3 czerwca 1820 powołanie w Płocku Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jego prezesem zostaje biskup płocki Adam Prażmowski, a sekretarzem Kajetan Morykoni rektor Szkoły Wojewódzkiej Płockiej. 21 września 1821Pobieranie 10.85 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.85 Kb.

- rektor Szkoły Wojewódzkiej Płockiej.

 • 21 września 1821 – reskryptem Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego muzeum działające przy Towarzystwie zostaje połączone ze zbiorami szkolnymi i otrzymuje nazwę Muzeum Publiczne i Szkolne Województwa Płockiego. • 1830-1839 - zahamowanie rozwoju muzeum i zawieszenie jego działalności związane z represjami popowstaniowymi i śmiercią Kajetana Morykoniego. • 1907 - reaktywacja Towarzystwa Naukowego Płockiego i wznowienie działalności muzeum. • 1912 - otwarcie pierwszej ekspozycji muzealnej w domu Towarzystwa przy Placu Kanonicznym 8. • 1928 - Muzeum Mazowsza Płockiego przyjmuje imię Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. • 1930 - nabycie kamienicy przy Placu Gabriela Narutowicza 2 w Płocku i urządzenie w niej Działu Przyrodniczo – Ludoznawczego muzeum. • grudzień 1939 - przejęcie muzeum przez niemieckie władze okupacyjne. • marzec 1945 - wznowienie działalności placówki i otwarcie pierwszej ekspozycji muzealnej. • 1 stycznia 1950 - przejęcie muzeum w zarząd i użytkowanie państwa na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1949 roku oraz nadanie mu nazwy Muzeum w Płocku. • 1954 - kierownikiem placówki zostaje mianowana Krystyna Mierzejewska. • 1960 - uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o odbudowie kompleksu pozamkowo-poopackiego na Wzgórzu Tumskim z przeznaczeniem na przyszłą siedzibę muzeum. • 1 marca 1961 - powołanie Mariana Sołtysiaka na stanowisko dyrektora Muzeum w Płocku. • 1962 - płockie muzeum zostaje uznane centralnym Muzeum Ziemi Mazowieckiej. • 1963 - zatwierdzenie nowej nazwy placówki - Muzeum Mazowieckie w Płocku. • 1967 - mianowanie Muzeum Mazowieckiego w Płocku okręgowym dla województwa warszawskiego.specjalizacji: sztuki secesyjnej oraz petrochemiczno-rafineryjnej.

 • 16 maja 1973 - otwarcie stałych ekspozycji historycznych i artystycznych w nowej siedzibie muzeum na Wzgórzu Tumskim. • 1975 - muzeum płockie staje się placówką nadrzędną dla muzeów województwa płockiego. • 1 lipca 1977 - powołanie Tadeusza Zaremby na stanowisko dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku. • 18 maja 1993 - oddanie do użytku zabytkowego spichlerza przy ulicy Kazimierza Wielkiego i urządzenie w nim Działu Etnografii muzeum. • 1998 – pierwsza prezentacja kolekcji rzemiosła artystycznego Art Deco ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku dająca początek specjalizacji w dziedzinie sztuki Art Deco. • 4 listopada 2004 - kierowanie placówką powierzone zostaje dyrektorowi Leonardowi Sobierajowi. • czerwiec 2005 - przeniesienie siedziby Muzeum Mazowieckiego w Płocku do secesyjnej kamienicy przy ulicy Tumskiej 8. • 22 lipca 2005 - otwarcie stałej ekspozycji sztuki secesyjnej w nowej siedzibie. • maj 2010 – przekazanie muzeum nowego gmachu, wzniesionego w latach 2006-2010 w sąsiedztwie siedziby głównej. • 16 listopada 2010 - otwarcie stałej ekspozycji historyczno-regionalnej „X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy”. • 14 maja 2011 - otwarcie stałej ekspozycji muzealnej „Sztuka Bolesława Biegasa” w gmachu kina „Przedwiośnie”.
 • 21 września 2011 - jubileusz 190 lecia muzeum.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna