1. Przedmiot: logistyka międzynarodowa wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: logistyka FormaPobieranie 10.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.61 Kb.
1. Przedmiot: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: logistyka
3. Forma:


Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

30

8

IV

4. Prowadzący: Dr Paweł Kowalik, tel. 368-07-47, pok. 107, bud. M

Dr Agnieszka Pietrzak, tel. 368-07-47, pok. 107, bud. M5. Program przedmiotu:

 1. Regulacje krajowe i unijne wykonywania transportu międzynarodowego.

 2. Polityka transportowa Unii Europejskiej,

 3. Transeuropejska sieć transportowa TEN

 4. Zadania logistyki międzynarodowej

 5. Powszechne i wyspecjalizowane międzynarodowe umowy i konwencje związane z transportem (TIR, CIM, itd.)

 6. Czynności logistyczne związane z eksportem i importem

 7. Dokumenty handlowe i przewozowe związane z transportem międzynarodowym

 8. Umowy o przewóz towarów w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym, morskim i wodnym śródlądowym

 9. Transport intermodalny

 10. Spedycja międzynarodowa

 11. Procedury celne

 12. Reguły handlowe w logistyce międzynarodowej


6. Metodyka zajęć: wykłady tematyczne
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem i organizacją międzynarodowych przewozów towarowych, w tym przewozów w ramach Unii Europejskiejumiejętności: obsługa organizacyjnej i formalno-prawnej międzynarodowych przewozów towarowych, przygotowanie do ubiegania się o stanowiska pracy związane z transportem i spedycją w skali międzynarodowej
8. Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

9. Literatura:

 1. Logistyka międzynarodowa, Elżbieta Gołembska, Maciej Szymczak. - Poznań : AE, 2000

 2. Logistyka międzynarodowa, Ewa Płaczek. - Wyd.2. - Katowice : AE, 2002

 3. Bernaś B.: Międzynarodowe transakcje ekonomiczne. Difin, Warszawa 2002

 4. Logistyka ponad granicami : praca zbiorowa w ramach programu Interreg II, red. Stefan Abt. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000

 5. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. Zygmunt Krasucki. - Wyd.2 zm.[dodr.]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2000

 6. Międzynarodowe przewozy towarowe, aut. Jerzy Godlewski (i in.) ; red. Józef Perenc, Jerzy Godlewski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2000

 7. Transport - logistyka , Jerzy Tarkowski, Bo Irestaehl, Kenth Lumsden ; tł.(z szw.). - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania (1998).


10. Wydział: Zarządzanie i Informatyka

rodzaj: Studia Dzienne

kierunek: Zarządzanie i Marketing

specjalność: Logistyka©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna