523 14 13 lub wew. 14 13, 523 10 13 lub wew. 10 13, tel./fax. (0-58) 551 52 21Pobieranie 48.51 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar48.51 Kb.
Inne Jednostki

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

strona domowa: http://www.bg.ug.gda.pl/
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot
tel.  (+58) 551 11 17, tel./fax. (+58) 551 52 21


Dyrektor: mgr Urszula Sawicka
tel. (0-58) 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, 523 10 13 lub wew. 10 13,
tel./fax. (0-58) 551 52 21, e-mail: ula@bg.ug.gda.pl

Zastępca Dyrektora DS. GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW:
mgr Grażyna Jaśkowiak
tel. (0-58) 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13,
tel. (0-58)/fax 551 52 21, e-mail: marianna@bg.ug.gda.pl

Zastępca Dyrektora DS. UDOSTĘPNIANIA I INFORMACJI NAUKOWEJ:
mgr inż. Ewa Chrzan
tel. (0-58) 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, tel./fax. (0-58) 551 52 21, e-mail: ewa@bg.ug.gda.pl

Sekretariat
tel. (0-58) 551 52 21, 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, 523 10 05 lub wew. 10 05,
e-mail: bib@bg.ug.gda.pl
pracownicy administracyjni: Katarzyna Krasowska, Maria Lipska, Lilla Sirocka
pracownicy biblioteczni: mgr Agnieszka Krężel

Stanowisko Pracy ds. Wdrażania VTLS:


mgr inż. Maria Skopek-Ziemlańska
tel. (0-58) 551-06-43, 523 14 36 lub wew. 14 36, e-mail: maryla@bg.ug.gda.pl

Stanowisko Pracy ds. Zarządzania i Udostępniania Baz Danych:
dr Beata Bartczak
tel. (0-58) 523 14 87 lub wew. 14 87, e-mail: bbartczak@bg.ug.gda.pl

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych
tel. (0-58) 523 13 02 lub wew. 13 02, e-mail: grom@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Teresa Bohdanowicz,
tel. (0-58) 551 52 21, 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, e-mail: terboh@bg.ug.gda.pl
Bibliotekarze dyplomowani: dr Ewa Rutkiewicz
Pracownicy biblioteczni: mgr Teresa Bohdanowicz, mgr Ksenia Hoffmann, mgr Jadwiga Litwinowicz-Mielczarska, mgr Mirosława Morawska-Kozicka, mgr Eulalia Oleksy, mgr Aleksandra Pieczyńska-Poszewiecka, mgr Beata Plucińska, mgr Magdalena Zając, mgr Aurelia Krzemińska,

Oddział Informacji Naukowej
tel. (0-58) 523 13 14 lub wew. 13 14, 523 14 69 lub wew. 14 69, e-mail: info@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Anita Januszewska, e-mail: ajan@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Marek Fiebig, mgr Wojciech Flisikowski, mgr Ilona Frączkowska, mgr Anita Januszewska, mgr Barbara Klecha, mgr Rafał Kulczycki, mgr Zofia Nosewicz, mgr Maria Podlecka,

Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych


tel. (0-58) 523 13 77 lub wew. 13 77, 523 13 99 lub wew. 13 99,
e-mail: opr-alf@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Alicja Szubert-Kwapich, tel. (0-58) 523 14 68 lub wew. 14 68, e-mail: alusz@gnu.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Jolanta Bucka, mgr Dorota Chlebowska, mgr Alicja Jarosiewicz, Jadwiga Owczarz, mgr Dorota Padzik, Alina Pieczyńska, Teresa Rzyska, mgr Alicja Szubert-Kwapich, mgr Małgorzata Śleszyńska, mgr Danuta Świetlikowska, mgr Teresa Zaforemska-Pawełek, dr Michał Żerebny, mgr Marzena Jeżowska,

Oddział Opracowania Rzeczowego Druków Zwartych
tel. (0-58) 523 14 27 lub wew. 14 27, e-mail: opr-prze@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Grażyna Jaśkowiak
tel. (0-58) 551 52 21, 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, e-mail: marianna@bg.ug.gda.pl
Bibliotekarze dyplomowani: mgr Grażyna Jaśkowiak
Pracownicy biblioteczni: mgr Barbara Dubiel, mgr Jarosław Dudkiewicz, mgr inż. Anna Korenik, mgr Ewa Krawczyk, mgr Katarzyna Marchewka, mgr Ewa Nowaczyk-Potaż, mgr Krystyna Pawłowska-Szwabska, mgr Elwira Pęcherzewska,  mgr Sabina Rutkowska, mgr Irena Suszko-Sobina

Oddział Czasopism
tel. (0-58) 523 14 15 lub wew. 14 15, 523 11 42 lub wew. 11 42,
523 14 76 lub wew. 14 76, tel. (0-58) 523 11 30 lub wew. 11 30, e-mail: czas@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Maria Burzyńska-Felińska, tel. (0-58) 551 52 21, 551 11 17, 523 14 13 lub wew. 14 13, e-mail: mfe@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Izabella Brzezińska, mgr Maria Burzyńska-Felińska, Maria Falkowska, mgr Małgorzata Fengler, mgr Jolanta Hajduk, mgr Wioletta Jankowska, mgr Krystyna Kreczko, Antonina Lisińska, mgr Małgorzata Łaniewska, mgr Ewa Nyrek, Maria Paukszto, mgr Joanna Rostek, mgr Magdalena Ruszkowska, mgr Anna Sobczak, Beata Szubstarska

Oddział Udostępniania i Magazynów


tel. (0-58) 523 14 03 lub wew. 14 03, 523 13 96 lub wew. 13 96, e-mail: circ@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Ewa Domuradzka, tel. (0-58) 523 14 72 lub wew. 14 72, e-mail: ewad@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: Alicja Andrzejewska, mgr Iwona Budzińska, Agnieszka Chmielewska, mgr Urszula Chmielewska, Ewa Chojnacka, mgr Ewa Domuradzka, mgr Magdalena Gierkiewicz, mgr Magdalena Hamerska, Iwona Jaroszewicz,  Izabela Kaźmierczak, mgr Hanna Kisiel, Aleksandra Łysiak, Roman Matuszkiewicz, Danuta Ożóg, mgr Iwona Pacucha,  Bożena Siwiak, Ewa Sołohub, Beata Ziębińska, mgr Magdalena Ramotowska, mgr Julita Witek,

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. (0-58) 523 14 72 lub wew. 14 72, e-mail: wmb@bg.ug.gda.pl
Pracownik biblioteczny: Regina Jóźwiak

Oddział Zbiorów Specjalnych
tel. (0-58) 523 13 06 lub wew. 13 06, 523 14 89 lub wew. 14 89, e-mail: spec@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Gabriela Igielska, tel. (0-58) 523 13 06 lub wew. 13 06, e-mail: gab@gnu.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Elżbieta Brzezińska, mgr Angelika Dąbal, mgr Gabriela Igielska, mgr Adam Jurkowski, mgr Antoni Kakareko, mgr Dorota Kowalik, mgr Dominika Skutnik, mgr Mirosław Supel, mgr Marta Rybakowicz,

Samodzielna Sekcja ds. Zasobów Bibliotecznych
Magazyn Składowy: ul. Chodkiewicza 9A, Gdańsk - Brzeźno, tel. (0-58) 342 94 62, e-mail: brzezno@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Maria Szadziewska
Pracownicy biblioteczni: Mirosław Czapko, Wanda Demkowicz-Dobrzańska, mgr Małgorzata Jażdżewska, mgr Maria Szadziewska, Elżbieta Wittkowska-Plura

Samodzielna Sekcja Bibliotek Jednostek Naukowo-Dydaktycznych UG
(od 01.09.1999 r. działalność Sekcji zawieszona)

Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza BG
tel. (0-58) 523 13 47 lub wew. 13 47, e-mail: bgug_adm@bg.ug.gda.pl
Kierownik: inż. Andrzej Skowierzak
Pracownicy biblioteczni: Elżbieta Sas-Jasiewicz
Pracownicy administracyjni: inż Andrzej Skowierzak

Pracownia Konserwacji Zbiorów
tel. (0-58) 523 14 77 lub wew. 14 77
Introligatorzy: Grzegorz Długołęcki, Stanisława Jaworska, Katarzyna Klawińska, Teresa Michałowska, Alicja Ratajczyk

Filia nr 1


ul. Sobieskiego 18, 80-952 Gdańsk 6, tel. (0-58) 523 53 79 lub wew. 53 79, 523 53 76 lub wew. 53 76, e-mail: filia1@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Wanda Najmowicz, tel. (0-58) 523 53 06 lub wew. 53 06
Pracownicy biblioteczni: mgr Izabela Czaplińska, mgr Małgorzata Ćwiklińska, Anna Klim, mgr Wanda Najmowicz, Halina Ossowska, mgr Halina Pawłowska, Agnieszka Piotrowska, Joanna Słomska, mgr Dorota Sobol, mgr Ewa Sokołowicz, mgr Grażyna Weiss,

Filia nr 2
ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk 50, tel. (0-58) 301 90 24, 523 63 02 lub wew. 63 02, 523 63 22 lub wew. 63 22, e-mail: filia2s@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Krystyna Wien, e-mail: kwien@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Maria Białczak,  Anna Kęprowska, Anna Laskowska, mgr Bogdan Olszewski, mgr Krystyna Wien, Paulina Zięba,
Czytelnia, al. Marsz. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, tel. (0-58) 523 66 35 lub wew. 66 35, 523 66 82 lub wew. 66 82
Pracownicy biblioteczni: Anna Adamska, mgr Magdalena Albrecht, Barbara Cieślik, mgr Henryk Zwoliński

Filia nr 3


ul. Krzywoustego 19, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 523 32 00 lub wew. 32 00, (0-58) 557 20 47, 557 20 63 wew. 305, 307, e-mail: filia3@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Iwona Kwidzińska, e-mail: iwonka@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Małgorzata Bilau, mgr Bernadeta Klein, mgr Anna Kujawska-Rogala, mgr Iwona Kwidzińska, mgr Aleksandra Marcinkowska, mgr Anna Michalik, Katarzyna Pankowska, mgr Marta Sassak, mgr Sebastian Gierkiewicz, mgr Paweł Skorkowski, Anna Zamorowska,
Czytelnia, ul. Pomorska 68, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 557 05 31 wew. 302
Pracownicy biblioteczni: mgr Danuta Bruska-Zimowska, mgr Zofia Wiewióra

Filia nr 4
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 523 21 32 lub wew. 21 32, 523 21 35 lub wew. 21 35, e-mail: filia4@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Barbara Sprengel, tel. (0-58) 523 21 33 lub wew. 21 33, e-mail: barbaras@gnu.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: Swietłana Burchanow, mgr Agnieszka Fiebig, mgr Lidia Jankowska, Katarzyna Kantor-Bielińska, Karolina Klonowska, Małgorzata Kondracka, Barbara Kurek, mgr Marta Lisicka, mgr Maja Michalczonek, mgr Elżbieta Naumowicz, mgr Magdalena Niemczyk, Irena Nowińska, mgr Anna Pleśniarska, mgr Ewa Rucińska-Mikusek, mgr Barbara Sprengel, mgr Aleksandra Walczak,

Filia nr 5


ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 523 22 55 lub wew. 22 55, e-mail: filia5@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Emilia Jakimowicz, e-mail: bibej@ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Ewa Butkiewicz, mgr Emilia Jakimowicz, Maria Karbowska, mgr Krystyna Krawczyk, Helena Kretkowska

Filia nr 6
ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 523 29 40 lub wew. 29 40, 523 23 98 lub wew. 23 98, 523 29 39 lub wew. 29 39, e-mail: filia6@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Urszula Lubasińska, tel. (0-58) 523 29 38 lub wew. 29 38, e-mail: urszulal@bg.ug.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: mgr Magdalena Ćwieląg, Joanna Glaza, mgr Marek Hermann, Sylwia Kotlicka, Bożena Krawczyńska, mgr Urszula Lubasińska, mgr Marzena Loroff, Katarzyna Sołtys, Grażyna Szwarcbach, Barbara Zapędowska

Biblioteka Brytyjska


ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk 50, tel. (0-58) 523 32 96 lub wew. 32 96 (będzie aktywizowany wkrótce), (0-58) 301 60 62, e-mail: biblbryt@bg.ug.gda.pl
Kierownik: mgr Anna Stasiewicz-Jakubik
Pracownicy biblioteczni: Jolanta Bielacka, mgr Anna Stasiewicz-Jakubik, mgr Jolanta Wittstock

Międzyuczelniana Czytelnia Czasopism Chemicznych i Biochemicznych przy Politechnice Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 6, tel. (0-58) 347 16 45, 347 18 00, e-mail: biblchem@pg.gda.pl
Pracownicy biblioteczni: Danuta Kolwicz, mgr Beata Roszkowska-Paszuk

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCHstrona domowa: http://www.sjo.ug.gda.pl/
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel./fax.(0-58) 523 14 57 lub wew. 14 57,
(0-58) 523 11 70 lub wew. 11 70, e-mail: sjo@ug.gda.pl


Dyrektor: mgr Małgorzata Zawisza, tel. (0-58) 523 12 14 lub wew. 12 14
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich: mgr Wiesława Kaczmarek, tel. (0-58) 523 14 82 lub wew. 14 82
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Technicznych: mgr Elwira Pettke, tel. (0-58) 523 14 82 lub wew. 14 82
Sekretariat: Anna Nowacka, tel. (0-58) 523 11 70 lub wew. 11 70,
Gabriela Sputo, tel. (0-58) 523 12 14 lub wew. 12 14,
Wioletta Zakrzewska, tel. (0-58) 523 12 16 lub wew. 12 16,
fax. (0-58) 523 14 57 lub wew. 14 57
Pracownicy administracyjni: mgr Bożena Goleniowska- Mróz, mgr Anna Wolman, tel. (0-58) 523 12 02 lub wew. 12 02,
Stanisław Tomczyk, tel. (0-58) 523 14 40 wew. 14 40
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Jan Pietruszewski, tel. (0-58) 523 14 40 lub wew. 14 40

Biblioteka SJO: tel. (0-58) 523 12 02 lub wew. 12 02

Zespół Lektorów Języka Angielskiego


tel. (0-58) 523 12 04 lub wew. 12 04, (0-58) 523 12 05 lub wew. 12 05
Kierownik: mgr Izabela Śliwińska, tel. (0-58) 523 14 97 lub wew. 14 97
Z-ca kierownika zespołu: mgr Ewa Miodońska, tel. (0-58) 523 14 97 lub wew. 14 97
Starsi wykładowcy:
mgr Wojciech Barczewski, mgr Rafał Broniewski, mgr Hanna Gajdzińska, mgr Mirosława Gołata-Siejek, mgr Maria Grudzińska, mgr Henryk Grzelczak, mgr Hanna Jankowska, mgr Barbara Jeleńska, mgr Danuta Jędrzejak, mgr Wiesława Kaczmarek, mgr Wojciech Krzyżanowski, mgr Alicja Kubica, mgr Małgorzata Kwiatek, mgr Barbara Lubich-Pyrzowska, mgr Hanna Łazarska, mgr Anna Łuczak, mgr Mirosława Michałowska, mgr Maria Michałowska-Darecka, mgr Ewa Miodońska, mgr Ewa Mrozek, mgr Iwona Musielska, mgr Krystyna Olszewska, mgr Emilia Pakalska, mgr Elwira Pettke, mgr Maria Polańska, mgr Zofia Procajło, mgr Piotr Radzikowski, mgr Mieczysław Somogyi, mgr Grażyna Stefańska-Ulanowska, mgr Maria Stelmasiewicz, mgr Anna Szalla, mgr Izabela Śliwińska, mgr Beata Ślizień, mgr Anna Tomaszewska, mgr Zbigniew Wałowski, mgr Ewa Zacharska-Wojtaszczyk, mgr Sylwia Zdebska
Wykładowcy:
mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk, mgr Violetta Dużyńska, mgr Alicja Karaś, mgr Magdalena Komorowska, mgr Lucyna Konkolewska, mgr Lucyna Kupper, mgr Joanna Landsman-Kwapińska, mgr Joanna Mizeraczyk-Trela, mgr Katarzyna Niklas, mgr Alina Swebocka
Lektorzy:
mgr Agnieszka Błaszkowska, mgr Agata Bobras, mgr Anna Borowska, mgr Anna Janiak, mgr Jolanta Kryda, mgr Rafał Kuleta, mgr Wioletta Piech, mgr Xymena Synak-Pskit, mgr Joanna Tuczyńska, mgr Bronisław Wilczopolski, mgr Joanna Zalewska, mgr Anna Złotowska

Zespół Lektorów Języka Niemieckiego


tel. (0-58) 523 14 47 lub wew. 14 47
Kierownik: mgr Janina Błaszczyk-Wierzbicka
Starsi wykładowcy:
mgr Janina Błaszczyk-Wierzbicka, mgr Bogdan Chyła, mgr Florian Chyła, mgr Iwona Cich, mgr Katarzyna Gocałek, mgr Jolanta Kmieć-Sabura, mgr Radosław Kozłowski, mgr Bożena Kwiatkowska, mgr Iwona Mężeńska, mgr Bożena Mrozowska, mgr Maria Popkiewicz, mgr Marzanna Stanek-Kozłowska, mgr Anna Warnke, mgr Małgorzata Zawisza
Wykładowcy:
mgr Jacek Kuchta, mgr Joanna Puzyrewska

Starsi Wykładowcy Języka Szwedzkiego:
mgr Anna Kalwasińska
tel. (0-58) 523 14 47 lub wew. 14 47

Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego


tel. (0-58) 523 14 67 lub wew. 14 67
Kierownik: mgr Ewa Towalska-Woźniak
Starsi wykładowcy:
mgr Irena Gawlicka, mgr Wanda Klipo, mgr Jadwiga Kozicka, mgr Liliana Kudlik, mgr Ewa Ławrynowicz, mgr Krystyna Stefaniak, dr Maria Tokarska, mgr Ewa Towalska-Woźniak

Zespół Lektorów Języka Hiszpańskiego, Włoskiego i Języka Polskiego Jako Obcego
tel. (0-58) 523 11 16 lub wew. 11 16
Kierownik: mgr Nora Orłowska
Starsi wykładowcy:
mgr Izabela Berger, mgr Anna Gadomska-Rodes, mgr Renata Grabarska, mgr Nora Orłowska, mgr Agnieszka Szymianiec, mgr Janina Kamińska, mgr Krystyna Wojewódzka
Wykładowcy: mgr Gladys Bernuy-Kotlenga, mgr Jolanta Kaufhold,
Lektorzy:
mgr Dorota Grzegorzewska, mgr Kinga Kaniewska, mgr Aleksandra Komorowska, mgr Małgorzata Płończak, mgr Agnieszka Rzewólska

Zespół Lektorów Języka Francuskiego
tel. (0-58) 523 11 47 lub wew. 11 47
Kierownik: mgr Marie Niska
Starsi wykładowcy:
mgr Urszula Grzywalska, mgr Maria Kwapińska, mgr Halina Kwiecińska, mgr Teresa Reńska, mgr Marek Sajewicz
Wykładowcy: mgr Marie Niska, mgr Hanna Połomska

Wykładowca Języka Japońskiego
Yuki Sueoka, tel. (0-58) 523 11 16 lub wew. 11 16

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTUul. Bażyńskiego 1 a, 80-952 Gdańsk 5, tel. (0-58) 523 24 57 lub wew. 24 57
e-mail: swfis@univ.gda.pl


Dyrektor Studium: dr Jan Patok, tel. (0-58) 523 24 57 lub wew. 24 57
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: mgr Tomasz Kuśmierek, tel. (0-58) 523 24 16 lub wew. 24 16
Zastępca Dyrektora ds. Sportowych: mgr Wojciech Oleszkiewicz, tel. (0-58) 523 24 16 lub wew. 24 16
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych: mgr Stefan Harasimiuk, tel. (0-58) 523 24 16 lub wew. 24 16
Sekretariat Studium: Elżbieta Sanecka-Wielgolewska, tel. (0-58) 523 25 54 lub wew. 25 54
Pracownicy administracyjno-techniczni: Tomasz Bandelak, Arkadiusz Barancewicz, Grzegorz Brzeziński
Magazyn sportowy: Bogdan Nowak, tel. (0-58) 523 23 11 lub wew. 23 11
Wypożyczalnia sprzętu sportowego: Tomasz Bandelak, tel. (0-58) 523 23 24 lub wew. 23 24
Klub Uczelniany AZS: mgr Piotr Walczak, tel. (0-58) 523 23 22 lub wew. 23 22

Starsi wykładowcy:
mgr Zbysław Anielak, mgr Marek Bobkiewicz, mgr Maria Dudko, mgr Jolanta Dylewicz, mgr Jolanta Filipiak, mgr Janina Górtowska, mgr Stefan Harasimiuk, mgr Czesław Jakubczyk, mgr Stefan Kamrowski, mgr Krystyna Karewicz, mgr Mariusz Kinda, mgr Roland Kossakowski, mgr Tomasz Kuśmierek, mgr Jolanta Malach, mgr Zygfryd Marosz, mgr Wojciech Oleszkiewicz, dr Jan Patok, mgr Elżbieta Pstrokońska, mgr Beata Rogo, mgr Andrzej Semborowski, mgr Hanna Wesołowska-Szprada, dr Henryk Wyciszkiewicz, mgr Bożena Zapolska, mgr Bogusław Zaremba, mgr Jerzy Zarubin, mgr Józef Zawadzki
Wykładowcy: mgr Robert Budnik, mgr Joanna Kapitańska
Instruktorzy: mgr Tomasz Afgański

CENTRUM J. G. HERDERAstrona domowa: http://herder.ug.gda.pl
ul.
Ogarna 26, 80-826 Gdańsk, tel./fax 305 73 17
tel. (0-58) 523 31 00 lub wew. 31 00, e-mail: herdcen@ug.gda.pl


Kierownik Centrum: dr Maria Żukowska
Pracownicy: mgr Inga Januszko, Maciej Nuszkiewicz, mgr Zbigniew Zembrzuski
OŚRODEK ALLIANCE FRANÇAISE W UG

strona domowa: http://www.af.gda.pl
ul. Sienkiewicza 5a/6, 80-952 Gdańsk, tel./fax.
(0-58) 341 49 02, (0-58) 344 16 33
e-mail: alliance@ug.gda.pl


Kierownik Ośrodka: mgr Jerzy Gajzler
Starsi wykładowcy:
mgr Jerzy Gajzler, mgr Ewa Krzemińska-Gajzler, mgr Alicja Rajewska, mgr Piotr Sykut
Wykładowcy: mgr Nicolas Rougier, mgr Agnieszka Zaczek
Lektorzy: mgr Przemysław Chyrk, mgr Marta Kaźmierczak
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: inż. Joanna Bart, mgr Bożena Grzęda-Szymula, mgr Krystyna Maksymowicz
CENTRUM EUROPEJSKIE

strona domowa: http://ekonom.ug.gda.pl/europa
ul. Władysława Andersa 27, 81-824 Sopot,
tel.
(0-58) 551 20 34 wew. 36, fax. (0-58) 551 20 34 wew. 40,
e-mail: europa@gnu.ug.gda.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Stępniak,


Zastępca Dyrektora: dr Witold Turnowiecki
Pracownicy administracyjni:  mgr Kamila Kałędkiewicz, mgr Bogna Meksiak, mgr Zofia Pękała, mgr Waldemar Pluta

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

strona domowa: http://wyd.bg.ug.gda.pl/
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, tel. (0-58) 523 14 83 lub wew. 14 83
e-mail: wyd@bg.ug.gda.pl


Redaktor Naczelny: mgr Kazimierz Orzechowski, tel. (0-58) 523 11 02 lub wew. 11 02
Sekretarz Wydawnictwa: mgr Irena Plewińska
Starsi redaktorzy: mgr Sylwia Kajkowska-Bykowska, mgr Agnieszka Kubicka, mgr Maria Mosiewicz, mgr Ariana Nagórska, mgr Dorota Zgaińska
Starszy Asystent Redaktora: mgr Anna Smoczyńska
Starszy Inspektor Produkcji: Stefania Ługin
Starszy specjalista: mgr Marzena Wiśniewska-Tomaszkiewicz
Starszy technik: Adam Kamiński
Pracownicy administracyjni: mgr Monika Domachowska
"GAZETA UNIWERSYTECKA" Pismo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego

strona domowa: http://gazeta.ug.gda.pl/
ul. 1 Maja 12 (DS nr 8) 81-828 Sopot
tel. (0-58) 523 12 62 lub wew. 12 62, tel./fax. (0-58) 523 12 63 lub wew. 12 63
e-mail: gazeta@ug.gda.pl

Redaktor Naczelny: mgr Marzena Wiśniewska-Tomaszkiewicz, e-mail: mwisniew@ug.gda.pl


Dział publicystyki : mgr Adam Majewski, e-mail: rekamaj@ug.gda.pl
Dział informacji: mgr Monika Domachowska, e-mail: md@ug.gda.pl

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY

strona domowa: http://www.ack.ug.gda.pl
ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk 5
tel. (0-58) 523 23 00 lub wew. 23 00, 523 24 50 lub wew. 24 50
e-mail: ack@ug.gda.pl


Kierownik: mgr Marta Szadowiak, e-mail: martaszadowiak@ug.gda.pl
Kierownik organizacyjny Akademickiego Chóru UG: mgr Michał Biełuszko, e-mail: m.bieluszko@ug.gda.pl
Asystent dyrygenta Akademickiego Chóru UG: mgr Cezary Kozlowski
Przewodnicząca Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG "Miłość Blondynki": Paulina Neugebauer, e-mail: paulan@ug.gda.pl
Przewodniczący Kulturalnego Kolektywu UG : mgr Tomasz Dziemianczuk, e-mail: dziemian@ug.gda.pl
Kierownik organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca "Jantar" UG: Marcin Wilczewski, e-mail: m.wilczewski@ug.gda.pl

AKADEMICKA TELEWIZJA EDUKACYJNAstrona domowa: http://julia.ug.gda.pl/~ate
ul. Polanki 64 (DS 5), tel./fax. (0-58) 523 25 75 lub wew. 25 75,
523 25 76 lub wew. 25 76, 523 25 77 lub wew. 25 77
e-mail: ate@univ.gda.pl


Kierownik: mgr Sławomir Swerpel
Pracownicy: mgr Marcin Jamrógiewicz, mgr Sławomir Witek
Stali współpracownicy: Katarzyna Legeżyńska, mgr inż. Justyna Szutkowska
GDAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

http://www.univ.gda.pl/pl/gutw/
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. (0-58) 523 23 54 lub wew. 23 54, e-mail: reklsi@univ.gda.pl


Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Anna Szaniawska - Prorektor ds. Kształcenia
Koordynator GUTW: mgr Magdalena Bury
Ludwika Sikorska (środy 10:00-15:00)
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

strona domowa: http://www.frug.gda.pl
ul. Polanki 66, Gdańsk
Dom Studencki nr 4
tel.
(0-58) 552 03 53 lub (0-58) 552 01 61, fax. (0-58) 552 37 06
e-mail: frug@ug.gda.pl


Prezes Zarządu: mgr Tomasz Żelazny
Członkowie Zarządu: prof. dr. hab. Zbigniew Grzonka, dr Andrzej Letkiewicz, dr Jarosław Niesiołowski
Pracownicy administracyjni;
Kierownik biura: mgr Marzena Chojnacka, e-mail: frugmch@univ.gda.pl
Specjalista ds. personalnych: Monika Raszeja, e-mail: frugmr@univ.gda.pl
Specjalista ds. marketingu: mgr Katarzyna Sroślak-Janasiewicz, e-mail: frugksj@univ.gda.pl
Koordynator ds. projektów: mgr Maria Sobieraj, e-mail: frugms@univ.gda.pl

ZAKŁAD POLIGRAFII FUNDACJI ROZWOJU UG
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, tel. (0-58) 523 13 75 lub wew. 13 75, 523 14 49 lub wew. 14 49, 523 13 50 lub wew. 13 50, tel./fax. (0-58) 551 05 32
Dyrektor: Urszula Wawrzyńska
Kierownik produkcji: Jadwiga Drózd
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW

ul. Pomorska 68, 80-343 Gdańsk
tel. (0-58) 558 58 58, 552 01 29, fax. (0-58) 557 27 33, (0-58) 557 24 57
e-mail: gfkm@gfkm.pl


Prezes Zarządu: dr hab. Wojciech Rybowski
Wiceprezes Zarządu: mgr inż. Krzysztof Balcerzak
Członek Zarządu: dr Maciej Rydel
Członek Zarządu: mgr Andrzej Popadiuk
Kierownik Biura: Hanna Sobierajska

FUNDACJA im. Johanna Gottfrieda Herderaul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
Biuro Fundacji: ul. Wita Stwosza 55, 80-851 Gdańsk,

tel. (0-58) 523 21 60 lub wew. 21 60,


fax. (0-58) 341 11 21, e-mail: finjs@univ.gda.pl
Sekretarz fundacji:
dr Jan Sikora

POMORSKIE CENTRUM BADAŃ I TECHNOLOGII ŚRODOWISKAul. Sobieskiego 18/19, 80-952 Gdańsk, tel./fax. (0-58) 523 54 54 lub wew. 54 54,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. (0-58) 742 14 54, (0-58) 742 14 55, fax. (0-58) 742 14 64,
http://www.pomcert.univ.gda.pl/ , e-mail: pomcert@univ.gda.pl
Dyrektor:
dr Andrzej Tonderski, tel. (0-58) 742 14 60, e-mail: at_pomcert@univ.gda.pl
Zastępca Dyrektora:
Katarzyna Dobielewska, tel. (0-58) 742 14 55, e-mail: kd_pomcert@univ.gda.pl
Asystentka Dyrektora: Karolina Rzemieniewska, tel. (0-58) 742 14 60, e-mail: kr_pomcert@tlen.pl
Specjalista ds. projektów: Jolanta Wiercińska, tel. (0-58) 742 14 54, e-mail: jw_pomcert@univ.gda.pl,
Jacek Trzeszczyński, e-mail: jt_pomcert@univ.gda.pl

CENTRUM DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSOWYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Kierownik Centrum: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG
tel. (0-58) 523 13 04 lub wew. 13 04,
fax. (0-58) 550 25 49, e-mail: zrks@bg.ug.gda.pl

KLUB SENIORAul. Bazyńskiego 6, 80-952 Gdańsk, tel. (0-58) 523 23 05 lub wew. 23 05

Prezes: mgr Maria Augustowska
wtorki i czwartki: 11:00 - 13:00

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna