7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona8/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

10.4.7. NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE


 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.

 • PN-EN 61000-4-2+ A2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC.

 • PN-EN 61000-4-5+ A1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 +A1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN 60068-1 Badania środowiskowe-część 1: Warunki ogólne.

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Badania środowiskowe. Próby. Próba A: zimno.

 • PN-EN 50136-1-1 Systemy alarmowe- Urządzenia i systemy transmisji alarmu-Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu

 • PN-EN 54-1.Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

 • PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

 • PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze10.5. RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE (ROP)
10.5.1. PODZIAŁ

Podział zgodnie z PN-EN 54-1 i PN-EN5 4-11.10.5.2. ZNAKOWANIE


Oznakowanie powinno być zgodne z punktem 4.9 normy PN-EN 54-11.
10.5.3. WYKONANIE

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) powinien spełniać wymagania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące konstrukcji zgodnie z punktem 4 normy PN-EN 54-11.
10.5.4. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE


Ręczny ostrzegacz pożarowy powinien spełniać wymagania punktu 5 normy PN-EN 54-11 z uwzględnieniem następujących parametrów eksploatacyjnych:

 1. ręczny ostrzegacz pożarowy powinien być odporny na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, modulacja AM i PM. W zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz elementy powinny być odporne na pole o natężeniu 30 V/m. Warunki narażeń zgodne z PN-EN 50130-4;

 2. ręczny ostrzegacz pożarowy powinien być odporny na zakłócenia sinusoidalne przewodzone, indukowane w obwodach wejścia/wyjścia urządzenia w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz, przy wartości napięcia probierczego 10 Vrms, dla modulacji AM i PM. Warunki zgodne z PN-EN 61000-4-6+A1;10.5.5. NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE


 • PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

 • PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych.

 • PN-EN 61000-4-6+A1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

11.1. CENTRALE DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH

11.1.1. PODZIAŁ I OZNACZENIA


Podział i oznaczenia wg PN EN 60849.

11.1.2. WYMAGANIA OGÓLNE


Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego (CDSO) powinna spełniać następujące funkcje obowiązkowe:

 1. w momencie przyjęcia alarmu, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) powinien przerwać realizację jakichkolwiek funkcji nie związanych z ostrzeganiem,

 2. być zdolna do rozgłaszania w ciągu 10s po włączeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania,

 3. być zdolna do rozgłaszania sygnału ostrzegawczego, nadawanego przez operatora lub automatycznie, w ciągu 3 s od zaistnienia stanu zagrożenia wynikającego ze zmiany położenia przekaźników strefowych centrali sygnalizacji pożarowej,

 4. być zdolna do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania,

 5. uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie powinno powodować całkowitej utraty obszaru pokrycia dźwiękiem. Przerwa lub zwarcie występujące w jednej linii głośnikowej nie powinny wpływać na prawidłowość pracy innych linii głośnikowych. Elementy zabezpieczające wzmacniaczy powinny chronić ich obwody wyjściowe przed zwarciem w przyłączonej linii,

 6. środki dla wyciszania komunikatów zainicjowanych przez system sygnalizacji pożarowej, powinny być związane z CDSO.

UWAGA: Środki do zdalnego wyciszania przez system sygnalizacji pożarowej mogą być zlokalizowane w sąsiedztwie CDSO.11.1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI (STEROWANIA)
    1. Zalecana obsługa
     1. W CDSO nie jest wymagane sterowanie ręczne. Wyciszanie, sterowanie ewakuacją, inicjacja przekazu komunikatów alarmowych, powinny być realizowane przez centralę sygnalizacji pożarowej.

     2. Następujące elementy obsługi (sterownicze) powinny być dostępne w CDSO:


  1. przycisk uruchamiający mikrofon pożarowy - „Naciśnij i mów”, konsola pożarowa - tam gdzie mikrofon pożarowy jest przewidziany;

  2. przełącznik wyboru którejkolwiek lub wszystkich stref, w celu ręcznej inicjalizacji transmisji: testu, alarmu, ewakuacji lub innych komunikatów;

  3. włączenie i wyłączenie zapamiętanego w pamięci CDSO komunikatu alarmowego w wybranej strefie;

  4. włączenie i wyłączenie komunikatu o ewakuacji w wybranej strefie;

  5. wyłącznik sygnalizacji akustycznej stosowany w przypadku, gdy sygnalizator znajduje się tak blisko mikrofonu, że może to spowodować obniżenie poziomu zrozumiałości przekazywanych komunikatów.

UWAGA 1: Może występować kombinacja wyboru: strefy pkt b, uruchomienia zapamiętanego komunikatu pkt c i pkt d.

UWAGA 2: Jeżeli w wyniku włączenia przełącznika komunikatu o ewakuacji pkt d, są uruchamiane te strefy, w których sygnały ewakuacyjne nie są nadawane, powinny w nich być przekazywane automatycznie sygnały alarmowe.

UWAGA 3: Dotyczy ona punktu b, c, d, zastosowanych dla budynków z okresową ewakuacją oraz niektórych budynków z dwuetapowym alarmowaniem.

UWAGA 4: W budynkach z okresową ewakuacją, w których pojemność klatki schodowej nie pozwala na jednoczesną ewakuację wszystkich osób, nie powinno być przewidziane pojedyncze załączenie inicjujące sygnał ewakuacji z całego budynku.     1. Wymagania fakultatywne


Mogą być przewidziane następujące, dodatkowe funkcje obsługi:

 1. włączenie przekazywania komunikatu testowego;

 2. włączenie komunikatów innych nie związanych z pożarem.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna