1. Wstęp – historia I teraźniejszość języka basicPobieranie 192.46 Kb.
Strona5/7
Data03.05.2016
Rozmiar192.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

8.6.LPRINT – drukowanie


Aby wyprowadzać wyniki na drukarkę (zamiast na ekran) wystarczy zastąpić słowo PRINT słowem LPRINT. Po za tym budowa instrukcji LPRINT jest identyczna jak PRINT

Wyprowadzanie na ekran i drukarkę z formatowaniem oraz do pliku dyskowego opisano dalej.


8.7.LET - obliczenia i nadawanie wartości zmiennym


Instrukcja LET zwana instrukcją przypisania lub instrukcją podstawiania może mieć dwie postacie:

LET zmienna = wyrażenie

lub częściej używaną postać uproszczoną bez słowa LET:zmienna = wyrażenie

W obu przypadkach po polsku można to czytać: "Niech zmienna otrzyma wartość wyrażenia".

Jeśli nie pamiętasz co to są wyrażenia to cofnij się do rozdziału 5. W najprostszym przypadku wyrażeniem może być oczywiście także pojedyncza liczba lub pojedyncza zmienna (np.: Sila1 = 17.543: X = Y) ale może też wystąpić na przykład instrukcja:

ZETA = (SQR(a^2-INT(a))+.56) / (SIN(a-b)+COS(a^2-LOG(b))^2)

Komputer najpierw obliczy wartość wyrażenia zapisanego po prawej a potem podstawi ją do zmiennej zapisanej po lewej. Dlatego mają sens takie instrukcje jak: X=X+1, ALFA=ALFA-5, które zwiększają (dla X) lub zmniejszają (dla ALFA) wartości zmiennych.

8.8.IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF - rozgałęzienie warunkowe


Instrukcja ta może występować w kilku postaciach - zajmując jedną lub wiele linii programu:

 1. postać jednolinijkowa:
  IF warunek THEN instrukcje1
  lub:
  IF warunek THEN instrukcje1 ELSE instrukcje2 2. postać wielolinijkowa:
  IF warunek THEN
  instrukcje1
  . . .
  ELSE
  instrukcje2
  . . .
  ENDIF

gdzie: warunek – to dowolne wyrażenie logiczne

Po polsku: "Jeśli warunek jest spełniony to wykonaj instrukcje1 w przeciwnym razie wykonaj instrukcje2"


8.9.FOR ...NEXT - pętla z licznikiem


Bardzo często program musi automatycznie powtarzać pewne operacje (albo określoną liczbę razy albo aż do uzyskania określonego rezultatu). Stosuje się wtedy instrukcje realizujące pętlę. Jedną z możliwości jest zastosowanie pętli FOR ...NEXT, na przykład obliczanie kwadratów liczb: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 realizuje następujący program z pętlą:

CLS


PRINT "Obliczanie kwadratów liczb"

PRINT "liczba", "kwadrat"FOR y=2 TO 5.5 STEP 0.5

PRINT y, y^2NEXT y

Znaczenie instrukcji FOR .. NEXT jest w tym przypadku następujące:" Dla Y zmieniającego się od 2 do 5.5 z krokiem co 0.5 powtarzaj wykonywanie instrukcji zapisanych poniżej aż do NEXT Y czyli w tym przypadku wyświetlaj Y i Y2 "

9.Następny krok - kolejne przydatne instrukcje
9.1.PRINT USING i LPRINT USING - drukowanie z formatem


Jest to taki wariant instrukcji PRINT , który pozwala wyświetlać wyniki w równych słupkach o określonej ilości cyfr przed i po kropce dziesiętnej. Można przetłumaczyć jej znaczenie jako: "drukuj używając podanego szablonu formatu".

W najprostszym przypadku ten szablon formatu to zawarty w cudzysłowach ciąg tylu znaków # ile cyfr chcemy otrzymać odpowiednio przed i po kropce dziesiętnej.

Na przykład w poniższym przykładzie - zmodyfikowanym programie KWADR1 - zarezerwowano 6 miejsc na cyfry przed kropką i 4 po kropce:

CLS


PRINT "Obliczanie kwadratow liczb"

PRINT "liczba", "kwadrat"

FOR y = 0 TO 100 STEP 9.05

PRINT USING "######.####"; y; y^2

NEXT y


Wpisz, zapisz do pliku KWADR2 i sprawdź działanie tego przykładu a potem przerób podobnie jeden z poprzednich programów.

9.2.Operowanie na tekstach


QBASIC może operować nie tylko na liczbach ale i na tekstach a także generować grafikę i dźwięki. Aby BASIC rozpoznał, że chodzi o zmienne i funkcje o wartościach tekstowych musimy ich nazwy kończyć znakiem"$" albo zadeklarować (n.p.: DIM x, y as STRING)

Oto przykład programu, który rozpoznaje (na podstawie ostatniej litery imienia) płeć użytkownika i odpowiednio jego lub ją pozdrawia:

cls: ' czyści ekran

poczatek : input "Podaj twoje imię:"; imie$

if right$(imie$,1) = "a" then

zwrot$ = "pani"

else

zwrot$ = "pan"endif

print "A! to " + zwrot$ + imie$ + ", Witam!"

goto poczatek
Funkcja standardowa:   right$(X$,n) zwraca n znaków wycietych z prawej części tekstu X$
Inne funkcje związane z operacjami na tekstach to:


Funkcja

Opis

ASC

kod podanego znaku

CHR$

znak o podanym kodzie

INSTR

szukanie fragmentu tekstu

LCASE$

zamiana na małe litery

LEFT$

wycinanie z lewej

LEN

długość tekstu (liczba znaków)

LTRIM$

usuwanie spacji przed tekstem

MID$

wycinanie ze środka

RIGHT$

wycinanie z prawej

RTRIM$

usuwanie spacji za tekstem

SPACE$

wstawienie zadanej liczby spacji

STR$

zamiana liczby na tekst

UCASE$

zamiana na duże litery

VAL

wartość liczby danej jako tekst

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna