1. Oryginalne opublikowane prace twórczePobieranie 213.72 Kb.
Strona1/2
Data03.05.2016
Rozmiar213.72 Kb.
  1   2
B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:


B 1.1a. Knosala R., Grabowik C.: Zastosowanie metody FMEA do analizy rozwiązań konstrukcyjnych na przykładzie obudowy osłonowej. Maszyny Górnicze nr 58/1996, Gliwice, wkładka, ss.1-8, udział 50%.


B 1.1b. Knosala R., Grabowik C.: The FMEA method application for design analyse. Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM ‘96, Zakopane 1996, Vol.II, pp.167-174, udział 50%.
B 1.2. Baier A., Knosala R.: Schnittstellen für eine CAD - CAM Integration. Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM ‘96, Zakopane 1996, Vol.II, pp.21-30, udział 50%.
B 1.3. Paszek A., Knosala R.: Fuzzy Expertensystem für technologische Produktionsvorbereitung. Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM ‘96, Zakopane 1996, Vol.II, pp.277-286, udział 50%.
B 1.4. Piłot T., Knosala R.: Neural networks application for classification of machine elements in group technology. Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM ‘96, Zakopane 1996, Vol.III, pp.353-360, udział 50%.
B 1.5a. Kampa A., Knosala R.: Einsatz wissensbasierte Systeme für optimale Zeitplanung in einer Produktion-Zelle. Proceedings of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing CIM ‘96, Zakopane 1996, Vol.III, pp.191-198, udział 50%.
B 1.5b. Kampa A., Knosala R.: Zastosowanie systemu doradczego do optymalnego harmonogramowania produkcji w gnieździe wytwórczym. Materiały XIV Konferencji Krajowej „Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania”, Kołobrzeg 1996, ss.125-130, udział 50%.
B 1.5c. Kampa A., Knosala R.: Harmonogramowanie produkcji w gnieździe wytwórczym z zastosowaniem systemu doradczego. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss.131-138, udział 50%.
B 1.6. Paszek A., Knosala R.: Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych elementów cylindra hydraulicznego. Maszyny Górnicze nr 59, Gliwice 1996, wkładka ss.1-11, udział 50%.
B 1.7. Baier A., Knosala R.: Baza danych konstrukcyjnych i technologicznych w metodzie obiektów elementarnych. Materiały z III Konferencji Naukowej „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich”, Kudowa Zdrój 1996, ss.37-46, udział 50%.
B 1.8a. Weiss Z., Chlebus E., Knosala R.: Projektowanie współbieżne (Concurrent Engineering). Materiały VI Ogólnokrajowej Konferencji Obrabiarkowej KO ‘96, Warszawa 1996, ss.247-264, udział 30%.
B 1.8b. Weiss Z., Chlebus E., Knosala R.: Projektowanie współbieżne wyrobów - Concurrent Engineering. Przegląd Mechaniczny 20/97, ss.5-17, udział 30%.
B 1.9. Kampa A., Knosala R.: Fuzzy Expertensystem für optimale Zeitplannung in einer Fertigungszelle. Proceedings of the 4.vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou CO-MAT-TECH ‘96, Trnava 1996, pp.217-220, udział 50%.
B 1.10. Knosala R., Skołud B., R.Zdanowicz: Computer system modeling robotized FMC. International Congress on Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering, Praha 1996, Section 3, pp.41-47, udział 30%.
B 1.11. Gwiazda A., Knosala R.: Description methods of rotationally simmetric elements. International Congress on Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering, Praha 1996, Section 3, pp.135-142, udział 50%.
B 1.12a. Piłot T., Knosala R.: Zastosowanie sieci neuronalnych w technologii grupowej. Materiały z III Konferencji Naukowej „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich”, Kudowa Zdrój 1996, ss.443-454, udział 50%.
B 1.12b. Piłot T., Knosala R.: The neural network application in group technology. Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice 1996, ss.215-218, udział 50%.
B 1.13. Paszek A., Knosala R.: Anwendung der Annäherung der Wissensrepräsentation im Expertensystem für technologische Produktionsvorbereitung. International Congress on Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha 1996, Section 4, ss.142-149, udział 50%.
B 1.14. Paszek A., Knosala R.: Methode des Aufbaus der Angeäherten Folgerungsregeln in Expertensystemen. Proceedings of the 7th International DAAAM Symposium, Vienna 1996, pp.321-322, udział 50%.
B 1.15. Gwiazda A., Knosala R.: Group technology using neural nets. Special Issu of Journal of Materials Processing Technology nr 64 (1997). Elsevier, Amsterdam 1997, pp.181-188, udział 50%.
B 1.16a. Paszek A., Knosala R.: The method of the knowledge representation in an expert system for metal cutting engineering. Special Issu of Journal of Materials Processing Technology nr 64 (1997). Elsevier, Amsterdam 1997, pp.319-326, udział 50%.
B 1.16b. Paszek A., Knosala R.: Metoda zapisu wiedzy technologicznej dla potrzeb komputerowego systemu wytwarzania. Materiały konferencyjne VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Techniczna z Międzynarodowym Udziałem pt.: „Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych”, Zielona Góra 1997, ss.89-94, udział 50%.

B 1.17. Baier A., Chlebus E. (red.), Czajka J., Duda J., Dybała B., Iżykowski S., Knosala R., Kozera M., Paszek A., Rohatyński R., Rusiński E., Smalec Z., Weiss Z.: Techniki komputerowe w projektowaniu procesów wytwórczych. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 67, Seria: Konferencje nr 29. Automatyzacja produkcji ‘97, tom 1. Referaty plenarne, Wrocław 1997, ss.101-130, udział 10%.


B 1.18. Chlebus E., Chrobot J., Knosala R., Krokosz-Krynke Z., Labok A., Rakowski J., Rudnicki J., Smalec Z. (red.), Weiss Z.: Systemy planowania i sterowania produkcją. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 67, Seria: Konferencje nr 29. Automatyzacja produkcji ‘97, tom 1. Referaty plenarne, Wrocław 1997, ss.131-156, udział 5%.
B 1.19. Cichosz P., Gendarz P., Knosala R., Krzyżanowski J. (red.), Polowski W., Potrykus J., Streubel A., Wasiak Z., Wojciechowski T.: Ekologiczne aspekty produkcji. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 67, Seria: Konferencje nr 29. Automatyzacja produkcji ‘97, tom 1. Referaty plenarne, Wrocław 1997; ss.417-440, udział 10%.
B 1.20a. Kampa A., Knosala R.: Sterowanie produkcją w elastycznym gnieździe wytwórczym z zastosowaniem systemu doradczego. Materiały konferencyjne VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej z Międzynarodowym Udziałem pt.: „Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych”, Zielona Góra 1997, ss.187-192, udział 50%.
B 1.20b. Kampa A., Knosala R.: Zastosowanie systemu doradczego do sterowania produkcją w elastycznym gnieździe wytwórczym. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, tom 2. Referaty sesyjne, Wrocław 1997, ss.83-86, udział 50%.
B 1.21. Ćwikła G., Knosala R.: System doradczy wspomagający dobór obrabiarek dla wykonania zadania produkcyjnego. Materiały XV Krajowej Konferencji „Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania”, Mielno 1997, ss.77-84, udział 50%.
B 1.22a. Ćwikła G., Knosala R.: Metoda oszacowania kosztów wykonania elementów maszyn z zastosowaniem sieci semantycznych”. Maszyny Górnicze nr 68, Gliwice 1997, ss.25-37, udział 50%.
B 1.22b. Ćwikła G., Knosala R.: The cost estimation method basing on similarities of elements. Proceedings of the 5 vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou CO-MAT-TECH ‘97, Trnava 1997, pp.195-200, udział 50%.
B 1.23. Piłot T., Knosala R.: Klasyfikacja elementów maszyn w procesie obróbki grupowej. Materiały XI Konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, Warszawa 1997, ss.279-286, udział 50%.
B 1.24a. Baier A., Knosala R.: Zastosowanie metody obiektów elementarnych w procesie konstruowania elementów maszyn. Materiały XI Konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, Warszawa 1997, ss.7-14, udział 50%.
B 1.24b. Baier A., Knosala R.: Zastosowanie metody obiektów elementarnych w procesie konstruowania elementów cylindrów hydraulicznych. Maszyny Górnicze nr 68, Gliwice 1997, wkładka ss.1-8, udział 50%.
B 1.25. Paszek A., Knosala R.: Baza wiedzy technologicznej systemu doradczego dla projektowania procesów technologicznych. Materiały XI Konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, Warszawa 1997, ss.271-278, udział 50%.
B 1.26. Knosala R., Grabowik C., Ociepka P.: Modelowanie zjawiska kontaktu tworzywo sztuczne - stal na przykładzie zespołów uszczelniających siłowników hydraulicznych. Maszyny Górnicze nr 68, Gliwice 1997, ss.53-66, udział 40%.
B 1.27a. Gwiazda A., Knosala R.: Typizacja elementów hydrauliki siłowej z zastosowaniem sieci neuronalnych. Maszyny Górnicze nr 67, Gliwice 1997, ss.80-93, udział 50%.
B 1.27b. Knosala R., Gwiazda A.: Typification using neural networks. Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium, Dubrovnik 1997, pp.163-164, udział 50%.
B 1.28. Szymański K., Knosala R.: Analiza porównawcza metod MRP, MRP II i MRP III. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, tom 2. Referaty sesyjne, Wrocław 1997, ss.207-210, udział 50%.
B 1.29a. Wal T., Knosala R.: Harmonogramowanie produkcji z zastosowaniem algorytmu genetycznego. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, tom 2. Referaty sesyjne, Wrocław 1997, ss.219-222, udział 50%.
B 1.29b. Knosala R., Wal T.: Building of production schedule for flexible manufacturing cell with genetic algorithms. Proceedings of the 5. vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou CO-MAT-TECH ‘97, Trnava 1997, pp.297-302, udział 50%.
B 1.30. Piłot T., Knosala R.: The neural network application in the group technology. International Conference on Engineering Applications of Neural Networks EANN ‘97, Stockholm 1997, pp.365-368, udział 50%.
B 1.31. Knosala R., Gwiazda A.: Optimizing of a variety of constructional forms using neural networks. Materialien des 21 Kolloquium Konstruktionstechnik. Universität Magdeburg 1997; S.79-89, udział 50%.
B 1.32. Szymański K., Knosala R.: Aplication fields researching of production computer of management systems. Proceedings of the 5. vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou CO-MAT-TECH ‘97, Trnava 1997, pp.441-446, udział 50%.
B 1.33. Knosala R., Ociepka P.: Weryfikacja wytrzymałościowa zespołów uszczelniających siłowników hydraulicznych z zastosowaniem systemu MSC/PATRAN AFEA 4. Druga Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC. Warszawa 1997, ss.67-75, udział 50%.
B 1.34. Knosala R., Gwiazda A.: Designing using neural networks. Proceedings of the 5. vedecka konferencia s medzinarodnou ucast’ou CO-MAT-TECH ‘97, Trnava 1997, pp.291-296, udział 50%.
B 1.35. Knosala R., Wal T.: A production scheduling problem using genetic algorithms. Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice 1997, pp.103-106, udział 50%.
B 1.36. Gwiazda A., Knosala R.: System informacyjny projektowania gniazda z wykorzystaniem sieci neuronowej. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss. 115-122, udział 50%.
B 1.37. Knosala R., Ćwikła G.: Metoda szacowania kosztów produkcji bazująca na podobieństwie konstrukcyjno-technologicznym. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss.169-178, udział 50%.
B 1.38. Knosala R., Szymański K.: Wnioski z zastosowania praktycznego systemów zarządzania klasy MRPII. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss.179-186, udział 50%.

B 1.39. Knosala R., Wal T.: Budowa funkcji przystosowania algorytmu genetycznego w procesie harmonogramowania pracy elastycznego gniazda produkcyjnego. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss.187-194, udział 50%.


B 1.40. Knosala R., Stadnicki J., Płonka S.: Komputerowa ocena rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Proceedings of the VI Ukrainian-Polish Conference „CAD/CAM in engineering industry: problems of education and introduction”, Lviv 1998, pp.16-24, udział 35%.
B 1.41. Kampa A., R. Knosala: Harmonogramowanie produkcji w gnieździe wytwórczym z zastosowaniem systemu doradczego. Zbiór referatów z Konferencji „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane 1998, ss. 131-138, udział 50%.
B 1.42. Łokieć A., Knosala R.: Koncepcja zastosowania technik obiektów elementarnych do wspominania projektowania zespołów maszyn. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej CAE, Kudowa Zdrój 1998, ss. 379-386, udział 50%.
B 1.43. Grabowik C., Knosala R.: The metod of knowledge representation for a CAPP system. The 7th International Scientific Conference AMME '98, Zakopane-Gliwice 1998, pp. 189-192, udział 50%.
B 1.44. Janiga K., Knosala R.: Koncepcja modelowania powierzchni swobodnych zintegrowanego z przygotowaniem procesu wytwarzania. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej CAE, Kudowa Zdrój 1998, ss.313-318, udział 50%.
B 1.45. Kampa A., Knosala R.: Opracowanie metody określania optymalnego harmonogramu produkcji w gnieździe wytwórczym. Seminarium Projektów Badawczych Finansowanych przez KBN w 1998 roku, Radom 1998, ss.475-479, udział 50%.

B 1.46. Knosala R.: Metody wspomagania przygotowania technologii i organizacji produkcji. Seminarium Projektów Badawczych Finansowanych przez KBN w 1998 roku, Radom 1998, ss. 53-70.


B 1.47. Knosala R., Kampa A.: Porównanie wybranych metod harmonogramowania produkcji. Czasopismo Zarządzanie Produkcją Nr 3-4, 1998, ss.14-18, udział 50%.
B 1.48. Knosala. R., Ociepka P.: Kaczmarek M.: Analiza wytrzymałościowa aparatu kompresyjno-dystrakcyjnego. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej CAE, Kudowa Zdrój 1998, ss.319-326, udział 30%.
B 1.49. Paszek A., Knosala R.: Metoda budowy systemu doradczego dla technologów na przykładzie wytwarzania cylinrów hydraulicznych. Seminarium Projektów Badawczych Finansowanych przez KBN w 1998 roku, Radom 1998, ss. 505-510 , udział 50%.
B 1.50. Paszek A., Knosala R.: System doradczy wspomagający technologiczne przygotowanie produkcji elementów cylindra hydraulicznego. Maszyny Górnicze, nr 76, Gliwice 1998, ss. 111-125, udział 50%.
B 1.51. Piłot T., Knosala R.: Klasyfikacja elementów maszyn w procesach obróbki grupowej z wykorzystaniem sieci neuronowych. Seminarium Projektów Badawczych Finansowanych przez KBN w 1998 roku, Radom 1998, ss. 511-516, udział 50%.
B 1.52. Grabowik C., Knosala R.: The method of knowledge acquisition for a CAPP system. Proceedings of VI International Conference CO-MAT-TECH '98, Trnava 1998, Vol. II, pp. 83-88, udział 50%.
B 1.53. Knosala R., Pondo K.: Application of ART neural networks for classification of machine elements. Proceedings of VI International Conference CO-MAT-TECH '98, Trnava 1998, Vol. II, pp. 167-171, udział 50%.
B 1.54. Knosala R., Wal T.: The influence of the code string's form on the genetic algorithm functioning. Proceedings of the 9 th International DAAAM Symposium, Romania 1998, pp. 245-246, udział 50%.
B 1.55. Piłot T., Knosala R.: The application of neural network in group technology. Special Issu of Materials Processing Technology, Vol.78/1-3, Elsevier, Amsterdam 1998, pp. 150-155, udział 50%.
B 1.56. Ćwikła G., Knosala R.: Production cost estimation basing on the semantic net. Proceedings of 10th International DAAAM Symposium DAAAM International, Vienna, Austria 1999, Editor B. Katalinic, 1999, pp. 111-112, udział 50%.
B 1.57. Baier A., Knosala R.: Methodik und CAD/CAM-Systems für den featurebasierten Bauteilentwurf. Materiały 22. Kolloquium Konstruktionstechnik. Konstruktionstechnik-Motor künftiger Innovationen, Gommern 1999, S. 17-24, udział 50%.

B 1.58. Grabowik C., Knosala R.: Knowledge acquisition using the electronic forms in the CAPP systems. Proceedings of International Conference TOOLS ’99, Trencin, Słowacja 1999, pp. 96-99, udział 50%.


B 1.59. Kampa A., Knosala R.: Anwendung von wissensbasierten Systeme für die optimale Zeitplannung in einer Produktionszelle. Proceedings of International Conference TOOLS’ 99, Trencin Słowacja, 1999, pp. 63-66, udział 50%.
B 1.60. Ćwikła G., Knosala R.: The method of fast cost estimation. Proceedings of International Conference TOOLS ’99, Trencin, Słowacja 1999, pp.72-75, udział 50%.
B 1.61. Monica Z., Knosala R.: Application of feature method for production planning of bodies. Materiały konferencyjne CO-MAT-TECH ’99; 7 medzinarodna vedecka konferencia. Wydawca: Slovenska technicka univerzita w Bratislave, 1999, pp.429-436, udział 50%.
B 1.62. Piłot T., Knosala R.: Application of a neural gas in the group technology, Materiały konferencyjne CO-MAT-TECH ‘99. 7 medzinarodna vedecka konferencia. Wydawca: Slovenska technicka univerzita w Bratislave, 1999, pp. 476-481, udział 50%.
B 1.63a. Ćwikła G., Knosala R.: Szybkie szacowanie kosztów wytwarzania elementów maszyn. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 1999, ss. 62-71, udział 50%.
B 1.63b. Ćwikła G., Knosala R.: Semantic nets application for production cost estimation. Materiały konferencyjne: Achievements In Mechanical & Materials Engineering, Wydawca: Leszek A. Dobrzański, 1999, pp.99-102, udział 50%.
B 1.64a. Grabowik C., Knosala R.: Metoda obiektowej reprezentacji konstrukcji w systemie ekspertowym wspomagającym projektowanie technologii ubytkowej korpusów. Materiały III konferencji „Technologiczne systemy informacyjne w procesie produkcyjnym i kształceniu technicznym”, Wydawca: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999, ss. 40-47, udział 50%.
B 1.64b. Grabowik C., Knosala R.: Metoda obiektowej reprezentacji konstrukcji w systemie ekspertowym wspomagającym projektowanie procesów technologicznych obróbki korpusów. Materiały XII konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, Warszawa 1999, ss. 85-92, udział 50%.
B 1.65. Knosala R., Wal T.: Projekt struktury ciągu kodowego dla harmonogramowania pracy elastycznych systemów produkcyjnych z zastosowaniem algorytmów genetycznych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 1999, ss. 437-442, udział 50%.
B 1.66. Knosala R., Wal T.: Sposób oceny ciągu kodowego w harmonogramowaniu produkcji za pomocą algorytmów genetycznych. Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole 1999, tom II, ss. 229-232, udział 50%.

B 1.67. Monica Z., Knosala R.: Zastosowanie metody obiektów elementarnych w technicznym przygotowaniu produkcji korpusów. Materiały XII konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, Warszawa 1999, ss. 241-248, udział 50%.


B 1.68. Paszek A., Knosala R.: Budowa systemu eksperckiego wspomagającego technologiczne przygotowanie produkcji. Cz. I – Metodyka. Zarządzanie produkcją, nr 1-2, 1999, str. 51-57, udział 50%.
B 1.69. Paszek A., Knosala R.: Budowa systemu eksperckiego wspomagającego technologiczne przygotowanie produkcji. Cz. II –Przykład. Zarządzanie Produkcją, nr 3-4, 1999, ss. 23-29, udział 50%.
B 1.70. Piłot T., Gwiazda A., Knosala R.: Application of the neural net for group technology, [w:] Computer Integrated Manufacturing, Vol. II, WNT, Warszawa 1999, pp. 93-98, udział 30%.
B 1.71. Paszek A., Knosala R.: Metoda budowy systemu eksperckiego wspomagającego projektowanie procesów technologicznych. Materiały konferencji nt.: „Technologiczne systemy informacyjne w procesie produkcyjnym i kształceniu technicznym”. Wydawca: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999, ss. 32-39, udział 50%.
B 1.72. Burzyński T., Kasprzycki A., Knosala R.: Wykorzystanie systemów doradczych do wspomagania harmonogramowania produkcji małoseryjnej. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom I, ss. 88-100, udział 35 %.
B 1.73. Ćwikła G. Knosala R.: Dobór metody określania kosztów wytwarzania dla potrzeb przedsiębiorstwa. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom I, ss. 126-135, udział 35 %.
B 1.74. Ćwikła G., Knosala R.: System wspomagający dobór technologii regeneracji elementów maszyn. Automatyzacja produkcji ‘2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, tom II, ss. 83-86, udział 50%.
B 1.75. Gołda G., Knosala R.: Metoda doboru środków transportu wewnątrzzakładowego dla logistycznego systemu produkcyjnego. Automatyzacja produkcji ‘2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, tom II, ss. 103-106, udział 50%.
B 1.76. Jurczyk M. Knosala R.: Planowanie produkcji w świetle kryterium zmienności asortymentu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom I, ss. 244-251, udział 50%.
B 1.77. Kalinowski K., Knosala R.: Zastosowanie systemu doradczego w sterowaniu przepływem produkcji rytmicznej. Automatyzacja produkcji ‘2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, tom II, ss. 123-126, udział 50%.
B 1.78a. Kampa A. Knosala R.: Budowa i działanie systemu ekspertowego wspomagającego harmonogramowanie produkcji w gnieździe wytwórczym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom I, ss. 265-274, udział 50%.
B 1.78b. Kampa A., Knosala R.: System ekspertowy wspomagający harmonogramowanie produkcji w gnieździe wytwórczym. Automatyzacja produkcji ‘2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, tom II, ss. 127-130, udział 50%.
B 1.78c. Kampa A., Knosala R.: Budowa systemu ekspertowego do harmonogramowania produkcji w gnieździe wytwórczym. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 255-262, udział 50%.
B 1.79. Knosala R., Gwiazda A., Piłot T., Pondo K.: Comparison analysis of models of neutral nets for investigation of similarity of machine elements. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 275-284, udział 25%.
B 1.80. Kost G., Zdanowicz R., Knosala R.: Modelling of manufacturing systems. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 285-292, udział 30%.
B 1.81. Łężniak R., Knosala R.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie branży drzewnej. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom I, ss. 356-363, udział 50%.
B 1.82. Paszek A., Knosala R., Grabowik C.: Reprezentacja wiedzy w systemach eksperckich wspomagających technologiczne przygotowanie produkcji. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 341-350, udział 30%.
B 1.83. Piłot T., Knosala R.: Grupowanie elementów maszyn ze względu na cechy konstrukcyjno-technologiczne. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich”, Wrocław – Polanica Zdrój 2000, tom II, ss. 219-224, udział 50%.
B 1.84. Piłot T., Knosala R.: Metoda badania podobieństwa maszyn z wykorzystaniem sieci neuronalnych. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 233-238, udział 30%.
B 1.85. Piłot T., Knosala R.: Technologia grupowa jako jedna z metod organizacji produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom II, ss. 127-132, udział 50%.
B 1.86. Wal T. Knosala R.: System tworzenia harmonogramu pracy elastycznego gniazda produkcyjnego. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom II, ss. 263-275, udział 50%.

B 1.87. Wróbel G., Knosala R.: Analiza wybranych programów wspomagających statyczną kontrolę procesu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000, tom II, ss. 284-289, udział 50%.


B 1.88. Skołud B., Knosala R., Krenczyk D., Kalinowski K.: Designing of the dispatching rules: distributed control of the production system approach. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 351-358, udział 25%.
B 1.89. Baier A., Knosala R., Monica Z.: Techniczne przygotowanie produkcji z zastosowaniem metody obiektów elementarnych. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 31-38, udział 30%.
B 1.90a. Wal T., Knosala R.: The System of schedule creating for flexible manufacturing cell using genetic algorithms. Proceedings of the Scientific Conference on Materials Engineering, Gliwice 2000, pp. 435-440, udział 50%.
B 1.90b. Wal T., Knosala R.: The system of flexible manufacturing cell scheduling, based on genetic algorithm. Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2000, Trenčin, Słowacja, pp. 218-221, udział 50%.
B 1.91. Chlebus E., Duda J., Knosala R., Krzyżanowski J., Matuszek J.: Technologiczne przygotowanie produkcji. Automatyzacja produkcji ‘2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, tom I, ss. 45-78, udział 20%.
B 1.92a. Grabowik C., Knosala R.: Metoda obiektowej reprezentacji konstrukcji oraz wiedzy technologicznej w systemie doradczym wspomagającym technologiczne przygotowanie produkcji. Zarządzanie Produkcją nr 1-4, 2000, ss. 11-19, udział 50%.
B 1.92b. Grabowik C., Knosala R.: The method of construction and technological knowledge representation in an expert system. Proceedings of the Scientific Conference, CO-MAT-TECH ‘2000, Trnawa, Słowacja, pp.15-20, udział 50%.
B 1.92c. Grabowik C., Knosala R.: The method of the construction and technological knowledge representation for the expert system needs. [w:] Computer Integrated Manufacturing, WNT, Warszawa 2001, Vol. I, pp. 156-161, udział 50%.
B 1.93. Kalinowski K., Knosala R.: Delay reduction in repetitive production system using the advising system. Proceedings of the Scientific Conference, CO-MAT-TECH ‘2000, Trnawa, Słowacja, pp.15-20, udział 50%.
B 1.94. Kampa A., Knosala R.: Methode für die multikriteriale Bewertung von Zeitplänen. Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2000, Trenčin, Słowacja, pp. 63-67, udział 50%.
B 1.95. Pondo K., Knosala R.: Application of neutral networks for aiding of conceptual design. Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2000, Trenčin, Słowacja, pp. 285-288, udział 50%.

B 1.96a. Ćwikła G., Knosala R.: Application of semantic nets for bodies cost estimation. [w:] Computer Integrated Manufacturing, WNT, Warszawa 2001, Vol. I, pp. 88-105, udział 50%.


B 1.96b. Ćwikła G., Knosala R.: Zastosowanie sieci semantycznych do szacowania kosztów wytwarzania elementów typu korpus. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom I, ss. 177-188, udział 50%.
B 1.97. Knosala R., Gołda G.: The method of multicriteria decision making as a tool of computer aided logistic. [w:] Computer Integrated Manufacturing, WNT, Warszawa 2001, Vol. I, pp. 229-235, udział 50%.
B 1.98. Knosala R., Kalinowski K.: The expert system for dynamic scheduling of repetitive production system. [w:] Computer Integrated Manufacturing, WNT, Warszawa 2001, Vol. I, pp. 236-245, udział 50%.
B 1.99. Piłot T., Knosala R.: Neutral nets application for clustering of machine elements in group technology. [w:] Computer Integrated Manufacturing, WNT, Warszawa 2001, Vol. II, pp. 76-85, udział 50%.
B 1.100. Barnuś B., Knosala R.: System doradczy dla technologii grupowej na wybranym przykładzie. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom I, ss. 18-26, udział 50%.
B 1.101. Boroń B., Hryńczuk I., Knosala R.: Komputerowe wspomaganie przyjmowania zleceń na wydział produkcyjny. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom I, ss. 74-84, udział 30%.
B 1.102. Grabowik C., Knosala R.: Metoda reprezentacji konstrukcji oraz wiedzy w systemie eksperckim wspomagającym technologiczne przygotowanie produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom I, ss. 261-270, udział 50%.
B 1.103. Kampa A., Knosala R.: Badanie działania systemu ekspertowego wspomagającego harmonogramowanie w różnych warunkach produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom I, ss. 315-324, udział 50%.
B 1.104a. Piłot T., Knosala R.: Metoda badania podobieństwa elementów maszyn z wykorzystaniem sieci neuronalnych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom II, ss. 157-166, udział 50%.
B 1.104b. Piłot T., Knosala R.: Metoda badania podobieństwa elementów maszyn z wykorzystaniem sieci neuronalnych. IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym”, Kazimierz Dolny 2001, ss. 258-266, udział 50%.
B 1.105. Mach Ł., Knosala R.: Reguły priorytetu jako podstawa systemu sterowania zamówieniami na wydziale produkcyjnym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom II, ss. 49-58, udział 50%.

B 1.106. Kucińska A., Knosala R.: Zastosowanie wskaźników zdolności jakościowej do analizy zmienności przykładowego procesu produkcyjnego. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, tom II, ss. 22-29, udział 50%.


B 1.107. Wal T., Knosala R.: A production scheduling problem using genetic algorithms. Special Issue of Materials Processing Technology, Vol. 109/1-2, Elsevier, Amsterdam 2001, pp. 90-95, udział 50%.
B 1.108. Kampa A., Knosala R.: Metody oceny wyboru reguł priorytetu dla sterowania produkcją w gnieździe wytwórczym. IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym”, Kazimierz Dolny 2001, ss. 62-71, udział 50%.
B 1.109. Knosala R., Kalinowski K.: The workflow control method in repetitive production systems. Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium, Jena 2001, Germany, pp. 233-234, udział 50%.
B 1.110. Ćwikła G., Knosala R.: Określenie podobieństwa konstrukcyjno-technologicznego jako podstawa szybkiego szacowania kosztów wytwarzania elementów maszyn. Materiały konferencji MANUFACTURING’01, Poznań 2001, s. 47-54, t. I, udział 50%.
B 1.111. Gołda G., Knosala R.: Practical application of the technique of multicriteria decision making in logistic management. Procedings of the 9th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2001, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 59-64, udział 50%.
B 1.112. Piłot T., Knosala R.: Metoda technologii grupowej bazująca na sieciach neuronalnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1-2, 2001, ss. 31-38, udział 50%.
B 1.113. Barnuś B., Knosala R.: Koncepcja systemu szacowania kosztów jako podstawa optymalizacji procesu technologicznego przygotowania produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 36-42, udział 50%.
B 1.114. Biniasz D., Knosala R.: Wirtualizacja przedsiębiorstwa bazująca na strategii zleceń i łańcuchu dostaw. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 78-85, udział 50%.
B 1.115. Boroń B., Knosala R.: Koncepcja zastosowania teorii ograniczeń do wyznaczania parametrów systemu transportowo-magazynowego. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 110-117, udział 50%.
B 1.116. Chwastyk P., Knosala R.: Wczesne szacowanie kosztów w zintegrowanym wytwarzaniu opartym na metodzie obiektów elementarnych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 199-205, udział 50%.

B 1.117. Gołda G., Knosala R.: Zastosowanie oceny wielokryterialnej w komputerowym wspomaganiu procesów logistycznych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 283-292, udział 50%.


B 1.118. Hryńczuk I., Knosala R.: Transformacja produkcji na zapas na produkcję według zleceń. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 357-363, udział 50%.
B 1.119. Kołosowski M., Knosala R.: Analiza kosztów jakości. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 528-534, udział 50%.
B 1.120. Jurczyk M., Knosala R.: Szeregowanie zadań w wybranym dyskretnym systemie produkcyjnym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 389-398, udział 50%.
B 1.121. Kasprzycki A., Knosala R.: Identyfikacja wiedzy dla systemu eksperckiego wspomagającego planowanie produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom I, ss. 477-484, udział 50%.
B 1.122. Łężniak R., Knosala R.: Analiza możliwości zastosowania idei CRM dla małych przedsiębiorstw. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom II, ss. 83-89, udział 50%.
B 1.123. Mazurek R., Knosala R.: Statystyczne sterowanie procesami w średnich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom II, ss. 161-168, udział 50%.
B 1.124. Kucińska A., Knosala R.: Rola systemu pomirów efektywności w procesowym zarządzaniu jakością. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom II, ss. 52-60, udział 50%.
B 1.125. Mach Ł., Knosala R.: Zintegrowana metoda prognozowania operacyjnego – podsystem ilościowy. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom II, ss. 99-105, udział 50%.
B 1.126. Madera D., Knosala R.: Koncepcja zarządzania wiedzą w procesie utrzymania ruchu, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2002, tom II, ss. 106–114, udział 50%.
B 1.127. Jurczyk M., Boroń B., Knosala R.: Make to order oriented manufacturing in discrete production system, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2002, Kočovce, Słowacja, p.p. 1, udział 50%.
B 1.128. Kasprzycki A., Knosala R.: Conception of an expert system for production management in a small company, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2002, Kočovce, Słowacja, p.p. 3, udział 50%.
B 1.129. Boroń B., Jurczyk M., Knosala R.: Design the assembly system in view of the Theory of Constrains, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2002, Kočovce, Słowacja, p.p. 5, udział 50%.
B 1.130. Kalinowski K., Knosala R.: Rescheduling of Manufacturing Systems with use of an Expert System, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2002, Kočovce, Słowacja, p.p. 7, udział 50%.
B 1.131. Barnuś B, Knosala R.: The conception of the system ensuring the lowest possible manufacturing costs of a selected group products, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 17-21, udział 50%.
B 1.132. Jurczyk M., Knosala R.: The tasks grouping based on the logic of constraints, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 100-105, udział 50%.
B 1.133. Kasprzycki A., Madera D., Knosala R.: The membership functions of fuzzy seta for multi-criteria assessment of production plans, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 119-124, udział 30%.
B 1.134. Knosala R., Gołda G.: Modelling of logistic processes. Multicriteria decision making method approach, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 125-130, udział 50%.
B 1.135. Knosala R., Kalinowski K.: Object orted knowledge and data representation in rescheduling domain, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 131-137, udział 50%.
B 1.136. Madera D., Kasprzycki A., Knosala R.: Decision support in the processes of mahine operating as a tool for economic improvement in the companies, Procedings of the 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, Trnava, Słowacja, V. II, pp. 147-152, udział 50%.
B 1.137. Ćwikła G., Knosala R.: Szacowanie kosztów wytwarzania wybranych klas elementów maszyn na podstawie podobieństwa elementów. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2002, ss. 19-22, udział 50%.
B 1.138. Kampa A., Knosala R.: Metoda sterowania produkcją w gnieździe wytwórczym w warunkach jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2002, ss. 41-55, udział 50%.
B 1.139. Mach Ł., Knosala R.: Proposed method of operative demand forecast with the application of artifical intelligence, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Vienna 2002, Austria, pp. 325-326, udział 50%.

B 1.140. Kucińska A., Knosala R.: Process quality management within the scope of performance measurement systems, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Vienna 2002, Austria, pp. 293-294, udział 50%.B 1.141. Mach Ł., Knosala R.: Artificial Perceptron Networks as a Supporting Tool for Forecasting of Material Demand, AICM’02 Artificial Intelligence in Control and Management – materiały konferencyjne Łodź 25-26 wrzesień 2002, pp. 51-59, udział 50%.
B 1.142. Kucińska A., Knosala R.: Analiza procesowego zarządzania jakością w warunkach produkcji jednostkowej, [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, ss. 203-210, udział 50%.
B 1.143. Adamska M., Knosala R.: ABM Activity-Based management nową koncepcją zarządzania kosztami w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 9-16, udział 50%.
B 1.144. Barnuś B., Knosala R.: Projekt metody wspomagającej proces technicznego przygotowania produkcji zorientowanej na koszty. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 40-45, udział 50%.
B 1.145. Chwastyk P., Knosala R.: Koncepcja systemu wspomagającego projektowanie maszyn zorientowane na koszty. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 181-186, udział 50%.
B 1.146. Hys K., Knosala R.: Metoda SERVQUAL jako narzędzie doskonalenia systemu jakości usług. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 409-418, udział 50%.
B 1.147. Jurczyk M., Knosala R.: Metoda planowania produkcji w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 466-473, udział 50%.
B 1.148. Kucińska A., Knosala R.: Koncepcja systemowego zarządzania procesami w warunkach produkcji jednostkowej i seryjnej. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 710-716, udział 50%.
B 1.149. Łapuńka I., Knosala R.: Analiza siatki czynności projektu z zastosowaniem programowania sieciowego. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom I, ss. 762-769, udział 50%.
B 1.150. Mach Ł., Knosala R.: Projekt hybrydowej metody operacyjnego prognozowania popytu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2003, tom II, ss.9-17, udział 50%.
B 1.151. Barnuś B., Knosala R.: Implementacja podejścia zorientowanego na koszty w technicznym przygotowaniu produkcji. Projektowanie procesów i systemów technologicznych. Monografia pod red. Antoniego Świcia. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003, ss. 130-138, udział 50%.
B 1.152. Grabowik C., Knosala R..: The method of knowledge representation for a CAPP system. Journal of Materials Processing Technology 133 (2003) pp. 90-98, udział 50%.
B 1.153. Kucińska A., Knosala R.: Process quality management in the conditions of serial production. CO-MAT-TECH, 11th International Scientific Conference. Bratislava, 2003, ISBN: 80-227-1949-8, ss. 554-561, udział 50%.
B 1.154. Mach Ł., Knosala R.: Hybrid method of operative demand forecast – subsystem of statisticmathematical analysis of time series. CO-MAT-TECH, 11th International Scientific Conference. Bratislava, 2003, ISBN: 80-227-1949-8, pp. 636 – 643, udział 50%.
B 1.155. Łapuńka I., Knosala R.: Przesłanki i warunki stosowania analizy wielokryterialnej w zarządzaniu projektem techniczno – organizacyjnym. [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 986, Wrocław 2003, ss. 516-524, udział 50%.
B 1.156. Kalinowski K., Knosala R.: Harmonogramowanie produkcji w warunkach zakłóceń, wspomagane systemem eksperckim. Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1/2003, ss.12-23, udział 50%.
B 1.157. Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z., Knosala R.: Planowanie przedsięwzięć pracy w czasowych ograniczeń dostępu do zasobów. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2/2003, ss. 4-14, udział 25%.
B 1.158. Kasprzycki A., Knosala R.: Object representation of knowledge with fuzzy logic items for an expert system supporting the production planning, Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development” 22-25th October 2003, Sarajevo, pp.203-204, udział 50%.
B 1.159. Jurczyk M., Knosala R.: Termin i efektywność realizacji zleceń w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2003. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Zbiór referatów, Katowice 2003, s. 449-458, udział 50%.
B 1.160. Kasprzycki A., Knosala R.: Modelowanie rozmyte wielokryterialnej oceny taktycznego planu produkcji, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2003. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Zbiór referatów, Katowice 2003, s. 263-271, udział 50%.
B 1.161. Jurczyk M., Knosala R.: Analisis of the systems with tacting resource in the contex of production planning. Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development” 22-25th October 2003, Sarajevo, pp. 197-198, udział 50%.

B 1.162. Jurczyk M., Knosala R.: Method and application of management of production with a tacting resource. [w:] Automatyzacja produkcji. Nauka – Wiedza – Innowacje. Tom I. Referaty plenarne i sesyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 11-12 grudnia 2003, pp. 103-110, udział 50%.


B 1.163. Barnuś B., Knosala R.: Zastosowanie metodologii CBR w szacowaniu kosztów w procesie projektowania wyrobu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 53-62, udział 50%.
B 1.164. Hys K., Knosala R.: Pojęcie jakości w kontekście usług przemysłowych na przykładzie Remak S.A. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 475-483, udział 50%.
B 1.165. Jurczyk M., Knosala R.: Zastosowanie metody planowania produkcji w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 520-527, udział 50%.
B 1.166. Kasprzycki A., Knosala R.: Główne elementy metody reprezentacji wiedzy z zakresu operatywnego planowania produkcji jednostkowej i małoseryjnej. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 547-559, udział 50%.
B 1.167. Kucińska A., Knosala R.: Zarządzanie procesami w warunkach produkcji seryjnej. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 679-687, udział 50%.
B 1.168. Łapuńka I., Knosala R.: Zarządzanie projektem w kontekście metod optymalizacji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom I, ss. 728-736, udział 50%.
B 1.169. Mach Ł., Knosala R.: Zintegrowana metoda operacyjnego prognozowania wielkości popytu uwzględniająca czynniki rynku. Dobór parametru modelu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, tom II, ss. 43-54, udział 50%.
B 1.170. Barnuś B., Knosala R.: Manufacturing cost estiamtion in product design, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2004, Kočovce, Słowacja, p.p. 214-217, udział 50%.
B 1.171. Kasprzycki A., Knosala R.: Planning of piece and small lot production supported, Proceedings of the International Conference TOOLS ‘2004, Kočovce, Słowacja, p.p. 218-221, udział 50%.
B 1.172. Barnuś B., Knosala R.: Komputerowe wspomaganie procesu projektowania wyrobu zorientowane na minimalizację kosztów wytwarzania. Wydawnictwo lektorium Wrocław, Wrocław 2004, ss. 31-34, udział 50%.
B 1.173. Hys K., Knosala R.: Orientacja na klienta usług przemysłowych. [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 6/2004. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 61-70, udział 50%.

B 1.174. Gołda G., Knosala R.: Zintegrowane systemy wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zaopatrzenia i dystrybucji. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1(2004), ss. 2-12, udział 50%.


B 1.175. Hys K., Knosala R.: Zarządzanie jakością w usługach przemysłowych na przykładzie REMAK S.A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa QUALITY - 2004, Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, praca pod red. Monika Gierzyńska-Dolna, Bogumił Konodyba - Szymański, Częstochowa 2004, s.97-104, udział 50%.
B 1.176. Barnuś B., Knosala R.: Integrated product design for the lowest possible manufacturing costs on a chosen example. Engineering design in integrated product development. Management of design complexity. [w:] Proceedings of the 4th  Iternational Seminar and Workchop held in University of Zielona Góra, Zielona Góra 2004, ss. 201-206, udział 50%.
B 1.177 Kucińska A., Knosala. R.: Pomiar skuteczności działania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym. [w:] Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw INTELTRANS 2004. Konferencja naukowo-techniczna. Kraków 2004, ss. 141-150, udział 50%.
B 1.178 Łapuńka I., Knosala R.: Analiza systemów klasy ERP w aspekcie planowania realizacji projektu w warunkach zakłóceń. [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, pod redakcją Jerzego Kisielnickiego, Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2004, ss. 117-126, udział 50%.
B 1.179 Łapuńka I., Jurczyk M., Knosala R.: Planowanie realizacji projektu w warunkach zakłóceń. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2004, praca pod redakcją Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zbiór referatów. Katowice 2004, ss. 95-102, udział 30%.
B 1.180 Kucińska A., Knosala R.: Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością opartego na ujęciu procesowym. [w:] Budowa maszyn i zarządzanie produkcją. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. II Międzynarodowa Konferencja MANUFAKTURING ’04. Poznań 2004, ss. 439-448, udział 50%.
B 1.181 Knosala R., Mach Ł.: The Research of the Forecast of Sales with the Application of Econometric, Winter’s and Arima Models. Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation – Technology – Men – Nature” 03-06th November 2004, Vienna, pp. 215-216, udział 50%.
B 1.182 Mach Ł., Knosala R.: Artificial Neutral Networks as a Supporting Tool for Forecast Operative Demand Considering Market Factors. Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Globalisation – Technology – Men – Nature” 03-06th November 2004, Vienna, pp. 259-260, udział 50%.
B 1.183 Hys K., Knosala R..: Blaski i cienie stosowania metody s. w praktyce. Uwarunkowanie sukcesu państwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały konferencyjne – tom I. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SUCCESS 2004. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, ss. 367-378, udział 50%.
B 1.184 Jurczyk M., Knosala R.: Metoda planowania produkcji w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2(2004), ss. 21-36, udział 50%.
B 1.185 Mach Ł., Knosala R.: Uwzględnienie determinantów rynku w metodzie operacyjnego prognozowania wielkości popytu bazującej na zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Monografia pod redakcją Jerzego Lewandowskiego; Łódź 2004, s. 151-157, udział 50%.
B 1.186 Barnuś B., Knosala R.: Komputerowa implementacja szacowania kosztów wytwarzania w procesie projektowania wyrobu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom I, ss. 22-30, udział 50%.
B 1.187 Hys K., Knosala R.: Wybór modelu do oceny jakości i jego zastosowanie w praktyce. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom I, ss. 444-454, udział 50%.
B 1.188 Kasprzycki A., Knosala R.: System ekspercki wspomagający taktyczne planowanie produkcji. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom I, ss. 543-552, udział 50%.
B 1.189 Kucińska A., Knosala R.: Metoda oceny działania organizacji bazujących na ujęciu procesowym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom I, ss. 688-697, udział 50%.
B 1.190 Łapuńka I., Knosala R.: Komputerowa implementacja metody planowania realizacji projektu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom II, ss. 24-32, udział 50%.
B 1.191 Mach Ł., Knosala R.: Zastosowanie instrumentów marketingu-mix w neuronowym modelu operacyjnego prognozowania wielkości popytu. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2005, tom II, ss. 42-47, udział 50%.
B 1.192 Łapuńka I., Knosala R.: Komputerowo wspomagane planowanie realizacji projektu. [w:] Informacyjne aspekty zarządzania i sterowania produkcją. Praca pod redakcją A. Świcia. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2005, pp. 74-79, udział 50%.
B 1.193 Mach Ł., Knosala R.: Uwzględnienie determinantów rynku w neuronowym modelu prognozowania wielkości popytu [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005 Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Prace naukowe. Katowice 2005, s. 433-442, udział 50%.
B 1.194 Kasprzycki A., Knosala R.: Metoda reprezentacji wiedzy w systemie eksperckim wspomagającym planowanie produkcji jednostkowej i małoseryjnej. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1 (2005), ss. 20-36, udział 50%.
B 1.195 Mach Ł., Knosala R.: Metoda operacyjnego prognozowania wielkości popytu uwzględniająca determinanty rynku. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2 (2005), ss. 45-56, udział 50%.
B 1.196 Błaszczyk K., Knosala R.: Projekt hurtowni danych dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego w środowisku MS SQL Serwer. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom I, ss. 114-123, udział 50%.
B 1.197 Hys K., Knosala R.: Ocena poziomu jakości usług metodą servqual na przykładzie przemysłowym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom I, ss. 495-503, udział 50%.
B 1.198 Łapuńka I., Knosala R.: Optymalizacja harmonogramu realizacji złożonych projektów techniczno-organizacyjnych. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom II, ss. 128-137, udział 50%.
B 1.199 Ruszczak B., Knosala R.: Otwarte oprogramowanie jako jeden ze sposobów obniżenia kosztów. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom II, ss. 454-460, udział 50%.
B 1.200 Barnuś B., Knosala R.: Zastosowanie metody parametrycznej w szacowaniu kosztów wytwarzania na etapie projektowania. Górnictwo Odkrywkowe, nr 5-6. Wrocław 2006, ss. 30-34, udział 50%.
B 1.201 Łapuńka I., Knosala R.: Wielokryterialna ocena wariantów planu realizacji projektu techniczno-organizacyjnego. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8. Wrocław 2006, ss. 36-40, udział 50%.
B 1.202 Hys K., Knosala R.: Zastosowanie metody servqual w systemie zarządzania jakością, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw INTELTRANS, Kraków 2006, ss. 33-40, udział 50%.
B 1.203 Hys K., Knosala R.: Kwestionariusz servqual jako instrument doskonalenia w organizacji usługowej, pod red. E. Skrzypek [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki Excellence 2006, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa EXCELLENCE 2006, Lublin 2006, ss. 543-551, udział 50%.

B 1.204 Ruszczak B., Knosala R.: Komputerowo wspomagane podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami. [w:] Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2006, ss. 296-300, udział 50%.


B 1.205 Kucińska A., Knosala R.: Metoda oceny jakości działania przedsiębiorstwa bazująca na ujęciu procesowym. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1 (2006), ss. 38-52, udział 50%.
B 1.206 Błaszczyk K., Knosala R.: Problem jakości danych w hurtowniach. Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2006, red T. Porębska-Miąc i H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006, ss. 45-54, udział 50%.
B 1. 207 Hys K., Knosala R.: Badania jakości usług w praktyce przemysłowej. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2 (2006), ss. 17-30, udział 50%.
B 1. 208 Barnuś B., Knosala R.: Analiza porównawcza metod szacowania kosztów wytwarzania w fazie projektowania wyrobu. [w:] Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, ss. 38-48, udział 50%.
B 1. 209 Łapuńka I., Knosala R.: System komputerowy wspomagający modyfikację planu realizacji projektu w warunkach zakłóceń. [w:] Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie pod red. R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, ss. 536-545, udział 50%.
B 1. 210 Łapuńka I., Knosala R.: Replanowanie realizacji projektu techniczno-organizacyjnego w momencie wystąpienia zakłócenia. [w:] Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1 (2007), ss. 13-28, udział 50%.
  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna