14 października 2008 roku o godz. 10: 00 w sali im prof. K. Górskiego (s. 206). Porządek obradPobieranie 11.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.44 Kb.
Toruń, dnia 7 października 2008 roku

WF-005-X/2008
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego UMK, które odbędzie się w dniu 14 października 2008 roku o godz. 10:00 w sali im. prof.
K. Górskiego
(s. 206).

PORZĄDEK OBRAD

 1. Informacje Dziekana, Prodziekanów oraz przedstawicieli Wydziału w Senacie UMK

 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23.09.2008 r. – referuje
  prof. dr hab. Zofia Mocarska-Tyc

 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24.06.2008 r. – referuje
  prof. dr hab. Viara Maldjieva

 4. Sprawozdanie z rekrutacji na studia na rok akad. 2008/2009 – referuje dr hab. Leszek Żyliński, prof. UMK

 5. Wniosek o przyznanie medalu Convallaria Copernicana – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 6. Wniosek komisji w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Maciejowi Wróblewskiemu i wyznaczenie recenzentów – referuje dr hab. Ewa Owczarz, prof. UMK

 7. Wniosek komisji w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Dariuszowi Pestce
  i wyznaczenie recenzentów – referuje dr hab. Mirosława Buchholtz, prof. UMK

 8. Wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
  mgr Dorocie Paśko – referuje prof. dr hab. Viara Maldjieva

 9. Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej mgr Dominice Mafutali – referuje dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 10. Opinia w sprawie zaawansowania prac doktorskich i habilitacyjnych w związku
  z ubieganiem się o stypendium naukowe – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 11. Wniosek o uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 12. Wniosek o uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich
  w zakresie Językoznawstwa – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 13. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Komisji Oceniającej Uniwersytetu –referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 14. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 15. Wybór przedstawicieli Wydziału Filologicznego do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 16. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 17. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 18. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 19. Wybór przedstawiciela Wydziału Filologicznego do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Katedry Języka i Cywilizacji Greckiej – referuje Dziekan, dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

 21. Wniosek o zatwierdzenie zmian w planach studiów – referuje Prodziekan, dr hab. Przemysław Nehring

 22. Wniosek o powierzenie prowadzenia seminariów dyplomowych, wykładów
  i egzaminowania adiunktom ze stopniem doktora – referuje Prodziekan, dr hab. Przemysław Nehring

 23. Wniosek o przyznanie wyróżnień dla najlepszych prac magisterskich w roku akad. 2007/08 na Wydziale Filologicznym – referuje Prodziekan, dr hab. Przemysław Nehring

 24. Opinia w sprawie stypendiów ministra dla studentów – referuje Prodziekan, dr hab. Przemysław Nehring

 25. Wniosek o przyznanie indywidualnego toku studiów – referuje Prodziekan, dr Maciej Wróblewski

 26. Wolne wnioski

Punkty dodatkowe:


8A. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Michaluk – referuje dr hab. Jacek Pleciński.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna