1. Pobieranie próbek aerozoli pm X (głowica wymienna)Pobieranie 10.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.54 Kb.
1. Pobieranie próbek aerozoli PMX (głowica wymienna)

Aspirator LVS-3 (Low-Volume Sampler, Kleinfiltergerät) stosuje się do pobierania próbek aerozoli o średnicy do 2,5 lub do 10 m (PM2,5 i PM10, odpowiednio w zależności od stosowanej głowicy). Jest on referencyjnym próbnikiem tak w Polsce jak i Europie i odpowiada przepisom zawartym w normie CEN (Fot. 1). Zasada działania aspiratora polega na przepuszczaniu ze stałą prędkością (2,3 m3∙h-1), powietrza atmosferycznego, w konsekwencji czego dochodzi do oddzielenia cząstek aerozoli o określonej średnicy (poniżej 2,5 lub 10 μm) i ich kolekcjonowania na sączku umieszczonym wewnątrz głowicy. Wnętrze aparatu w zależności od temperatury otoczenia jest ogrzewane bądź wentylowane. Budowa i dokładna zasada aspiratora działania zostały opisane w Lewandowska i Falkowska (2009).

Fot. 1 Próbnik LVS-3 i głowica do pobierania frakcji małych aerozoli o średnicy do 10 m

Innym aparatem służącym do pobierania aerozoli jest dwukanałowy próbnik Hydra Dual Sampler firmy FAI Instruments (Fot. 2). Służy on do równoległego pobierania próbek aerozoli o rozmiarach mniejszych od 1 µm i od 2,5 µm (PM2,5 i PM1). FAI umożliwia grawimetryczną ocenę ilościową i w następnej kolejności oznaczenie jakościowe próbek w dwóch rozkładach wielkości. Próbnik zaopatrzony jest w automatyczny zmieniacz filtrów, co pozwala na pobieranie aerozoli przez okres 2 tygodni. Jest to bardzo praktyczne w prowadzeniu pomiarów w cyklu dobowym w dwóch klasach wielkości cząstek w długich kampaniach pomiarowych. Przepływ powietrza przez aspirator jest stały i wynosi 2,3 m3∙h-1. Głowice dołączone do aspiratora są zgodne z Polską Normą.

Bez względu na rodzaj próbnika cząstki aerozoli pobiera się na filtrze kwarcowym Q-MA firmy Whatman lub Tissuquartz firmy Pall, o średnicy 47 mm i średnicy porów 2,2 μm. Przed założeniem do próbnika filtry Whatmana wypraża się w 550 °C przez minimum 6h, czego nie wymagają filtry Tissuquartz, gdyż są fabrycznie wyprażone i gotowe do użytku. Oba rodzaje filtrów przed założeniem do próbnika muszą zostać skondycjonowane w eksykatorze a następnie zważone.Fot. 2 Próbnik Hydra Dual Sampler FAI Instruments do pobierania dwóch frakcji aerozoli o średnicy do 1 i 2,5 m

2. Przechowywanie zebranych próbek aerozoli PM10

Filtry kwarcowe po zdjęciu z aspiratora PM10 i zważeniu przechowuje się w folii aluminiowej lub polietylenowych pojemnikach w eksykatorze szafkowym w stałej temperaturze.3. Wyznaczenie stężenia PMx

Stężenie frakcji aerozoli PMx wyznacza się wagowo. Sączek, przez który filtrowane jest powietrze waży się przed i po pobraniu próbki. Z różnicy otrzymuje się masę aerozolu w g na powierzchnię sączka, którą dzieli się następnie przez objętość przefiltrowanego powietrza. Ostateczny wynik podaje się w g·m-3 powietrza. Wszystkie czynności związane z ważeniem powinny być wykonywane z dokładnością 10-5g, w temperaturze 23±2 °C i przy wilgotności powietrza 40 ±5%.

W przypadku PMx limit detekcji metody ustalono na poziomie 0,17 μg·m-3, a błąd metody przy założeniu przedziału ufności na poziomie 99% wyniósł 4,1%. Do analizy błędów wzięto pod uwagę 33 ślepe próbki.

Literatura:

1. Falkowska L., A. Lewandowska. Gazy i aerozole w atmosferze ziemskiej-zmiany globalne, 2009, -5052. Lewandowska A., L. Falkowska. Gazy i aerozole w atmosferze ziemskiej - przewodnik metodyczny do ćwiczeń, 2009, -258.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna