A/ artykuły z czasopismPobieranie 58.24 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.24 Kb.
a/ artykuły z czasopism

1. Pacholewicz J., Farmas A., Kaperczak J., Przybylski R., Borzymowski J., Ryfiński B., Zych B., Nadziakiewicz P., Kaliś R., Maruszewski M., Zembala M.: Pomostowanie naczyń wieńcowych techniką małoinwazyjną typu OPCAB u chorych po 65 roku życia – dlaczego warto? Kardiol Pol. 2003;58(suppl.I):39-42.

2. Zych B., Pacholewicz J., Farmas A., Lipina B., Saucha W., Herdyńska-Wąs M., Zembala M.: Operacje pomostowania tętnic wieńcowych z wykorzystaniem autotransfuzji – wyniki leczenia. Kardiol Pol. 2003;58(suppl.I):43-47.

3. Puszczewicz D., Pacholewicz J., Ryfiński B., Przybylski R., Wojarski J., Kaperczak J., Kukulski J., Zembala M.: Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego za pomocą głowicy nasierdziowej. Nowe doświadczenia – nowe możliwości. Kardiol Pol. 2003; 58(suppl.I):59-63.

4. Zakliczyński M., Lekston A., Świerad M., Wnęk A., Buszman P., Przybylski R., Wojarski J., Przybylski J., Foremny J., Poloński L., Zembala M.: Choroba tętnic wiecowych przeszczepionego serca. Rozpoznawanie i leczenie. Kardiol Pol. 2003;58:115-120.

5. Zembala M.: Infekcyjne zapalenie wsierdzia – wciąż duży problem, nadal nie zadowalające rozwiązania. Kardiol Pol. 2003;58:29-32.

6. Zakliczyński M., Zakliczyńska H., Klimczak A., Nożyński J., Kozłowska K., Trzcińska I., Przybylski R., Wojarski J., Durmała J., Lange A., Zembala M.: Phenotypic characterisation of cellular infiltrates in endomyocardial biopsies of heart transplant recipients with diagnosed steroid resistant cellular rejection. Annals of Transplantation. 2003;8:13-18.

7. Zakliczyński M., Nożyński J., Zakliczyńska H., Kozłowska K., Trzcińska I., Szewczyk M., Konecka-Mrówka D., Foremny J., Świerad M., Przybylski R., Pisarska H., Wojarski J., Durmała J., Zembala M.: Diagnosis and treatment of steroid resistant cellular rejection in heart transplant recipients – single center experience. Annals of Transplantation.

2003;8:25 - 36.

8. Jastrzębski D., Zakliczyński M., Sioła M., Dworniczak S., Kozielski J., Zembala M.: Lower respiratory tract infections in patients during hospital stay after heart transplantation. Annals of Transplantation. 2003;8:37-39.

9. Jastrzębski D., Zakliczyński M., Kozielski J., Sioła M., Dworniczak S., Wojdyła A., Zembala M.: Possibility to treat lung tuberculosis without use of rifampicin in heart transplant recipients – rwo cases report. Annals of Transplantation. 2003;8:42-44.
10. Nożyński J., Grzybek H., Zembala-Nożyńska E., Wilczek P., Wszołek J., Haponiuk I.: Cellular viability and ultrastructure of stented, antibiotic sterilized and cryopreserved sheep biological valves implanted for one year in tricuspid position. Annals of Transplantation. 2003;8:70-78.

11. Zielińska T., Markowicz-Pawlus E., Zakliczyński M., Zembala M.: Transplantacja serca i płuc, a może tylko serca? Wnioski z postępowania diagnostycznego i leczenia 52-letniego chorego. Folia Cardiol. 2003;10:393-397.

12. Zembala M., Lenarczyk R., Kalarus Z., Puszczewicz D., Przybylski R., Pacholewicz J.: Early and late outcome after microwave ablation for chronic valvular atrial fibrillation. The Heart Surgery Forum. 2003;6:403-408..

13. Skalski J., Pypłacz D., Kovalenko I.: Wrodzona wada serca w situs inversus w dawnym polskim piśmiennictwie medycznym. Folia Cardiol. 2003;10:587-594.

14. Zakliczynski M., Nozynski J., Swierad M., Konecka-Mrowka D., Zembala M.: Pathologic assessment of cardiomyocytes in heart transplant recipients treated with rapamycin or Cyclosporine. Transplantation Proceedings. 2003;35:2329-2330.

15. Kucharski W., Kosmala W., Silber M., Poręba R., Zych B., Zembala M.: Małopłytkowość i zespół wykrzepiania śródnaczyniowego u chorego ze śluzakiem lewego przedsionka. Kardiol Pol. 2003;59:421-424.

16. Zembala M., Trzeciak P., Foremny J., Nadziakiewicz P., Tomaszewski P., Knapik P.: Pooperacyjna hiperglikemia – ważny problem bez prostych rozwiązań. Medycyna po Dyplomie. 2003;(wyd.spec):21-25.
17. Zakliczynski M., Nozynski J., Zakliczynska H., Rozentryt P., Zembala M.: Deterioration of renal function after replacement of Cyclosporine with sirolimus in five patients with severe renal impairment late after heart transplantation. Transplantation Proceedings. 2003;35:2331-2332.
18. Zakliczyński M., Krynicka A., Szewczyk M., Wojarski J., Zembala M.: Limited utillity of cyclosporine C2 monitoring in heart transplant recipients receiving Ketoconazole. Transplantation Proceedings. 2003;35:2333-2334.
19..Szkutnik M,.Białkowski J, Kusa J., Banaszak P.,.Baranowski J, Gasior M., Chodór P., Zembala M.: Postinfarction vetricular septal defect closure with Amplatzer occluders. Eur J Cardiothorac Surg. 2003;23:325-7

20. Bialkowski J.,.Karwot B, Szkutnik M., Średniawa B., Chodor B., Zeifert B., Skiba A., Żyła -Frycz M., Kalarus Z.: Comparison of Heart Rate Variability between surgical and interventional closure of atrial septal defect in children. Am J Cardiol. 2003;92:356-358

21. Bialkowski J., Kusa J., Szkutnik M., Kalarus Z., Banaszak P., Bemudez-Cañete R., Fernandez Pineda L., Zembala M.: Percutaneous catheter closure of atrial septal defect. Short-term and mid-term results. Rev Esp Cardiol 2003;56:383-8

22. Kusa J., Bermudez-Canete R., Herraiz I., Bialkowski J., Szkutnik M., Pilar Diaz M., Villagra F., Sanchez P. A.: The prognostic value of balloon occlusion in candidates for the various types of cavo-pulmonary anastomosis. Cardiol Young. 2003;13:323-327.

23. Bialkowski J., Szkutnik M., Kusa J., Stein J.: Pertacutaneous closure of window type patent ductus arteriosus using CardioSeal/Starflex device. Texas Heart Inst J. 2003;30:236-239
24. Szkutnik M., Białkowski, J., Banaszak P., Kusa, J. Skalski J., Zembala M.: Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych. Pol Przeg Chirurg. 2003;75: 105-116

25. Kusa J., Białkowski J., Szkutnik M.: Przezskórne wszczepienie stentu u 52 letniego pacjenta z ciasnym wrodzonym zwężeniem cieśni aorty i objawami niewydolności serca. Folia Cardiol. 2003;10:225-229.

26. Szkutnik M., Białkowski J., Baranowski J., Kusa J., Zeifert B.: Nieoperacyjne zamykanie okołobłoniastych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korka Amplatzer. Folia Cardiol. 2003;10:481-485.

27. Olszanowski A., Białkowski J., Szkutnik M.: Częstość występowania ubytków przegrody międzykomorowej oraz ich samoistnego zamykania. Folia Cardiol. 2003;10;785-90


28. Skalski J., Haponiuk I., Kovalenko I., Szkutnik M., Pypłacz D., Białkowski J., Rokicki W.: Wady III łuku aortalnego jako problem kliniczny. Opis pomyślnego leczenia szyjnego łuku aorty. Pediatr Pol. 2003;78:1095-1101
29. Poloński L., Zębik T., Zembala M., Polońska A.:Wysokość nadciśnienia płucnego jako kryterium wyboru metody leczenia chirurgicznego chorób serca.Pneum. i Alerg.Pol. 2003

30. Szyguła-Jurkiewicz B.,Wilczek K., Gąsior M., Adamowicz -Czoch E., Jarski P., Lekston A., Szkodziński J., Hudzik B., Zembala M., Poloński L.: Obserwacja wewnątrzszpitalna i wyniki leczenia pacjentów pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w ośrodku dysponującym możliwościami całodobowego leczenia inwazyjnego. Rejestr Zabrze. Pol Arch Med. Wew. 2003;110:1317-1325.

31.Gąsior M., Wilczek K., Lekston A., Gierlotka M., Zębik T., Wnęk A., Wojnar R., Szkodziński J., Kondys M., Piegza J., Trzeciak P., Dyrbuś K.,Wasilewski J., Szyguła-Jurkiewicz B., Hawranek M., Poloński L.:Wpływ podania streptokinazy na wyniki leczenia chorych ze świeżym zawałem serca transportowanych do zabiegu angioplastyki wieńcowej.
Kardiol.Pol. 2003

32. Gąsior M., Wasilewski J., Gierlotka M., Zębik T., Lekston A., Wojnar R., Kondys M., Szkodziński J., Wilczek K., Wnęk A., Piegza J., Dyrbuś K., Hawranek M., Szyguła-Jurkiewicz B., Honisz G., Kalarus Z., Poloński L.: Zawał serca u chorych z cukrzycą. Wyniki leczenia angioplastyką wieńcową. Kardiol. Pol. 2003;58:443-447.

33. Poloński L., Gierlotka M.:Otyłość – układ krążenia. Diabetol. Pol., 2003
34. Gąsior M., Wasilewski J., Gierlotka M., Zębik T., Szkodziński J., Kondys M., Lekston A., Wilczek K., Wojnar R., Wnęk A., Wojnicz R., Szyguła-Jurkiewicz B., Adamowicz-Czoch E., Zembala M., Poloński L.: Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawalu serca – wyniki leczenia w obserwacji wewnatrz- szpitalnej i odległej. Wiad Lek. 2003;56:4-9.

35. Poloński L.:Postępy w diagnostyce diagnostyce terapii stabilnej choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych u osób starszych. Kardiol. Pol. 2003

36. Gąsior M., Wilczek K., Lekston A., Gierlotka M., Zębik T., Wnęk A., Wojnar R., Szkodziński J., Kondys M., Piegza J., Trzeciak P., Dyrbuś K., Wasilewski J., Szyguła-Jurkiewicz B., Hawranek M., Poloński L.:Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy dozawałowej na wyniki leczenia chorych ze świeżym zawałem serca, u których zastosowano streptokinazę przed angioplastyką wieńcową. Folia Cardiol. 2003;10:467-474.

37. Wasilewski J., Gąsior M., Adamowicz-Czoch E., Poloński L.:Przeciwmiażdżycowe właściwości inhibitorów enzymu konwertującego i hipotensyjne inhibitorów reduktazy HMG-Co. Folia Cardiol. 2003;10:255-263.


38. Gąsior M., Trzeciak P., Wilczek K., Kondys M., Wasilewski J., Lekston A., Szkodziński J., Gierlotka M., Szyguła-Jurkiewicz B., Zębik T., Poloński L.: Wyniki leczenia chorych z zawałem serca w wieku do 40 lat w porównaniu ze starszymi poddanymi angioplastyce wieńcowej - Analiza z Rejestru ZABRZE. Wiad Lek. 2003;56:103-108.

39. Szyguła-Jurkiewicz B., Zębik T., Gąsior M., Polońska A., Gierlotka M.: Wartość elektrokardiogramu w rozpoznawaniu ostrej zatorowości płucnej. Pneumonol Alergol Pol. 2003:71:132-8.

40. Poloński L., Rozentryt P.: Aspekty kardiologiczne nadciśnienia nerkopochodnego.
Nefrol.Nadciś.Tęt. 2003; 4
41. Poloński L., Gąsior M., Kalarus Z., Gierlotka M.: Inwazyjne leczenie zawału mięśnia sercowego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 2002 roku. Kardiol.Pol. 2003;58(supl.IV):16-18.
42. Poloński L., Rybicki J.:Rehabilitacja w dobie kardiologii inwazyjnaj.
Kardiol. Pol. 2003;58:511-514.
43. Gąsior M., Gierlotka M., Wasilewski J.,Zębik T., Lekston A., Wilczek K., Piegza J., Dyrbuś K., Szkodziński J., Kondys M., Wnęk A., Wojnar R., Trzeciak P., Szyguła-Jurkiewicz B. Poloński L.:Wpływ palenia papierosów na wczesne wyniki leczenia chorych z zawałem serca za pomocą angioplastyki wieńcowej. Folia Cardiol. 2003;10:743-749.

44. Gąsior M., Piegza J., Dzióbek B., Wasilewski J., Lekston A., Zębik T., Gierlotka M., Poloński L.: Angioplastyka przewlekłego zamknięcia gałęzi międzykomorowej przedniej z użyciem stentu. Badanie porównawcze oceniające wpływ zastosowania abciximabu na wyniki wczesne i odległe. Folia Cardiol. 2003;10:279-287.


45. Adamowicz-Czoch E., Wasilewski J., Szyguła-Jurkiewicz B., Sikora J.: Niewydolność

serca rozkurczowa i skurczowa. Por Lek Praktyka. 2003;4:23-28.

46. Wrębiak-Trznadel M., Nowowiejska-Wiewióra A.: Miażdżyca chorobą o charakterze zapalnym. Por Lek Praktyka. 2003;4:19-24.

47. Szyguła-Jurkiewicz B., Wilczek K., Gąsior M., Lekston A., Jarski P., Szkodziński


J., Adamowicz-Czoch E., Hudzik B., Michalak A., Poloński L.: Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST – 6 miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze. Folia Cardiol. 2003;10:457-466.
48. Poloński L., Wasilewski J.: Leczenie świeżego zawału mięśnia sercowego. Uwagi do zaleceń ICSI. Med.Dypl. 2003;12:123-127.
49. Nowak J., Rozentryt P., Szyguła-Jurkiewicz B.: Leczenie niektórych chorób współistniejących jako ważny czynnik stabilizacji chorego z niewydolnością serca.
Por Lek Praktyka. 2003;7:28-33.

50. Zębik T., Gąsior M., Gierlotka M., Lekston A., Wilczek K., Wojnar R., Szkodziński J., Wnęk A., Wasilewski J., Kondys M., Nowak J., Zembala M., Poloński L.: Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej. Folia Cardiol. 2003;10:595-601.

51. Sikora J., Słonka G., Adamowicz-Czoch E.: Znaczenie przyspieszenia rytmu serca (tachykardii zatokowej) w codziennej praktyce – przyczyny i diagnostyka. Por Lek Praktyka. 2003;4:22-32.

52. Poloński L., Gąsior M., Wasilewski J., Wilczek K., Wnęk A., Adamowicz-Czoch E., Sikora J., Lekston A., Zębik T., Gierlotka M., Wojnar R., Szkodziński J., Kondys M., Szyguła-Jurkiewicz B., Wołk R., Zembala M.: Outcomes of primary coronary angioplasty and angioplasty after initial thrombolysis in the treatment of 374 consecutive patients with acute myocardial infarction. Am.Heart J. 2003;145:855-861.

53. Wasilewski J., Adamowicz-Czoch E., Rowiński A., Słonka G.: Rozpoznanie i postępowanie w zawale serca w okresie przedszpitalnym. Nowa Klinika, Med Rodz. 2003;10:704-709.
54. Adamowicz-Czoch E., Wasilewski J., Rowiński A., Słonka G.:
Postępowanie z chorym po zawale serca. Nowa Klinika, Med Rodz. 2003;10:710-714.
55. Trzeciak P., Hrapkowicz T., Foremny J., Przybylski R., Pacholewicz J., Dzióbek B., Poloński L., Zembala M.: Odległe wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji serca u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną. Folia Cardiol. 2003;10:751-758.

56. Poloński L.: O diagnostyce i terapii stabilnej choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych u osób starszych. Kardiol. Pol. 2003;58:244-248.

57. Dec I., Wojnar R., Poloński L.: Leki wpływające na metabolizm mięśnia sercowego.
Świat Med Farm, 2003;8:6-11.
58. Kalarus Z., Kowalski O., Lenarczyk R., Prokopczuk J., Pasyk S.: Electrophysiological features of orthodromic atrio-ventricular reentry tachycardia in patients with WPW syndrome and atrial fibrillation. PACE 2003;26:1479-1488.

59. Zielińska T., Zakliczyński M., Szewczyk M., Zielińska-Kukla A., Foremny J.,

Kalarus Z., Religa Z., Zembala M.: Influence of long term cyclosporine therapy on insulin and its precursors secretion in patients after heart transplantation. Annals of Transplantation. 2003;8:10-12.

60. Średniawa B., Musialik-Łydka A., Markowicz-Pawlus E., Kalarus Z., Poloński L.:

Zachowanie się dyspersji QT pod wpływem angioplastyki wieńcowej w chorobie niedokrwiennej serca. Folia Cardiol. 2003;10:475-479.
61. Chodór P., Krupa H., Kalarus Z., Średniawa B., Zielińska T., Wąs T., Honisz G., Lenarczyk R., Zembala M., Poloński L.:Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca - wyniki leczenia zabiegowego. Folia Cardiol. 2003;10:269-277.

62. Śliwińska A., Średniawa B., Musialik-Łydka A., Kalarus Z., Lekston A.:

Znaczenie ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Folia Cardiol. 2003;10:451-455.

63. Knapik M, Knapik P, Saucha W, Nadziakiewicz P, Czapla J, Walaszczyk M, Dyaczyńska-Herman A.: Porównanie wczesnego okresu pooperacyjnego po zabiegach rewaskularyzacji naczyn wieńcowych u chorych znieczulanych z zastosowaniem remifentanylu i fentanylu. Med Intens Ratunkowa. 2003;3:121-133


64. Nowicka M, Stołtny L, Daab M, Ćwiok E, Kurczabińska D, Knapik P.: Zator tętnicy płucnej u dziecka z oparzeniem dużej powierzchni ciała. Opis przypadku. Anest Inten Terap. 2003;4:257-260
65. Kucia H, Misiołek H, Knapik P, Karpe J.: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania podczas prowadzenia wentylacji jednego płuca. Anest Inten Terap. 2003;35:83 – 87.
66. Nadziakiewicz P, Knapik P, Ziora D, Rozentryt P.: Wpływ palenia tytoniu na poziomy wydychanego tlenku azotu u zdrowych ochotników i pacjentów z chorobą wieńcową. Pneumol Alerg Pol. 2003;7-8:305-313.
67. Misiołek H, Kucia H, Budziński D, Kadela J, Karpe J, Knapik P, Stoksik P, Werszner M.: Zastosowanie remifentanylu do znieczuleń w chirurgii szczękowo-twarzowej - doświadczenia własne. Anest Inten Terap. 2003;3:176-179.
68. Bujok G, Knapik P.: Angelman syndrome as a rare anaesthetic problem. Paediatr Anaesth. 2003;13:1-2.
69. Skalski J, Skalska A, Puzio J, Pyplacz D. Diagnostyczna rola tętna w 1. połowie XIX wieku na podstawie doktoratu Onufrego Dzianotta de sphygmologia seu doctrina de pulsu. Przekład pracy z 1936 roku i próba oceny jej wartości. Ann Acad Med Siles. 2003;54:147-169.
70. Kucewicz E, Czech b, Juszczyk G, Jackowski R, Szapie G, Bartosiewicz J, Siemiątkowski A. Ocena porównawcza dwóch metod śródoperacyjnego pomiaru rzutu minutowego serca (termodilucja i echokardiografia przezprzełykowa) u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego. Anest Inten Terap. 2003;35:3-7.
71. Kucewicz E, Czech B, Jackowski R, Juszczyk G, Łapiński T, Zimnoch W, Czaban S, Siemiątkowski A. Przydatność echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w rozpoznawaniu przyczyn stanów zagrożenia życia – opis przypadku. Anest Inten Terap. 2003;35:25-28.

72. Czech B, Cylwik J, Kucewicz e, Szapiel G, Dubowski M, Buzun L. Ocena wpływu leczenia operacyjnego chorób serca na jakość życia pacjentów w 3 i 9 miesięcy po zakończeniu hospitalizacji. Anest Inten Terap. 2003;35:180-184.


73. Kucewicz E, Czech B, Juszczyk G, Szemplińska J, Bartosiewicz J, Siemiątkowski A. Śródoperacyjna echokardiograficzna ocena segmentarnej kurczliwości mięśnia sercowego w chorych poddawanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Anest Inten Terap. 2003;35:242-248.
74. Czech B, Kucewicz E, Frank M. Neuropsychiatryczne powikłania u chorych po operacjach serca z użyciem krążenia pozaustrojowego – przegląd piśmiennictwa. Wiad Lek. 2003;56:11-12.

b/ książki, rozdziały, skrypty
1. J.Białkowski Cewnikowania interwencyjne we wrodzonych wadach serca. W „Kardiochirurgia dziecięca” Wybrane problemy kliniczne. Tom 1 pod redakcją J.Skalski, Z.Religa Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2003 str 184-201
2. M. Żyła –Frycz, J.Białkowski Serce trójprzedsionkowe w „Kardiologia dziecięca” pod redakcją K.Kubickiej, W.Kawalec Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003 r str 497-505

3. M. Żyła- Frycz, J Białkowski Kardiologia okresu noworodkowego . W :Wybrane zagadnienia z patologii noworodka- skrypt ŚlAM Pod red U Godul;a –Stuglik Katowice SAM 2003 str 129-152

4. Rozentryt P., Poloński L.:Praktyczne wskazówki postępowania z chorym z niewydolnością serca.Wyd. Hasselford, 2003, wyd. I.
5. Knapik P.: Opieka pooperacyjna. Podstawy Chirurgii tom I. Red.: J.Szmidt, Z.Gruca, M.Krawczyk, J. Kużdżała, J.Polański. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2003, 873-877
6. Knapik P, Urbańska E.: Zastosowanie inhalacji tlenku azotu w kardiochirurgii wad wrodzonych. Kardiochirurgia dziecięca. Red.: J.Skalski, Z.Religa. Wydawnictwo Śląsk 2003, 257-267
7. Knapik P, Misiołek H.: Zastosowanie inhalacji tlenku azotu w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej. Niewydolność oddechowa i niektóre sposoby jej leczenia. Red.: Z.Antoszewski, A.Skalska, i J.Skalski. Wydawnictwo Śląsk 2003, 472-479
8. Nadziakiewicz P, Knapik P.: Znieczulenie w kardiochirurgii wad wrodzonych. Kardiochirurgia dziecięca. Red.: J.Skalski, Z.Religa. Wydawnictwo Śląsk 2003, 64-91

Knapik P.: Znieczulenie w operacjach serca. Podstawy Chirurgii tom I. Red.: J.Szmidt, Z.Gruca, M.Krawczyk, J. Kużdżała, J.Polański. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2003, 866-869

9. Skalski J.H., Religa Z.: Historia kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 13-28.

10. Skalski J.H., Kovalenko I., Antoszewski Z.: Zastosowanie hemodylucji u dzieci. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 41-48.


11. Wites M., Skalski J.H.: Zastosowanie hipotermii w leczeniu wrodzonych wad serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 92-99.
12. Wojtalik M., Henschke J., Skalski J.H.: Zabiegi łagodzące. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 100-112.

Haponiuk I., Skalski J.H., Religa Z.: Małoinwazyjna i kosmetyczna kardiochirurgia dziecięca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 138-151.


13. Kaszczyński T., Pastuszek M., Żelazny P., Skalski J.H.: Leczenie interwencyjne zaburzeń rytmu serca (oraz wybrane zagadnienia z elektrofizjologii). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 152-183.
14. Urbańska E., Skalski J.H.: Zespół uogólnionej reakcji zapalnej w leczeniu operacyjnym wrodzonych wad serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 267-280.
15. Wronecki K., Mieczyński M., Skalski J.H.: Zakażenia miejscowe rany operacyjnej. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 291-295.
16. Czapla J., Skalski J.H.: Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 296-309.
17. Skalski J.H., Haponiuk I.: Wrodzony ubytek worka osierdziowego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 321-326.
18. Skalski J.H., Haponiuk I.: Zwężenie cieśni aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 13-26.
19. Haponiuk I., Skalski J.H.: Przerwany łuk aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 27-32.
20. Wites M., Haponiuk I., Skalski J.H.: Wadliwe połączenia międzyprzedsionkowe oraz częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 33-47.
21. Skalski J.H., Haponiuk I.: Serce trójprzedsionkowe (lewe). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 55-60.

22. Skalski J.H., Zembala M.: Chirurgia wad lewego ujścia żylnego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 77-112.


23. Przybylski R., Borzymowski J., Skalski J.H.: Chirurgia wad lewego ujścia tętniczego. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 113-135.
24. Skalski J.H., Haponiuk I., Wites M.: Wspólny pień tętniczy. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 197-210.
25. Skalski J.H., Haponiuk I., Wojtalik M.: Okienko aortalno-płucne. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 211-217.
26. Haponiuk I., Skalski J.H.: Komora dwunapływowa. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 271-280.
27. Skalski J.H., Kovalenko I., Wronecki K.: Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej (absent pulmonary valve syndrome). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 335-341.
28. Skalski J.H., Wites M., Haponiuk I.: Pierścienie naczyniowe. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 361-373.
29. Skalski J.H., Haponiuk I., Kovalenko I.: Szyjny łuk aorty. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 374-380.
30. Skalski J.H., Kovalenko I.: Przetoki naczyniowe. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 381-392.
31. Skalski J.H., Haponiuk I., Religa Z.: Wrodzone nieprawidłowości unaczynienia serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 393-409.
32. Skalski J.H., Kovalenko I.: Tunel aortalno-komorowy (wrodzone połączenie aorty z lewą komorą). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 419-423.
33. Haponiuk I., Skalski J.H., Wronecki K.:Guzy serca. Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 2, 424-435.
34. Zembala M., Przybylski R., Wojarski J., Perdeus J., Nozyński J.: Przeszczepianie serca i płuc, pojedynczego płuca i obu płuc. W: Podstawy Chirurgii pod red. J.Szmita oraz Z.Grucy, M.Krawczyka, J.Kużdżała, P.Lampego i J.Polańskiego. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2003, tom 1, 463-467.
35. Zembala M., Przybylski R., Skalski J.: Nabyte wady zastawkowe serca. W: Podstawy Chirurgii pod red. J.Szmita oraz Z.Grucy, M.Krawczyka, J.Kużdżała, P.Lampego i J.Polańskiego. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2003, tom 1,
892-903.

36. Grzybowski A., Urbańska E., Przybylski R., Skalski J.H.: Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO). Rozdział W: Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003, tom 1, 226-243.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna