4. 1 Kronika Przełożonego GeneralnegoPobieranie 193.53 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar193.53 Kb.
  1   2   3   4
4. DZIAŁALNOŚĆ RADY GENERALNEJ

_____________________________________________________________________
4.1 Kronika Przełożonego Generalnego
Przytaczamy bardziej znaczące wydarzenia z działalności Księdza Generała w okresie wrzesień-listopad 1999 r.

W poniedziałek 6 września, Ksiądz Generał udał się do Brukseli, aby przewodniczyć Visita di Insieme dla następujących Inspektorii Europy Północnej: Belgia Północna, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia. Spotkanie odbywa się w Groot-Bijgaarden.

Jak każda Visita di Insieme, także i ta wypełniona jest spotkaniami w pracą w grupach; Ksiądz Generał wprowadza i podsumowuje prace. Każdego wieczoru wygłasza Słówko Wieczorne.

W czasie wizyty, w środę 8 września wszyscy uczestnicy spotkania zwiedzają uniwersytet w Lovanio, dzielnice zwane "beghinaggi", Kolegium, kościół.

Po zwiedzeniu uniwersytetu udają się do domu salezjańskiego w Heverlee, gdzie zwiedzają bardzo dobrze zorganizowaną bibliotekę salezjańską oraz są gośćmi miejscowej wspólnoty. Wieczorem udają się do centrum młodzieżowego w Groot-Bijgaarden.

W piątek 10 września, w Groot-Bijgaarden, odbywa się modlitewne i braterskie spotkanie z Rodziną Salezjańską: Salezjanie, CMW, Współpracownicy, Byli Wychowankowie, Ochotniczki z Belgii i z Holandii. Na zakończenie spotkania Ksiądz Generał wygłasza "Słówko Wieczorne".
W sobotę 11 września, Ksiądz Generał kończy Visita di Insieme i udaje się do Turynu. W towarzystwie ks. Gianni Mazzali, Ekonoma Generalnego przybywa na Colle Don Bosco, gdzie jest oczekiwany, aby w niedzielę 12 września poświęcić nowe żeliwne dzwony w kościele Tempio Don Bosco.

Po Słowie Bożym, Ksiądz Generał porównuje rolę dzwonów do chrześcijańskiego doświadczenia i solidarności w radosnych i smutnych chwilach.

Dzwony te zabrzmią po raz pierwszy na Boże Narodzenie 1999 r., jako "dzwony roku 2000". Napis oraz wizerunek świętego lub błogosławionego na każdym z dzwonów, któremu jest dedykowany, pragnie podkreślić świętość i salezjańskie przesłanie, jakie dzwony głoszą swym dźwiękiem.

Przy okazji został także poświęcony pierwsza z trzech zewnętrznych mozaik, przewidywanych jako zewnętrzny wystrój Świątyni.

Po poświęceniu dzwonów i mozaiki, odprawiono Mszę Świętą.

Po południu Ksiądz Generał udaje się do Turynu Valdocco, gdzie w Bazylice Maryi Wspomożycielki, ma miejsce uroczyste złożenie profesji wieczystej przez dziewięciu młodych salezjanów i jedną CMW.

Wieczorem Ksiądz Generał powraca do Rzymu.
W niedzielę 19 września Ksiądz Generał udaje się do Polski, do Krakowa, gdzie w studentacie teologicznym głosi rekolekcje dla Inspektorów, Radców inspektorialnych, Dyrektorów z czterech Inspektorii Polski i Okręgu Wschodniego. Razem 102 współbraci. Oprócz konferencji Ksiądz Generał głosi także "Słówka Wieczorne".

Należy podkreśli trzeci dzień rekolekcji, kiedy to Ksiądz Generał i wszyscy uczestnicy udali się do Oświęcimia, macierzystego domu salezjańskiej Polski. Uczestnicy rekolekcji zostali owacyjnie powitani przez młodzież, po czym kontynuowali swój program. Obecny był także Biskup salezjanin, Adam Śmigielski.

W drodze powrotnej do Krakowa, wszyscy wstępują do Wadowic, rodzinnej miejscowości Papieża, zwiedzają Kościół, w którym Jan Paweł II został ochrzczony.

W dniu 23 września uczestnicy rekolekcji udają się z pielgrzymką do sanktuarium Jezusa Miłosiernego, bardzo uczęszczanego, gdzie czci się kopię Obrazu objawionego błogosławionej Faustynie Kowalskiej, która w roku 30 kwietnia 2000 r., zostanie kanonizowana.

Na zakończenie rekolekcji, 25 września przybyły także niektóre Siostry CMW, Współpracownicy, Ochotniczki i młodzież.

Każda z grup przekazuje dar Księdzu Generałowi.


Tego samego dnia, Ksiądz Generał udaje się do Turynu. Tu, rano 26 września, w teatrze na Valdocco spotyka się z uczestnikami Harambé, spotkania organizowanego przez VIS, do których Ksiądz Generał kieruje słowo na temat: Pokój rodzi się z serca. Przewodniczący VIS, Antonio Raimondi, przedstawia Księdzu Generałowi wolontariuszy, którzy wyjadą na misje.

Po południu, w czasie Mszy św. w Bazylice Maryi Wspomożycielki ma miejsce uroczyste wręczenie Krzyża misyjnego. Jest to 129 ekspedycja misyjna Ksiądz Generał wręcza Krzyże Misyjne Salezjanom i świeckim, podczas gdy Matka Antonia Colombo, Przełożona Generalna CMW, wręcza je Siostrom Salezjankom. Wyjeżdżających misjonarzy było 46: 21 Salezjanów, 12 CMW i 13 świeckich.

Wieczorem Ksiądz Generał powraca do Rzymu.
W niedzielę 3 października, Ksiądz Generał udaje się na UPS, gdzie trwają uroczystości 20-lecia uznania przez CONI Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), jako organizacji promującej sport.

Z tej okazji jest także obecny Oscar Luigi Scalfaro, były prezydent Republiki Włoch.

Uroczystość odbywa się w teatrze. Zaproszonych gości przedstawia dr Giuseppe Bracco, który wygłasza także okolicznościową konferencję. Zabierają głos: Ksiądz Generał, dr Pietro Badaloni, Przewodniczący Regionu Lazio i Luigi Scalfaro.

Na zakończenie uroczystości zostają wręczone pamiątkowe medale gościom, oraz osobom sprawującym funkcje w PGS.


W poniedziałek 4 października, Ksiądz Generał udaje się ponownie do Polski, aby przewodniczyć Visita di insieme dla Inspektorii Polski i Okręgu Wschodniego, która ma miejsce we Wrocławiu. Wizyta odbywa się w dniach od 4 do 9 października.

Należy podkreślić niektóre ważne wydarzenia.

W dniu 6 października uczestnicy wizytują Twardogórę, sanktuarium maryjne i parafię prowadzoną przez Salezjanów.

W czwartek 7 października, wszyscy biorą udział w koncercie składającym się z dwóch części: pierwsza, w kościele Serca Jezusowego, gdzie chór z Poznania prezentuje pieśni z XVII i XVIII wieku oraz kantatę o ostatnio błogosławionych męczennikach; druga część koncertu, to występ orkiestry z Lubina.

W piątek 8 października, na Nieszpory Ksiądz Generał udaje się do domu inspektorialnego CMW, gdzie zgromadzone są wspólnoty Sióstr z pobliskich domów. Słowa powitania kieruje Inspektorka, Siostra Teresa Czekała, po czym mają miejsce nieszpory i wspólna wieczerza.
Po powrocie do Rzymu, Ksiądz Generał w dniach od 11 do 18 października przewodniczy pośredniej sesji Rady Generalnej, w czasie której głównie omawiano temat odnawianego Ratio Formationis, zgodnie z uchwałą KG24.
W sobotę, 23 października, Ksiądz Generał udaje się na Sardynie, gdzie uczestniczy w uroczystości 100-lecia obecności salezjańskiej w Lanusei na Sardynii. Po drodze zatrzymuje się w Nuoro, zwiedzając dom i dzieło prowadzone przez Salezjanów w tym mieście.

W Lanusei, Księdza Generała witają Salezjanie i przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej. Zwiedza kryptę, gdzie spoczywają fundatorzy i pierwsi dyrektorzy dzieła. Ksiądz Generał kieruje do zebranych słowo i udziela błogosławieństwa przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki.

Po południu Ksiądz Generał udaje się do pałacu biskupiego, gdzie jest gościem Biskupa Antioco Pissedu; następnie udaje się do siedziby władz miasta, gdzie przyjmuje go burmistrz prof. Enrico Lai, i wręcza mu tytuł honorowego obywatela miasta.

Z kolei udaje się do kolegium salezjańskiego gdzie po udzieleniu wywiadu miejscowej telewizji, sprawuje Mszę św., w której uczestniczą, Biskup, burmistrz i inne władze miasta, młodzież i licznie zebrani wierni.

Wieczorem Ksiądz Generał spotyka się z młodymi animatorami.

W niedzielę 24 października, Ksiądz Generał wyjeżdża do Cagliari. Wizytuje Sanktuarium Nostra Signora di Bonaria. Udaje się następnie do Instytutu Don Bosco i do parafii Świętej Anny, do której należą Salezjanie. Kościół wypełniony młodymi animatorami, którzy animują Mszę św. oraz Rodziną Salezjańską.

Po Mszy św. udaje się do Instytutu przy via Sant'Ignazio, gdzie odkrywa pamiątkową tablicę, poświęconą ks. Piu, proboszczowi, który sprowadził Salezjanów, na prośbę parafian, gwarantując gotowe już lokale. Do samej śmierci w wieku 100 lat współpracował z Salezjanami.

Głos zabrał Arcybiskup Alberti, który w imieniu biskupów Sardynii, podziękował Salezjanom za stuletnią obecność na wyspie i pozdrowił Księdza Generała, składającego z tej okazji wizytę.

Ksiądz Generał podziękował, podkreślając, że na różny sposób Salezjanie odczuwali tę wdzięczność jako wyraz miłości do Księdza Bosko i do Kościoła.

Po zakończeniu uroczystości, Ksiądz Generał udaje się do Selargius, peryferii Cagliari, na uroczysty obiad. Po obiedzie Ksiądz Generał pozdrawia najmłodszych z PGS i w teatrze bierze udział w okolicznościowej akademii.

Wieczorem Ksiądz Generał wraca do Rzymu.
W poniedziałek, 25 października, Ksiądz Generał udaje się do Città del Messico, aby przewodniczyć Visita di Insieme dla Inspektorii Regionu Ameryki Środkowej. Wizyta odbywa się w siedzibie Konferencji Episkopatu Meksyku (CEM) w Lago di Guadalupe.

Porządek wizyty podobny jest do poprzednich wizyt. Każdego wieczoru Ksiądz Generał głosi "Słówko Wieczorne".

W czasie kolacji występują różne grupy: dziewczęta i chłopcy z Kolegium Don Bosco, Nowicjusze, młodzież z Mixes.

W czwartek, 28 października uczestnicy spotkania udają się do Bazyliki Nuestra Señora de Guadalupe, gdzie sprawuj Mszę św. z udziałem licznie reprezentowanej Rodziny Salezjańskiej. Mszę św. animuje młodzież ze szkół salezjańskich. Ksiądz Generał wygłasza homilię i pozdrawia grupy Rodziny Salezjańskiej oraz wiernych.

Po skończone Mszy św. i po obiedzie Ksiądz, Generał udaje się do Teotihuacan, 50 km poza miasto Meksyk, aby zwiedzić święty teren "Ojców" Azteków.

Po zwiedzeniu piramid, Ksiądz Generał udaje się do domu salezjańskiego “Santa Julia", gdzie w kościele Maryi Wspomożycielki, salezjańskim sanktuarium maryjnym, dla zebranej Rodziny Salezjańskiej sprawuje Mszę św.W sobotę 30 października, po zakończeniu Visita d'insieme, zostaje odprawiona Msza św. W czasie ofiarowania darów, Radca regionalny, ks. Pascual Chávez zaprasza Inspektorów z 14 Inspektorii do ołtarza, aby wzięli świecę. Inspektorzy tworzą półkole wokół Księdza Generała i wszyscy odnawiają profesję zakonną.

Po obiedzie, Ksiądz Generał udaje się do pobliskiego domu CMW, aby pozdrowić siostry.

Wieczorem odlatuje do Paryża, a następnie do Rzymu.


W sobotę 6 listopada Ksiądz Generał udaje się do Lecce, gdzie obchodzona jest uroczystość 50-lecia obecności salezjańskiej.

Po gorącym przyjęciu przez współbraci i młodzież, orkiestrę “Ragazzi Don Bosco” z Neapolu, Ksiądz Generał wraz z Arcybiskupem Cosmo Francesco Ruppi, i Inspektorem przybywa do Sala Esagonale, gdzie zwiedzają wystawę fotograficzną: “Salezjanie w Lecce, 50 lat wspólnie”. Następnie wszyscy udają się do teatru “Don Bosco”, gdzie Ksiądz Generał wygłasza konferencję: Dominik Savio: propozycja świętości dal młodzieży na trzecie tysiąclecie.

W niedzielę, 7 listopada, także w teatrze "Don Bosco", ma miejsce uroczyste wspomnienie 50-lecia obecności Salezjanów e Lecce. Okolicznościowe wspomnienie wygłasza dr Adolfo G. Buja, wice przewodniczący C.P.P. / C.E.P.

Po zakończeniu wspomnienia, Ksiądz Generał spotyka się z animatorami Oratorium-Centrum Młodzieżowego, a następnie udaje się do Bazyliki św. Dominika Savio, gdzie przewodniczy uroczystej koncelebrze.

Po prawej stronie ołtarza wystawiona jest urna z relikwiami św. Dominika Savio (specjalnie sprowadzona na tę uroczystość), ustawiona na białej lilii.

Po południu Ksiądz Generał powraca do Rzymu.


W środę, 10 listopada, Ksiądz Generał udaje się do Barcelony, aby uczestniczyć w otwarciu Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, 50-leciu ośrodka studiów teologicznych Martí Codolar i 100-leciu obecności Salezjanów w Ciutadella, na wyspie Menorca.

Po przybyciu do domu inspektorialnego w Can Prats, odmawia kompletę i wygłasza Słówko Wieczorne. Kaplica znajduje się w miejscu, w którym znajdowała się sypialnia Księdza Bosko, w czasie jego pobytu w Can Prats. Obok jest sale, w której przyjmował gości.

W czwartek, 11 listopada, Ksiądz Generał udaje się z wizytą do Kardynała Barcelony, J.E. Ricardo Maria Carles. Następnie Ksiądz Generał udaje się do domu salezjańskiego Martí Codolar, miejsce bardzo drogie Salezjanom i bogate w historię związaną z Księdzem Bosko. W tym domu wykonano jedno z najsłynniejszych zdjęć z Księdzem Bosko: fotografia, która ubogacona komentarzem ks. Idziego Viganò, zamieszczona jest w wielu domach Zgromadzenia.

Poi przyjęciu, wszyscy udają się do sali na uroczysty akt inauguracji Wyższego Instytutu Nauk Religijnych i na wspomnienie 50-lecia salezjańskiego Ośrodka Studiów Teologicznych.Na zakończenie akademii, Ksiądz Generał, Wielki Kanclerz UPS-su, inauguruje uroczyście rok akademicki 1999-2000. Następuje Msza św. w kaplicy ośrodka .

Po południu Ksiądz Generał udaje się do siedziby Wydawnictwa Księdza Bosko (EDEBE), zwiedza pomieszczenia i spotyka się z radą i kierownictwem wydawnictwa.

Wieczorem Ksiądz Generał w teatrze Politechniki Kształcenia Zawodowego w Sarriá, uczestniczy w akcie inauguracyjnym jednego z wydziałów (Inżynieria Techniczno-Przemysłowa o kierunku Elektroniki przemysłowej i Elektryki) oraz wręcza dyplomy. Wśród zaproszonych gości są: prof. Josep M. Oriol, Dyrektor EUSS (Escola Universitaria Salesiana de Sarriá) i prof. Jordi Bartrolí, Wice Rektor Uniwersytetu w Barcelonie, od którego EUSS zależy.

Na zakończenie przemówień licznych gości, głos zabiera Ksiądz Generał, poruszając temat: Educación todavía.

W piątek 12 listopada ma miejsce spotkanie z Dyrektorami Inspektorii w Martí Codolar. Ksiądz Generał wygłasza konferencję na temat: wspólnota ośrodkiem animacji i na temat roli dyrektora wspólnoty.

Po skończony spotkaniu Ksiądz Generał udaje się na lotnisko, skąd odlatuje do Madrytu, gdzie po odpoczynku w domu inspektorialnym - udaje się do Sali Kongresowej, na Kongres nauczycieli religii, zorganizowany przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii, z udziałem władz kościelnych i cywilnych.

Ksiądz Generał, zaproszony do udziału przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, wygłasza konferencję: Nuevos desafíos de la educación interpelación a la ERE.

Powraca następnie do Barcelony. W sobotę 13 listopada, znowu jest w Martí Codolar, aby spotkać się z większą grupą Salezjanów z Inspektorii. Po południu udaje się z wizytą do sanktuarium i domu Tibidabo. Następnie w salonach Politechniki w Sarriá spotyka się jeszcze z Rodziną Salezjańską.

Dzień kończy w San Boi de Llobregat, gdzie w sali gimnastycznej spotyka się młodzieżą SRM.

W niedzielę 14 listopada, udaje się do Ciutadella, na wyspie Menorca, aby wziąć udział w obchodach 100-lecia obecności salezjańskiej w tym mieście.

Po zwiedzeniu wzgórza El Toro, najwyższego punktu na wyspie (300 m) przybywa do Ciutadella, gdzie witany jest przez współbraci i dwóch chłopców, ubranych w miejscowe stroje, którzy ofiarują mu bukiet kwiatów.

Następuje spotkanie z dziennikarzami i Msza św. Przewodniczy jej Ksiądz Generał a koncelebrują Salezjanie i niektórzy księża diecezjalni.

Po Mszy św. Ksiądz Generał spotyka się w Administratorem Apostolskim w Menorca i biskupem Lleida, J.E. Fancesc Xavier Ciuraneta.

Z kolei udaje się do kolegium, gdzie odsłania pamiątkową tablicę.

Po czym udaje się do sali Byłych Wychowanków, gdzie także odsłania pamiątkową tablicę.

Po obiedzie w hotelu “Princesa Playa”, udaje się do salezjańskiego Instytutu, gdzie w sali gimnastycznej odsłania trzecią tablicę pamiątkową, a następnie do teatru na uroczystą akademię. Obecna jest młodzież pierwszego roku, rodzice i przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej.

Ksiądz Generał kieruje słowa podziękowania i gratulacji chłopcom oraz kieruje wygłasza krótką konferencję do Rodziny Salezjańskiej.

Spotkanie kończy koncertem miejscowej orkiestry.

W poniedziałek 15 listopada, po zarejestrowaniu z ks. Josep Mascaró wywiadów dla gazety w Barcelonie La Vanguardia i dla Czasopisma Szkoły Uniwersyteckiej, powraca do Barcelony, gdzie w siedzibie inspektoratu, spotyka się w Radą inspektorialną. Przed obiadem spotyka się z Radą Salezjanów i CMW. Po południu wraca do Rzymu.
Z Rzymu Ksiądz Generał udaje się 22 listopada do Słowenii, na Visita di Insieme dla Inspektorii CEP - CRO - SLK - SLO - UNG.

Oprócz stałych spotkań wizyty, Ksiądz Generał uczestniczy w inauguracji szkoły w Zelimlje i rozpoczęciu uroczystości stulecia dzieła salezjańskiego na Słowenii, przewodnicząc uroczystej koncelebrze w kościele Maryi Wspomożycielki i innych wydarzeniach w Inspektorii z udziałem młodzieży.

Ksiądz Generał zwiedził także teren, na którym zostali rozstrzelani niektórzy Salezjanie w czasie ostatniej wojny światowej.
W niedzielę 29 listopada, Ksiądz Generał udaje się do Chorwacji, do Zagrzebia a następnego dnia do Zepce, blisko Sarajewa, w Bośni, gdzie ma miejsce inauguracja szkoły zawodowej. Obecne były miejscowe władze kościelne i cywilne.

Z kolei następują liczne spotkania ze współbraćmi i studiującą młodzieżą. We wtorek 1 grudnia powraca do Rzymu.


We środę, 1 grudnia, Ksiądz Generał udaje się na UPS, na spotkanie Senatu Akademickiego.

W poniedziałek, 6 grudnia, Ksiądz Generał wizytuje siedzibę Wspólnoty Świętego Idziego w Rzymie. Po rozmowach z odpowiedzialnymi za wspólnotę i projekcji filmu, ukazującego historię wspólnoty, Ksiądz Generał udaje się do pobliskiego kościoła Matki Bożej na Zatybrzu. Kościół wypełniony jest członkami wspólnoty i innymi osobami. Ksiądz Vecchi komentuje Ewangelię dnia, Przemienienie Pańskie. Po skończonej liturgii słowa, zdaje się do wspólnoty na wieczerzę.


We wtorek 7 grudnia, rozpoczyna się pod przewodnictwem Księdza Generała plenarna sesja Rady Generalnej.

W czwartek, 9 grudnia, ks. Vecchi bierze udział w prezentacji napisanej przez niego we współpracy z dziennikarzem Carlo Di Cicco książki: Stróże snów z palcem na myszce. Wychowawcy w erze informatyki, i w inauguracji Księgarni Księdza Bosko przy via della Conciliazione w Rzymie.4.2 Kronika Radców Generalnych

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna