgar Degasb) Śniadanie na trawie Edouard Manet

c) Moulin de la Galette Auguste Renoir

d) Powódź w Port - Marly Alfred Sisley

e) Japoński mostek Claude Monet3. d

4.


A

5

B

1

C

4

D

2

E

3

5.

A

3

B

7

C

4

D

6

E

2

F

1

G

5


7.7. Czas trwania lekcji


45 minut

ewentualnie 2 x 45 minut

8.8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz może być realizowany zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i w liceum ogólnokształcącym (ewentualnie liceum plastycznym). Na poziomie licealnym praca zespołowa winna być rozbudowana do analizy zagadnień bardziej szczegółowych (temat prac, paleta barwna, symbolika).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna