4. 1 Kronika Przełożonego GeneralnegoPobieranie 174.88 Kb.
Strona1/2
Data06.05.2016
Rozmiar174.88 Kb.
  1   2
4. DZIAŁALNOŚĆ RADY GENERALNEJ


4.1 Kronika Przełożonego Generalnego
Okres od końca września do początku grudnia dla Przełożonego Generalnego był bogaty w wizyty, spotkania i wydarzenia.

W dniu 28 września udaje się z wizytą do San Benigno Canavese, gdzie Byli Wychowankowie spotykają się na corocznym spotkaniu i jednocześnie ma miejsce uroczystość pięćdziesiątej rocznicy otwarcia laboratorium elektromechaniki.

Po południu tego samego dnia udaje się do Turynu, do Bazyliki Maryi Wspomożycielki na uroczystość wręczenia Krzyża misyjnego 33 odjeżdżającym misjonarzom: 20 Salezjanom, 7 CMW i 6 osobom świeckim, wśród których jednej parze małżeńskiej. Jest to 127a ekspedycja misyjna. Wraz z Księdzem Generałem koncelebrują, ks. Luciano Odorico, Radca generalny ds. misji salezjańskich, ks. Giovanni Fedrigotti, Radca regionalny dla Włoch i Środkowego Wschodu, ks. inspektor Luigi Testa oraz około osiemdziesięciu księży. Ksiądz Generał dziękuje Bogu za łaskę, którą ich obdarzył, a odjeżdżającym za wspaniałomyślność i dyspozycyjność do głoszenia Ewangelii: "Błogosławione stopy, tych którzy głoszą pokój…".

W dniach od 29 września do 4 października odbywał się Kongres Młodzieży Zakonnej. Ksiądz Generał uczestniczy w różnych spotkaniach tego znaczącego wydarzenia w Kościele, które zaangażowało także wielu salezjanów.


W poniedziałek 6 września Ksiądz Generał udaje się w podróż, której główny cel stanowi wizyta palcówek salezjańskich w Kambodży i w Chinach. Po drodze zatrzymuje się na lotnisku w Bangkoku, gdzie oprócz licznie zgromadzonych salezjanów spotyka się z Nuncjuszem Apostolskim w Tajlandii, Ks. Bp Luigi Bressan; następnie wraz z Radcą Regionalnym, ks. Joaquim D’Souza, odlatuje do Phnom Penh, gdzie na lotnisku oczekuje na niego ks. Inspektor Joseph Prathan Sridarunsil oraz inni salezjanie, którzy towarzyszą mu do salezjańskiej szkoły Don Bosco Foundation of Cambodia. Jest to szkoła zawodowa dla 400 uczniów, z internatem, powstała w ostatnich latach, ładna i funkcjonalna, dla sierot i młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Ksiądz Generał rozmawia ze współbraćmi, wizytuje laboratoria, spotyka się z uczniami w czasie słowno-muzycznego przedstawienia, pozdrawia władze cywilne i zakonne, zaproszone na cocktail party na cześć Księdza Generała w pomieszczeniach szkoły. W czasie pobytu w Phnom Penh odwiedza także dzieła prowadzone przez CMW.

W dniu 9 października, wraz z Radcą Regionalnym i Inspektorem odlatuje z Phnom Penh, by przez Bangkok dotrzeć do Hong Kongu, siedziby Inspektorii Chin. W Hong Kongu odwiedza różne dzieła salezjańskie, spotyka się ze współbraćmi, Rodziną Salezjańską, Współpracownikami i Byłymi Wychowankami, współbraćmi w formacji i uczestniczy w przedstawieniach przygotowanych na jego cześć. Przemawiając do Rady inspektorialnej i dyrektorów, w sposób szczególny podkreślił pewne aspekty życia i działalności salezjańskiej: wspólnota, kontakt z młodzieżą i praca z laikatem.

W sobotę 11 października w Macao, w Kolegium po wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, pierwszym dziele salezjańskim w regionie, Ksiądz Generał przewodniczy Mszy Świętej, spotyka się z Rodziną Salezjańską i młodzieżą. W towarzystwie Radcy Regionalnego, Inspektora i dyrektora Kolegium Don Bosco, składa wizytę Gubernatorowi Macao, panu Rocha Vieira i ordynariuszowi Ks. Biskupowi Domingos Lam. Przed wyjazdem z Macao udaje się w towarzystwie salezjanów, CMW, Współpracowników, animatorów, wolontariuszy i młodzieży na małe wzniesienie w pobliżu szkoły Luigi Versiglia, aby pobłogosławić kamień węgielny pod budowę budynku na terenie ofiarowanym przez Gubernatora Macao, gdzie znajdowało się schronienie dla uchodźców wietnamskich i który pomieści około 150 trudnej młodzieży.

Trzecim etapem podróży po inspektorii Chin jest Taipei, położone na wyspie Taiwan, gdzie w niedzielę 12 października Ksiądz Generał przybywa do “St. John Bosco Parish”. Ksiądz Generał spotyka się z czterema nowicjuszami inspektorii chińskiej. Przewodniczy niedzielnej Mszy Świętej i po południu pozdrawia współbraci salezjańskich domów na Taiwanie.

Po powrocie wieczorem do Hong Kongu, 13 października w towarzystwie Inspektora, Wikariusza inspektorialnego, Ks. Joaquim D’Souza, koadiutora Aloisius Tam i VDB Sofia Tho, Ksiądz Generał udaje się do portu w Hong Kongu, gdzie wsiada na statek płynący do Chin Kontynentalnych, aby zapoznać się z działalnością, którą w różnych formach prowadzą Salezjanie.

W mieście Ma Zhou odwiedza leprozorium, w Sek Taan udaje się do domu gdzie mieszkają dzieci trędowatych i błogosławi teren, na którym powstanie szkoła zawodowa; w Guan Zhou spotyka się z niektórymi współbraćmi, a we wtorek 14 października udaje się do Shaoguan (dawniej Shiu Chow), miasto, w którym zapoczątkowano dzieło salezjańskie w Chinach, siedziba Biskupa Luigi Versiglia, który prawie sto kilometrów stąd na brzegu rzeki poniósł męczeńską śmierć wraz z ks. gdzie blisko Kalikstem Caravario. Zwiedza miasto, dawne siedziby dzieł Salezjańskich i CMW oraz niektóre wioski, gdzie za sprawą Don Bosco Foundation zakładane są szkoły i kaplice. W Shaoguan spotyka niektórych członków władz miasta, wśród których Wice Burmistrza, wice sekretarza partii i odpowiedzialnego za sprawy religijne.

W środę 15 października, przed opuszczeniem miasta wraca do Hokg Kongu i udaje się do kaplicy Sióstr Annunciatrici del Signore, zgromadzenia założonego przez Bp Versiglia. Tu oprawia Mszę Świętą, w której uczestniczy około czterdziestu z trzystu chrześcijan w mieście. Na końcu Ksiądz Generał udziela błogosławieństwa przez pośrednictwo Maryi Wspomożycielki.

Wieczorem, po pożegnaniu współbraci z Hong Kongu odlatuje do Rzymu.


W niedzielę 19 października Ksiądz Generał udaje się do Pizy, aby wziąć udział w zakończeniu uroczystości stulecia obecności salezjanów w tym mieście. W czasie sprawowania Eucharystii w obecności członków Rodziny Salezjańskiej i Wspólnoty parafialnej, składając życzenia całej wspólnocie przypomina, jubileusz stulecia to wynik pracy wszystkich, ale przewodnią siłą, która złączyła wszystkie wysiłki na rzecz otrzymanego wyniku, był duch Księdza Bosko, w centrum u którego znajdowała się miłość do potrzebującej młodzieży.

W czwartek 23 października Ksiądz Generał jest w drodze do Johannsesburga, aby wziąć udział w zakończeniu uroczystości stulecia obecności salezjanów w Afryce Południowej. W wizycie w Johannesburgu, 24 października dociera do Kapsztadu, gdzie witają go Inspektor, Patrick Naughton i jego wikariusz Robert Gore i następnie towarzyszą mu do Salesian Institute St. Beda w Kapsztadzie; pierwszego domu salezjańskiego w Południowej Afryce; składającej się obecnie z parafii i, księgarni i pracowni typograficznej. Dzieło prowadzi także działalność na rzecz dzieci z ulicy.

Ksiądz Generał spotyka się z Salezjanami i CMW tego regionu i na pamiątkę swego pobytu poświęca tablicę pamiątkową, umieszczoną obok pierwszej, upamiętniającej początek Instytutu.

W sobotę 25 października odwiedza różne parafie w mieście powierzone Salezjanom a w parafii Maryi Wspomożycielki w Lansdowne przewodniczy Mszy Świętej. Koncelebrują wraz z nim, Henry Lawrence arcybiskup Kapsztadu i jego biskup pomocniczy, bp Reginald Cawcutt oraz liczni Salezjanie, przybyli z domów Południowej Afryki, Lesotho i Swaziland.

W dniu 26 października odwiedza Dom "Błogosławionego Michała Rua" w Rynfield, siedzibę postnowicjatu, gdzie spotyka się z młodzieżą ośrodka.

W poniedziałek 27 października, Ksiądz Generał przybywa do Swaziland, gdzie odwiedza dom Salesian House di Manzini: przestrzenne zabudowania mieszczące szkoły podstawowe, gimnazja i licea dla młodzieży z zewnątrz. Oprócz tego olbrzymiego kompleksu szkolnego, Salezjanie prowadzą w mieście Study Centre, Oratorium, szkoły zawodowe i dzieła dla młodzieży opuszczonej, które także Ksiądz Generał odwiedza. Spotyka Biskupa Louis Ncamiso Ndlovn a wieczorem przebywa ze współbraćmi.

We wtorek 28 października Ksiądz Generał odbywa ważne spotkanie z siedmioma nowicjuszami - dwóch z Mozambiku i pięciu z Angoli - przybyłymi na to spotkanie z nowicjatu w Mozambiku wraz z magistrem i z Delegatem inspektorialnym ks. Valentín de Pablo. Tego samego dnia, po zakończonej Mszy Świętej, odprawianej dla nowicjuszy, Ksiądz Generał udaje się z wizytą do salezjańskiego dzieła w Malkerns. W jej skład wchodzi parafia, szkoły podstawowe, gimnazja, licea dla dochodzących i osiem stacji misyjnych, z których każda powierzona jest grupie dorosłych osób, i które kapłan nawiedza okresowo.

Wieczorem powraca do Johannesburga, a następnego dnia, we środę 29 października wraz z Inspektorem i Radcą Regionalnym, ks. Antonio Rodríguez Tallón, udaje się samochodem do Maputsoe w Lesotho. Tu Salezjanie i CMW prowadzą duże dzieło St. Luke's Salesian Mission: jest tu szkoła dla początkujących, High School, Ha Chaka Primary School, St. Mary Mazzarello Craft Centre i parafia. Uczęszcza to ponad dwa tysiące młodzieży. W domowej kaplicy przewodniczy Mszy Świętej, w której uczestniczą Salezjanie, CMW i dwie ochotniczki. W homilii Ksiądz Generał prezentuje postać Błogosławionego Michała Rua, którego przypada wspomnienie.

Także następnego dnia, 30 października na Mszy Świętej, w której uczestniczy ponad 2000 uczniów, Salezjanie i CMW oraz nauczyciele, Ksiądz Generał mówi o ks. Rua, podkreślając wspaniałomyślność i miłość do Księdza Bosko a słuchającej go młodzieży przypomina, że także i oni mają możliwość spotkania Księdza Bosko: w Salezjanach i w CMW.

Po południu udaje się do Daleside. Tu Salezjanie animują Centrum, w którym dorośli i młodzież spotykają się na dniach duchowości.

W piątek 31 października Ksiądz Generał składa krótką wizytę w szkole "Michała Rua", do której uczęszcza 460 chłopców i dziewcząt, w większości czarni, ale otwartej także i dla białych.

Po powrocie do Johannesburga składa wizytę miejscowemu Biskupowi, Bp Reginald J. Orsmond. Następnie udaje się do Booysens, gdzie znajduje się dom ispektorialny oraz do parafii Św. Jana Bosko w Robertsham.

Po wizycie w tej parafii przejeżdżając przez Soweto (Southern West Township), udaje się do wspólnoty parafialnej Ennerdale oraz do centrum “Santa Maria” w Finetown, położonej w dzielnicy bardzo biednej z licznymi barakami. W ten sposób kompletuje prawdziwy obraz salezjańskiej rzeczywistości Wizytatorii Afryki Południowej.
Po powrocie do Rzymu, w dniu 5 września Ksiądz Generał przebywa na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, aby przewodniczyć posiedzeniu Senatu Akademickiego; przedstawia pewne wskazujące linie w procesie mającym na celu ponowne sformułowanie organicznego procesu operatywnego i zapowiada wizytację akademicką o charakterze informacyjnym na rzecz posługi zarządu Uniwersytetu (por. Dokumenty i informacje w niniejszym numerze DGR, n. 5.3).
W sobotę 8 listopada Ksiądz Generał udaje się do Legnano (Werona), aby wziąć udział w uroczystościach kończących stulecie domu i obecności Salezjanów na ziemiach Dolnej Werony.

W sali zebrań w Ratuszu miejskim Ksiądz Generał otrzymuje tytuł honorowego mieszkańca oraz tablicę pamiątkową w dowód uznania dla Instytutu "Świętego Dawida". Oprócz Burmistrza, dr Stefano Flangini ze świtą obecni są także burmistrzowie pobliskich miast, prefekt miasta Werony, byli Wychowankowie, Współpracownicy i przyjaciele.

Tego samego wieczoru w czasie uroczystości w Ratuszu ma miejsce wspomnienie postaci ks. Davide De Massari, kapłana, który prosił Księdza Bosko a następnie Ks. Rua, aby Salezjanie rozpoczęli dzieło w Legnano na rzecz młodzieży. Dzień kończy muzyczne przedstawienie w parafialnym teatrze w Porto, przygotowane przez młodzież z salezjańskiej parafii Św. Dominika Savio z Werony, noszące tytuł "Światło na świecie".

W niedzielę 9 listopada uroczystości stulecia kończą się spotkaniem z Rodziną Salezjańską z inspektorii Wenecja Zachodnia w sali Instytutu oraz z uroczystą koncelebrą w sanktuarium "Madonna del salute" w Porto di Legnano"


Od 16 listopada do 12 grudnia Ksiądz Generał uczestniczy w Synodzie Biskupów Ameryki. W tym okresie, aby móc w sposób ciągły poświęcić swój czas temu ważnemu zobowiązaniu, przebywa we salezjańskiej wspólnocie Św. Franciszka Salezego w Watykanie.

W sobotę, na słówku wieczornym do współbraci w Domu generalnym przedstawia pokrótce przebieg prac, omawiane tematy i wyłaniające się perspektywy.

Przerywa na krótki okres czasu udział w Synodzie, aby udać się z wizytą do Republiki Czech w dniach od 5 do 8 grudnia, z okazji uroczystości siedemdziesięciu lat obecności salezjańskiej w tym kraju.

W towarzystwie Radcy regionalnego, ks. Alberta Van Hecke, Ksiądz Generał odlatuje z lotniska Rzym Fiumicino w piątek 5 grudnia do Pragi, gdzie oczekują na niego Inspektor i kilku Salezjanów, którzy towarzyszą mu w drodze do Ostrawy, do domu "Św. Józefa", gdzie Salezjanie prowadzą Centrum młodzieżowe, Oratorium, publiczny Kościół i kilka okolicznych parafii.

W sobotę 6 grudnia w Ostrawie Ksiądz Generał poświęca uroczyście odnowioną kaplicę, który w okresie komunistycznym służyła za salę sportową. Po zwiedzeniu pomieszczeń i po spotkaniu z grupą Byłych Wychowanków z czasów poprzedzających nadejście komunizmu - którzy na jego cześć wykonują Iubilate Deo - w kaplicy ma miejsce uroczysta koncelebra w obecności Biskupa Ostrawy, Bpa Francesco Lobkowicz, Biskupa Ołomuńca, Bpa Giovanni Graubner i licznie zgromadzonych księży salezjanów i kleru diecezjalnego. Mszę świętą i śpiewy animuje młodzież z Oratorium. W homilii Ksiądz Generał wyraża podziękowanie Inspektorowi za słowa powitania, Biskupom za ich obecność i Salezjanom za ich pracę w tych siedemdziesięciu latach. Po zakończeniu Mszy Świętej w towarzystwie Inspektora i Biskupów Ostrawy i Ołomuńca udaje się do ratusza na spotkanie z Burmistrzem miasta inż. Tosenovsky. Po powrocie do domu, uczestniczy w akademii na jego cześć: następnie spotyka się i pozdrawia Byłych Wychowanków, Współpracowników i salezjanów. Z kolei, w towarzystwie ks. Van Hecke, Inspektora i wikariusza oraz innych salezjanów odjeżdża do Brna.

Po drodze zatrzymuje się i odmawia krótką modlitwę nad grobem pierwszego salezjanina w Republice Czech, ks. Ignazio Stuchly, pochowanego w Frysták. Tu wizytuje pierwszy salezjański dom otwarty w tym kraju. Dawniej była to siedziba aspirantatu; aktualnie jest tu Centrum młodzieżowe.

Wieczorem dociera do naszego domu w Brnie-Lizen, położonym w nowej dzielnicy miasta.

Rankiem po wizycie w starym kościółku pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki (uważanym przez miejscowych salezjanów za zwiastun ich przyszłej obecności), Ksiądz Generał przewodniczy Eucharystii, odprawianej dla młodzieży w salonie pobliskiej szkoły państwowej; następnie w centrum młodzieżowym spotyka się z grupą młodzieży, której po udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania, pozostawia orędzie w trzech słowach: Życie, wiara i praca, jako zobowiązanie dla ich formacji i intelektualnego wzrostu.

Po południu udaje się do nowego Kościoła w Brnie-Zabovresky poświęconego Maryi Wspomożycielce. W salonie Kościoła spotyka dyrektorów, Radę inspektorialną i członków Rodziny Salezjańskiej.

Po pożegnaniu się z zebranymi odjeżdża do Pragi Kobylisy, gdzie witają go klerycy czwartego roku teologii. Obecni są także Inspektorzy Austrii, Węgier, Niemiec, jednej Inspektorii z Polski i Przełożony Wizytatorii UPS-su.

W dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanej, Ksiądz Generał wizytuje wydawnictwo salezjańskie PORTAL, następnie JABOK fakultet o kierunku pedagogiczno-społecznym i teologicznym, założonym w roku 1992 i prowadzonym przez Salezjanów. W sali wydziału Ksiądz Generał spotkał się z grupą osiemdziesięciu studentów i nauczycielami i zaprezentował pokrótce linie wyczucia pedagogicznego Księdza Bosko: System Prewencyjny.

W tym samym budynku, popołudniu spotkał się ze studentami filozofii i teologii oraz kandydatami do nowicjatu w Czeskich Budziejowicach. Przedstawił im niektóre linie swego listu Dla was studiuję.

Następnie w katedrze Ksiądz Generał uczestniczy w koncelebrze, której przewodniczy kardynał Vlk, w obecności Nuncjusza Apostolskiego i licznie zgromadzonych salezjanów. W homilii Ksiądz Generał, po podziękowaniu Kardynałowi za słowa powitania wspomina siedemdziesiąt lat obecności salezjańskiej w Republice Czech.
We wtorek 9 grudnia, po odprawieniu Mszy Świętej we wspólnocie, odlatuje do Rzymu, gdzie uczestniczy jeszcze w ostatnich dniach Synodu, który kończy się 12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe w Bazylice Św. Piotra.

Po zakończeniu obrad Synodu oczekują na niego prace plenarnej sesji Rady Generalnej.

Nie brakuje także innych zobowiązań i spotkań. Wśród tych należy wspomnieć spotkanie z 15 grudnia ze współbraćmi wspólnot UPS-su, poświęcone niektórym tematom dotyczącym Zgromadzenia. Spotyka się także i składa życzenia nowemu Biskupowi Diecezji Innsbruk, Bp Alojzym Kothgasserem.

W dniu 16 grudnia na Papieskim Wydziale Nauk “Auxilium” odprawia Mszę Świętą i spotyka się ze wspólnotą akademicką oraz z Matką generalną, Siostrą Antonią Colombo, proponując refleksję na temat niektórych punktów zawartych w liście okólnym Dla was studiuję…

Pozostały czas w tym okresie wypełniony był pracami Rady Generalnej. Nie brakowało także, jak każdego roku wspólnych z Radą generalną spotkań w niektórych wspólnotach formacyjnych Rzymu, celem złożenia życzeń świątecznych.

4.2 Kronika Radców Generalnych

  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna