10. 20 – dr hab. Ewa KocójPobieranie 18.73 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.73 Kb.
29 września 2015
PANEL I: CULTURAL HERITAGEAND VLACHS TRADITIONS/ DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE WOŁOSKIE
Moderator: dr Miloš Luković
10.00 – 10.20dr hab. Ewa Kocój (UJ w Krakowie),Zarządzanie i rewitalizacja wołoskiego dziedzictwa kulturowego w Europie - wytyczenie obszarów badań i najważniejszych strategii działań
10.20 – 10.40prof. dr hab. Ewa Nowicka (Collegium Civitas, UW), Ethnonymes: their origins and social consequences
10.4011.00dr Iosif Camară (AlexandruIoanCuza, Iasi),Sfinţi din calendarulpăstoresc al vlahilor: câtevaobservaţiietnolingvistice
11.00 – 11.20 dr hab. Myroslav Voloshcsuk (Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku, Ukraina), Starożytności huculskie: badania prawa oraz tradycji wołoskich na Uniwersytecie Przykarpackim
11.20 – 11.40dr Tomasz Klimkowski (UAM w Poznaniu), The Writing Systems of Vlach Languages
11.40 – 12.00dr Anna Oczko (UJ w Krakowie), The traces of vlachs migrations in the typonomy of polish Podtatrze region

12.00 – 12.30 – Discussion / dyskusja

12.30 – 13.15 – Concluding remarks andclosing of the conference / podsumowanie i zakończenie konferencji
13.15 – 14.15 – Lunch / obiad
15.30 – Tour / wycieczka
Department of the History of Medieval Poland and Economic History of the Institute of History

Maria Curie Skłodowska University in Lublin,

Institute of Culture Jagiellonian University in Kraków

and

Faculty of History, Adam Mickiewicz University in Poznań

(Project NPRH: Vlachsin the European and Polish cultural space. Migration- settlement- cultural heritage)

in collaboration withRomanian CulturalInstitutein Warsaw

(Institutul Cultural Român la Varşovia)
are pleased to invite to the InternationalScientific Conference
The Vlach minority in Europe – history and cultural heritage
Lublin, 28-29 September 2015Conference programme / Program konferencji
28 września 2015 roku

11.30 – 12.00 – Registration of participants / rejestracja uczestników

12.00 – 12.20 – Openin gceremony / uroczyste otwarcie konferencji
I PANEL: VLACHS HISTORY IN EUROPE IN THE LIGHT OF HISTORICAL SOURCES (THE MIDDLE AGES AND THE MODERN ERA) / HISTORIA WOŁOCHÓW W EUROPIE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH (ŚREDNIOWIECZE I EPOKA NOWOŻYTNA)
Moderator: dr hab. Myroslav Voloshcsuk
12.30 – 12.50 – prof. dr hab. Ilona Czamańska (UAM w Poznaniu), Wołosi a Słowianie w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej
12.50 – 13.10 – prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), Pastores Romanorum in the Medieval Hungarian Chronicles
13.10 – 13.30 dr Miloš Luković(Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade), Self-government institutions of nomadic and seminomadic livestock breeders in the Balkans and the Carpathian region in the late medieval and early modern periods
13.30 – 13.50 – prof. dr hab. Grzegorz Jawor (UMCS w Lublinie), Północny zasięg osadnictwa na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce
13.50 – 14.10 – dr Marius Diaconescu (University of Bucharest), The Vlachs’ Voivodeship in Orava in the 15th century
14.10 – 14.30 - Discussion / dyskusja

14.30 – 15.30 – Lunch / obiad

PANEL II: VLACHS IN EUROPEAN COUNTRIES THROUGHOUT THE CENTURIES:HISTORY ANDINTERCULTURAL RELATIONS / WOŁOSI W KRAJACH EUROPEJSKICH NA PRZESTRZENI WIEKÓW:

HISTORIA I RELACJE MIĘDZYKULTUROWE
Moderator: prof. dr hab. Ilona Czamańska
15.30 – 15.50Dana-Silvia Caciur PhD student (University of Bucharest), The Morlachs from the Trogir`s (Dalmatia) hinterland at the middle of the XVI century, subjects of the Ottoman Empire and land tenants of the Venetian Republic
15.50 – 16.10dr Vladimir Constantin Creţulescu (University of Bucharest), The Memoirs of Cola Nicea: a Testimony to the Collaboration Between Vlach Armatoles and Slav Comitadjis, in the Aftermath of the 1903 Iilinden Rebellion
16.20 – 16.40 dr Valentin Trifescu (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca and University of Strasbourg),Romania Recovering National Peripheries/ Boundaries. Ethnicising Space through Artistic Geographies
16.40 – 17.00drAnne Marie Sorescu-Marinković(Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade), The Meglen Vlachs (Megleno-Romanians) of Serbia: a community on the verge of extinction
17.00 – 17.20dr Wojciech Sajkowski (UAM w Poznaniu),French image of the peoples inhabiting Illyrian Provinces known under the name of Morlachs
17.40 – 18.15 – Discussion / dyskusja

18.15 – Gala dinner / uroczysta kolacja


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna