4. działalnośĆ rady generalnejPobieranie 80.33 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar80.33 Kb.

4. DZIAŁALNOŚĆ RADY GENERALNEJ


___________________________________________________________________________
4.1 Kronika Przełożonego Generalnego
W miesiącach czerwcu i lipcu Ksiądz Generał przewodniczył i animował plenarną sesję Rady Generalnej. Nie brakowało jednak i innych zajęć, wizyt i spotkań.

W sobotę 1 stycznia sprawuje Eucharystię w Domu Generalnym CMW, z udziałem także sióstr z innych domów w Rzymie. Była to okazja do złożenia życzeń na Nowy Święty Rok 2000.

Od niedzieli 2 do czwartku 6 stycznia obecni są w Domu Generalnym przedstawiciele Rad grup Rodziny Salezjańskiej, z którymi spotykał się Ksiądz Generał.

W sobotę 22 stycznia, także w Domu Generalnym, Ksiądz Generał spotkał się z Dyrektorami ze Słowacji i Republiki Czech. Wygłosił do nich konferencję i przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii.

Po południu tego samego dnia udał się do Brindisi, aby wziąć udział w prezentacji książki-wywiadu: I guardiani dei sogni con il dito sul Mouse (Strażnicy snów z palcem na myszce).

W poniedziałek 24 stycznia przebywa w Turynie-Valdocco w tym samym celu.


W czwartek 27 stycznia Ksiądz Generał wyjeżdża do Madrytu, aby wziąć udział w uroczystościach stulecia Inspektorii “Św. Jana Bosko”.

Po przybyciu do Madrytu Ksiądz Generał spotyka się z wojskowymi nauczycielami IPE (Instituto Politécnico del Ejército). Motywem spotkania jest fakt, że Ojciec Święty niedawno ogłosił Księdza Bosko “Patronem techników specjalistów wojsk naziemnych ” w Hiszpanii.

Wieczorem udaje się do Alcalá de Henares, do dwóch wspólnot salezjańskich. Ksiądz Generał zwiedza centrum młodzieżowe “Cardenal Cisneros”, parafię i szkołę zawodową Księdza Bosko "Las Naves". W kaplicy odmawiane są nieszpory a Ksiądz Generał wygłasza Słówko Wieczorne. Obecni są współbracia obu wspólnot.

W piątek 28 stycznia, Ksiądz Generał wizytuje Ośrodek Studiów Wyższych (CES) “Ksiądz Bosko”, który obchodzi 25-lecie swej działalności. Po powitaniu przez władze ośrodka, zwiedzeniu pomieszczeń, przewodniczy koncelebrowanej Eucharystii. Po koniec liturgii ma miejsce uroczysty Akt 25-lecia działalności szkoły. W czasie ceremonii Ksiądz Generał otrzymuje tytuł honorowego profesora. Dyrektorowi szkoły, dr Sergio Rábade Romeo, Ksiądz Vecchi wręcza medal Zgromadzenia.Po powrocie do domu inspektorialnego, Ksiądz Generał udziela wywiadu dziennikarzom ok. 15 różnych dzienników hiszpańskich a następnie udaje się do Teologatu na obiad i spotkanie ze współbraćmi: najpierw z formatorami a następnie studentami teologii, asystentami, postowicjuszami i nowicjuszami. . Przedstawia im kilka przeźroczy o Zgromadzeniu, ilustrując: obecny kierunek Zgromadzenia, projekty związane z duszpasterstwem młodzieżowym, nowe wyzwania i najbliższą nadzwyczajną wyprawę misyjną.

Wieczorem po powrocie do domu inspektorialnego Ksiądz Generał spotyka się z grupą aspirantów i kandydatów do nowicjatu COV z Guadalajara a następnie udaje się do teatru Salezjańskiego Instytutu w Atocha, gdzie oczekuje na niego ok. 150 animatorów i animatorek. Ksiądz Vecchi słucha i odpowiada na ich pytania.

Po zakończonym spotkaniu z młodzieżą, Ksiądz Generał wraca do siedziby inspektoratu, gdzie oczekują na niego współbracia z trzech wspólnot w Atocha z wieczerzą, którą kończy widowisko w formie zabawy, komentowanej przez obecnych, ukazujące pracę trzech wspólnot. Spotkanie kończy Słówko Wieczorne Księdza Generała.

W sobotę 29 stycznia, Ksiądz Generał zwiedza dzieło w Atocha, które było pierwszym domem w Madrycie: Kolegium, Parafię i Centrum młodzieżowe. Po zwiedzeniu pomieszczeń spotyka się z Rodziną Salezjańską. Na zakończenie spotkania jako przesłanie pozostawia zobowiązanie do wzrastania, do doskonalenia w przekazywaniu duchowości salezjańskiej między różnymi grupami w jedności założeń, celów i mentalności, do jednoczenia się w szerokim polu młodzieżowym, aktualizując System Zapobiegawczy i do głębszego przeżywania duchowości salezjańskiej. Następnie sprawuje Eucharystię w sanktuarium Maryi Wspomożycielki.

Z kolei Ksiądz Generał spotyka się ze współbraćmi, którym przedstawia statystyki Zgromadzenia i panoramę Wizyt di insieme, komentując tematykę każdej z nich.

Po południu, Ksiądz Generał zwiedza niektóre obecności wokół Madrytu: Parla, wspólnotę i parafię, gdzie powstanie centrum młodzieżowe i Szkoła zawodowa; następnie Fuenlabrada, gdzie Salezjanie prowadzą parafię, centrum młodzieżowe i szkołę zawodową, “Talleres Prelaborales”, dla chłopców, którzy przestali uczęszczać do szkół; w końcu, Kolegium salezjańskie Św. Michała Archanioła w Paseo de Extremadura.

W tej ostatniej miejscowości Ksiądz Generał zostaje powitany w nowej świątyni - parafii. Uczestniczy następnie w interesującej interpretacji muzycznej, przeplatanej śpiewami i baletem w wykonaniu dzieci i młodzieży, ukazującej niektóre epizody z życia Księdza Bosko: Sen w wieku 9 lat, Bartłomieja Garelli. Spektakl nagrodzony gromkimi brawami. Wieczór kończy Słówko Wieczorne Księdza Generała i wieczerza ze wspólnotą salezjańską.
Następnego dnia, w niedzielę 30 stycznia Ksiądz Generał z Madrytu udaje się na Colle Don Bosco, gdzie oczekują na niego Radcy Generalni wraz ze współbraćmi i licznie zgromadzoną Rodziną Salezjańską, aby wziąć udział w inauguracji odnowionych struktur Świątyni Księdza Bosko i zapoczątkować salezjańskie uroczystości Jubileuszowej.

Po obiedzie, Ksiądz Generał zwiedza odnowioną Świątynię - dzieło w pełni udane i akustycznie doskonałe - po czym, o godz. 16.00 przewodniczy koncelebrowanej Eucharystii. Świątynia wypełniona jest po brzegi, a jedna trzecia to młodzież.

Asystuje w początkowej fazie Eucharystii Arcybiskup Turynu, Bp Severino Poletto, który pozdrawia i składa życzenia z okazji święta Księdzu Generałowi, Salezjanom i wszystkim obecnym, wspominając relacje, jakie łączyły do z Salezjanami w jego posłudze Biskupa, początkowo w Fossano a następnie w Asti.

W czasie Mszy Świętej, Ksiądz Generał wysyła przesłanie do Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego. To orędzie, jaki również to z następnego dnia do Rodziny Salezjańskiej, zostaje przesłane drogą Internetową do wszystkich Inspektorii i wszystkich odpowiedzialnych za różne grupy Rodziny Salezjańskiej.

Wieczorem Ksiądz Generał i Radcy generalni udają się na Valdocco.

W poniedziałek rano 31 stycznia, Ksiądz Generał w towarzystwie ks. Pietro Ponzo, udaje się do Domu “Don Andrea Beltrami” z wizytą o chorych współbraci. Następnie na Valdocco, spotyka się na osobistej rozmowie z Arcybiskupem Turynu; z kolei zwiedza wystawę żłóbków i o godz. 12.45 do nowej sali refektarza - restauracji na Valdocco, która zostaje uroczyście zainaugurowana. Ksiądz Arcybiskup poświęca pomieszczenia a Ksiądz Generał przecina uroczystą wstęgę.

Po południu o godz. 18.30 Ksiądz generał przewodniczy uroczystej koncelebrze, w czasie której zostaje wręczona przedstawicielom z każdej z grup Rodziny Salezjańskiej Wiązanka na rok 2000. W czasie homilii, Ksiądz Generał przekazuje na cały świat przesłanie do Rodziny Salezjańskiej.

We wtorek 1 lutego Ksiądz Generał powraca do Rzymu. W środę 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, bierze udział w Koncelebrze, której przewodniczy Ojciec Święty na placu Św. Piotra, z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego.Od popołudnia 2 do 5 lutego, Ksiądz Generał bierze udział w Visita di Insieme dla Inspektorii Włoch, która odbywa się w Domu Generalnym.

Po południu 5 lutego, Ksiądz Generał udaje się do Castelgandolfo do domu rekolekcyjnego sióstr CMW, gdzie siostry z Rady Generalnej odprawiają swoje rekolekcje. Ksiądz Generał bierze udział we wspólnym spotkaniu, po czym po kolacji powraca do domu.

W dniu 7 lutego, Ksiądz Generał udaje się do Abidjan, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie przewodniczy Visita di Insieme dla Inspektorii z obszaru języka portugalskiego i francuskiego w Afryce. Towarzyszą mu Radcy: ks. Giuseppe Nicolussi, Radca generalny ds. Formacji i ks. Gianni Mazzali, Ekonom generalny. W Abidjan jest już obecny radca ds. Misji, ks. Luciano Odorico.

Witają Księdza Generała na lotnisku w Abidjan Przełożeni Wizytatorii AFO i ATE, odpowiednio Ks. Lluis Maria Oliveras i Ks. Miguel Angel Olaverri, z niektórymi współbraćmi i nowicjuszkami CMW wraz z przełożonymi. W świątecznym i rodzinnym klimacie udaje się do Yopougon, do Domu Mons. Chappoulie, miejsca Visita di Insieme.

Prace rozpoczynają się we wtorek rano Mszą Świętą i wprowadzeniem Księdza Generała i przebiegają według stałego schematu każdej z Wizyt. Każdy dzień kończy wieczorna modlitwa i Słówko Księdza Generała.

Na podkreślenie zasługuje popołudniowy czwartek 10 lutego. Po spotkaniu z Inspektorami, grupowym zdjęciu z Każdą Inspektorią, Ksiądz Generał wraz ze wszystkimi uczestnikami zwiedza niektóre pamiętne miejsca i obecności salezjańskie. Najpierw Sanktuarium maryjne “Notre Dame de Toute Graces”, położone na wzgórzu dominującym nad miastem. Zostało ono zaprojektowane przez nieżyjącego już włoskiego architekta Aldo Spirito, w formie trąby wodnej. Następnie wszyscy udają się do Katedry, położonej w centralnej części Abidjan, obok czterech wież budynków ministerialnych, na przeciwko pałacu sprawiedliwości z czasów kolonizacji. Także i ta wspaniała świątynia została zaprojektowana przez architekta Aldo Spirito.

Następne miejsce do zwiedzenia to “Village Don Bosco” w Koumassi, gdzie Salezjanie mają swoją siedzibę inspektoratu i wspólnotę, prowadzącą parafię i centrum młodzieżowe, a także niewielki ośrodek dla chłopców z ulicy.

Ks. Vecchi i inni Salezjanie zwiedzają także “Village Maria Mazzarello” w Koumassi, gdzie CMW mają swoją siedzibę inspektoratu i ośrodek dla dziewcząt z ulicy oraz szkołę zawodową.

Ostatni etap dnia to Parafia Św. Franciszka z Asyżu. Piękna budowla. Otwarty kościół bez bocznych ścian, szeroki i przestrzenny. Dyrektor i proboszcz Ks. Franco Enrique, oprowadza Księdza Generała po pomieszczeniach. Po skończonej wizycie wspólna kolacja dla Salezjanów i CMW w bufecie. Po kolacji, w kościele a miejsce koncert muzyczny przedstawiający miejscową muzykę. Ksiądz Generał każdemu z członków chóru wręcza medal Maryi Wspomożycielki i Księdza Bosko, po czym uroczyście wręcza dwóm zasłużonym katechistom medal Zgromadzenia. Na zakończenie wygłasza Słówko Wieczorne.

W piątek 11 lutego ma miejsce po kolacji wspólnotowy wieczór ze śpiewami, przedstawieniami, opowiadaniami, w wykonaniu wszystkich obecnych Inspektorii. Wieczór kończy wręczenie okolicznościowych pamiątek.

W sobotę 12 lutego, po Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Generał, o godz. 8.30, wszyscy uczestnicy zbierają się w sali obrad, aby wysłuchać końcowych wniosków z Visita di Insieme.

Po zakończonym spotkaniu, spora część współbraci udaje się do Bazyliki w Yamoussoukro. Ksiądz Vecchi, Przełożony Ks. Lluis Oliveras, ks. Giuseppe Nicolussi, ks. Luciano Odorico udają się natomiast w innym kierunku. Wizytują dwie interesujące miejscowości: pierwsza to miejscowość turystyczna, gdzie w lagunie hoduje się i udostępnia turystom krokodyle: Crocodiles DIPI; druga to kościół katedralny w Grand-Bassan, siedziba diecezji, na terenie której leży salezjańska parafia św. Franciszka z Asyżu. Miejsce to jest sławne z tego, że tu właśnie przybyli i przebywali przez krótki okres pierwsi misjonarze z Misji zagranicznych Francji, którzy wkrótce potem zmarli na żółtaczkę. Grobowiec zawiera trumny pierwszych ośmiu misjonarzy. Ich przybycie miało miejsce 25 października 1895 r. Między 13 maja 1899 r. i 24 marca 1903 r., zmarli wszyscy. Najmłodszy z nich miał 29 lat.

Po wizycie w Kościele, Ksiądz Generał i inni salezjanie powrócili do Villaggio don Bosco. Wieczorem Ksiądz Generał udaje się na lotnisko i powraca do Rzymu.
Po tygodniu, Ksiądz Generał znowu jest w podróży. W dniu 20 lutego, udaje się do Hongkongu na Visita di Insieme dla Inspektorii z obszaru Azji Wschodniej - Australii. Towarzyszą mu ks. Giuseppe Nicolussi, Radca generalny ds. Formacji, ks. Antonio Domenec, Radca generalny ds. Duszpasterstwa młodzieżowego, ks. Antonio Martinelli, Radca generalny ds. Rodziny Salezjańskiej i Społecznego Przekazu i ks. Luciano Odorico, Radca generalny ds. Misji.

Po powitaniu na lotnisku przez Ekonoma Inspektorialnego z Inspektorii Chin, ks. Carlo Socol, Ksiądz i inni członkowie Rady generalnej udali się najpierw do siedziby inspektoratu, a następnie do domu rekolekcyjnego Inspektorii, położonego na wyspie Cheung Chau, gdzie odbędzie się Visita di Insieme.

Należy podkreślić wizytę po południu 24 lutego, jaką Ksiądz Generał z innymi uczestnikami odbył w salezjańskim Domu w Macao.

Ksiądz Generał inaugurował nowe skrzydło szkolne w “Instytucie Salezjańskim”, w obecności biskupa Macao, Bpa Domingos Lam, Bpa Giuseppe Zen SDB, Biskupa Koadiutora w Hongkongu, Pana Fernando Chui Sai On, Sekretarza spraw socjalnych i Kultury i innych osób.Po “Instytucie Salezjańskim” ks. Vecchi odwiedza “Kolegium Księdza Bosko” oraz Villaggio Don Bosco w Coloane, gdzie obok szkoły podstawowej i zawodowej, wybudowano nowoczesne centrum młodzieżowe i dom dla trudnych chłopców. Trzy lata temu Ksiądz Generał święcił kamień węgielny pod tę budowę, która dziś zadziwia swą wielkością.

Ksiądz Generał wygłasza Słówko Wieczorne do współbraci i spożywa kolację. Po kolacji powraca do Cheung Chau.

W sobotę 26 lutego, ostatni dzień Visita di Insieme, ma miejsce podsumowujące spotkanie z odczytaniem relacji i końcowych wniosków przez Księdza Generała. Następuje Msza Święta. Następnie Ksiądz Generał w towarzystwie Inspektora Ks. Peter Ho i ks. Savio Hon, udaje się do salezjańskiego domu w Tang King Po School w Hongkongu, na spotkanie ze współbraćmi. Przedstawia im etapy salezjańskiego Jubileuszu i odpowiada na pytania. Wieczorem odlatuje do Bombaju, w Indiach.

W niedzielę 27 lutego, Ksiądz Generał przybywa do Bombaju na Visita di Insieme dla Inspektorii Indii, z którą łączy także odwiedziny niektórych placówek salezjańskich w Inspektorii Bombaj.

Tej samej niedzieli, o godz. 11.00 przewodniczy Eucharystii. Biorą w niej udział różne grupy Rodziny Salezjańskiej. Po Mszy Świętej spotyka się z byłymi wychowankami i udaje się na obiad z przedstawicielami różnych grup Rodziny Salezjańskiej. Po południu, bierze udział w uroczystym musicalu, przygotowanym na jego cześć: The Withness.

W poniedziałek 28 lutego Ksiądz Generał, w towarzystwie Inspektora, Ks. Tony D’Souza, udaje się do Baroda a następnie do Chhotaudepur, aby odwiedzić niektóre wspólnoty. Spotyka się z ludnością, przewodniczy Eucharystii, uczestniczy w przedstawieniu na jego cześć, zwiedza wystawę misyjną, rozmawia ze współbraćmi: dzień bardzo wyczerpujący.

Po powrocie z Chhotaudepur w Baroda, udaje się z wizytą do domu sióstr CMW, do “Auxilium Convent” i do salezjanów w Kolegium Księdza Bosko, gdzie spotyka się z grupą współpracowników parafii.

W Bombaju, od 29 lutego do 4 marca odbywa się Visita di Insieme, przerwana w czwartek po południu przez sympatyczną przejażdżkę statkiem po zatoce Bombaju.

W sobotę 4 marca, po zakończeniu Visita di Insieme, po południu Ksiądz Generał udaje się do domu w Matunga, w Bombaju, gdzie spotyka się ze współbraćmi wygłasza Słówko Wieczorne i spożywa z nimi wieczerzę.

W niedzielę 5 marca, Ksiądz Generał, w towarzystwie Inspektora udaje się do Goa z wizytą do współbraci w delegaturze Konkan. Serdecznie witany przez współbraci, członków Rodziny Salezjańskiej, a szczególnie przez byłych wychowanków, którzy mu towarzyszą na każdym kroku.

W Panjim di Goa przewodniczy uroczystej Eucharystii, w której uczestniczy Arcybiskup Patriarcha w Goa, Bp Raul Gonsalves. Następnie bierze udział w akademii przygotowanej na jego cześć i spożywa kolację wraz z Rodziną Salezjańską i władzami świeckimi regionu.

W poniedziałek 6 marca przewodniczy Eucharystii, w której biorą udział współbracia i kandydaci do nowicjatu, wygłasza do nich konferencję i po południu powraca do Bombaju. Nocą powraca do Rzymu.

W piątek 10 marca udaje się do Auxilium, gdzie wygłasza konferencję na temat: Charyzmat salezjański i zobowiązanie kulturowe u progu roku 2000.

W niedzielę 12 marca, udaje się do Caracas, w Wenezueli, aby wygłosić rekolekcje do Dyrektorów w tej Inspektorii.

Po zakończeniu rekolekcji w niedzielę 19 marca inauguruje Centrum salezjańskie o charakterze powołaniowym, spotyka się z wychowawcami i na kolację udaje się do CMW.

W poniedziałek 20 marca, po spotkaniu z Radą inspektorialną, udaje się w drogę powrotną do Rzymu.

4.2 Kronika Rady Generalnej

Letnia sesja plenarna Rady Generalnej - ósma od początku sześciolecia - rozpoczęła swe obrady 7 grudnia 1999 r. i zakończyła 27 stycznia roku 2000. Odbyło się 31 posiedzeń plenarnych i wiele spotkań w grupach i sektorach.

Jak zawsze sporą część czasu Rada Generalna poświęciła na załatwianie licznych praktyk, które napłynęły z Inspektorii: nominacje członków Rad inspektorialnych i zatwierdzenia dyrektorów, otwarcia i kanoniczne erekcje domów lub placówek (otwarto 10 nowych, erygowano 11 domów i zamknięto 4), praktyki dotyczące poszczególnych współbraci oraz praktyki ekonomiczno-administracyjne.

Sporą część czasu Rada poświęciła na problematykę dotyczącą zarządzania i animacji Inspektorii, studiowaniu tematów lub problematyki o charakterze ogólnym, dotyczącym życia i posłannictwa Zgromadzenia, ze szczególnym odniesieniem do programowania na sześciolecie. Podajemy listę zasadniczych argumentów.


1. Nominacje Inspektorów
Także i w tej sesji mianowano wielu Inspektorów lub Przełożonych, śledząc stałą praktykę: analiza konsultacji inspektoralnej, rozeznanie przez Radę Generalną, głosowanie sondażowe, a następnie końcowe, zgoda kandydata. Oto elenko (w porządku alfabetycznym) mianowanych Inspektorów: Dobravec Aloizij, inspektor w Słowenii; Fernández Artime Angel, inspektor w León, Hiszpania; Lantagne Luc, przełożony Wizytatorii w Kanadzie; Matusic Ambrozije, inspektor w Chorwacji; Pérez Godoy Juan Carlos, inspektor w Sewilli, Hiszpania; Pessinatti Nivaldo Luiz, inspektor w São Paulo, Brazylia. Został także mianowany pierwszy przełożony nowej Wizytatorii w Angoli, ks. Luiz Gonzaga Piccoli (dane w n. 5.6 niniejszych dokumentów).

2. Relacje z wizyt nadzwyczajnych


Inne, ważne zdanie Rady to studium relacji z przeprowadzonych przez Radców regionalnych w imieniu Księdza Generała, Wizyt Nadzwyczajnych w okresie od sierpnia do listopada 1999 r. Relacja przedstawiana przez Wizytatora dla Rady Generalnej stanowi uprzywilejowany moment pogłębiania znajomości salezjańskiej rzeczywistości w Inspektoriach, życia i posłannictwa wspólnot, przeprowadzenia refleksji nad realizacją programu inspektorialnego i perspektywami na przyszłość. Studium relacji stanowi nie tylko podstawę do wskazań zawartych następnie w liście końcowym Przełożonego Generalnego, ale także do inicjatyw towarzyszących ze strony Radców Generalnych.

Oto inspektorie i okręgi (w porządku alfabetycznym), których Rada generalna przestudiowała relacje: Afryka Południowa, Antyle, Brazylia - São Paulo, Indie - Kalkuta, Indie - New Delhi, Indonezja - Timor, Polska - Kraków, Hiszpania - Sewilla


3. Raporty informacyjne poszczególnych Radców
Podobnie jak w czasie poprzednich sesji plenarnych, poszczególni Radcy odpowiedzialni za sektory (formację, duszpasterstwo młodzieżowe, rodzinę salezjańską i środki społecznego przekazu, misje e ekonomię), jak również Przełożony Generalny i jego Wikariusz, przedstawili krótkie relacje z działalności przeprowadzonej w Dykasterium - w ramach animacji Inspektorii i Zgromadzenia na poziomie światowym.

Niniejsze “raporty informacyjne”, podczas gdy ukazują aktualny obraz drogi przebytej przez każdy z sektorów, stanowią pomoc w koordynacji wspólnych procesów oraz w podkreśleniu lub wyodrębnieniu - w dyskusji - punktów, które wymagają wzmożonej uwagi lub tematów, które wymagają dodatkowego pogłębienia ze strony Rady Generalnej.


4. Studiowane tematy i decyzje operatywne
W czasie sesji, oprócz spraw dotyczących Inspektorii i Regionów, Rada omawiała niektóre ogólne tematy związane z zarządzaniem i animacją Zgromadzenia, ze szczególną uwagą na realizację programowania na sześciolecie i samym życiem i działalnością Rady. Nie zabrakło pewnych decyzji operatywnych, związanych z niektórymi omawianymi punktami. Przedstawiamy podstawowe omawiane argumenty.
4.1. List Przełożonego Generalnego na temat Przekazu Społecznego i Eucharystii
Kontynuując praktykę rozpoczętą przy innych Listach okólnych, Ksiądz Generał zaangażował swoją Radę w przygotowanie dwóch Listów Okólnych: na temat Przekazu Społecznego (opublikowany w DRG 370) i na temat Eucharystii, opublikowanego w niniejszym numerze DRG. W oparciu o pierwszą wersję tematyczną, Ksiądz Generał poprosił Radców o wkład, przede wszystkim wypływający z ich doświadczenia i znajomości naglących sytuacji w różnych regionach Zgromadzenia.
4.2. Rewizja “Ratio Formationis”.
W czasie niniejszej sesji Ksiądz Generał z swoją Radą dokończyli rewizję “Ratio Formationis”, zadanie, które zostało powierzone przez KG24 Radcy ds. Formacji (por. KG24, 147) i które sama Rada sprecyzowała w programowaniu na sześciolecie. Rada przestudiowała ostatni tekst, przygotowany przez Dykasterium ds. Formacji w oparciu o spostrzeżenia naniesione na poprzednich sesjach, i wyraziła własną opinię zarówno na temat części zawierającej motywy jak też w sposób szczególny, na temat części normatywnej. Do obowiązku Księdza Generała po wysłuchaniu swej Rady, należy ogłoszenie odnowionego tekstu.
4.3. Studiowanie sektorów animacji Zgromadzenia
Po przeprowadzeniu refleksji - weryfikacja i perspektywy - nad poszczególnymi "Regionami" w Zgromadzeniu, Ksiądz Generał zalecił przestudiowanie “Sektorów”, w których - zgodnie z Konstytucjami - określone jest nasze posłannictwo, którym przewodniczą Radcy generalni i które reprezentują obszary animacji Zgromadzenia. Cele i sposób przeprowadzenia refleksji, zostały określone przez samego Księdza Generała: dokładna i kompletna weryfikacja stanu i roli Sektora w Zgromadzeniu, z problemami, które pojawiają się na poziomie generalnym i w różnych Regionach, oraz całościowe spojrzenie na przyszłość, wyodrębniając punkty, na które ewentualnie należy skierować wysiłek w najbliższych latach. Zgodnie z tą perspektywą w czasie sesji przestudiowano następujące "Sektory":

  • Duszpasterstwo Młodzieżowe;

  • Społeczny Przekaz;

  • Ekonomię.

4.4. Struktury zarządu


Kontynuując studium rozpoczęte na poprzednich sesjach, dotyczące "struktur zarządzania", postanowiono powołać grupę - złożoną z Salezjanów z doświadczeniem animacji i zarządzania, pochodzącym z różnych środowisk -, którym zostaną zakomunikowane wnioski końcowe ze studium przeprowadzonego do chwili obecnej i postawione pytania, w celu opracowania wstępnej wersji, która zostanie poddana pod refleksję Kapitułom inspektorialnym w związku z KG25.
4.5. Kanoniczna erekcja Wizytatorii w Angoli
W oparciu o opinię wyrażoną na poprzedniej sesji plenarnej (por. kronika Rady Generalnej w DRG 369), Ksiądz Generał ze swoją Radą - z datą 24 grudnia 1999 r. - dokonał kanonicznej erekcji nowej Wizytatorii Salezjańskiej w Angoli, dedykowanej “Mamá Muxima” (“Mamma del Cuore”), mianując następnie jej pierwszego Przełożonego.
4.6. Nowe obecności misyjne

Rada Generalna - w oparciu o relację Radcy generalnego ds. Misji, który przedstawił prośby o obecności misyjne w nowych krajach, zapoznaniu się z sytuacją i konkretne propozycje - wyraziła pozytywną opinię o rozpoczęcie obecności salezjańskiej w następujących krajach w latach 2000 i 2001: KUWEJT, AZERBEJDŻAN, IRAK, WYSPA MAURITIUS, MONGOLIA.

Poszczególne obecności, przynajmniej w początkowym etapie, podlegać będą Inspektorii, która będzie za nie odpowiedzialna. Powyższe projekty wchodzą w skład nadzwyczajnej ekspedycji misyjnej w roku 2000.

Została także zaakceptowana prośba Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, aby powierzyć Salezjanom teren misyjny “sui iuris, powstały z podziału Prefektury Apostolskiej w Jimmi-Bonga, w południowo-zachodniej Etiopii. Współbracia z Wizytatorii Etiopia-Erytrea podejmą się zadania animacji tego terytorium.


4.7. Prace w sektorze Rodziny Salezjańskiej
Rada Generalna zapoznała się także z niektórymi zadaniami w obrębie Rodziny Salezjańskiej. W sposób szczególny następującymi:

  1. Stan przygotowań do przyszłego "Konwenium 2000" Radców Generalnych Grup Rodziny Salezjańskiej, oficjalnie uznanych, zaprogramowanego na dni 1-5 czerwca 2000.

  2. Refleksja na temat wstępnej wersji “Karty Posłannictwa Rodziny Salezjańskiej”, która zostanie przestudiowana na "Konwenium 2000".

  3. Pozytywna opinia o przyjęciu do Rodziny Salezjańskiej "Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ” (por. list Księdza Generała w n. 5.2 niniejszych DRG).

4.8. Prierwsze kroki w kierunku Kapituły Generalnej 25


Biorąc pod uwagę czas, jaki Konstytucje wyznaczają na przygotowanie Kapituły Generalnej, która wymaga czynnego zaangażowania wspólnot i współbraci, Ksiądz Generał zachęcił Radę Generalną do przeprowadzenia wstępnej refleksji, aby wyodrębnić "obszary tematyczne", które na pierwszy rzut oka, przede wszystkim po przeprowadzeniu wizytacji w Inspektoriach - mogłyby stanowić przedmiot refleksji przyszłej KG25. Na temat wyznaczonych obszarów, Ksiądz Generał poprosił o opinię Inspektorów i Rady inspektorialne, pozostawiając im możliwość zaangażowania innych osób w tę konsultację. Obszary tematyczne wskazane na Radzie są następujące:

  1. Wspólnota Salezjańska w nowym modelu duszpasterstwa;

  2. Nasza zdolność proponowania powołania: “Chodź i zobacz”;

  3. Znacząca obecność wśród młodzieży: “Z wami czuj się dobrze”;

  4. Współczesna jedność powołaniowa: “Łaska jedności”.

Spośród znaczących momentów sesji należy wspomnieć o wspólnym posiedzeniu dwóch Rad Generalnych - SDB i CMW -, które odbyło się popołudniu 4 stycznia 2000 r. w Domu Generalnym Salezjanów. Temat spotkania: Towarzyszenie CMW i SDB. Temat, który - podkreślono - zawiera się w procesie odnowy naszych Zgromadzeń i pragnie podkreślić w sposób szczególny zadanie, które towarzyszy nam w stawaniu się coraz bardziej zdolnymi i dyspozycyjnymi w towarzyszeniu osobom i wspólnotom, biorąc pod wagę także niektóre współczesne zjawiska, które mogą stanowić przyczynę dezorientacji i nieporozumienia. Dobre towarzyszenie - podkreślono ponadto - gwarantuje rozwój ducha rodzinnego, zawiązywanie się znaczących wzajemnych relacji, odpowiednią i współodpowiedzialną animację, żywotność apostolską. W pracy w grupach oraz na wspólnym spotkaniu dokonano weryfikacji zdolności towarzyszenia w naszych wspólnotach, przeprowadzając refleksję nad skutecznością środków i strategii, celem wzmocnienia towarzyszenia.


Sesję plenarną zakończyła pielgrzymka Rady Generalnej na Colle Don Bosco i do Turynu, gdzie - z okazji uroczystości Księdza Bosko - Ksiądz Generał zapoczątkował obchody salezjańskich momentów Jubileuszu 2000.

Na Colle Don Bosco, w czasie uroczystej Koncelebry, w niedzielę popołudniu 30 stycznia, dokonano uroczystego zakończenia prac odnowy i upiększenia Świątyni Księdza Bosko. Z Colle Ksiądz Generał przekazał Orędzie do młodych na całym świecie salezjańskim.

W poniedziałek 31 stycznia - uroczystość Księdza Bosko - w Bazylice Maryi Wspomożycielki cała Rada generalna zebrała się wokół Księdza Generała w uroczystej Koncelebrze, na którą zostały zaproszone grupy z Rodziny Salezjańskiej. Do zgromadzonych i do całej Rodziny Salezjańskiej na świecie Ksiądz Generał przesłał swoje Orędzie.

Z Turynu niektórzy z Radców wyjechali do swoich Regionów.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna