15 października, Dzień I: 10. 30 Oficjalne otwarcie TargówPobieranie 61.7 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar61.7 Kb.
Ramowy Program imprez towarzyszących Targom INFRASTRUKTURA 2008


15 października, Dzień I:
10.30 Oficjalne otwarcie Targów

Sala Mikołajskiej11.00 Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli władz rządowych, mediów i zaproszonych gości

Sala Mikołajskiej12.30-14.15 Najważniejsze aspekty budowy dróg w kontekście

środowiska i ekologii – „Drogi przyjazne środowisku”.

Sala MikołajskiejOrganizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Środowiska
12.30 Otwarcie konferencji – Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury
12.45 „Krajobrazowe aspekty autostrady – widok z drogi”

Modelowanie komputerowe drogi o wysokich walorach krajobrazowych

Prelegenci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm - Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej,dr arch. Paweł Ozimek – Instytut Fizyki Technicznej

i Modelowania Komputerowego Politechniki Krakowskiej


13.15 „Środowiskowe uwarunkowania procesów inwestycyjnych”

Prelegenci: Maciej Trzeciak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody


13.30 „Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”

Prelegenci: przedstawiciel konsorcjum PROEKO CDM Sp. z o.o, Warszawa; Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków;

i BDP EKOKONSULT, Gdańsk

13.50 Dyskusja
14.20 Podsumowanie – Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury

11.30-16.45 Konferencja ”Polska infrastruktura – szansa dla prywatnych inwestorów? ”

Sala Goethego


11.30-14.00 Realizacja inwestycji infrastrukturalnych finansowanych przez kapitał prywatny – uwarunkowania prawne

Organizator: Kancelaria Prawna Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
W wykładzie poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Zagospodarowanie przestrzenne

 • Inwestycje samorządowe w projekty infrastrukturalne w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego

 • Stała cena w komercyjnych kontraktach budowlanych

Wykład poprowadzą Mecenas Justyna Bójko - Wspólnik, Radca Prawny i Kierownik Departamentu Inwestycji Majątkowych oraz mecenas Rafał Dębowski – Wspólnik i Kierownik Departamentu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych w Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy


Dyskusja z udziałem przedstawicieli resortu drogownictwa, instytucji finansujących projekty infrastrukturalne, konsultanci branży, przedsiębiorcy budowlani.
14.00–14.15 przerwa
14.15–15.30 „Rozwój infrastruktury a rynek budownictwa mieszkaniowego”

Organizator: redNet Consulting
Jaki wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego ma rozwój infrastruktury miejskiej i drogowej? Jak oszacować potencjalne korzyści i ryzyko?

Na te pytania postarają się odpowiedzieć analitycy i doradcy redNet Consulting – lidera branży nieruchomości w zakresie profesjonalnego wsparcia na wszystkich etapach realizacji procesu inwestycyjnego, oferującego wsparcie merytoryczne dla firm deweloperskich, instytucji finansowych, banków oraz prywatnych inwestorów.


15.45-17.00 Infrastruktura a wizerunek samorządu

Organizator: Eurocean Sp. z o.o.
Agencja Public Relations EurOcean przedstawi nowatorskie opracowanie wpływu infrastruktury na wizerunek samorządu. Na przykładzie rzymskich akweduktów, współczesnych obwodnic, wieżowców, słynnych landmarków (m.in. most Akashi-Kaikyo), a także miast sprofilowanych wizerunkowo przez infrastrukturę („miasta sportowe”, „miasta studenckie”) specjaliści PR zaprezentują jak świadomie budować wizerunek samorządu za pomocą infrastruktury.
W programie:

Wpływ infrastruktury na postrzeganie wizerunku samorządu przez otoczenie wewnętrzne (społeczność lokalną).

 • Komunikacja o inwestycjach infrastrukturalnych

 • Kongestia i inne problemy transportu miejskiego oraz ich wpływ na wizerunek samorządu.

 • Infrastrukturalny landmark

 • Lotnisko - elitarność miasta, wygoda dla społeczności

 • Infrastruktura informatyczna – czy samorząd dba o dostęp społeczności do informacji i nowych technologii?

 • Inwestycje samorządu w infrastrukturę – działania doraźne, czy przemyślana biznesowo strategia?

 • Wieżowce, kontrowersje w kwestii ich powstawania.


Wpływ infrastruktury na postrzeganie wizerunku samorządu przez otoczenie zewnętrzne (media, inwestorów, turystów, polityków).
W ramach spotkania swoje osiągnięcia i plany inwestycyjne zaprezentują największe miasta w Polsce.

14.30-16.45Projektowanie i realizacja inwestycji sportowych” – II sesja plenarna Ogólnopolskiego Forum Działaczy Samorządowych „Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach”

Sala MikołajskiejOrganizator: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy z MT Polska
Spotkanie stanowi blok informacyjny branży sportowo-rekreacyjnej.
W programie:

1. Baza sportowa w gminie

2. Budowa, finansowanie i utrzymanie obiektów sportowych w gminie

3. Nowe technologie w budownictwie obiektów sportowych

4. Energooszczędne systemy grzewcze

5. Budowa boisk ze sztuczną trawą i otwartych lodowisk
16 października, Dzień II:

10.15-17.00 Konferencja „Bezpieczeństwo w mieście i na drodze” Sala Goethego

10.15-12.45 „Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego – korzystną lokata długoterminową.” Najlepsze praktyki, zachęta do działania.

Organizator: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, najlepsze projekty i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego omówią przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z Unią Metropolii Miast Polskich.
13.00-14.45 „Miejski system monitoringu wizyjnego – niewykorzystywany potencjał”

Organizator: Akademia Monitoringu Wizyjnego www.cctv.org.pl
Podczas prezentacji multimedialnej zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Bolączki i problemy systemów monitoringu wizyjnego w polskich miastach.

 2. Miejski system CCTV jako system bezpieczeństwa miasta. Podejście systemowe na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

 3. Kluczowe czynniki skuteczności miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

 4. Rola czynnika ludzkiego – personelu w systemach CCTV; selekcja, szkolenia i praca operatorów.

 5. Funkcje i organizacja Centrum Nadzoru.

 6. System monitoringu wizyjnego – produkt, który wymaga skutecznego marketingu i komunikacji społecznej.

Prelegenci:inż. Przemysław Pierzchała – specjalizuje się w zarządzaniu projektami, organizacji przetargów, opracowaniu koncepcji i projektów miejskich systemów CCTV, ergonomii Centrów Nadzoru, ocenie skuteczności działania systemów monitoringu wizyjnego..

mgr Paweł Wittichpsycholog; zajmuje się rekrutacją i selekcją, szkoleniami, systemami motywacji, zarządzaniem i oceną pracy personelu Centrów Nadzoru CCTV; prowadzi audyty i współpracuje przy tworzeniu koncepcji systemów monitoringu wizyjnego.
15.00-17.00 Inteligentne systemy transportowe w bezpieczeństwie ruchu drogowego” seminarium poświęcone Inteligentnym Systemom Transportowym ITS

Organizator: ITS Polska we współpracy z MT Polska
W programie:

15.00-15.10 Otwarcie seminarium – Prezes ITS Polska dr inż. Marek


Litwin

15.10-15.30 eCall – Grzegorz Brychczyński Instytut Transportu


Samochodowego/GTC

15.30-15.50 Wpływ nowoczesnych systemów ITS instalowanych wewnątrz pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego – Michał Karkowski IBDiM

15.50-16.10 Skuteczność inteligentnych systemów transportowych w
bezpieczeństwie ruchu drogowego – Krzysztof Jamrozik

16.10-16.30 ITS w integracji systemów bezpieczeństwa transportu ITS Polska

16.30-17.00 Dyskusja, Podsumowanie seminarium

10.00-14.00 Belgijskie doświadczenia przy współorganizowaniu Euro 2000 oraz współczesna oferta Belgii w dziedzinie technologii sportu.

Sala MickiewiczaOrganizator: Belgian Business Chamber of Poland
Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres e-mail: bcc@belgium.pl
Seminarium będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami i wiedzą z przygotowań do wydarzenia sportowego, jakim jest EURO. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia niesie za sobą konieczność zmian, wpływa na poprawę stanu infrastruktury miejskiej i drogowej. O swoich projektach i ich realizacji opowiedzą przedstawiciele belgijskich firm wykonawczych oraz przedstawiciele administracji.
W programie:

10.00-10.10 Wprowadzenie JE Jan Luykx, Ambasador Belgii w Polsce,

Philippe De Brouwer, Przewodniczący Belgian Business Chamber10.10-10.25 “ Belgijskie doświadczenia przy współorganizowaniu Euro 2000: wyzwania i rezultaty dla kraju”, Senator Alain Courtois, były Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Euro 2000 w Belgii
10.25-11.05 Budownictwo ogólne stadionów

 • Christian De Behault, BESIX

 • Christophe van Ophem, CFE

 • Paul Bouteille, SECO

11.05-11.50 Wznoszenie/budowa stadionów

 • Krzysztof Durzyński, Comelec-Schreder

 • Paul Van Breda, VBS

 • Stephena Rocke, BARCO

 • Nadia Sinigaglia, I-MOVIX


11.50-12.20 Przerwa
12.20-12-35 Transport miejski

Patrick Bultynck, Brussels Public Transport Company STIB12.35-13.00 Identyfikacja kibiców i kwestie bezpieczeństwa podczas rozgrywek

     • Luc Versonnen, Oficer Łącznikowy Policji, Ambasada Belgii w Polsce, Wyzwania kwestii bezpieczeństwa

     • Rudi De Bie, ZETES


13.00-13.10 Podsumowanie

    • Peter Demuynck : Belgijski Klub Technologii Sportu Stowarzyszenia Agoria

    • Senator Alain Courtois : Belgijsko-holenderska kandydatura na Football World Cup 2018


10.30-17.00 IV Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Sala Curie-Skłodowskiej, IV piętro PKiNOrganizator: Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska. Jak sprawnie przygotowywać inwestycje infrastrukturalne w świetle nowych wymogów ekologicznych?”

Udział w konferencji za osobnymi zaproszeniami. Kontakt do organizatorów: Polski Kongres Drogowy, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. (022) 675-08-15, e-mail: office@pkd.org.pl

W programie tegorocznego Forum m.in.: • Infrastruktura transportowa podstawowym wyzwaniem rozwoju kraju

 • Perspektywy realizacji programu budownictwa drogowego

 • Założenia polityki ekologicznej wobec inwestycji infrastrukturalnych

 • Realność finansowania programów drogowych

 • prezentacja wyników konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

 • omówienie zapisów ustawy „O uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”

 • co chodzi ekologom?

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele GDDKiA i organizacji ekologicznych.

Całość spotkania zakończy dyskusja panelowa na temat: „Ekologia i drogi – czy to może być skrzyżowanie bezkolizyjne”.

15.00-16.00 „Oprogramowanie ISTRAM ® - nowoczesne projektowanie na miarę potrzeb.”

Sala MickiewiczaOrganizator: ISTRAM Polska Sp. z o.o.

Przykłady zastosowania: projekty dróg kołowych i szynowych, wizualizacje i animacje oraz projekty hydrotechniczne.
20.00 Gala Dinner Targów Infrastruktura 2008

Hotel Jan III Sobieski(za dodatkowymi, odpłatnymi zaproszeniami)

17 października, dzień III:

10.15-13.15 „Drogi Przyjazne Środowisku (Environmentally Friendly Roads)”

Sala Goethego + foyerOrganizator: MT Polska, współpraca merytoryczna:

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
Jak zminimalizować zagrożenia ekologiczne związane z budową dróg?

Spotkanie podejmie tematykę harmonijnego współistnienia infrastruktury drogowej i środowiska naturalnego jako jednego z priorytetów budownictwa drogowego.


Tegoroczne seminarium koncentruje się na zagadnieniu produkcji i budowy nawierzchni asfaltowych w obniżonej temperaturze (technologie na ciepło). Przedstawiciele renomowanych firm światowych – Akzo Nobel, CECA, Eurovia, Lhoist, Marini Fayat, Nynas, Rettenmeier, Sasol - przedstawią technologie wdrożone i stosowane w Europie Zachodniej i USA od kilku lat, jak też rozwiązania świeże, nowatorskie.

Seminarium 2008 zapoczątkuje cykliczną, planowaną od roku 2009 Międzynarodową Konferencję „Drogi Przyjazne Środowisku” organizowaną przez MT Polska w Warszawie w nowym Warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym, które będzie otwarte w listopadzie 2008 r. Konferencja będzie towarzyszyła corocznym Targom Infrastruktura.Program Seminarium


10.15 – 12.20 Sesja 1, prowadzenie Dariusz SYBILSKI

10.15 – 10.25 Dariusz SYBILSKI: Drogi i środowisko – nowe spojrzenie (otwarcie seminarium)

10.25 – 10.40 Egbert BEUVING, EAPA: Mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (referat wprowadzający)

10.40 – 11.00 Jens ARNOLD, SASOL: Modyfikacja woskiem – pełna historia

11.00 – 11.20 Karl HILLGREN, Akzo Nobel: Rediset WMX – Nowy system mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło

11.20 – 11.40 Samir SOLIMAN, Dawid ŻYMEŁKA, Eurovia: Mieszanki na ciepło z zeolitem

11.40 – 12.00 Mikaël AZRAN, Fayat Group: Wpływ mieszanek na ciepło na wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych. Produkcja niskoenergetycznych mieszanek z punktu widzenia wytwórcy otaczarni

12.00 – 12.20 Dyskusja


12.20 – 12.40 Przerwa
12.40 – 14.40 Sesja 2, prowadzenie Dariusz SYBILSKI

12.40 – 13.00 Juan GONZALEZ, CECA: CECABASE RT – Dodatki chemiczne do mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło

13.00 – 13.20 Derk GOOS,Paweł ANDRZEJEWSKI, NYNAS: Trwałe nawierzchnie z wykorzystaniem technologii asfaltów spienionych Nynas BituFoam®

13.20 – 13.40 Jean-Claude AURIOL , LCPC, Daniel PUIATTI, Lhoist Group: Ulepszanie gruntu wapnem lub spoiwami hydraulicznymi. Zastosowanie do warstw nawierzchni. Francuski poradnik techniczny

13.40 – 14.00 Jean-Pascal PLANCHE, TOTAL: Polimeroasfalty a możliwość wykorzystania materiałów lokalnych i alternatywnych w nawierzchniach drogowych

14.00 – 14.20 Jean-Paul MICHAUT, COLAS: Mieszanki na ciepło Colas 3E

14.20 – 14.40 Dyskusja, Dariusz SYBILSKI: zamknięcie Seminarium

11.00-14.00 AutoCAD Civil 3D najlepsze rozwiązanie dla drogownictwa

Sala MickiewiczaOrganizator: Autodesk Value Added Distributor  

Man and Machine Software Sp. z o.o.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna