1. Na dwa tygodnie przed obroną do Sekretariatu Instytutu Romanistyki należy dostarczyćPobieranie 13.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.15 Kb.
1. Na dwa tygodnie przed obroną do Sekretariatu Instytutu Romanistyki należy dostarczyć:
Egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie (pierwsze trzy strony pracy powinny być sporządzone z załącznikiem nr 2).

▪ Płytę CD (praca zapisana w jednym pliku „doc” lub „pdf” tożsama z wydrukiem; płyta opisana – tytuł pracy, autor).


UWAGA! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniem oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku angielskim są nierozłączną częścią pracy (numery tych stron to 1, 2 oraz 3 – tworząc spis treści należy uwzględnić przesunięcie numeracji całej pracy o te trzy strony).
Wzór powyższych stron znajduje się w załączniku „Wzór strony tytułowej”.

Dane do wpisania na stronę tytułową:

▪ Nazwa jednostki dydaktycznej: Wydział Neofilologii

▪ Kierunek studiów: Filologia

▪ Zakres studiów: Filologia Romańska

▪ Nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą: Instytut Romanistyki

Wydział Neofilologii UW

Po złożeniu pracy w Sekretariacie student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacie PDF (maks. 25 MB).


APD krok po kroku
Krok 1. Zaloguj się w APD https//apd.uw.edu.pl/ (login to PESEL, hasło to samo, co przy rejestracji na zajęcia) – ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). Uwaga, zadania studenta zostaną wygenerowane w APD do trzech dni roboczych od czasu złożenia pracy w sekcji.
Krok 2. Kliknij na temat swojej pracy dyplomowej – ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe, a następnie wybrać opcję „Zapisz”.
UWAGA:

Przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora, np. Worda, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych.


Krok 3. Przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań:


  1. format pliku PDF

  2. nazwa pliku:

3304-MGR-FL-R-PESEL studenta pdf (dla prac magisterskich)

3304-LIC- FL-R-PESEL studenta pdf (dla prac licencjackich)


UWAGA! Cała praca powinna być zapisana w jednym pliku. Strona tytułowa, strona z oświadczeniami oraz strona ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tematem w języku angielskim są nierozłączną częścią pracy.
▪ Krok 4. Po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”.
Krok 5. Po przesłaniu pliku do APD wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę APD promotora. O przesłaniu pracy należy powiadomić promotora.
Krok 6. Skontroluj, czy promotor zatwierdził pracę w APD. W przypadku przesłania pracy do poprawki na twoim koncie APD ponownie ukaże się zadanie: „Wprowadź szczegóły pracy”. Należy wtedy wprowadzić uzgodnione z promotorem korekty, powtarzając kroki od 1 do 5.

2. Przed obroną należy złożyć dokumenty wymagane do wyrobienia dyplomu.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WYROBIENIA DYPLOMU

Dyplom-wersja polska:  1. 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm),

  2. Opłata 60 PL,

  3. Zaświadczenia z bibliotek: BUW, Biblioteka Instytutu Romanistyki, Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich.

Dyplom – wersja z dodatkowym odpisem w języku angielskim:

  1. 5 zdjęć (4,5 cm x 6,5 cm),

  2. Opłata 100 PL,

  3. Zaświadczenia z bibliotek: BUW, Biblioteka Instytutu Romanistyki, Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna