20 sprawdzian wiedzy I umiejętności – historia klasa I – Starożytna GrecjaPobieranie 19.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.7 Kb.
………../20 ………………………………………..
SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – HISTORIA KLASA I

Starożytna Grecja

 1. Nazwij kultury, o których mowa w przytoczonych tekstach (0-1)

Według mitologii greckiej to właśnie tutaj urodził się Zeus. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z 2500 lat p.n.e., jednakże lata swojej świetności przypada na 2000 r. p.n.e. za panowania króla Minosa. potęgi. Mimo, iż kultura była bogatą i wspaniale rozwijającą się cywilizacją, nagle wyginęła. Przypuszcza się, ze nastąpiło to wskutek trzęsienia ziemi bądź wybuchu wulkanu.


…………………………….
W 1700 r. p.n.e. pojawiło się jedno z greckich plemion - Achajowie. Na terenie tym utworzyli swoje osady, jednak nigdy nie starali się utworzyć jednego, silnego państwa. Wszystkimi osadami Achajów dowodził król. Najsłynniejszym był Agamemnon - legendarny przywódca wojny trojańskiej. Mieszkańcy zajmowali się głównie inżynierią. Stawiali mosty, wznosili pałace, mury obronne.

…………………………….. 1. O kim mowa? (0-3)

………………….. – córka Zeusa. Bogini mądrości, rozwagi i wojny, opiekowała się rzemiosłem.

…………………. – syn Kronosa i Rei, bóg mórz, rzek, wysp i półwyspów, panował nad wszystkimi istotami żyjącymi w wodach morskich i lądowych.
………………….– bogini ziemi, płodów rolnych, a zwłaszcza łanów zboża.


………………… – syn Zeusa i Latony, bóg piękna i słońca, strzelając promieniami słonecznymi leczył choroby.


……………………– bogini miłości, zrodzona z fal morskich. Mężem bogini był Hefajstos, którego nieustannie zdradzała z Aresem.

…………………– bóg sprytu i zręczności, boski posłaniec. Pełnił funkcję opiekuna dróg, heroldów, podróżnych, kupców, rzemieślników i złodziei.

 1. Uzupełnij tabelę(0-2)
Data

Miejsce

Wódz grecki

Rezultat
490 p.n.e, Maraton, Perykles, przegrana Spartan, 480 p.n.e, Leonidas, 480 p.n.e, Wygrana Aten, 470 p.n.e, Termopile, Solon, wygrana Spartan, Miltiades

 1. Spośród podanych zdań podkreśl te, które charakteryzują starożytne igrzyska (0-3)

Organizowane są olimpiady dla niepełnosprawnych.

Odbywają się igrzyska wyłącznie latem.

Organizowane są olimpiady tylko dla sprawnych fizycznie osób.

Odbywają się igrzyska letnie i zimowe.

Zawodnikami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Zawodnikami mogą być wyłącznie mężczyźni.

Zmieniają się miejsca rozgrywek olimpijskich.

Zawody odbywają się w jednym miejscu

Dyscypliny są indywidualne, ale również i grupowe.

Dyscypliny są indywidualne.

Przyznawane są trzy miejsca.

Przyznawana jest nagroda tylko za pierwsze miejsce. 1. Na osi czasu umieść daty początku i końca starożytnych igrzysk olimpijskich (0-1)

p.n.e n.e


 1. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytania: (0-2)

a) Jaką wojnę toczoną pomiędzy Atenami i Spartą opisuje Tukidydes?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Co według Tukidydesa było przyczyną wojny?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
„ Wojna była długotrwała i tyle cierpień przypadło w udziale Helladzie, ile nigdy przedtem. Nigdy bowiem przedtem nie zdobyli i nie zamienili w pustynię tylu miast ani barbarzyńcy, ani sami Grecy/..../ za najistotniejszy powód ( wojny ), chociaż przemilczany, uważam wzrost potęgi ateńskiej i strach, jaki to wzbudziło u Lacedemończyków / Spartan/”

Tukidydes z Aten


 1. Nazwij przedstawione porządki w architekturze greckiej (0-3)

…………………… ……………………… …………………… 1. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia: (0-1)

……bitwa pod Cheroneą

…....początek starożytnych igrzysk……bitwa pod Termopilami

 1. Na mapce podpisz: (0-3)

  1. morza wokół Hellady,

  2. Ateny, Maraton, Termopile

  3. Półwysep Peloponez 1. Uzupełnij schemat: (0-1)

kultura…………………..+ kultura………………………….= kultura ………………………


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna