1. Wymień państwa trójprzymierzaPobieranie 11.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.51 Kb.
Sprawdzian – I wojna światowa i okres międzywojenny gr.II

1.Wymień państwa trójprzymierza:

…………………………………………………………………………………………………2. Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia (1-6):

…….. powstanie Czechosłowacji,

…….zamach w Sarajewie,

……..Włochy przystępują do trójporozumienia,

…….rewolucja październikowa w Rosji,

……bitwa nad Sommą,

…….konferencja pokojowa w Wersalu,

3. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania:

Akt 5 listopada 1916 roku

Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawnejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnem porozumieniu.

Kiedy został wydany akt:

Kto jest jego autorem:

Co obiecuje akt Polakom:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uzupełnij tekst:

Po zakończeniu I wojny światowej odbyła się konferencja pokojowa, na której najważniejsze decyzje podejmowali przywódcy Stanów Zjednoczonych,…………………. i Francji. W dniu 28 czerwca ……….roku podpisano traktat wersalski. W wyniku jego postanowień odebrano ……………… wszystkie kolonie. Kraj ten musiał również znacznie zmniejszyć swoją ………. Niemcy utraciły także …….………. i …………………, które zostały przyłączone do Francji.5. Dopisz daty do wydarzeń;

III powstanie śląskie (dzień, miesiąc, rok)-

„cud nad Wisłą” (dzień, miesiąc, rok) -

Plebiscyt na na Warmii i Mazurach –

Konstytucja kwietniowa -

6. Z kim Polska wiodła spór o Wilno? -

7. Jak się nazywał najkrócej urzędujący prezydent Polski? –

8. Wyjaśnij pojęcia:

Błękitna armia -

alianci -

9. Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami:

łagier upadek firmy spowodowany brakiem pieniędzy

akcja komuniści, którzy przejęli władzę w Rosji w wyniku

rewolucji

rewolucja dokument stwierdzający, że osoba go posiadająca jest

właścicielem części przedsiębiorstwa

bolszewicy obóz pracy przymusowej

bankructwo gwałtowna zmiana sposobu rządzenia państwem przy użyciu

siły i masowych protestów ludzi

10. Kim byli:

Adolf Hitler –

Stanisław Wojciechowski-

Władysław Grabski –

Ignacy Paderewski-

Roman Dmowski –

Juliusz Osterwa -

11. a. Pokoloruj tereny objęte powstaniem wielkopolskim,

b. Podkreśl miejsce, które było przedmiotem konfliktu z Ukraińcami.

c. zaznacz obszar Wolnego Miasta Gdańsk

d. Zaznacz COP.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna