5/ZP/2012 Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło” ul. Dalibora 1, 01 439 WarszawaPobieranie 16.66 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.66 Kb.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: 5/ZP/2012

Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”

ul. Dalibora 1 , 01 - 439 Warszawa

Przedmiot zamówienia

NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK POJEDYNCZYCH I PIĘTROWYCH Z LITEGO DREWNA ORAZ MATERACY do Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Koło” w Warszawie przy ul. Dalibora 1

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony
Numer części*
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano *

W&A Adam Wasilewski Ul. Powstańców Wielkopolskich 47/5

63-800 Gostynin

Uzasadnienie wyboru oferty*

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium – najniższa cena, spośród ofert które spełniały wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium najniższa cena

Razem

1

W&A Adam Wasilewski

Ul. Powstańców Wielkopolskich47/5

63-800 Gostynin

100

100

2

Usługi Tapicerskie Jolanta Fałkowska

Ul. Leśna 19

22-100 Chełm

89,72

89,72

3

P.P.H.U ,,DREWAL” A i Z Flipek S,j

Toporzysko 78

32-240 Jordanów

84,32

84,32

Dyrektor
Maria Skowrońska…….......………………................………………………………

Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna