4. działalność rady generalnejPobieranie 83.43 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar83.43 Kb.

4. działalność rady generalnej


______________________________________________________________________
4.1 Kronika Przełożonego Generalnego
Po powrocie do Rzymu z Wenezueli, gdzie głosił rekolekcje (DRG 371, n. 4.1), 24 marca Ksiądz Generał w towarzystwie dyrektora Biuletynu Salezjańskiego, ks. Giancarlo Manieri, udał się na Uniwersytet Socjologii w Rzymie, gdzie przewodniczył konferencji prasowej, na której prezentowano książkę/wywiad I guardiani dei sogni col dito sul mouse. W konferencji uczestniczyło blisko stu studentów.

Głos zabierali: prof. Michele Sorice, docent socjologii komunikacji; prof. Aldo Fontanarosa, dziennikarz gazety La Repubblica i docent teorii i techniki języka; prof. Alberto Marinelli, docent teorii i techniki nowych mediów; prof. Luciano Russi, docent socjologii ASCA, przeprowadzający wywiad z Księdzem Generałem i odpowiedzialny za publikację tekstu.Od 26 marca do 1 kwietnia, ksiądz Vecchi głosi rekolekcje dla dyrektorów dwóch Inspektorii weneckich.

Od 10 do 19 kwietnia trwają obrady pośredniej sesji Rady Generalnej. Obecni są wszyscy Radcy generalni. Na porządku dnia znajduje się określenie tematu i innych wskazań najbliższej Kapituły Generalnej 25, zakończenie refleksji i weryfikacji nad Dykasteriami i Regionami. Refleksja dotyczyły Sektora Formacji, Rodziny Salezjańskiej, Misji i Regionu Afryki-Madagaskaru. Mianowano także nowych Inspektorów: Walencja, Hiszpania i Guwahati, Indie. W dniu 19 kwietnia ksiądz Vecchi spotyka się z odpowiedzialnymi za UPS. ks. Cereda, ks. Pellerey, ks. Malizia, ks. Nanni.

Po świętach Wielkanocnych spędzonych w Domu Generalnym, w niedzielę 30 kwietnia Ksiądz Generał udaje się do Monachium w Bawarii, aby odwiedzić niektóre domy w Inspektorii Południowych Niemiec a następnie w Leitershofen, wygłosić rekolekcje do dyrektorów obu Inspektorii Niemieckich i Austriackiej. Blisko siedemdziesięciu współbraci.


Po powrocie do Rzymu, w dniu 5 maja udaje się do Kinshasa a następnie do Lubumbashi z wizytą w Inspektorii Afryki Środkowej.

Po przybyciu do Kinshasa 6 maja, Księdza Generała wita Inspektor Ks. Camille Swertvagher i inni Salezjanie. Wszyscy razem udają się do “Cité des Jeunes”, gdzie spotyka się ze współbraćmi, młodzieżą, parafianami. Pozdrawia Biskupa Edoardo Kisonga, Biskupa pomocniczego w Kinshasa, nie tak dawno konsekrowanego.

Przybywają inne władze świeckie: dr Pietro Ballero Ambasador Włoch, dr Paolo Urbano odpowiedzialny za współpracę z Włochami, pan Ambrogio Cattanea współpracownik i odpowiedzialny za sprawy publiczne Zakonu Maltańskiego.

Po południu przyjeżdża także do “Cité des Jeunes” kard. Federico Etsou. Jednocześnie dobiegają końca zabawy i rozgrywki sportowe dla młodzieży. Zwycięskim drużynom turnieju piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, wśród radości i braw nagrody wręcza Ksiądz Kardynał i Ksiądz Generał.

Po rozdaniu nagród wszyscy udają się do parafialnego Kościoła Księdza Bosko, aby sprawować Eucharystię. Przewodniczy Ksiądz Kardynał. Koncelebrują: Biskup pomocniczy, Bp Edoardo Kisonga, inny Ksiądz Biskup emeryt, Ksiądz Generał, Ksiądz Inspektor Camille Swertvagher oraz innych dziesięciu kapłanów.

W dniu 7 maja Ksiądz Generał udaje się do Lubumbashi. Wizytuje wszystkie obecności salezjańskie: szkoły, kolegia, “Cité des Jeunes”, ośrodki dla młodzieży opuszczonej, akademik dla studentów “Home Zanin”, dom spotkań “Safina”, studentat teologiczny, nowicjat, parafie i Poliklinikę.

Wszędzie ksiądz Vecchi, po zwiedzeniu pomieszczeń spotyka się z młodzieżą, parafianami i współbraćmi.

Odwiedza także niektóre placówki CMW: dom inspektorialny, nowicjat, dom Laury Vicuña. Wszędzie jest witany z entuzjazmem i serdecznością.

Oto niektóre ważniejsze momenty z wizyty: spotkanie ze współbraćmi w studentacie teologicznym; poświęcenie nowego nowicjatu i spotkanie z nowicjuszami i postnowicjuszami; wizyta w “Cité des Jeunes” z wręczeniem nagród za rozgrywki sportowe, w których uczestniczyły tysiące młodzieży z miasta i okolic; wizyta u Arcybiskupa Lubumbashi księdza Biskupa Floriberto Songa Songa a następnie u Gubernatora Jego Ekscelencji Katumba Mwamke Augustin, byłego wychowanka salezjańskiego; spotkanie z Rodziną Salezjańską w kolegium “Imara” i dyrektorami w domu inspektorialnym. W odniesieniu do Rodziny Salezjańskiej, ksiądz Vecchi, spotkał się w Lubumbashi z następującymi grupami: Salezjanami w studentacie teologicznym, CMW w ich nowicjacie, byłymi wychowankami w kolegium “Imara”, Współpracownikami w “Safina” z racji złożenia przyrzeczenia przez 28 nowych Współpracowników, Wolontariuszkami w domu pani doktor Tortore, który znajduje się obok kliniki Księdza Bosko.

W dniu 15 maja, Ksiądz Generał powraca do Kinshasa, gdzie wizytuje dom CMW, dedykowany św. Janowi Bosko a następnie “Maison d’accueil”, z pobliską parafią. W “Maison d’accueil” niszę dedykowaną Matce Bożej z Lourdes. W uroczystości uczestniczą licznie zebrane osoby. We wtorek 16 maja, via Bruksela, powraca do Rzymu.


Następnego dnia, 17 maja Ksiądz Generał udaje się do Hiszpanii, do Inspektorii Cordoba.

W czasie krótkiego pobytu w Las Palmas, na Wyspach Kanaryjskich, pozdrawia współbraci; następnie udaje się do Tenerife, gdzie odwiedza placówki salezjańskie w Orotava, Cuesta i kolegium CMW FMA w Santa Cruz. Ksiądz Generał spotyka się z Salezjanami, CMW, Byłymi Wychowankami i Współpracownikami. Udaje się do Alcalde di Orotava, z wizytą do pana Isaac Valencia, byłego wychowanka i Księdza Biskupa Felipe Garcia.

W piątek 19 maja, Ksiądz Vecchi udaje się do Córdoba, skąd w dniach 20 i 21 maja przejeżdża do Montilla. Miast to obchodzi stulecie obecności salezjańskiej, pięćdziesięciolecie koronacji Obrazu Maryi Wspomożycielki i wykorzystując obecność Księdza Generała, doroczne święto Inspektorii.

Ksiądz Generał spotyka się ze współbraćmi, niektórymi siostrami CMW, Byłymi Wychowankami i Współpracownikami. Wizytuje znaczące miejsca w mieście takie jak, kościół San Juan de Ávila i San Francisco Solano. Spotka się w ratuszu miasta Alcalde z panem Antonio Carpio Quintero i otrzymuje klucze miasta.

Po powrocie do Córdoba, po południu 21 maja składa wizytę Księdzu Biskupowi Francisco Javier Martínez a następnie w domu inspektorialnym spotyka się z Radami inspektorialnymi Rodziny Salezjańskiej: blisko 60 osób.

Wieczorem, Ksiądz Generał w towarzystwie Inspektora, ks. Felipe Acosta Rodriguez, udaje się do kolegium San Francesco di Sales, aby odprawić Mszę Świętą w czasie nowenny do Maryi Wspomożycielki w kościele Jej dedykowanym.

W poniedziałek 22 maja, ksiądz Vecchi wizytuje obecność salezjańską w Úbeda, gdzie spotyka się ze współbraćmi, chłopcami, nauczycielami i odpowiedzialnymi za Rodzinę Salezjańską, a po południu wizytuje Granadę, postnowicjat dedykowany Matce Bożej Śnieżnej.

Na obiad do postnowicjatu zaproszono także Inspektorkę CMW z Sewilli, Siostrę Mary del Carmen Canales Calzadilla, oraz dyrektorkę domu w Granada, Siostrę Angorrilla Maria del Valle. Pod koniec obiadu nowicjusze i postnowicjusze prezentują interesujące, dobrze wykonane a nawet żartobliwie pieśni.

Po południu Ksiądz Generał spotyka się z postnowicjuszami i nowicjuszami, przybyłymi na to spotkanie z nowicjatu w Sanlúcar w Sewilli. Następnie udaje się do kolegium “San Juan Bosco”. Po zwiedzeniu dzieła, wieczorem przewodniczy Eucharystii z racji uroczystości Maryi Wspomożycielki.

W dniu 23 maja Ksiądz Generał opuszcza Granadę i udaje się do Turynu, aby wziąć udział w uroczystości Maryi Wspomożycielki. W dniu 24 maja, o godz. 8.30, przewodniczy Eucharystii w bazylice Maryi Wspomożycielki, następnie odwiedza chorych współbraci w Domu Księdza Beltrami i po południu powraca do Rzymu.

Od 1 do 5 czerwca, na Pisanie, Ksiądz Generał przewodniczy spotkaniu Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej, które on sam zwołał z racji Roku Jubileuszowego. W czwartek 1 czerwca Ksiądz Generał wygłasza relację wprowadzającą na temat: Rodzina Salezjańska wczoraj i dziś. Następnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach, modlitwie, momentach braterskich i kończy spotkanie wystąpieniem w poniedziałek 5 czerwca. Bardzo wymowny charakter miała uroczystość jubileuszowa z Eucharystią w Bazylice św. Jana na Lateranie, której przewodniczył Ksiądz Generał.

W dniu 6 czerwca rozpoczęła się letnia sesja plenarna Rady Generalnej, której przewodniczy Ksiądz Generał.

Od 9 do 12 czerwca przebywa z grupą Radców generalnych na UPS-ie, gdzie trwa Visita di Insieme.


4.2 Kronika Radców Generalnych


Wikariusz Przełożonego Generalnego

W pierwszych dniach lutego ks. Luc Van Looy uczestniczył w Visita d’insieme dla Inspektorii Włoch, w czasie, której wziął także udział w Jubileuszu Życia Konsekrowanego w dniu 2 lutego, na placu Św. Piotra.

W dniach 12 i 13 lutego przebywał w Taranto i w Andria w Inspektorii Południowych Włoch, gdzie prezentował Wiązankę Księdza Generała dla Rodziny Salezjańskiej.

Od 20 do 26 lutego głosił rekolekcje dla dyrektorów z Okręgu Piemonckiego i Valle d’Aosta.

Od 12 do 18 marca głosił rekolekcje dla dyrektorów i dyrektorek Inspektorii Rzymu i Sardynii. Następnie udał się do Hiszpanii, do Inspektorii Walencji, gdzie również głosił rekolekcje do dyrektorów.

W dniach 29 – 31 marca przewodniczył spotkaniu grupy przedstawicieli siedmiu Inspektorii, poświęconemu weryfikacji struktur zarządu Zgromadzenia. To spotkanie, zaplanowane przez Radę Generalną stanowiło część przygotowania Kapituły Generalnej 25.

Dwa razy w tym okresie uczestniczył w dniach formacji młodych byłych wychowanków (GEX) Włoch.

Od 10 do 19 kwietnia brał udział w pośredniej sesji Rady Generalnej a 15 kwietnia w spotkaniu “Kuratorium” UPS-u.

W dniu 25 kwietnia uczestniczył w dniu Rodziny Salezjańskiej Ligurii e Toscanii, odwiedzając przy okazji niektóre dzieła w Inspektorii ILT. Następnie przejeżdża do Turynu, gdzie 27 kwietnia przewodniczy uroczystości złożenia profesji wieczystej kilku współbraci ze wspólnoty Gerini w Rzymie.

W dniu 30 kwietnia uczestniczy w dniu Rodziny Salezjańskiej na Sardynii w Arborea, wizytując także tu niektóre dzieła.

Od 5 do 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych, w New Rochelle. Został tam zaproszony na dwie uroczystości: dzień młodości na zakończenie stulecia Inspektorii i Jubileuszowy dzień Rodziny Salezjańskiej w sanktuarium narodowym w Waszyngtonie. Między dwiema uroczystościami uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą w szkole w New Rochelle i odwiedził niektóre placówki.

Od 12 do 14 maja bierze udział w posiedzeniu Światowej Rady Wychowawców Katolickich (UMEC), w Barcelonie, w Hiszpanii.

W dniu 24 maja przewodniczy uroczystości Maryi Wspomożycielki na UPS-ie a w dniu 27 maja w sanktuarium Divino Amore spotkaniu młodzieży szkół zawodowych Inspektorii Rzymskiej.

Dni 27 i 29 maja spędza w Corigliano Calabro, gdzie obchodzi się jubileusz dzieła. Po drodze wizytuje także nowe dzieło w Lamezia Terme w Inspektorii Południowej.

W pierwszych dniach czerwca uczestniczy w Spotkaniu Rad generalnych grup Rodziny Salezjańskiej w Rzymie.


Radca ds. Formacji

Znaczną część czasu w tym okresie Radca ds. Formacji wraz ze swoimi współpracownikami z dykasterium spędził kontynuując pracę nad rewizją “Ratio” i “Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano” oraz uczestnicząc w Visite d’insieme. Uczestniczył w Visite d’insieme dla Inspektorii Włoch, Afryki frankońskiej oraz Australii i Azji. W sposób szczególny śledził Visita d’insieme w Wizytatorii UPS, która odbyła się w dniach od 9 do 12 czerwca, i która jako specyficzny studiowała następujący: “Formacja współbraci w Wizytatorii na różnych etapach”.

W tym samym czasie Radca odwiedził salezjańskie wspólnoty międzynarodowe, znajdujące się w Rzymie. Uczestniczył w spotkaniu delegatów inspektorialnych ds. formacji w Inspektoriach Włoch i częściowo w spotkaniu formatorów tychże, Inspektorii, które przeprowadziły weryfikację animacji tego sektora (Rzym 19 i 21 maja).

Spośród aspektów omawianych w sektorze formacji w czasie pośredniej sesji Rady Generalnej należy wspomnieć o następujących: weryfikacja trwałości wspólnot o formacji początkowej i znaczenie zachęcania do współpracy i współodpowiedzialności międzyinspektorialnej i unikania podziału a w konsekwencji słabości środowisk formacyjnych; zwiększona uwaga na duszpasterstwo powołaniowe i na formację salezjanina koadiutora; zachęta do realizowania inspektorialnego programu podnoszenia kwalifikacji współbraci; ważność i znaczenie dla Zgromadzenia międzynarodowych wspólnot salezjańskich w Rzymie ze względu na formację i zdobywanie kwalifikacji przez współbraci oraz posługę, jaką w sposób szczególny spełniają dla wielu Inspektorii.
Radca ds. Duszpasterstwa Powołaniowego

Zaraz po uroczystości Księdza Bosko odbytej wraz z Księdzem Generałem na Valdocco (Turyn), Radca ds. Duszpasterstwa Powołaniowego uczestniczy w Visita d’insieme dlla Inspektorii Włoch, która odbyła się w Rzymie od 1 do 5 lutego.

Od 13 do 17 tego samego miesiąca w Adbijan (Costa d’Avorio) prowadzi kurs Duszpasterstwa młodzieżowego dla Inspektorii języka frankofońskiego i portugalskiego w Afryce. Następnie bierze udział w Visite d’insieme dla Azji: w Hong Kongu od 22 do 26 lutego dla Inspektorii Azji Wschodniej i w Mumbai od 29 lutego do 4 marca dla Inspektorii Indii.

Wraz z niektórymi członkami dykasterium uczestniczy w Krajowym Spotkaniu Indii poświęconym marginesowi i wykluczeniu społecznemu, które odbyło się w Bangalore od 7 do 11 marca, i było animowane przez Krajowy Ośrodek Salezjański i CMW.

W dniu 12 marca udaje się do Manili, gdzie spotyka się z ekipą przygotowującą kurs duszpasterstwa młodzieżowego dla Inspektorii Azji Wschodniej.

Po powrocie do Rzymu, 20 marca przewodniczy spotkaniu młodych księży z Inspektorii Ligure-Toscana, które odbyło się w La Spezia; a od 31 marca do 2 kwietnia uczestniczy w spotkaniu Centralnej Komisji Forum Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, która zebrała się na Pisanie, aby skoordynować prace przygotowawcze do spotkania młodzieży w sierpniu.

Po pośredniej sesji Rady Generalnej od 10 do 19 kwietnia ksiądz Radca przebywa w Barcelonie (Hiszpania), gdzie prowadzi krótki kurs duszpasterstwa młodzieżowego w Salezjańskim Ośrodku Martí-Codolar od 25 do 29 kwietnia.

W maju odwiedza Oratoria w Ciudad Juarez i w Tijuana w Inspektorii Meksyku - Guadalajara i uczestniczy w pierwszym młodzieżowym kongresie teologicznym Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Meksyku (Tlaquepaque - Guadalajara, 7-14 maja).

W tym samym czasie ks. Raúl Rojas, współpracujący w dykasterium uczestniczy w VI Spotkaniu Konsulty Europy na temat szkoły i salezjańskiej formacji zawodowej oraz we wspólnym spotkaniu z CMW komisji szkół w Lizbonie w dniach 9-10 kwietnia. Od 18 do 21 maja uczestniczy także w Seminarium dla odpowiedzialnych za Wolontariat salezjański w Europie, odbywającym się w Benediktbeuern (Niemcy).

Od 18 do 21 maja ks. Antonio Domenech, jako Kierownik Kapituły Generalnej 25, przewodniczy spotkaniu Komisji Technicznej, mianowanej przez Przełożonego Generalnego w celu przygotowania materiałów roboczych dla Inspektorii.
Radca ds. Rodziny Salezjańskiej i Społecznego Przekazu

Opisując działalność Radcy w miesiącach luty-maj 2000 należy przede wszystkim wspomnieć o pracy na miejscu w Rzymie.


Rodzina Salezjańska

 • Wprowadzenie nowego Głównego Asystenta Wolontariuszek Księdza Bosko w osobie ks. Julio Olarte, w zastępstwie ks. Corrado Bettiga;

 • Przygotowanie i przeprowadzenie Spotkania Rad Generalnych Grup Rodziny Salezjańskiej, które odbyło się na Pisanie w od 31 maja do 5 czerwca 2000 r. Uczestniczyło blisko 170 Radców generalnych z różnych grup Rodziny Salezjańskiej.

 • Nowa edycja Karty Posłannictwa, przedłożona pod dyskusję Radom Generalnym Grup Rodziny Salezjańskiej;

 • Przygotowanie spotkań w Santiago del Cile z odpowiedzialnymi i delegatami inspektorialnymi Byłych Wychowanków, które odbędą się w dniach 14-19 sierpnia 2000 r.;

 • Przygotowanie Kongresu Regionalnego Azji-Australii Byłych Wychowanków z siedzibą w Bangkoku;

 • Przygotowanie Kongresów Regionalnych Współpracowników Salezjańskich. Są przewidziane we wszystkich Regionach w celu wyboru jednego członka, który wejdzie w skład Światowej Rady Współpracowników;

 • Druk książki o Rodzinie Salezjańskiej. Zostały przygotowane cztery edycje: włoska, hiszpańska, portugalska i angielska. Książka cieszy się dużym zapotrzebowaniem we wszystkich Inspektoriach;

 • Spotkania komisji GEX, z przedstawicielami Konfederacji Byłych Wychowanek Córek Maryi Wspomożycielki;

 • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania Prezydium Byłych Wychowanków.


Społeczny Przekaz:

 • Zwyczajna praca informacyjna, prowadzona przez dykasterium i współpracowników: poprzez ANS-Mag, ANS-News, ANS-Foto, ANS-Agenda, ANS-Service, oprócz dodatkowych informacji, które wymagały szczegółowych interwencji;

 • Przygotowywanie spotkań dotyczących Biuletynu Salezjańskiego w najbliższych miesiącach. Zgodnie z programowaniem na sześciolecie przygotowano spotkania dyrektorów Biuletynów i jednej osoby z redakcji. Celem spotkania jest pomoc w profesjonalnym przygotowaniu i stałej formacji osób zatrudnionych w Biuletynach Salezjańskich;

 • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania TRE-GIORNATE społecznej komunikacji w Nairobi, dla Afryki języka anglofońskiego;

 • Przygotowywanie strony Web, dotyczącej zarządu generalnego, domu generalnego i ich różnych form posługi;

 • Prace na przygotowaniem i wydaniem MB na CD Rom;

 • Przygotowywanie spotkania z delegatami inspektorialnymi odpowiadającymi za przekaz społeczny, które odbędzie się w grudniu tego roku na Pisanie.

Ponadto, obok codziennych zajęć należy wspomnieć o różnych spotkaniach na miejscu i w Inspektoriach, przeprowadzonych przez • Dwie ekipy współpracowników,

 • Radc generalnego.

Oto pobieżny spis spotkań, wizyt, prac animacyjnych: • Udział w Visite d’insieme: dla Włoch: Rzym, 1-5 lutego; dla Azji Wschodniej: Hong Kong, 22-26 lutego; dla Indii: 29 luty – 4 marzec.

 • Wizyta animacyjna w Inspektorii CAM, w sześciu Republikach Ameryki Środkowej: 12-22 luty, spotkania dotyczące Rodziny Salezjańskiej i społecznego przekazu.

 • Rekolekcje dla dyrektorów i dyrektorek Południowych Włoch: Rzym, 26 marzec – 2 kwiecień

 • Społeczny Przekaz i Rodzina Salezjańska: Nairobi, 4-9 kwiecień.

 • Spotkanie Rodziny Salezjańskiej dla Polski i Okręgu Wschodniego: Wrocław, 27-29 kwiecień

 • Dni duchowości Rodziny Salezjańskiej w Quito, Ekwador w dniach 5-7 maja.

 • Wizyta animacyjna w Wizytatorii Haiti: 8 – 13 maja.

 • Wizyta animacyjna w Mozambiku: Maputo, 15 – 22 maja.

 • Spotkanie Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej: Rzym, 31 maj – 5 czerwiec, przy licznym udziale członków różnych Rad oraz wytężonej i bogatej pracy na wspólnym spotkaniu jak i w grupach.


Radca ds. Misji

Zimową sesję, odbytą w miesiącach grudzień-styczeń 2000 r. zakończyła pielgrzymka całej Rady Generalnej do świętych miejsc salezjańskich w Turynie i w Becchi. Modlono się także w intencji misji salezjańskich na całym świecie.

W dniu 3 lutego ks. Odorico wyjechał z wizytą do Sierra Leone, w Afryce zachodniej, zatrzymując się w Inspektorii Holenderskiej, gdzie spotkał się w Amsterdamie ze wspólnotą Młodych Wolontariuszy Misyjnych, prowadzoną przez ks. Kanters Harry. Było to pozytywne doświadczenie podzielenia się projektami prac świeckich misjonarzy.

W Sierra Leone odwiedził placówki w Lungi i powstające dzieło dla chłopców z ulicy w Freetown. Obecność salezjańska zaznacza się w aspektach wychowawczych, humanitarnych i ewangelizacyjnych, jednak wojna domowa codziennie zagraża społeczeństwu i Kościołowi.

Z Freetown ks. Odorico udał się do Abidjan, Wybrzeże Kości Słoniowej, aby wziąć udział w Visita d’insieme dla Afryki frankońskiej i portugalskiej. Głosi konferencję na temat inkulturacji i ewangelizacji.

Po powrocie do Rzymu, od 15 do 19 lutego przewodniczył spotkaniu Prokuratorów Misyjnych. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim aktualnego stanu (Animacja misyjna i Finanse) Prokur Misyjnych oraz osoby Dyrektora Project Office. W odniesieniu do ostatniego tematu osiągnięto znaczące porozumienie.

Od 22 do 26 lutego i od 29 lutego do 4 marca Radca ds. Misji uczestniczył w Visite d’insieme odnośnie we Wschodniej Azji w Hong Kongu, i w Indiach w Bombaju. Jego wystąpienie dotyczyło przede wszystkim potrzeby Pierwszej Ewangelizacji i Dialogu międzyreligijnego.

Od 5 do 9 marca ks. Odorico zdał się do Nepalu, gdzie po raz pierwszy odwiedził placówkę salezjańską w Dharan (Nepal) i powstającą placówkę w Katmandu, stolicy państwa. Stwierdził, że kraj ten jest rzeczywiście otwarty na charyzmat salezjański.

Po kilku dniach pobytu w Rzymie, Radca ponownie wyruszył z wizytą misyjną do Ariari, w Kolumbii, zapoznając się z nowym rozłożeniem misji salezjańskich po utworzeniu Wikariatu w Diecezji Granada. W rozmowie z Biskupem, Inspektorem i misjonarzami przekonał się o cierpieniach powodowanych wojną domową. Przez dwa dni pozostał w Medellín, gdzie odwiedził wspólnotę formacji początkowej.

Następnie przez Stany Zjednoczone udał się na Wyspy Samoa i Figi, gdzie stwierdził rozwój placówek salezjańskich, wzrost miejscowych powołań i możliwość ekspansji dzieła salezjańskiego na inne wyspy Pacyfiku. Po krótkim obycie w Papua Nowej Gwinei, gdzie spotkał się z ks. Ruciano Capelli, przełożonym na Wyspach Salomona i niektórymi misjonarzami, po czym powrócił do Rzymu.

Tu od 10 do 19 kwietnia uczestniczył w pośredniej sesji Rady Generalnej, zwołanej przez Księdza Generała i poświęconej tematowi KG 25°.

Od 21 do 25 kwietnia udał się do Sudanu, gdzie spotkał się ze współbraćmi pracującymi w szkole i wiernymi parafii. Obecność salezjańska w Sudanie rozwija się zarówno jeżeli chodzi o nowe propozycje jak i nowe powołania. Wrasta liczba katechumenów e naszej parafii.

Po krótkim pobycie w Rzymie od 26 do 30 kwietnia, Radca ds. Misji ponownie udał się do Nairobi w Kenii (1- 5 maja) i do Luanda, Angola, (7 - 12 maja), aby przewodniczyć wraz z Siostrą Ciriaca Hernández, dwom spotkaniom poświęconym Praktyce Misyjnej w krajach języka anglofońskiego i portugalskiego. W obu spotkaniach uczestniczyła znacząca liczba salezjanów i salezjanek.

Od 17 do 31 maja ks. Odorico zwizytował wszystkie placówki misyjne w Wikariacie Méndez, w Ekwadorze, i misje w “de Alturas ”. W obu spotkaniach przedstawił panoramę misji na szczeblu światowym i przekazał klika wniosków końcowych na temat misyjnej rzeczywistości w Inspektorii Ekwadoru: chodzi tu o obecność wieloraką, zróżnicowaną i znaczącą dla kultury i odbiorców.

Od 1 czerwca ks. Odorico przebywał w Rzymie, aby wziąć udział w spotkaniu Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej, a następnie letniej sesji Rady generalnej.


Ekonom generalny

Po zakończeniu letniej sesji Rady Generalnej, ks. Mazzali wygłosił rekolekcje dla kleryków i wykładowców Instytutu Don Bosco Crocetta (Turyn), którzy przybyli do Rzymu z racji Roku Jubileuszowego.

Od 8 do 12 lutego uczestniczył w Visita d’insieme w Abidjan a następnie od 13 do 15 tego samego miesiąca przewodniczył wraz z ks. Mario Sala spotkaniu Ekonomów Inspektorialnych dla Afryki Frankońskiej.

Od 18 do 20 lutego, w Domu Generalnym, przy pomocy niektórych współbraci z Ekonomatu Generalnego, ks. Mazzali przewodniczył spotkaniu Ekonomów Inspektorialnych języka angielskiego.

W dniu 23 lutego przewodniczył Radzie administracyjnej UPS-u, aby zatwierdzić bilans roczny. Od 28 lutego do 1 marca uczestniczy z ks. Personeni w spotkaniu Ekonomów inspektorialnych Australii i Dalekiego Wschodu w Hong Kongu.

Od 4 marca do 10 maja, pomijając udział w sesji pośredniej Rady Generalnej (10-19 kwiecień), Ekonom generalny przeprowadza Wizytację Nadzwyczajną w Belgii Północnej.

Od 13 do 24 maja ks. Mazzali przebywa w Południowej Afryce, gdzie w Cape Town głosi rekolekcje do grupy współbraci i wizytuje w towarzystwie Inspektora dzieła w Wizytatorii, włącznie z Lesotho i Swaziland.

Od 28 do 31 maja przebywa w Chorwacji na spotkaniu dyrektorów, proboszczów i ekonomów Inspektorii chorwackiej. Następnie, w towarzystwie Inspektora i Ekonoma inspektorialnego wizytuje dzieła w Bośni i Hercegowinie.

W dniu 1 czerwca powraca do Rzymu.


Radca dla Regionu Afryki i Madagaskaru
Po uroczystości Księdza Bosko, obchodzonych z Księdzem Generałem i całą Radą na Colle i w Turynie, pierwszego lutego ks. Antonio Rodríguez Tallón udał się do Johansesburga, gdzie 2 lutego przewodniczył spotkaniu Rady inspektorialnej i dyrektorów domów, na którym przedstawił konsultację w celu wyboru nowego Przełożonego Wizytatorii.


W dniu 3 lutego w Luandzie, uczestniczył w przejęciu urzędu Przełożonego nowej Wizytatorii w Angoli przez ks. P. Luiz Piccoli.

Następnie udaje się do Abidjan, aby dopiąć do końca przygotowanie Visita d’insieme dla Okręgów języka francuskiego i portugalskiego w Regionie.

Od 8 do 12 lutego uczestniczy w pracach Visita d’insieme w Abidjan. Następnie w bierze udział w spotkaniach z odpowiedzialnymi i ekipami Duszpasterstwa młodzieżowego i Ekonomami Wizytatorii, którzy uczestniczyli w Visita d’insieme.

W dniu 14 lutego Radca regionalny rozpoczyna Koumassi (Abidjan) Wizytację nadzwyczajną w Wizytatorii AFO. Kontynuuje wizytację w domach Wybrzeża Kości Słoniowej: Duékoué i Korogho.

Z Wybrzeża Kości Słoniowej udaje się do Mali, aby odwiedzić dzieło w Sikasso. Stąd, ostatniego dnia lutego udaje się do Bobo Dioulasso, w Burkina Faso, aby znowu powrócić do Mali i dokończyć wizytację w innych domach: Touba i Bamako.

Ze stolicy Mali, w dniu 12 marca odwiedza nasze dzieła w Gwinei Conakry: Siguiri, KanKan i Conakry.

W dniu 22 marca udaje się do Dakar, aby odwiedzić domy w Senegalu: Tambacounda, San Luis i Thiès.

Następnie, 3 marca powraca do Abidjan i następnego dnia leci do Nairobi, aby wziąć udział w spotkaniach Rodziny Salezjańskiej i Społecznego Przekazu, organizowanych przez odnośne Dykasteria, w których biorą udział Inspektorie języka angielskiego w Regionie.

Pozostaje w Nairobi do 7 kwietnia, kiedy to spotyka się z Inspektorami tej części Regionu: AET, AFE, AFM, ZMB i Delegatury AFW.

Od 9 do 19 kwietnia przebywa w Rzymie, gdzie uczestniczy w pośredniej sesji Rady Generalnej, zwołanej przez Przełożonego Generalnego.

W dniu 21 kwietnia udaje się do Cotonou, gdzie kontynuuje Wizytację nadzwyczajną w krajach AFO: Benin i Togo. Najpierw odwiedza dzieła na południu Benin: Cotonou i Porto Novo. Następnie przejeżdża na południe Togo i wizytuje wspólnotę i parafię w Lomé.

W dniach 1 i 2 maja uczestniczy w pracach Kuratorium domów formacyjnych: nowicjatu i postnowicjatu.

Następnie w dniach 3 i 4 uczestniczy w spotkaniu Dyrektorów AFO i dzieli się z nimi pierwszymi wrażeniami z przeprowadzanej Wizytacji.

W dniu 5 maja gromadzi Radę inspektorialną, której przedstawia wnioski z wizytowanych domów.

W dniu 6 maja kontynuuje wizytację w nowicjacie i postnowicjacie, przejeżdżając następnie 11 maja na północ kraju do Kara i Cinkassé.

Stąd udaje się do pobliskiego Benin. Od 20 do 26 maja wizytuje domy w Kandi i w Parakou. W tym ostatnim mieście obchodzi uroczystość Maryi Wspomożycielki z wychowankami szkoły zawodowej, w autentycznym środowisku salezjańskim: Msza święta, sport, gry, zabawy animowane, teatr, wspólny posiłek. W dniu 27 jedzie do Cotonou, aby z kolei w tej parafii obejść uroczystość Maryi Wspomożycielki.

W dniu 28 maja powraca do Rzymu, aby wziąć udział w spotkaniu Rad generalnych grup Rodziny Salezjańskiej, zwołanym przez Przełożonego Generalnego oraz w pracach plenarnej letniej sesji Rady Generalnej.


Radca dla Regionu Ameryki Łacińskiej - Cono Sud

Po zakończeniu zimowej plenarnej sesji Rady Generalnej Radca regionalny Ameryki Łacińskiej - Cono Sud wyjechał do Porto Alegre, w Brazylii. Po kilku dniach spędzonych w rodzinie, w dniu 19 lutego rozpoczął Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii św. Alfonsa Maria de’ Liguori w Campo Grande, Brazylia.

Wizytację przerwał na dwa dni (24 - 26 marzec), w czasie których przewodniczył spotkaniu CISUR (Konferencji Inspektorii Południowych). Następnie w dniach 27 – 31 marca przeprowadził spotkania wśród współbraci z Paragwaju, wprowadzające konsultację mającą na celu wybór nowego Inspektora.

Przerwał ponownie prowadzoną Wizytację, aby wziąć udział w pośredniej sesji Rady Generalenj od 10 do 19 marca w Rzymie, którym głównym tematem było przygotowanie KG25.

Od 1 do 4 kwietnia, Radca regionalny uczestniczył w spotkaniu CISBRASIL (Konferencji Inspektorów Brazylii) i CIB – Inspektorów i Inspektorek, aby dokonać rewizji wspólnie zaplanowanych inicjatyw oraz innych tematów, dotyczących salezjańskiego życia w Brazylii.

Wizytacja nadzwyczajna w Campo Grande zakończyła się 14 maja spotkaniem z Radą inspektorialną i dyrektorami.

Następnie od 16 do 28 maja Radca regionalny rozpoczął konsultację w Inspektorii św. Gabriela w Chile, w celu wyboru nowego Inspektora. Przeprowadził siedem spotkań, w czasie których Radca spotkał się ze wszystkimi współbraćmi, towarzysząc im w procesie wspólnotowego rozeznania.

W dniu 31 maja powrócił do Domu Generalnego.
Radca dla Regionu Ameryki Środkowej

Po uroczystościach w Turynie, Radca regionalny dla Ameryki Środkowej, ks. Pascual Chávez, wyjechał do Meksyku, aby spędzić kilka dni w rodzinie i złożyć krótką wizytę w studentacie teologicznym w Tlaquepaque, gdzie rozmawiał ze studentami ze Stanów Zjednoczonych (Inspektorie SUE i SUO), pragnąc ocenić ich formacyjne doświadczenie.

W dniach 13 i 14 lutego udał się do Caracas, aby dokończyć ostatnich przygotowań do Wizytacji Nadzwyczajnej, która odbędzie się w miesiącach sierpień – listopad. Odwiedził także niektóre rejony nawiedzone powodzią w grudniu 1999 r.

W dniach od 15 do 18 lutego przebywał w Inspektorii Medellín, Kolumbia, aby przeprowadzić konsultację w celu wyboru nowego Inspektora. Zgromadził współbraci w Cali, Cartagena, Pereira i Medellín.

Od 19 lutego do 26 maja przebywał w Inspektorii New Rochelle (SUE), przeprowadzając Wizytację Nadzwyczajną, w czasie której spotkał się z Salezjanami i CWM z północnej części Inspektorii w dniu 21 lutego, uczestniczył w święcie inspektorii 25 marca, święcie młodzieży 6 maja i pielgrzymce Rodziny Salezjańskiej do Narodowego Sanktuarium maryjnego w Waszyngtonie, D.C. Ostatnim dwóm wydarzeniom przewodniczył ks. Luc Van Looy.

Przerwał wizytację, aby powrócić do Rzymu na nadzwyczajne posiedzenie rady Generalnej od 10 do 19 kwietnia.

W dniu 31 maja ks. Pascual Chávez powrócił do Rzymu a spotkanie Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej i letnią sesję plenarną Rady Generalnej.

Radca dla Regionu Australii-Azji

Po zakończeniu zimowej sesji Rady Generalnej, Radca regionalny wyjechał na Północny wschód Indii, przybywając 4 lutego do Guwahati, aby rozpocząć konsultację w celu wyboru nowego Inspektora, ponieważ obecny Inspektor, ks. Dominic Jala, został mianowany Arcybiskupem w Shillongu.

Następnego dnia przejechał do Hyderabad, aby rozpocząć Wizytację Nadzwyczajną w tej Inspektorii.

W dniu 19 lutego przerywa Wizytację, aby udać się do Hong Kongu i wziąć udział w Visita d’insieme dla rejonu Pacyfiku. W spotkaniu w Cheung Chao od 21 do 26 lutego udział wziął Ksiądz Generał i sześciu Radców z Rady generalnej, Inspektorzy ze swoimi Radami, razem 53 współbraci. W klimacie braterstwa, intensywne refleksji modlitwy, studiowano dwa główne tematy Visita d’insieme: wspólnota salezjańska jako ośrodek animacji WWD, i inkulturacja w życiu i posłannictwie salezjańskim.

Po zakończeniu spotkania w Cheung Chao, ks. D’Souza wyjechał wraz z innymi członkami Rady generalnej na kolejną Visita d’insieme w Mumbai, dla Konferencji Inspektorii Indii. W Visita d’insieme, która odbywała się od 29 lutego do 4 marca wzięło udział 72 uczestników, przeprowadzając refleksję nad głównymi tematami jak w Cheung Chao i tematem wybranym, dotyczącym ewangelizacji na Południu Azji.

W dniu 5 marca Radca regionalny kontynuował Wizytację nadzwyczajną w Hyderabad, którą zakończył 7 kwietnia. Przerwał ją jeszcze raz, aby w Shillong wziąć udział w uroczystości konsekracji biskupiej ks. Dominic Jala, 2 kwietnia.

W dniu 8 kwietnia, po zakończeniu Wizytacji nadzwyczajnej w Hyderabad, ks. D’Souza powrócił do Rzymu na nadzwyczajną posiedzenie Rady Generalnej (11 – 19 kwietnia).

Po Wielkanocy , 24 kwietnia Radca regionalny ponownie wyjechał na Północny Wschód Indii, tym razem w celu rozpoczęcia konsultacji na wybór nowego Inspektora w Dimapur i nadzwyczajnej Wizytacji w Inspektorii Guwahati. Wizytacja rozpoczęła się uroczystością przejęcia urzędu przez nowego Inspektora w Guwahati, ks. Philip Barjo, w Shillong 30 kwietnia. W pierwszej fazie wizytacji, która będzie kontynuowana w sierpniu, Radca regionalny przebył jeepem prawie 2500 kilometrów górzystej drogi, wizytując 10 domów i placówek w stanie Mizoram i Karbi Anglong części stanu Assam. W dniu 23 maja przebywał w Shillong, aby uczestniczyć w odnowieniu profesji przez 37 młodych salezjanów, i następnego dnia przewodniczyć uroczystości Maryi Wspomożycielki, gdzie przyjął pierwszą profesję od 20 nowicjuszy.

W dniu 30 maja ks. D’Souza powrócił do Rzymu, aby wziąć udział w spotkaniu Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej (31 maj – 5 czerwiec) a następnie w letniej sesji plenarnej Rady Generalnej.

Radca dla Regionu Europy Zachodniej

Po zakończeniu plenarnej sesji zimowej Radca generalny, ks. Filiberto Rodríguez wyjechał 27 stycznia do Madrytu, towarzysząc Księdzu Generałowi. Inspektoria ta rozpoczynała uroczystość stulecia obecności salezjańskiej w Madrycie. Trzy dni (27/29) bogate w wydarzenia, treści, informacje o Zgromadzeniu.

Po powrocie do Włoch, w dniach 30 i 31 stycznia, ks. Radca wraz z Radą Generalną uczestniczy na Colle Don Bosco i w Turynie rozpoczęciu Salezjańskich obchodów Jubileuszu.

W dniu pierwszym lutego, kiedy przygotowywał się do rozpoczęcia Wizytacji nadzwyczajnej w Inspektorii madryckiej, otrzymał bardzo smutną wiadomość o wypadku samochodowym i śmierci ks. David Churio. W dniu 3 lutego, wraz z innymi współbraćmi z Inspektorii madryckiej bierze udział w Walencji, w uroczystościach pogrzebowych, którym przewodniczyli; Ks. Bp Miguel Asurmendi, Biskup z Vitória i poprzedni Inspektor z Walencji.

Do 28 maja ks. Filiberto przeprowadza Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii Madryckiej, przerywaną zaplanowanymi wcześniej lub nagłymi wydarzeniami.

Od 26 do 29 lutego przewodniczy zwyczajnej sesji Konferencji Iberyjskiej a następnie dorocznemu spotkaniu Regionu Europy Zachodniej. Temat zaprezentowany przez ks. Renato Mion, profesora UPS-u dotyczył zjawiska młodzieży z marginesu i możliwych odpowiedzi, jakich mogą udzielić klasyczne struktury salezjańskie oraz te, używają salezjańskiego serca i pomysłowości.

W dniach 3 i 4 marca w Walencji przedstawia dyrektorom konsultację, mającą na celu wybór nowego Inspektora zaś w dniu pierwszym maja uczestniczy w objęciu funkcji tej przez ks. Angel Tomás, mianowanego Inspektorem Walencji.

Od 9 do 21 kwietnia uczestniczy w pośredniej sesji Rady Generalnej w Rzymie na Pisanie.

Momenty z wizytacji, zasługujące na podkreślenie były następujące: udział w wielu posiedzeniach Rady inspektorialnej, w spotkaniach księży dyrektorów, w inspektorialnym Kongresie Współpracowników, w spotkaniach z młodzieżą z Centrów Młodzieżowych, w sympozjum na temat przysposobienia zawodowego, zorganizowanym przez FERE i Inspektorię Madrytu, udział w święceniach diakonatu i kapłańskich o raz w święcie Inspektorialnym Madrytu.


Radca dla Regionu Europy Północnej

Po zakończeniu sesji Rady Generalnej, Radca regionalny z Księdzem Generałem i pozostałymi Radcami obchodził Uroczystość Księdza Bosko na Colle Don Bosco i na Valdocco.

Od 1 do 3 lutego przebywał w Rzymie.

W dniu 3 lutego rozpoczął Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii Kolońskiej, w Niemczech. Wśród różnych spotkań w czasie Wizytacji na podkreślenie zasługują następujące: na rozpoczęcie i na zakończenie Wizytacji, spotkania z Radą Inspektorialną i z Księżmi Dyrektorami w Jünkerath; w Mainz, ze współbraćmi pracującymi w różnych misjach na terenie Niemiec. W Mainz spotkał się także z Biskupem Mgr Lehmanem, Przewodniczącym Konferencji Biskupów Niemiec.

Od 19 do 22 marca ksiądz Radca przebywał w Holandii, gdzie na spotkaniu z Radą Inspektorialną, omawiał niektóre kluczowe punkty dla rozwoju charyzmatu salezjańskiego w tej Inspektorii.

Z kolei, od 24 do 27 marca przebywał z wizytą w Wielkiej Brytanii, gdzie zainaugurował i poświęcił trzy nowe domy, wybudowane przede wszystkim z przeznaczeniem dla współbraci chorych i starszych: w Farnbourough, w Bolton i w Chertsey. Jednocześnie odwiedził kilka innych wspólnot tej Inspektorii.

Dni 28 - 30 marca, ksiądz Radca spędził w Domu generalnym w Rzymie.

W dniu 31 marca udał się z wizytą do Sofii, w Bułgarii, aby poznać 5 współbraci i rzeczywistość salezjańskich placówek w Kazanlak, w Jambol i w Stara Zagora, które zależą od Inspektorii Republiki Czech. Pracujący tam współbracia zaangażowani są także w duszpasterstwo w obrządku bizantyjskim oraz ściśle współpracują z Biskupem Sofii. Ksiądz Radca spotkał się także z burmistrzem miasta Kazanlak. W dniu 3 kwietnia Radca regionalny powrócił do Rzymu.

Następnie, od 5 do 9 kwietnia ksiądz Radca przebywał z wizytą wśród współbraci w Inspektorii Irlandii.

Dni od 10 do 20 kwietnia spędził w Rzymie, biorąc udział w pośredniej sesji Rady Generalnej.

Od 21 kwietnia, Radca regionalny przebywał w Moskwie, gdzie wizytując poszczególne placówki, przeprowadzał konsultację wśród współbraci, mającą na celu pomóc w nominacji nowego Przełożonego Specjalnego Okręgu Europy Wschodniej. Niniejsza wizyta stanowiła także okazję do zapoznania się z rozwojem posłannictwa salezjańskiego na terenie europejskiej i azjatyckiej części Rosji, Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Ksiądz Radca rozmawiał także dość długo z aspirantami i nowicjuszami w Oktiabrsku i postnowicjuszami w Sankt Petersburgu. Na Litwie spotkał się z Arcybiskupem Wilna.

Z Okręgu Wschodniego, ksiądz Radca bezpośrednio przyjechał do Częstochowy, gdzie w dniach 13-16 maja, przewodniczył spotkaniu Inspektorów Regionu Europy Północnej. Spotkanie, które odbyło się w nowym domu, przeznaczonym na ośrodek wychowania i animacji młodzieży, w tym roku poświęcone było jednemu głównemu tematowi: Nowy System zapobiegawczy... w jakim znaczeniu? W kierunku pełniejszego zrozumienia. Spotkanie miało cztery główne cele: wspólnie pogłębić znajomość Systemu Zapobiegawczego, podzielić się doświadczeniami jego skuteczności i wpływu na środowisko w obliczu nowych wyzwań; podzielić się osobistym doświadczeniem roli Inspektora; przeprowadzić wspólnie refleksję na temat Regionu Europy Północnej; podzielić się znaczącymi wydarzeniami z życia Inspektorii.

W dniu 14 maja ks. Albert Van Hecke przewodniczył Konsulcie Inspektorii Polskich. Wśród różnych tematów w sposób szczególny omawiano sprawę wydawania Biuletynu Salezjańskiego w języku polskim, który od czerwca tego roku zmienia siedzibę (Poznań) i zespół redakcyjny, sprawę Federacji Szkół Salezjańskich w Polsce, Międzyinspektorialne Centrum Młodzieżowe z siedzibą w Krakowie.

Następnie, okres od 17 do 31 maja, Radca regionalny spędził w Rzymie, gdzie wśród wielu innych zajęć, towarzyszył kursowi formacji permanentnej dla współbraci języka niemieckiego, który odbywał się w Rzymie, w dniach od 27 maja do 6 czerwca.

W dniach od 1 do 5 czerwca w Rzymie, Radca regionalny uczestniczył w pierwszym Spotkaniu Rad Generalnych Rodziny Salezjańskiej.

Od 9 do 12 czerwca brał udział w Visita d'insieme na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.


Radca dla Regionu Włoch i Środkowego Wschodu
Radca Regionalny dla Włoch-MOR, ks. Giovanni Fedrigotti, w dniach od 1 do 5 lutego è uczestniczył w Visita di insieme dla obszaru CISI, przy via della Pisana w Rzymie.

W dniu 9 lutego rozpoczął Wizytację nadzwyczajną w Inspektorii “Św. Marka” w Wenecji.

W dniu 23 marca, w Rzymie uczestniczy w spotkaniu Rady krajowej szkół katolickich.

Od 1 do 8 kwietnia, wraz z Inspektorami CISI, bierze udział w rekolekcjach w Fatimie, które głosił ks. Juan José Bartolomé. Od 10 do 19 kwietnia bierze udział w posiedzeniu Rady Generalnej, w perspektywie KG25. Od 20 do 24 kwietnia wizytuje nową placówkę w Rumunii, należącą do Inspektorii IVE. W dniu 30 kwietnia, w Nave, w dorocznym uczestniczy w spotkaniu „Twarzą w twarz” z prenowicjuszamni Północnych Włoch.

Od 6 do 9 maja przewodniczy spotkaniu CISI, na Pisanie. Przy okazji wraz z sektorem Duszpasterstwa Młodzieżowego studiuje i zatwierdza trzyletni program pracy DM. W dniu 8 maja spotyka się z CII (Krajową Konferencją Inspektorii CMW): spotkanie dotyczy wspólnych problemów, powstałych po reformie szkolnictwa oraz określenia wspólnych płaszczyzn współpracy. Studiuje się także wstępny zarys końcowego dokumentu “Dojrzewanie ludzkie, czuciowe, seksualne a formacja religijna”.

Do końca miesiąca kontynuuje Wizytację nadzwyczajną. Szczególną uwagą zwraca na funkcjonowanie wspólnoty CNOS oraz na obecne i przyszłe perspektywy posługi na szczeblu krajowym, powierzonej tej organizacji.

Od 1 do 5 czerwca przebywa w Rzymie, gdzie uczestniczy w spotkaniu Rad Generalnych grup Rodziny Salezjańskiej z Księdzem Generałem. W dniu 11 czerwca jedzie do Aquileia, aby wziąć udział w Jubileuszowym spotkaniu byłych wychowanków z Udine, które przyniosło duży sukces duchowy. W dniu 17 czerwca przebywa w Ortonie, we Wspólnocie Propozycji, zaangażowanej w pracy z narkomanami. W dniu 26 czerwca uczestniczy w spotkaniu Krajowej Rady Szkół Katolickich.

Sekretarz generalny

Kontynuując cykl spotkań z Sekretarzami inspektorialnymi, zaprogramowanymi na obecne sześciolecie, w dniach 2-5 maja, Sekretarz generalny przeprowadził spotkanie Sekretarzy Inspektorii z Regionu Ameryki Środkowej. Spotkanie odbyło się w Domu inspektorialnym w Guadalajara, w Meksyku, i – podobnie jak poprzednie spotkania – oprócz weryfikacji i pogłębienia zadań i obowiązków w Sekretariatach i w Archiwach inspektorialnych, stanowiło wspaniałą okazję do poznania odmiennych rzeczywistości inspektorialnych, konfrontacji i wzajemnej wymiany doświadczeń. Przyjęcie i towarzyszenie ze strony Inspektora jak i współbraci z Guadalajara okazało się rzeczywiście bardzo serdeczne. Sekretarze mieli także okazję poznać niektóre dzieła salezjańskie w mieście Guadalajara i okolicach (wśród nich studentat Teologiczny w Tlaquepaque).Po zakończeniu spotkania, Sekretarz generalny odwiedził Nowicjat w Chapala. Przed powrotem do Rzymu, odwiedził także niektóre placówki w obu Inspektoriach Stanów Zjednoczonych i spotkał się z dwoma Inspektorami i współbraćmi. W Inspektorii Zachodniej odwiedził dzieła salezjańskie w Los Angeles, następnie w San Francisco i okolicach (Berkeley, Richmond). Następnie w Inspektorii Wschodniej złożył krótką wizytę w New Rochelle i w Nowym Jorku. Było to bardzo ubogacające spotkanie z tą szczególną rzeczywistością salezjańską. Oczywiście szczególną uwagę ksiądz Sekretarz przywiązywał do wizyt w sekretariatach i archiwach.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna