8. spektrofotometr cel ćwiczeniaPobieranie 13.83 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.83 Kb.
8. SPEKTROFOTOMETR
Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą spektrofotometru, wykonanie podstawowych czynności pozwalających ocenić pracę spektrofotometru, zapoznanie się z najczęstszymi błędami pomiarowymi.
Wymagane wiadomości:


 1. Zakres widzialny, UV i IR promieniowania e-m. Jakim długościom fal odpowiadają poszczególne barwy.

 2. Budowa spektrofotometru (źródło światła, urządzenie dyspersyjne, detektor). Jak działa, co mierzy, jak na podstawie wielkości mierzonych otrzymuje się A i T? Jaki jest związek między A i T?

 3. Jaki jest związek między barwą a widmem absorpcji. Od czego zależą straty na odbicie na powierzchniach rozgraniczających dwa ośrodki.

 4. Prawo Lamberta Beera. Współczynnik ekstynkcji - jednostki i typowe wartości.


Wstęp teoretyczny (powinien obejmować):


 1. Budowa spektrofotometru - prosty schemat, stosowane źródła światła, detektory, elementy dyspersyjne.

 2. Jak spektrofotometr mierzy widmo, jak mogą na widmo wpływać takie parametry pomiaru jak prędkość przemiatania, szczelina monochromatora.

 3. Zwykle za wiarygodne uznaje się wyniki gdy A leży pomiędzy 0.1 a 2. Dlaczego poza tym zakresem dosyć mocno rośnie błąd pomiaru?


Wykonanie zadania:


 1. zbadać czy po zablokowaniu toru pomiarowego instrument pokazuje 0% T

a przy obu torach pustych wskazuje 100%

 1. zmierzyć widmo transmisji pustej kuwety szklanej, kwarcowej i plastykowej wzgl. powietrza w zakresie 200 - 800 nm

 2. powtórzyć pomiar z kuwetami napełnionymi woda destylowaną.

 3. zmierzyć widmo T i A barwnika 4MU rozpuszczonego w wodzie lub alkoholu w kuwecie kwarcowej.

 4. zmierzyć widmo tego samego barwnika rozpuszczonego w acetonie.

 5. zmierzyć widmo T wody, alkoholu i acetonu

 6. zmierzyć widmo T par benzenu (dla kilku prędkości rejestracji, szerokości szczeliny itp.) i porównać z widmem wzorcowym. Jak te parametry wpływają na zarejestrowane widmo.

 7. zmierzyć widmo T filtrów barwnych i interferencyjnych. Jaki jest związek między kolorem a widmem absorpcji.

 8. zaobserwować zależność pomiędzy kątem ustawienia filtru interferencyjnego a długością fali przepuszczanej. 1. Uszeregować wg wzrastającej długości fali (podać orientacyjną długość fali) światło:

czerwone, fioletowe, zielone, niebieskie.


 1. Jak rozszczepia światło:

- pryzmat:

1


2


- siatka dyfrakcyjna (szczelina):

1

2

Która z wartości jest większa?
 1. Jak, poprzez wielkości bezpośrednio mierzone wyraża się absorbancja (A)

i transmisja (T), i jaki jest związek miedzy nimi?

Jaki jest związek między absorpcją i transmisją?
 1. Ile wynosi osłabienie wiązki światła widzialnego przechodzącego przez kuwetę szklaną:

 • gdy jest napełniona woda destylowaną?

Spektrofotometr


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna