1. Krótkie streszczeniePobieranie 11.8 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11.8 Kb.
Tomasz Krukowicz, 4c Warszawa, 01.03.2003
Temat nr 9: Omów budowę powieści poetyckiej na przykładzie „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza.
1. Krótkie streszczenie
Tytułowego bohatera poznajemy w roku 1391, w Malborku, jako kandydata na stanowisko Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, w dniu przeprowadzania wyborów. Jest on cudzoziemcem, wsławionym walecznością w bojach z Turkami i Maurami w Hiszpanii. O przeszłości Konrada dowiadujemy się najwięcej z Powieści Wajdeloty. Wallenrod jest Litwinem. Jako dziecko został uprowadzony przez Krzyżaków, którzy nadali mu imię Waltera Alfa. Wychowywał go tam sam ówczesny Mistrz Zakonu. O jego przeszłości przypomniał mu nadworny pieśniarz Wajdelota. Obudził on w nim także chęć zemsty na Krzyżakach. W czasie jednej z bitew Wajdelota wraz z młodym rycerzem przechodzą na stronę litewską. Walter pokochał Aldonę, córkę Kiejstuta (księcia Litwy) i ożenił się z nią. Jednak niepowodzenia armii litewskiej zmuszają go do podjęcia niekonwencjonalnych działań. Porzuca on ojczyznę i rodzinę, zabija krzyżackiego rycerza Wallenroda, przybiera jego imię i wstępuje do zakonu, aby zrealizować plan zemsty. Jego żona – Aldona – chcąc być blisko ukochanego męża przybywa do Malborka jako pustelnica. Po pewnym czasie Konrad zyskuje zaufanie wśród braci zakonnych i zostaje wybrany Wielkim Mistrzem. Nic nie stoi już na przeszkodzie wcielenia w życie planu zniszczenia Zakonu. Jego zwlekanie z działaniami oraz błędne decyzje strategiczne w krótkim czasie doprowadzają do pogorszenia się sytuacji militarnej Krzyżaków. Po pewnym czasie Wallenrod zdaje sobie sprawę, że zawiązuje się przeciwko niemu spisek. Żegna się z Aldoną, zażywa truciznę i umiera w momencie przybycia spiskowców.
2. Budowa utworu
„Konrad Wallenrod” jest typową powieścią poetycką złożoną ze wstępu oraz sześciu części:

I – Obiór

II – bez tytułu

III – bez tytułu

IV – Uczta

V – Wojna

VI – Pożegnanie.
Charakterystyczne cechy utworu to:


 • brak ciągłości akcji – zerwanie z zasadą przyczynowo-skutkową, kolejne sceny nie źródłem nastepnych

 • tajemniczość, niejasność wątku – wynikają ze sposobu prowadzenia akcji, prawdy o bohaterze dowiadujemy się dość późno

 • luźna kompozycja, achronologiczność – występowanie retrospektyw np. Powieść Wajdeloty

 • bohater bajroniczny – jest postacią tajemniczą, nieprzeciętną, wewnętrznie rozdartą, a jednocześnie dumną i namiętną

 • synkretyzm gatunkowy – w utworze spotykamy następujące gatunki:

 • hymn kościelny – Hymn

 • piosenkę ludową – Pieśń o Wilii

 • pieśń sentymentalną – Pieśń z wieży

 • hymn na cześć poezji – Pieśń Wajdeloty

 • balladę – Alpuhara

 • rapsod epicki o bohaterze – Powieść Wajdeloty

 • synkretyzm rodzajowy:

 • elementy liryczne: opisy poetyckie, utwór jest wierszowany

 • elementy epickie: narracja, akcja

 • elementy dramatyczne: życiowy dramat głównego bohatera, dialogi

Duże fragmenty utworu zostały napisane polskim heksametrem. Jest to wiersz biały, wersy mają 13 do 17 sylab, pierwsza sylaba wersu jest akcentowana. W Pieśni Wajdeloty spotykamy piętnastozgłoskowe wersy.


3. Problematyka
Poemat został poprzedzony mottem z Księcia Machiavellego. W tłumaczeniu: Musicie wiedzieć, że są dwa sposoby walki… trzeba być lisem… i lwem. Najważniejsza kwestia poruszona w utworze, to dylematy moralne i tragizm postaci pokolenia Mickiewicza. Wallenrod dokonał czynów nieetycznych, ale robił to w imię miłości do ojczyzny. W celu oszukania carskiej cenzury akcja utworu została przeniesiona w XIV wiek oraz umieszczono podtytuł: Powieść historyczna. Konrad Wallenrod był jednym z pierwszych utworów, w którym literatura stała się narzędziem kształtowania uczuć patriotycznych, a głównym tematem poruszanym w dziełach były sprawy związane z walką o niepodległość. W późniejszych czasach postać i czyny Konrada stały się dla romantyków wcieleniem problemów działalności niepodległościowej, wyboru pomiędzy własnym szczęściem, a służbą ojczyźnie. Tym samym narodził się nowy styl kreacji bohatera – wallenrodyzm. Zakładał on możliwość prowadzenia walki nieczystej i nieetycznej w imię walki z wrogiem Polski – metodą „w imię sumienia czy przeciw sumieniu”.
Znaczenie postaci Konrada po wybuchu powstania listopadowego najlepiej określają słowa Ludwika Nabielaka:
„Słowo stało się ciałem, a »Konrad Wallenrod« - Belwederem”

4. Parę słów o powieści poetyckiej
Powieść poetycką charakteryzuje brak wyraźnej fabuły, brak chronologicznego i przyczynowo – skutkowego ciągu wydarzeń oraz synkretyzm gatunkowy i rodzajowy. Temat utworu zwykle odwołuje się do wydarzeń historycznych – Konrad Wallenrod był w rzeczywistości Wielkim Mistrzem w latach 1391-1393, starał się nie dopuścić do zawarcia sojuszu Między Polską a Litwą). Główna postać powieści to typowy bohater romantyczny.
Prekursorem powieści poetyckiej w dobie romantyzmu był George Byron (1771-1832). – angielski arystokrata, skandalista i miłośnik wolności. Spośród dzieł Byrona największy wpływ na romantyków wywarł Giaur. Tytułowa postać stała się prototypem bohatera bajronicznego – jednostki wybitnej, ale skłóconej ze światem, owianej mgłą tajemnicy.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna