7. ročníku Oderského poháruPobieranie 44.74 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar44.74 Kb.
SEZNAM ZÁVODŮ

započítávaných do 7. ročníku Oderského poháru:


1. 30.8.2008 Ktukol Glucholazy p.Hefczyc 0 774 393 301

2. 21.9.2008 Olomouc p.Brandýs 602 749 227

3. 5.10.2008 ACS DRAK Vrbno p/P. p. Mlynář 739 929 168

4. 18.10.2008 ACS– Mor. Beroun p.Dvorský 776 287 746

5. 19.10.2008 CPV Krnov p. Rychta 774 601 007

6. 2.11.2008 Loštice p. Hekele 603 984 046

7. 8.11.2008 SK Jiří team Ostrava p. Sedláček 604 973 372

8. 9. 11. 2008 TJ Slezan Frýdek-Místek p.Nepraš 602 576 603

9. 15.11.2008 Baník Ostrava p.Dvořáček 602 117 036

10. 6.12.2008 Bryksjuz Gosciecin p.Paterak 077 487 9103

11. 20.12. 2008 Goofy OCIZ Team p.Ocásek 603 156 839
ACS DRAK VRBNO KTUKOL GLUCHOLAZY

Miloslav Mlynář Marian Hefczyc ředitel soutěže regionální partner
„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd - Pradziad“
„Překračujeme hranice“.

ACS DRAK VRBNO

KTUKOL GLUCHOLAZY

2002 - Tomáš SATINSKÝ 2005 – Emil JAMNICZ

2003 - Zdeněk MLYNÁŘ 2006 – Nikola IVANOV

2004 - Vlastimil MLYNÁŘ 2007 – Matěj LASÁK


ROZPIS
7. ročníku Oderského poháru v cyklokrosu pro rok 2008

Seriál cyklokrosových závodů na severní Moravě a v Polsku pořádaný v rámci projektu:

Za hory, za doly, na kole za přáteli“
Propozice:


Všeobecná ustanovení


Oderský pohár je cyklokrosový seriál závodů na severní Moravě. Jeho hlavním cílem je rozvoj této disciplíny a příprava cyklokrosařů na významnější závody.
1. Pořadatel a účel seriálu: ACS DRAK VRBNO, po technické stránce zajišťují oddíly, kluby cyklistiky, uvedené v seznamu závodů na straně 4 tohoto rozpisu.

2. Vedoucí činovníci: Ředitel: Miloslav Mlynář, Železná 106, 793 26
Vrbno p. Pradědem tel. 739 929 168

acs.mlynar@tiscali.cz

Zpracovatel: Mlynář Vlastimil, Ve svahu 427,Vrbno p.P.

Tel: 739 448 447

Na závody pořádané na území ČR si pořadatel zajišťuje rozhodčí sám a na své vlastní náklady.

3. Technický pořadatel: Je povinen zaslat ke schválení návrh rozpisu 4 týdny před konáním . Propozice budou vyvěšeny na internetové adrese www.acsvrbno.estranky.cz

4. Datum: Viz strana 4 rozpisu.

5. Přihlášky: Dle rozpisu jednotlivých závodů.

6. Zpracovatel: 6. 1. Zpracováním a vyhodnocováním soutěže je pověřen:

Vlastimil Mlynář, , 793 26 Vrbno p. Pradědem6. 2. Technický pořadatel je povinen zaslat zápis o závodě s výsledky na e-mailovou adresu acs.mlynar@tiscali.cz do dvou dnů po závodě.

Technické ustanovení7. Předpis: Závodí se podle Pravidel rychlostní cyklistiky ČSC, Předpisů pro regionální cyklokrosy, Sportovně technických směrnic, tohoto rozpisu a rozpisu jednotlivých závodů.

Závodníci startují na vlastní náklady a nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.8. Podmínka účasti: Platná licence, u neorganizované mládeže lékařská prohlídka a souhlas rodičů

9.Kategorie 1. žáci starší 6. Muži elite + Muži do 23 let

2. kadeti 7. Masters 30 – 39 let/1969-78/

3. junioři 8. Masters 40 – 49 let/1959-68/

4. ženy a juniorky 9. Masters 50 a více let/1958 a st./

5. kadetky a žačky

Kategorie 1 a 5 startuje na 20 min, 2,4 a 9 na 30 minut a 3,6,7,8 na 40 minut . Doba závodů je vypočítávána tak, aby náročné, blátivé tratě trvaly kratší dobu, suché a rychlé tratě delší dobu.


10. Délka okruhu: Je doporučeno 1500 až 2000 m. Trať bude přehledná, bez extrémních výběhů a sjezdů, s jednoduchým značením, dostatečně široká, pokud možno s delším nájezdem.

11. Ceny


Zabezpečí podle počtu startujících technický pořadatel závodu a budou upřesněny v jednotlivých rozpisech závodů.

12. Bodové hodnocení

A) Bodové hodnocení v průběhu seriálu bude bez rozdílu kategorií následující:

Čas závodu (40, 30, 20 min) + body za umístění 20, 14, 9, 6, 4, 3, 2, 1 bod.

B) Do konečného hodnocení se každému závodníkovi započítávají dosažené body z  70 % nejlepších dosažených výsledků z uspořádaných jednorázových závodů.

C) Vítězem se stává závodník(ce) s největším počtem bodů.

D) O pořadí v konečném hodnocení při stejném bodovém zisku rozhoduje lepší umístění z mistrovství kraje.


13. Celkové hodnocení:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží pamětní poháry. Absolutní vítěz, tj. závodník s největším počtem získaných bodů v celkovém hodnocení, získá hlavní cenu.


14. Různé:
- technický pořadatel je povinen uspořádat závody pro kategorie uvedené v bodě 9 tohoto rozpisu

- první kategorie nesmí vystartovat dříve než v 10 hodin

- techničtí pořadatelé uvedení na straně 4 jsou povinni umožnit vyvěšení reklam hlavního sponzora u trati a u stupně vítězů.

- zpracovatel soutěže je povinen zasílat průběžné výsledky oddílům/klubům zapojeným v soutěži vždy e-mailovou poštou – acs.mlynar@tiscali.cz - závodník se může zúčastnit soutěže na jakémkoli druhu kola.- celkové výsledky budou co nejdříve vyvěšovány na:

www.acsvrbno.estranky.czPostanowienia zasady ogólne:
Puchar „ODERSKY” jest serią wyścigów MTB na północnej Morawie. Jego Głównym celem jest rozwój tej dyscypliny oraz przygotowanie zawodników do startu w innych ważniejszych wyścigach.

 1. Organizator i współorganizatorzy zawodów: ACS Drak Vrbno, poszczególne wyścigi organizują oddziały i kluby kolarskie, wypisane w kalendarzu wyścigu w punkcie 4 regulaminu ogólnego.
 1. Koordynator serii wyścigów: Dyrektor zawodów: Mirosław Młynarz, Żelazna 106, 793 26 Vrbno pod Pradedem. Tel. 739 929 168 acs.mlynar@tiscali.cz
  Współpracownik: Młynarz Vlastimir, Ve Svahu 427, Vrbno p. P. tel. 739 448 447
  Wyścigi organizowane na terenie Republiki Czeskiej organizator przygotowuje samodzielnie I przy użyciu własnych środków finansowych.
 1. Organizator wyścigu: Regulamin wyścigu organizator powinien wysłać do zatwierdzenia najpóźniej na 4 tygodnie przed startem do koordynatora serii. Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej: www.acsvrbno.estranky.cz
 1. Terminarz wyścigów:

  1. 30.08.2008 Głychołazy p. Hefczyc 609 201 260

  2. 21.09.2008 Olomuc p. Brandys 602 749 227

  3. 05.10.2008 ACS Drak Vrbno p.Pr p. Młynar 739 929 168

  4. 18.10.2008 ACS – Moravsky Beroun p. Dvorsky 776 287 746

  5. 19.10.2008 CPV Krnov p. Rychta 774 601 007

  6. 02.11.2008 Lostice p. Hekele 603 984 046

  7. 08.11.2008 SK Jiri team Ostrava p. Sedlacek 604973 372

  8. 09.11.2008 TJ Slezan Frydek-Mistek p. Nepras 602576 603

  9. 15.11.2008 Banik Ostrava p.Dvoracek 602117 036

  10. 06.11.2008 Bryksjusz Gościęcin p. Paterak 077 487 9103

  11. 20.12.2008 Goofy OCIZ Team p Opasek 603 156 836
 1. Zgłoszenia:
  Wg szczegółowego regulaminu każdego z wyścigów.
 1. Klasyfikacja serii:

  1. Prowadzenie klasyfikacji zawodów oraz ich prezentacja jest zadaniem: Vlastimira Młynarza, 793 26 Vrbno p.Pr.

  2. Organizator wyścigu powinien przesłać informacje o wyścigu oraz wyniki na adres e-mail: acs.mlynar@tiscali.cz , po jego zakończeniu.

   Postanowienia zasady organizacyjne:
 1. Sposób organizacji:

Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami CSC, regionalnymi przepisami MTB, przepisami i zasadami tego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych zawodów. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone zawodnikom lub wyrządzone przez nich.


 1. Prawo startu:

Posiadanie licencji zawodniczej, dla młodzieży niezrzeszonej badania lekarskie oraz zgoda rodziców.


 1. Kategorie:

  1. Żacy starsi

  2. Kadeci

  3. Juniorzy

  4. Kobiety i juniorki

  5. Kadetki i żacy

  6. Mężczyźni elita do 23 lat

  7. Mastersi 30-39 lat (1969-78)

  8. Mastersi 40-49 lat (1959-68)

  9. Mastersi 50 i więcej lat (1958 i starsi)

Kategorie 1i 5 startują na 20 min., 2,4 i 9 na 30 min., 3,6,7,8 na 40 min.
Długość trasy wyścigu dostosowana jest do warunków, trasy trudniejsze, błotniste są krótsze, suche i szybkie dłuższe.


 1. Długość okrążenia:

Okrążenie powinno mieć długość od 1500 do 2000m. Trasa musi być przejezdna, bez bardzo trudnych podjazdów i zjazdów, jednakowi i dobrze oznakowana, dostatecznie szeroka, o ile to możliwe z dodatkowym rozjazdem.


 1. Nagrody:
  Zabezpieczone zgodnie z regulaminem poszczególnych wyścigów , ilością startujących zawodników w kategorii.
 1. Zasady punktacji:
 1. punktowanie do cyklu zawodów będzie bez podziału na kategorie wg zasady: czas wyścigu(40,30,20 min.) + punkty za zajęte w kolejności miejsce 20, 14,9,6,4,3,2,1 punkt

 2. do punktacji generalnej każdemu zawodnikowi zalicza się uzyskane punkty z 70 % najlepszych wyników z poszczególnych wyścigów.

 3. zwycięzcom zostaje zawodnik z największą liczbą punktów

 4. o kolejności miejsc w przypadku jednakowej ilości punktów, decyduje wyższa lokata na mistrzostwach województwa (kraju)
 1. Postanowienia końcowe:

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują pamiątkowe puchary. Zawodnik z największą ilością zdobytych punktów, otrzymuje nagrodę główną.


 1. Różne:
  - organizator wyścigu powinien przygotować go dla kategorii z pkt. 9 tego regulaminu.
  - kategoria 1 nie może wystartować wcześnie niż o godz. 10.00
  - organizator wyścigu powinien umożliwić wywieszenie reklam głównego sponsora na trasie oraz przy miejscu wręczania nagród
  - organizator wyścigu powinien przesłać wyniki oddziałom, klubom uczestniczącym w zawodach zawsze drogą e- mailową na adres acs.mlynar@tiscali.cz
  - zawodnicy mogą startować na dowolnych rowerach i dowolnych kołach
  - wyniki wyścigów i cyklu będą umieszczane jak najszybciej będzie można na stronie www.acsvrbno.estranky.cz

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd - Pradziad“
„Překračujeme hranice“.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna