A adamczewski władysław (? ?), nauczyciel, historyk, z-ca inspektora szkolnego w Śremie, działacz spółdzielczości mieszkaniowej adamiakPobieranie 121.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar121.08 Kb.
A

ADAMCZEWSKI Władysław (? - ?), nauczyciel, historyk, z-ca inspektora szkolnego

w Śremie, działacz spółdzielczości mieszkaniowej


ADAMIAK Hieronim (1927-1987), mgr prawa, prokurator Woj. w Poznaniu,

Prokuratury Pow. i Rej. w Śremie. Czł. Stow.

Prawników Polskich


B

BAJEROWICZ Wojciech (1882 – 1944) ur. w Śremie, ksiądz, od 1916 proboszcz w Drzeczkowie, pow. Leszno, powst. wlkp.

Zginął w powst. warszawskim 1944r.


BARCIKOWSKI Józef (? - ?), ur. w Konarskiem pow. ś., absol. gimn. w Ś. (1917),

powst. wlkp., czł. TTZ i DH. im. Przemysława,

drużynowy. Uczestnik II wojny światowej na zachodzie.

Po wojnie został na emigracji w Anglii, gdzie zmarł (?)


BARCIKOWSKI Roman (1898 - ?), dzierżawca ziemski (Konarskiego i Jarosławek),

brat Józefa, absol. gimn. w Ś. (matura 1914),

współzałożyciel ruchu harcerskiego w Śremie , powst. wlkp., por. rez. WP, działacz społ.
BARTECKI Ryszard (1928 – 2007), inż. rolnik nasiennik, dyr. Centrali Nasiennej

w Śremie, działacz LZS


BARTECKI Władysław (? – 1919), absol. gimn. w Ś. (1914), prezes TTZ, powst.

wlkp. Uczestnik walk pod Lwowem w szeregach

,,Orląt Lwowskich’’, gdzie poległ w 1919 r.
BARTKIEWICZ Tadeusz (1925-1994), tech. bud. , więzień Polit. Okresu stalinowskiego. Uczeń gimn. i lic. w Śremie. Za przynależność do Konspiracyjnego ZHP aresztowany przez UB w sierpniu 1946 r. Mimo oskarżenia o nielegalną działalność antypaństwową w śledztwie nie przyznał się do winy i w grudniu 1946 r. z braku dowodów zwolniony z aresztu. Potem kontynuował naukę w lic. w Ś. i zdał maturę w 1950 r. Pracując w firmie Hydrobudowa w Poznaniu, ukończył tech. bud. Działacz harcerski Hufca ZHP Poznań-Jeżyce. Odznaczony m.in.: Tytułem Przodownika Pracy (1955 r.), Odz. Za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego (1978 r.), Złota Odzn. Zasłużony dla Hydrobudowy. Zm.w Poznaniu, pochowany na cm. paraf. w Ś.
BARTKOWIAK Roman  (? - 2014), inż. odlewnik (?), instr. żeglarstwa i żeglarz,
komandor Klubu Żeglarskiego ,,Odlewnik'' w Ś.
BARTKOWIAK Zbigniew (1935 – 2005), nauczyciel , chemik, absol. gimn. w Śremie
BERDYSZAK Jan (1934-2014), absol. LO w Ś., malarz, grafik, rzeźbiarz.
BERDYSZAK Józef /junior/ (1937-2011) artysta rzeźbiarz
BILEWSKI Władysław (1931 - 2009) mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Gdańskiej, Główny Mechanik w odlewni w l. 1967 -1982, W L. 1987-93 z-ca dyr. ds. Modernizacji i Administracji . Odznaczony KK OOP, 1974 , SKZ 1968
BŁASZYK Krystyna (1926 - ?), rolnik w Czmoniu, przewod. Rady Kół Gospodyń Wiejskich w pow. śremskim, posłanka na

Sejm (1972)


BŁOSZYK Jakub (1875 – 1966) rolnik, patriota, działacz społeczny, członek organizacji konspiracyjnej w okresie niewoli narodowej
BŁOSZYK Marian (1910-1996) rzemieślnik, działacz społeczny, uczestnik walk obronnych na terenach wschodnich, więzień obozu w Starobielsku i obozu jenieckiego w Austrii
BOGACKI Tadeusz (1885 - ?), lek. med. lek. szpitala pow. w Śremie, działacz

społeczny, czł. SN, radny, kpt. rez. WP


BOGDANOWSKI Jerzy (1944-2010), ur. w Śremie, absol. gimn. w Ś. (matura 1962).

Polonista, dziennikarz radiowy i telewizyjny w Poznaniu, działacz turystyczny. Zmarł w Poznaniu 1 III 2010.


BRENDA Stanisław (1930 – 2011), nauczyciel, trener sportowy, mgr. rehabilitacji, instruktor ZHP
BRENDA Zbigniew (1955 – 2012), mgr. rehabilitacji, działacz społeczny i polityczny, członek Zarządu Śremskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Klubu Żeglarskiego "Odlewnik" w Śremie
BRESLAUER Samuel (1870 – 1942), ur. w Śremie, dr praw, dziennikarz,

redaktor ,,Berliner Lokal Anzeiger’’.

Deportowany z Berlina w 1942 r. do

obozu w Terezinie gdzie zmarł


BRZEZIŃSKI Zygmunt (1873-1919), aptekarz w Śremie, działacz narodowy

i społeczny


BUCHWALD Czesław (1918-1994), harcerz, drużynowy DH Rejtana (przed 1939)
BURZYŃSKI Witold (1912-1940), pochodził z Dolska pow. śremski,

farmaceuta, absol. gimn. w Ś. (1935), członek oraz zastępowy 1. DH im. Przemysława. W czasie okupacji hitlerowskiej uczestnik ruchu oporu w Poznaniu. W poł. 1940 aresztowany i osadzony w Forcie VII. Więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen /Oberdonau-Gusen, gdzie został zamordowany 13 VIII 1940C


CELKA Stanisław (- 2013), nauczyciel zawodu, absol. prawa i admin. UAM, policjant
(w stop. ?) Kom. Rej. Policji w Ś. (1994-2000), działacz
sportowy, zawodnik sekcji piłki nożnej ,,Warty'' Ś
CHMIELEWSKI Stefan ( 1921- 2008), dr historii, pracownik naukowy IH PAN

w Poznaniu, współautor i redaktor monografii

,,Dzieje Śremu’’ (wyd. 1972)

CHOJNACKI Jan (1947-2014),ur. w Ś., absol.  LO w Ś. (1965), nauczyciel, mgr (?),
dyr. SP w Dolsku, działacz harcerski, czł. Huca ZHP
w Ś., radny i społecznik.
CHWIERALSKI Ignacy (1908 - 1998); mistrz krawiecki, muzyk, czł. orkiestry dętej Tow. Muzycznego w Sremie, czł. i zawodnik sekcji kręglarskiej
CHUDOBA-WIŚNIEWSKA Maria (? - 2000), art. plastyk, rzeźbiarka, ur. w Śremie

(siostra Stanisława i Franciszka)


CIESIELSKI Teofil (?-1916), absol. gimn. w Śremie (matura 1867). W l. 1867-1870 studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W lipcu 1871 uzyskał doktorat z filozofii (z zakresu botaniki). Kierował uniwersyteckim herbarium (tj. muzeum botanicznym). We Wrocławiu był organizatorem i działaczem w środowisku tamtejszej Polonii. Pełnił liczne funkcje w instytucjach społecznych, m.in.: wce prezesa Towarzystwa Przemysłowego, prezesa kółka dramatycznego. Założył kasę chorych, kasę pożyczkową i szkółkę dla polskich dzieci. Od 1872 został profesorem na Uniwersytecie we Lwowie, gdzie zamieszkał.
CWOJDZIŃSKI Antoni (1912 - 1984), działacz gospodarczy, inicjator powstania

ŚPPT w Ś., dyr. Zjednoczenia Przemysłu

Terenowego w Poznaniu, działacz ŚKS (sekcja

kręglarska), czł. zarządu Tow. Miłośników

Miasta Śremu
CYGALSKI Maksymilian (1900-1939) urzędnik pocztowy, ur.w Zaworach gm. Książ
Wlkp., pow. śremski.
CZAJKA Franciszek (1903 -1968), urzędnik Kasy Chorych, po 1945 r. ZUS,

długoletni sędzia p. nożnej, działacz i czł.

Zarządu ŚKS, Honorowy Obywatel Śremu.

D

DANIELEWICZ Bogusława (1942 – 2011), nauczycielka, działaczka polonijna,
DANKOWSKA Józefa Michalina, s. Maria Stanisława (1862 – 1945), Matka
Prowincjonalna zakonu Sióstr św. Elżbiety.
Urodzona 18 IX w Żabnie (pow. ś).
DOMINICZAK Marian (1924-2010), działacz polityczny, społecznik, prezes

Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

Zm. w Śremie 29 IV 2010.
DROŹDZIK Wojciech (1894 – 1979); działacz ludowy, legionista, prezes Zarządu Pow. PSL (1922 – 1937) i Pow. Towarzystwa Kółek Rolniczych w Ś. Prezes Zarządu Woj. Stronnictwa Ludowego w Poznaniu. Prezes Wlkp. Izby Rolniczej (1939). Współpracownik Stanisława Mikołajczyka. W czasie okupacji przedstawiciel rządu londyńskiego na kraj

Uczestnik podziemnej organizacji ruchu oporu –

X Okręgu „Roch” przy Komendzie Głównej Batalionów Chłopskich. Odznaczony VM. Zmarł w Bninie , gdzie został pochowany.


DROŻDŻYŃSKI Maksymilian (1849 - 1904), ks. , proboszcz w Śremie (od 1890),

Prezes Tow. Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego na pow. śremski czł. Pow. Komitetu Wyborczego, założyciel i patron Katolickiego Tow. Robotników Polskich. Odnowił śremskie kościoły: farny i franciszkański. Zmarł w Ś. 11 IV 1904


DUTKIEWICZ Helena ( 1876 - ? ), ur. w Śremie, artystka śpiewaczka, młodsza

siostra Czesława Dutkiewcza (pierwszego

burmistrza Ś. po 1918)
DZIĘCIOŁÓWNA Stefania (? - ?), lek. med., zał. (w 1918) i pierwsza drużynowa

drużyny harcerek im. Królowej Jadwigi w Ś.

Później lekarz w Poznaniu

F

FORSZPANIAK Kazimierz (1922-2013), handlowiec, działacz społeczny i sportowy w Ś. Członek władz ŚKS oraz sekcji kręglarskiej.  
G
GANAS Jan Stanisław (1913 – 1943), ur. w Przylepkach pow. ś uczestnik ruchu oporu II woj. św. (NOB, ZWZ). Aresztowany w 1942, skazany na 7 lat obozu karnego, osadzony w więzieniu w Rawiczu. Zmarł z wycieńczenia w październiku w 1943r. w filii tego więzienia w Miejskiej Górce
GAWROŃSKI Stanisław (? - ?), rzemieślnik, właść. zakładu szewskiego w Śremie
i sklepu z obuwiem w Śremie, radny, działacz społ., zał. pierwszego ogrodu działkowego (1936)
GENDERKA Kazimierz (1935 – 2008) nauczyciel, dyr. Szkoły Podstawowej w Pyszącej, działacz społeczny, radny Miejskiej Rady Narodowej w Śremie
GINTER Kazimierz (?-?), handlowiec, publicysta, działacz NSZZ, Solidarność’’ i

Komitetu Obywatelskiego w Śremie


GÓRNY Jan (1911-1990), bankowiec,
GRABNA Bożena (1942 – 2012), absol. (1960) a od 1970 nauczycielka w LO
w Śremie. W l.1991-2002 pełniła funkcję dyr. szkoły
GRAEFLING Zbigniew ( 1928-1988), tech. bud., więzień polit. okresu stalinowskiego. Ur. w Śremie. Uczeń gimn. i lic. W S. Od X 1945 r. czł. Konspiracyjnego ZHP. Aresztowany w sierpniu 1946 r. przez UB w Ś., oskarżony o antypaństwową działalność i skazany na 2 lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok. Zwolniony na podstawie amnestii w 1947r. Zdał maturę w Ś. w 1948 r. Po służbie wojskowej w batalionie budowlanym, podjął pracę w nadzorze budowlanym Przeds. Inst. Sanit.- Elektr. w Gdańsku. Tam zmarł.
GRALA Romuald ( 1914 - 1985), urzędnik bankowy, dyr. NBP w Śremie, radny, działacz społ.
GRĄBCZEWSKI Zygmunt (1895-1939), dzierżawca majątku ziemskiego w

Gaju pow. ś. , rozstrzelany w publicznej egzekucji w Ś. 20 X 1939.


GULCZEWSKI Władysław (1922 - 2009), ur. w Dolsku pow. Śrem, lek. weterynarii,

absol. LO w Ś. (matura 1949),dyr. Pow.

Lecznicy Weterynaryjnej w Śremie, działacz ZBOWiD, czł. Bractwa Kurkowego
H
HAMPEL Władysława ( 1907 – 2002 ), matematyk, nauczycielka, instruktor Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Ś.
HANASZ Bolesław (1890 – 1957); dr med. ,absol. gimn.
HANTKIEWICZ Jan (1900 – 1978) ślusarz, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny
polsko – bolszewickiej,
HUSS Brunon (? - ?), dentysta, działacz społeczny, radny w Śremie
I
IDASZEWSKI Józef (1876-1964); zbożowiec, absol. gimn. pierwszy tymczasowy

burmistrz Śremu (1945)
J

JAKUB ze Śremu (1548-1585), uczony, zakonnik, gwardian zakonu Samborskiego,

Autor rozprawy w j. łac. pt. ,,Rozmyślania o męce

Chrystusa’’
JASIŃSKI Gabriel (1924-2013), dziennikarz, pamiętnikarz, działacz społeczny
JASKUŁOWSKA Stefania (1927- 2010), nauczycielka, etatowy Sekretarz Oddziału Powiatowego ZNP w Śremie
JASKUŁOWSKI Leon (1922 - 2010), nauczyciel, pracownik administracji państwowej, z-ca inspektora szkolnego w Ś. W-ce przewod. PPRN w Ś., z-ca Naczelnika MiG

w Ś. Działacz ZSL. Kombatant II wojny światowej.


JANISZEWSKI Maciej (1947 – 2015) ekonomista, dyrektor śremskiego szpitala,
przewodniczący rady miejskiej w Śremie,
JANKIEWICZ Zygfryd (1911 – 1992), urzędnik bankowy, dyr. Banku Spółdzielczego w Ś., działacz społ., Honorowy Obywatel Śremu
JANKOWIAK Edmund (1923 - ?) rolnik, działacz związków rolniczych, organizacji chłopskich oraz OSP w Brodnicy, czł. Gminnej Rady Narodowej w Brodnicy. Aktywny działacz PSL odznaczony Medalem Wincentego Witosa
JANOWICZ Danuta (1930-2015), lek stomatolog, działaczka społ. w Lidze Kobiet,
czł. założyciel Koła PTL w Śremie. Zm. 21 XII 2015
JERNAJCZYK Bohdan (1890- ?), mjr rez. WP, powstaniec wlkp., komendant Baonu Szkolnego Oficerów Rezerwy w Śremie (1923 r.)
JERZYCKI Stanisław (1889 -?), lek. med. Ś. , (dypl. lek. w 1904). Zm. w Ś.
JURGA Jerzy (1939-2009), historyk sztuki, artysta malarz, nauczyciel plastyki,

absol. LO w Ś. (matura 1958)K

KADZIDŁOWSKI Roman (? - ?), kupiec, restaurator, właść. hotelu ,,Rzymskiego’’

w Śremie, czł. władz miejskich, zarządu Tow. Upiększania Miasta Śremu


KAMIEŃSKI Zenon (1926- 2007), tech. robót wiertniczych, więzień Polit. Uczeń gimn. i lic. w Śremie. W 1946 r. wstapił do Konspiracyjnego ZHP w Ś. i pełnił funkcje przybocznego sekcji podstawowej Rejonu ,,Jezioro’’ P.S.P. /Polska Straż Przednia/. W sierpniu 1946 r. aresztowany w Kożuchowie i przewieziony do więzienia w Ś. w celu śledztwa. Dalsze śledztwo w jego sprawie prowadził UB w Krakowie i Poznaniu. 21 I 1947 r. został skazany przez Wojskowy Sąd rejonowy w Poznaniu na posiedzeniu Śremie, na 4 lata więzienia. Na podstawie amnestii zwolniony z odbywania dalszej kary w marcu 1947 r. W Poznaniu ukończył tech. budowlane i podjął prace w Zakładzie Robót Wiertniczych, gdzie był kier. Robót Rejonu Poznań. Czł. Zw. Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego w Poznaniu. Odznaczony m.in.: Krzyż Więźnia Politycznego, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny. Zmarł w P. , gdzie został pochowany.
KARBOWSKI Marian (? - ?); działacz harcerski, hm ZHP, drużynowy, organizator

i komendant obozów harcerskich, Komendant Hufca Powiatowego ZHP w Śremie (1956 – 1959)


KARPIŃSKI Leopold (1825-1870), adwokat i notariusz w Śremie, czł. PTPN
KEMNITZ Eugeniuusz (? - ?) nauczyciel w szkołach powiatu śremskiego
KĘSZYCKI Wojciech (1922 – 2015) ur. w Błociszewie k. Ś. Żołnierz Armii Krajowej,
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa
Ziemiańskiego. Odznaczony m.in Krzyżem
Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
KIEŁCZEWSKI Tadeusz (1933 - 2008), pedagog, absol. LO w Sremie, vce dyr. SP nr 4 w Ś, instr. i harcmistrz ZHP, czł. KH.
KOLIŃSKI Jerzy (1933-2006); ab sol. Wydziału Lekarskiego AM w P. W 1960 roku przeprowadził się do Śremu gdzie pełnił funkcję kierownika Poradni Przeciwgruźliczej. Ze szpitalem śremskim związany do 4 września 1997 roku. W styczniu 1963 roku zamieszkał w Dolsku gdzie w Ośrodku Zdrowia, a następnie w Zespole Lekarza Rodzinnego pracował nieprzerwanie do 25 września 2006 roku czyli 43 lata. Znany jako społecznik , ściśle związany ze środowiskiem pasjonował się Bractwem Kurkowym do którego wstąpił w 1996 i tegoż roku został królem kurkowym. Pochowany na cmentarzu w Poznaniu.
KOPCISZ Jan (?-?)., urzędnik adm. Państwowej w Prezydium PRN, UMG Śremie. Działacz społeczny.
KORDOS Jadwiga (1908-1995), nauczycielka, działaczka oświatowa
KOSTRZEWSKA Irena (1921-1995), nauczycielka, działaczka społ. i kulturalna
KOMENDZIŃSKI Marceli (? - 1903), karmelarz, skarbnik miejski pracownik magistratu w Śremie, działacz narodowy, prezes KBS w Ś.
KONARKOWSKI Stanisław (1924 – 2011), działacz harcerski, strażak, członek Ochotniczej Straży Pożarnej
KONIECZNY Marian (? – 2011), sportowiec, zawodnik sekcji p. nożnej ŚKS, trener, działacz młodzieżowy
KOSIERB Elżbieta Antonina (1945-2010), pedagog, biolog
KOZIK Mirosław (1928- 1983), prof. dr habil. med. ,neurolog. , więzień polit. okresu stalinowskiego. Aresztowany przez UB w 1946 r. za udział w Konspiracyjnym ZHP. Skazany na 2 lata więzienia. Wiosną 1947 r. zwolniony odbywania kary na mocy amnestii. W l. 1948-1953 studiował med. Na Uniw. Poznańskim. Potem pracował na Akademii Medycznej w P. Od 1973 prof. na AM i kier. Samodzielnej Pracowni Patologii Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów (od 1978 r. Zakład Neuropatologii). Autor blisko 200 prac naukowych. Promotor trzech dysertacji doktorskich. Pochowany w Alei Zasłużonych na cm. junikowskim w Poznaniu.
KOZŁOWSKA – SATORA Bożena (? – 2010), absol. LO w Śremie (matura 1955),

lek. medycyny, spec. Ginekolog


KOZŁOWSKI Jarosław (1945- ?), ur. w Śremie. Artysta -malarz,prof. Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, w l. 1981-87 rektor tej uczelni.
Od 1972 do 1990 r. prowadził Galerię Akumulatory 2
w Poznaniu. Swoje prace wystawiał od 1967 r. Autor
książek artystycznych, rysunków, fotografii i
obrazów, instalacji  performance. Zmarł w Poznaniu
KOZŁOWSKI Wiktor ( 1841-1921), muzyk, organista, dyrygent Koła Śpiewaczego

Polskiego w Śremie, czł. władz Związku Towarzystw Organistowskich w Poznaniu


KRYKIEWICZ Jan (? - ?), urzędnik państwowy, starosta powiatowy w Śremie (przed

czerwcem 1937 r.)


KUCHARSKI Nikodem (1836 - 1908)uczest. powst. 1863, czł. Zarządu Banku Ludowego w Ś. prezes Towarzystwa Przemysłowego, prezes Chóru "Moniuszko"
KUDLICKI Stanisław (? - ?), dziennikarz, powst. wlkp., absol. gimn. w Ś. (matura

1918). Po 1945 r. dziennikarz i publicysta Radio Wolna

Europa. Zmarł na emigracji w Anglii (?)
KWAŚNIEWSKI Józef (? - ?), prof. gimn. w Śremie, Komendant Hufca ZHP.
L

LANDMANN Karol (1879 – 1939), handlowiec, przewod. gminy żydowskiej w

Śremie przed 1939 r.


LANGE Antoni (1898 - 1940), kpt. WP, oficer-kwatermistrz w Sz. P. Pdf. d. M. nr 2 w Śremie, zginął w Katyniu
LESZCZYŃSKI Jan (1603-1678), herbu Wieniawa, syn wojewody brzesko- kujawskiego Andrzeja Opalińskiego. Kasztelan śremski (1644) i gnieźnieński, wojewoda poznański (1656), kanclerz wielki koronny (1666).

 

LIBERSKI Władysław (1913-1984) działacz społeczny, żołnierz września 1939r.


współzałożyciel Spółdzielni Inwalidów "Warta",
wieloletni prezes Inwalidów Wojennych oddz.
w Śremie
LIPIŃSKI Józef (1852 - 1935), kupiec, sekr. zarządu Banku Ludowego w Śremie,

działacz narodowy i społ.


LISEWSKI Lucjan (? – 2008), ekonomista, z-ca dyr. PZGS w Śremie, działacz społ.
Ł

ŁADA Stanisław (1947-2016), oficer pożarnictwa mł. bryg w st, spocz. W l. 1968
1988 komendant Zawodowej Zakładowej Straży
Pożarnej w OŻ HCP w Śremie. Do 1994 z-ca
Komendanta Rejonowego SP w Śremie i kier. Sekcji
Planowania Operacyjnego. Zm. 10 I 2016.
ŁAWICKI Antoni (1919-1997), inspektor SANEPID w Ś., działacz sportowy,

długoletni sekretarz sekcji kręglarskiej ŚKS.


ŁAWNICZAK Czesław ( ? – 2011), muzyk, działacz społeczny, żołnierz kampanii wrześniowej
ŁAWNICZAK Stefan (? - ?); ur. w Śremie absol. gimn., TTZ i ZHP, dr /?/ filozofii

i teologii, konsul PRL w Hamburgu, zm. w Warszawie


ŁĄCZNY Marian (?- 1996), inż, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie, działacz społ.
M


MADALIŃSKI Ignacy (1838 - 1912) kupiec, czł Zarządu Banku Ludowego w Ś., czł. Towarzystwa Przemysłowego, czł. Rady Miejskiej  w Ś.
MATUSZEWSKI Mieczysław (1894 - ), muzyk i właściciel pierwszego kina w Śremie
MATUSZKOWIAK Franciszek (1918 - 2009), ekonomista, główny księgowy, absol.

Sz.Pdf.d M. nr 2 w Śremie, działacz społ.

kombatant, por. rez. WP.
MENZEL Michał (1820 -1889), ks., administrator i od 1856 proboszcz w Śremie, czł. pow. komisji szkolnej, dzięki jego uporczywym staraniom powstało w Śremie gimnazjum
MIERZEJEWSKI Tadeusz (1891 - ?), adwokat i notariusz w Śremie, radny
MIKOŁAJCZAK Jan (?-?), mistrz szewski, działacz rzemiosła. Nieprzerwanie przez 23 lata (1956-1981) pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie
MIKOŁAJCZAK Leon (1891-1942), ur. w Ś., ekonomista i prawnik, uczeń gimn. usunięty ze szkoły za udział w strajku szkolnym. Maturę zdał w Krakowie. Studiował ekonomię

i prawo we Lwowie, Warszawie i ukończył w Poznaniu. Powst. wlkp., brał udział w przygotowaniu wizyty J.I. Paderewskiego w grudniu 1918 r. w P. Dyr. Banku Spółek Zarobkowych, dyr. d/s. finansowych Powszechnej Wystawy Krajowej w P (1929). Działalność zawodową łączył ze społeczną i patriotyczną. Filister Honorowy Korporacji Akademickiej ,,Hermesia'', czł. komitetu budowy gmachu WSH i Domu Żołnierza w P. Autor książki ,,Quo Vadis Polonia''. W 1934 wybrany prezydentem Gniezna, ale funkcji tej nie objął. Od jesieni 1939 r. działał w konspiracyjnej organizacji ruchu oporu ,,Ojczyzna'' i tajnych strukturach państwa podziemnego w Wlkp. W sierpniu 1941 r. został delegatem rządu londyńskiego na Ziemie Zachodnie. Aresztowany przez Gestapo w grudniu 1941 r., uwięziony w Forcie VII w P., gdzie został zamordowany 26 I 1942 r.


MIKOŁAJCZAK Stanisław (1881 - ?),malarz, działacz kulturalny, prezes oraz dyrygent Koła Śpiewackiego „Moniuszko”.
W roku 1948 opuścił Śrem i osiadł z rodziną w Kraśniku.
MIKOŁAJCZAK Tomasz (1882- 1935), pseud. art. ,,Działosz’’. Ur. w Śremie artysta sceniczny. Zał. i dyr. Teatru Plebiscytowego na Warmii i Mazurach (1919 r.). Aktor w teatrach warszawskich, Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Polskiego i Nowego w Poznaniu.
MILEWSKA Bronisława (1902 - 2000), nauczycielka, matematyk. Kier. Szkoły

Podstawowej nr 3 w Ś. Uczestniczka tajnego nauczania w latach okupacji hitler. Zm.

31 VIII i pochowana na cm. Farnym w Ś.
MISIAK Tadeusz (1917 - 1947), ur. w Dolsku (brat Henryka M., ks. prof.), technik

budowlany, uczestnik ruchu oporu w latach okupacji

hitler. w Ś. ,więzień obozu koncentracyjnego w

Mauthausen.


MITTWOCH Eugen (1876-1942), ur. w Śremie, syn rabina, absol. gimn. w Ś. (matura 1894 r.). Prof. , orientalista i hebraista na uniwesytecie w Berlinie i Greifswaldzie. Autor licznych studiów i publikacji naukowych o językach semickich. Po wybuchu II wojny świat. zamieszkał w Anglli. Zmarł w Londynie

MORAWSKI Stanisław (1879 - ?), dr med., lek. pow. i ordynator szpitala pow. w

Śremie
MUSIAŁ Mieczysław (1918-2006), urzędnik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939,

żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców

Karpackich(Tobruk, Monte Casino). Działacz

ZBoWiD w Sremie


N
NEYMAN Stanisław (? - ?) ur. w Szczytnikach pow. Śremski, ab sol. Gimn. w Ś. Działacz społeczny.
NOWAK Antoni (1895-1986), mistrz krawiecki, weteran I wojny światowej, powstaniec wlkp. 1918/1919. Działacz społeczny w Śremie. Odzn. Krzyżem VM za wojnę 1920-21
NOWAK Tadeusz (1913 – 1994); ur. we wsi Zwola pow. Śrem, działacz ludowy, gospodarczy i społeczny m.in. w Kółkach Rolniczych. Poseł do KRN (1946) i Sejmu Ustawodawczego (1947). W latach okupacji hitlerowskiej działał w konspiracyjnych strukturach „BCh” w Wielkopolsce(pseud. „Gromada”). Komendant X Okręgu BCh. Po II wojnie św. organizator Stronnictwa Ludowego w woj. poznańskim . Odznaczony m.in. Krzyżem Grunwaldu III kl.. KK OOP. Zmarł w Poznaniu 10 II 1994r.
NOWAKOWSKI Stanisław (1889-1942), ur. w Śremie, absol. gimn. w Ś. (?),

dziennikarz, działacz społ. na Warmii I Mazurach,

zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r.
NOWAKOWSKI Zdzisław (1907 – 1940) ppor. rezerwy WP, urzędnik skarbowy w Śremie. Zginął w Katyniu
NOWICKI Stanisław (? - ?), muzyk, organista w kościele farnym w Ś.
O

OLSZTYŃSKI Adam (? - ?); powstaniec wlkp. W sztabie dowódcy baonu śremskiego. Por. w 11 p. strzel. Wlkp.
ORŁOWSKI Zdzisław (1892 - ? ), absol. gimn. w Ś. (1913), powst. wlkp. Prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
OWCZARCZAK Andrzej (1938 – 2011) organizator i pierwszy naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie, działacz społeczny

i sportowy


OWCZARCZAK Mieczysław (1915- 1997), mgr ekonomii, płk. rez. WP, absol. gimn.

w Śremie (matura 1934)P

PAWŁOWSKI Kazimierz (1914 - ?), urzędnik adm. państwowej, działacz społeczny. Ur. się w Westfalii (Niemcy). Od 1951 r. przewod. Pow. Komisji Planowania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ś. 1970-75 dyr. Państwowego Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych w Ś. Do przejścia na emeryturę (styczeń 1980 r.), z-ca dyr. ds. Służb Społecznych ZOZ w Ś.
PIASECKI Witold (1955-2014), absol. LO w Ś. (1974), działacz młodzieżowy i społ.,
mgr prawa admin., naczelnik Urzędu Skarbiwego w Ś.
PISKORSKI Wincenty (1923 – 2012), oficer więziennictwa, Naczelnik Aresztu Śledczego w Śremie, kombatant II wojy światowej, działacz społeczny, m.in. czł Zarządu Tow. Miłośników Śremu
POLAKOWSKI Zygmunt (1883-1939), nauczyciel, prof. gimn. w Śremie. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu we Lwowie, po czym zdał państwowy egzamin nauczycielski, uprawniający do nauczania j. polskiego i łaciny w szkołach średnich. Pracował jako nauczyciel w gimnazjach we Lwowie i Złoczowie. W 1920 r. został prof. gimn. w Śremie. Po czterech latach otrzymał nominację na dyr. gimn. w Nakle, a od 1930 pełnił funkcję dyr. Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy. W październiku 1939 r. aresztowany przez hitler., zginął rozstrzelany 1 XI tr. w Dolinie Śmierci w Fordonie. 

POPIAŁKIEWICZ Józef (? - ?); kupiec, powst. wlkp., współzałożyciel i pierwszy

prezes Klubu Sportowego ,,Błyskawica’’ (1921),

potem (1924) Śremski Klub Sportowy
POSIELSKI Stanisław (1891 – 1960), rybak, milicjant, powst. wlkp. i śląski (?)
R

RACZYŃSKI Antoni (? - ?), dzierżawca Nochowa, stanął na czele powołanego

w marcu 1848 r. Komitetu Narodowego w Śremie


RAKOWSKI Seweryn (1898 -?), lek. med. ,dypl. lekarski w 1909, lekarz powiatowy

w Ś. i ordynator oddz. wewnętrznego w szpitalu w Ś.


RATAJCZAK Franciszek (1910-1974), prawnik, adwokat w Ś., absol. gimn. w Ś. (matura 1929), działacz społeczny
RATAJCZAK Janina (1925-2010), pedagog, dyr. SP nr 4 w Śremie, działaczka społ.

i ZNP


ROLIŃSKI Władysław (1879 -1931), dr med., lek. Kasy Chorych w Sremie, lekarz

szkolny w gimn., mjr rez WP


ROSZYK Marian ( ? - ? ); ksiądz, proboszcz parafii Św. Ducha
ROZYNEK Józef (1918 – 2012), ekonomista, handlowiec, więzień obozów koncentracyjnych (1940-1945). W-ce dyrektor MHD i PSS „Społem” w Śremie
RUSZCZYŃSKI Franciszek (1874-1961), ks., działacz patriotyczny i społeczny, proboszcz w Mikstacie i Czempiniu. Ur. 1 XII w Śremie. Był krótko uczniem gimn. w Ś. Po ukończeniu seminarium w Gnieźnie (1899 r.) został tam wikarym. Następnie pracował w parafii pod Pleszewem, a w 1904 r. objął probostwo w Mikstacie. Organizował tam czytelnie ludowe, kółka rolnicze, został dyr. banku, zbudował nowy kościół. Aktywnie działał w przygotowaniach powst. wlkp. (kompania mikstacka). Został wybrany posłem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu (1918 r.). Wydał drukiem ,,Historie miasta Mikstata''. W 1920 r. został przeniesiony na probostwo w Czempiniu, gdzie kontynuował i rozwijał działalność społecznikowską na polu oświatowym i gospodarczym (za jego wsparciem ukazała w 1923 r. ,,Historia Czempinia''). Pełnił funkcje dziekana dekanatu kościańskiego. Na pocz. II woj. świat. internowany przez hitlerowców w obozie przejściowym w Lubiniu do 1941 r. Po zwolnieniu przebywał w Krakowie skąd w marcu 1945 r. wrócił do Czempinia., gdzie zmarł 28 I 1961 r.
RUTA Wacław (1898 - 1957), księgowy, powstaniec wlkp., współzałożyciel drużyny

harcerskiej im. T. Rejtana w Śremie


RUTA Zbigniew (1931- 1997), syn Wacława, dziennikarz, działacz polit., absol. gmin. w Ś. (matura 1951). Zmarł w Warszawie.
RYCHLEWSKI Bolesław (? - ? ), kupiec, czł. magistratu w Śremie, ławnik miejski,

czł. Tow. Upiększania Miasta Śremu, działacz

narodowy w okresie zaborów
RZYCHA Jerzy Józef (1945-2010), tech. budowlany, radny miejski, działacz
polityczny i społeczny. Ur. w Bystrzku (gm. Śrem)
S
SCHELLER Anna (1941-2000), nauczycielka, absol. LO w Ś. Działaczka NSZZ ,,S''.
SCHREIBER Hermann (1882-1954), rabin, dr filozofii, ur. w Śremie, absol. gimn.
w Ś. (matura 1901 r.). W l. 1912-1939 był rabinem w Poczdamie. W 1939 r. wyemigrował do Anglii. Autor ,,Moich wspomnień z młodości w Sremie'' Zmarł w Berlinie Zachodnim.
SCHWANTES Herman Bruno (? - ?), od 1872 właść. drukarni i księgarni, wydawca

(firma Schwantes Verlag Schrimm)SEMPIŃSKA Bronisława, (? - ?), założycielka (1861) i kier. prywatnej szkoły dla

dziewcząt w Śremie


SENFTLEBEN Paul (? - ?), pocztmistrz w Śremie przed 1918, czł. rady miejskiej
SIKORA Tadeusz (1922-1974), inż. bud., więzień polit. okr. stalinowskiego . W 1945 r. uczeń gimn. i lic. w Ś. Czł. Konspiracyjnego ZHP w Ś. , rejon ,,Jezioro’’ /P.S.P/. Po maturze (1946 r.) za tę nielegalną działalność aresztowany w Opolu ( (sierpień 1946 r.) i skazany na karę 6 lat więzienia i utratę praw publicznych na 3 lata. Zwolniony na mocy amnestii w 1947 r. Studia na PP z tytułem inż. bud. (1962 r.). Zm. w Poznaniu i pochowany został na cm. junikowskim
SŁUŻEWSKA Halina (1921 – 2012) lek. Med. Pediatra, ab sol. Akademii Medycznej w Poznaniu (1951r.) Organizatorka i wieloletnia ordynator oddz. Dziecięcego szpitala w Śremie. Działaczka społeczna m.in. LK, PCK, TPD, TWP. Członek PTL. Odzn KKOOP (1978), SKZ (1967).
SŁUŻEWSKI Bronisław (1875 – 1945) kupiec, powstaniec wielkopolski
SOŁTYSIAK Wanda (1949 – 2012); ab sol. LO w Śremie, pedagog, metodyk nauczania początkowego, działaczka społeczna, związkowa i harcerska
STAWICKI Jan (1886-1920), lek. chirurg, dr med., kpt. WP, działacz niepodległościowy i społeczny. Ur. 30 VI  w Błociszewie (pow. śremski) w rodzinie młynarza. Absol. gimn. w Ś., matura w 1908 r. Był w gimn. prezesem tajnego koła TTZ i stypendystą  Tow. Pomocy Nauk. im. K. Marcinkowskiego. Studia lekarskie ukończył w Lipsku (1913 r.), a doktorat medycyny w zakresie chirurgii we Wrocławiu (1914 r.). W I woj. świat. służył w armii niem. w stop. lek. por. w lazarecie wojskowym. W 1916 r. z nominacją na kpt. został lek. garnizonowym w Lesznie. Był czł. tajnego Komitetu Narodowego i skarbnikiem Rady Ludowej (1918 r.). W styczniu za działalność niepodległościową został z grupą obywateli Leszna internowany w obozie w Zgorzelcu. Po odzyskani przez Leszno niepodległości (1920 r.), działał w wielu miejscowych organizacjach i towarzystwach (współzałożycie ,,Głosu Leszczyńskiego'', czł. ,,Sokoła'', Tow. Polsko-Katolickich Robotników, prezes TCL). Zmarł w Lesznie 31 VII 1920 r.

STAWIŃSKI Roman (1936 – 1999), Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej

w Ś., działacz społ.


SURZYŃSKI Józef (1851-1919) ur. w Śremie, kompozytora muzyki kościelnej i
dyrygenta.
SZADKOWSKA Maria (?-?), działaczka społeczna LK i PCK, radna
SZAFRAŃSKI Roman (1946 – 2015) samorządowiec, propagator sportu i kultury.
SZCZEPKOWSKI Władysław (1868-1929), właść. ziemski (od 1905 r. majątku w Łęgu), działacz narodowy, organizator i przewod.Tajnego Komitetu Obywatelskiego przed wybuchem powst. wlkp. w Śremie, pierwszy starosta pow. ś. w niepodległej Polsce (1919-1921). Delegat na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (XII 1918 r.).

Czł. licznych organizacji i towarzystw społ. Prezes rady nazorczej Banku Ziemstwa Kredytowego w P. 


SZCZERBIŃSKA Felicjana (1856-1930), nauczycielka, założycielka w 1895 Zakładu

Wychowawczego - żeńskiej szkoły gospodarstwa

kobiecego i pracy domowej dla kobiet, która

działała w Ś. od 1895 r. w budynku przy obec.

ul. Poznańskiej do 1910 r.
SZESZUŁA Stanisław (1913 – 2010), nauczyciel, por. rez. WP, kombatant II wojny

światowej, uczestnik walk o Kępę Oksywską

we wrześniu1939r. Więzień obozów jenieckich

w Prenzlau,Neubrandenburgu i Gross – Born.

W l. 1951 – 1973 dyr. ZSZ w Ś. Radny, z-ca

przewod. Miejskiej Rady Narodowej w Ś, wce

przewod. ZBoWiD w Ś. Honorowy Obywatel

Śremu
SZREJBROWSKI Kazimierz (1863 -1923), nauczyciel, kier. szk.powsz., pierwszy insp. szkolny w Śremie (1919)


SZTUKOWSKI Ignacy (1914-2002), sędzia, Prezes Sądu Pow. w Śremie (1953- 1975), instr. ZHP, działacz PZW Koło w Śremie
SZUBERT Józef (? - ?), mistrz rzeźnicki, działacz cechu rzemieślniczego w Śremie
SZUBERT Maksymilian (? – 2010), urzędnik, działacz sportowy, absol. LO w S.

(1950), działacz ZHPSZYSZKA Franciszek (? - ?) ppłk. WP, d-ca 60 pp w wojnie 1920
Ś
ŚLĘZAK Helena (?-?)
ŚRAMKIEWICZ Kazimierz (1920 – 1998), proboszcz i dziekan śremski
ŚWIDERSKI Ignacy (1791–1862) kapitan wojska polskiego w okresie napoleońskim
oraz wojska pruskiego, uczestnik powstania
1848 roku, burmistrz Sulmierzyc.

ŚWIDERSKI
Władysław (1824–1892) lekarz, radca zdrowia w Poznaniu, powstaniec
1848 i 1863 roku, działacz społeczny, członek Wydziału
Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
lekarz w Miłosławiu, Śremie i Poznaniu, redaktor
„Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”
T

TEODORCZAK Franciszek (1900 - 1991), działacz polit. , czł. PPS, kombatant II wojny światowej, radny, czł. ZBoWiD

THIMM Zygmunt (1926-2009) – ksiądz, kanonik, proboszcz i dziekan w Śremie
TOMASZEWSKA Krystyna (?-?)
TOMASZEWSKI Stanisław (1931 – 2003), nayczyciel i dyrektor szkół, absolw. LO
w Ś. Działacz ZSL.
TOMCZAK Zbigniew ( ? – 2010), księgarz, kier. Księgarni ,,Dom Książki’’ w Ś.

TOMYŚLAK Aleksander (? – 1980), urzędnik gospodarczy, absol. gimn. w Śremie

(matura 1934), czł. chóru ,,Moniuszko’’ i Tow.

Muzycznego w Śremie, działacz PZW
TOMYŚLAK Józef (1909-?),ur. w Śremie, ślusarz. pracownik rzeźni Miejskiej w Śremie. Kombatant II woj. światowej, uczestnik walk na frontach zach. Europy m.in. w Bryg. Pancernej gen. St. Maczka. Czł. ZBoWiD. Odzn. m.in. Medalem Wojska i Odz. Grunwaldzką
TRAWIŃSKI Marian (Brochwicz-Trawiński) (1986 – 1963),powstaniec wielkopolski,
dowódca Kompanii Kórnickiej Powstania
Wielkopolskiego. Kapitan lotnictwa,
odznaczony Krzyżem Walecznych.

TUMIDAJSKI Józef (? - ?), ur. w Kórniku (?), absol. gimn. w Ś. (matura w 1927),

TTZ , harcerz, drużynowy 1. DH „Przemysława”, czł. Rady i Komendy Hufca ZHP w ŚremieU

URBANIAK Tadeusz (? - ?),
URBANIAK Melchior (1903- 1977) rzemieślnik, działacz niepodległościowy
i społeczny. Członek Cechu Rzemiosł Różnych
w Śremie – podstarszy Cechu , nauczyciel
zawodu, członek Komitetu Budowy Domu

Rzemiosła w Śremie. Uhonorowany


odznaczeniami resortowymi. Członek Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Śremie.
URBAŃSKI Zbigniew (1923 – 2009) inż. elektryk. W odlewni od 1966. W 1965 pracownik działu przygotowania inwestycji w HCP

na stanowisku Główny Energetyk w l. 1968-1988
W


WACHOWIAK Piotr (1917 – 2009), inż. rolnik, dyr. Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Śrem-Wójtostwo, działacz ZSL, radny pow. i przew. RMiG w Śremie
WALIGÓRSKI Marian (1945-?), mistrz tapicerski, właściciel warsztatu
rzemieślniczego w Ś.  (od 1968 r.), społecznik, działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie. Czł. założyciel
i Starszy Bractwa Kurkowego w Ś. (2008 r.). Król Kurkowy (2000 r.)
WAŁDOWSKI Kazimierz (? - ?), drukarz, kier. drukarni w Śremie po 1945
WAŃSKI Stanisław (? - ?), kupiec, powstaniec wlkp., działacz społeczny
WEISS Dezydery (1887 – 1964), ur. w Grabianowie pow. Śrem, mjr rez., lek. med.,

naczelny lekarz w sztabie frontu pd.-zach. (Grupy ,,Leszno’’) w powst. wlkp., następnie 6 Płk. Strzelców Wlkp.


WILCZYŃSKI Włodzimierz ( 1818- ?); uczestnik wydarzeń Wiosny Ludów
WINIECKI Eugeniusz (?-?), nauczyciel, fizyk. Absol. gmin. w Ś. (matura 1950)
WŁASIŃSKA Ludwika (1946 – 2015) dr chemii, właścicielka firmy Acrylmed w Ś.
założycielka Fundacji Dr Lucy i szefowa
schroniska dla zwierząt w Gaju, "Człowiek
Roku Wielkopolski 2012".
WŁODARCZAK Stefan (1878 -1959), ur. w Gaju pow. Srem, górnik, działacz ruchu

polskiego w Niemczech, Zw. Polaków w Niemczech, więzień obozu koncentracyjnego w Hohenbruch. Zmarł w Sztumie


WNUK Agnieszka (1922-2012), nauczycieka, nowatorka pedagogiczna, działaczka związkowa i społeczna
WNUK Stanisław (1911 – 1986), pedagog, radny, działacz ludowy,
WOJCIECHOWSKI Walenty (? - ?), po 1918 r. pierwszy kier. Szkoły

Powszechnej w Śremie


WOJTKIEWICZ Chwalisław (? -?), pierwszy komendant Milicji w Śremie

(styczeń-luty 1945), chor. WP.


WORSZTYNOWICZ Feliks (?-?), art. plastyk (m.in. autor teki litografii

,,Teka Śremska’’)


WROŃSKI Józef (1879 – 1926), ur. w Śremie, ksiądz, salezjanin, misjonarz,

proboszcz parafii polskiej w Londynie gdzie zmarł


WRÓBEL Halina (? – 2011), nauczycielka, instruktor ZHP, działaczka

spółdzielczości mieszkaniowej w Śremie


WYBIERALSKI Grzegorz (? – 2010), ekonomista, absol. LO w Ś. (1979)., wice

burmistrz Ś. , z-ca przewod. Rady Miejskiej, dyrektor Oddz. Banku PKO BP w Ś.

Zginął tragicznie we Włoszech 17 IX.
WYBICKI Łukasz Aleksander (1785/1786 – 1812) – żołnierz Polskiego Pułku
Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej (franc. Le Regiment
de Chevau-Legers Polonais de la Garde Imperide
)
u boku Napoleona Bonaparte. Ur. 27 XI w
Manieczkach. Syn Józefa Rufina Wybickiego
WYPYCH Franciszek (1894-1949), powst. wlkp., uczestnik wojny 1920-21, sierż. rez.

WP, działacz społecznyZ

ZAKRZEWSKI Ksawery ( 1817- 1876); prawnik, rolnik, działacz TPN w Poznaniu
ZASTAWNY Kazimierz (1920 - 2009), pedagog, działacz. polit. i społ., pierwszy dyr.

Muzeum Śremskiego


ZAWADZKI Zygmunt (1928 - 1989), czł. Konspiracyjnego Związku Harcerstwa w Śremie , więzień polityczny okresu stalinowskiego. Urzędnik, działacz samorządowy, sekretarz

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Śremie


ZIELIŃSKI Józef (1907–1979), zdun, harcerz dny ZHP im. Rejtana, uczestnik

ruchu oporu w latach okupacji hitler. (1939-1945)


ZIELONACKI Józef (? – 1983), prawnik, adwokat. Długoletni kier. Zespołu Adwokackiego nr 1 w Śremie. Zm. 13 VIII 1983 r. Pochowany został na cm. junikowskim w Poznaniu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna