1938 Włączenie Austrii do III rzeszy niemieckiej. 1939-08 Podpisanie paktu Ribbentrop-MołotowPobieranie 16.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.82 Kb.
1938 Włączenie Austrii do III Rzeszy niemieckiej.

1939-08 Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow.

1939-09-01 Rozpoczęcie II Wojny Światowej.

1939-09-17 Wojska Radzieckie wkraczają do Polski.

1940 Hitler atakuje zachodnią Europę; w II poł. GB. Włosi podejmują walkę z wojskami Brytyjskimi w Egipcie; Wprowadzenie Nowego Porządku Ekonomicznego w Japonii.

1941 Hitler atakuje Jugosławię oraz wspólnie z Włochami Grecję i Kretę.

1941-04 Land-Lease Act

1941-06 Atak Niemców na Związek Radziecki.

1941-12 Japoński atak na Pearl Harbor.

1942 Inauguracja projektu „Manhattan”

1942-01 W Wannsee hitlerowcy podejmują decyzje o wprowadzeniu „Endlösung”

1943 Zmienia się sytuacja, Amerykanie przechodzą do ofensywy, Niemcy zostają odepchnięci za Dniepr. Ogłoszenie wojny totalnej. Pierwsza konferencja Wielkiej Trójki. W Waszyngtonie powstaje UNRAA.

1944-06 Lądowanie w Normandii.

1944-07 Bretton Woods. Powstaje idea Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

1944-07-22 Manifest PKWN.

1944-08 Wprowadzenie nowego złotego w celu unifikacji trójwalutowego systemu płatniczego.

1944-09-06 Dekret o reformie rolnej.

1945-02 Konferencja w Jałcie.

1945-05-07,08 Kapitulacja Niemiec.

1945-09-02 Kapitulacja Japonii, koniec wojny.

1945-11 Powstanie Centralnego Urzędu Planowania.

1946-01-03 Ustawa o przymusowej nacjonalizacji głównych gałęzi gospodarki.

1947 Utworzenie GATT

1947-05 Rozpoczęcie „bitwy o handel”.

1947-06 Powstanie idei planu Marshalla

1947-07 Uchwalenie Planu Odbudowy Gospodarczej.

1948 Powstaje państwo Izrael. Powstaje unia celna Belgii, Holandii i Luksemburgu, pod nazwą Beneluksu.

1948-04 Inauguracja planu Marshalla

1949 Przy wydatnej pomocy ZSRR powstaje Chińska Republika Ludowa. Utworzenie NATO. Utworzenie RFN i NRD. PKPG zastępuje CUP.

1949-01 Powstaje RWPG

1950 Powstaje Europejska Unia Płatnicza (na gruncie OEEC).

1950-10 Reforma walutowa w Polsce.

1951-06 Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski – nie wypłacano odsetek, ale losowano premię.

1952 Powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (ECSC).

1953 Koniec wojny koreańskiej. Umiera Stalin.

1954 II Zjazd PZPR rysuje program „przegrupowania sił i środków”

1955-05 Podpisanie Układu Warszawskiego

1956 W związku z polityczną odwilżą do władz partii wraca Gomułka.

1957 Pierwszy sztuczny satelita w kosmosie – Sputnik I.

1958-01 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEC).

1959 Władzę na Kubie obejmuje Fidel Castro. Powstaje EFTA.

1960 W Montevideo powstaje LAFTA. Powstaje OPEC.

1961 Budowa Muru Berlińskiego. OEEC zmienia się w OECD. Jurij Gagarin leci w kosmos.

1962 Kryzys Kubański – próba zainstalowania rakiet nuklearnych ZSRR na Kubie. Albania wycofuje się z RWPG.

1963 Powstaje grupa G 77,

1965 Wojna w Wietnami

1967 „Wojna Sześciodniowa” na Bliskim Wschodzie.

1969 Amerykanie lądują na Księżycu.

1970-12 Tragiczne wydarzenia na wybrzeżu, władzę od Gomułki przejmuje Gierek.

1971 USA zawieszają wymianę USD na złoto.

1972 Publikacja raportu Klubu Rzymskiego: Granice Wzrostu.

1972-01-01 Zniesieni obowiązkowych dostaw płodów rolnych po zaniżonych cenach.

1973 Wojna Jom Kippur. Definitywne zakończenie epoki gold-dollar standard.

1973-10 Państwa Arabskie decydują o zmniejszeniu o 5% wydobycia i nałożeniu embarga na kraje wspierające Izrael w wojnie Jom Kippur.

1974-04 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje deklarację o ustanowieniu Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego.

1974-11 Powstaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

1975 Zakończenie wojny wietnamskiej. W Hiszpani umiera gen. Francisco Franco.

1976 Konferencja MFW w Kongston (Jamajka). Powstaje KOR. ZSRR ogłasza zakończenie budowy społeczeństwa socjalistycznego i przejście do komunizmu.

1976-06 Wystąpienia robotnicze w Ursusie, Radomiu i Płocku.

1976-12 Gierek proponuje „manewr gospodarczy”.

1978 Powołanie Europejskiego Systemu Walutowego (+ECU).

1979 W GB do władzy dochodzi Margaret Tatcher. Interwencja wojskowa ZSRR w Afganistanie.

1980 Wojna między Irakiem a Iranem o złoża ropy naftowej. Reakcja robotników Polskich na podwyżkę cen mięsa.

1980-08-17 Utworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

1980-09 Powstanie NSZZ „Solidarność”. Powołanie Komisję ds. Reformy Gospodarczej.

1981 Prezydentem USA zostaje Ronald Reagan. Grecja staje się członkiem EWG (EEC).

1981-12-13 Wprowadzenie stanu wojennego.

1985 ZSRR wycofuje się z Afganistanu.

1986 Członkami EWG stają się Portugalia i Hiszpania, Single European Act. Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu.

1988 W miejsce Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na powrót pojawia się CUP (nie miał już funkcji zarządzania gospodarka, a jedynie konsultacyjną).

1989 Obrady Okrągłego Stołu, powstaje pierwszy niekomunistyczny rząd.

1989-11 Otwarcie granic Berlina Zachodniego

1989-12 Powstaje Plan Balcerowicza.

1990 Agresja Iraku na Kuwejt, operacja „Pustynna Burza”. Rozwiązanie PZPR.

1991 Pucz w ZSRR i rozpad Związku Radzieckiego. Utworzenie WNP. Powstaje Europejski Bank Odnowy i Rozwoju (EBOiR). Podpisanie Układu Europejskiego między Polską a Wspólnotami Europejskimi.

1991-04 Powstanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

1991-10 NRD łączy się z RFN.

1992 Czechosłowacja rozpada się na Czechy i Słowację. Traktat z Maastricht. Utworzenie CEFTA.

1992-02 Proklamowanie przez Jelcyna i Busha końca Zimnej Wojny.

1993 Teng Siao-ping wprowadził do konstytucji ChRL zapis o „socjalistycznej gospodarce rynkowej”.

1993-07-05 Wprowadzenie w Polsce podatku VAT.

1994 Utworzenie NAFTA. Powołanie WTO.

1994-06 Premier W. Kołodko prezentuje „Strategię dla Polski”.

1995 Członkami UE zostają Austria, Finlandia, Szwecja. W Polsce zaczyna się denominacja.

1996 Polska zostaje członkiem OCDE.

1997 Hongkong włącza się do Chin. Krach na giełdzie tokijskiej. Traktat Amsterdamski.1999 Wprowadzenie sił NATO do Kosowa. Do NATO wstępują wcześniejsi członkowie Układu Warszawskiego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna