A. filmy dydaktyczne I dokumentalnePobieranie 2.75 Mb.
Strona5/92
Data07.05.2016
Rozmiar2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92

UWAGA: filmy zrealizowano przed rokiem 19900776 - BUDOWA SAMOCHODÓW cz. I (Układ kierowniczy samochodu, Przednie zawieszenie samochodu, Układy napędowe w samochodach, Ogumienie samochodów – badanie i eksploatacja, Budowa i działanie gaźnika, Akumulatory samochodowe)
0777 - BUDOWA SAMOCHODÓW cz. II (Budowa i działanie układu hamulcowego, Silnik spalinowy dwusuwowy z zapłonem iskrowym, Chłodzenie silników spalinowych, Smarowanie silników spalinowych, Układ zasilania silników spalinowych z zapłonem iskrowym
0778 - BUDOWA SAMOCHODÓW cz. III (Silnik czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, Budowa i działanie instalacji zapłonowej, Silnik spalinowy czterosuwowy z zapłonem iskrowym, Układ zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym)
.Powrót do spisu treści.


A.03 CHEMIA.
UWAGA: „Kliknij” na wybrany rozdział

A.03a GIMNAZJUM

A.03b LICEUM

Powrót do spisu treści CHEMIA
A.03 CHEMIA 1 x VHS lub DVD – 44.89 zł


A.03a CHEMIA / GIMNAZJUM


- 7'00"
- 5' 20"
- 6' 50"

- 2' 50"


- 4' 20"

- 8' 20"
- 9'30"

- 5' 20"
- 4' 30"
- 12' 30’’

- 10'00"


- 2'30"

- 10'20"


- 8'30"

- 7'30"


- 6'00"

- 3'50"


- 8'20"

- 6' 30"


- 10'10"

- 9' 30"


- 6'40"

- 13' 50"

- 10'00"

- 10' 00'’

- 12' 00'’

- 6'00"


- 12' 20"

- 3' 50"


- 14' 30
0165 - CHEMIA 1 – OTRZYMYWANIE ORAZWŁAŚCIWOŚCI PIERWIAST-KÓW

I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. I

- DP 1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali

w powietrzu i w tlenie

- DP 2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie

jego właściwości

- DP 3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego

właściwości

- DP 4 Elektroliza wody

- DP 5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru

- DP 6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego

- DP 7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego

właściwości

- DP 8 Badanie właściwości kwasu azotowego

- DP 9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego

właściwości

- DP10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz

badanie ich właściwości0166 - CHEMIA 2 - OTRZYMYWANIE ORAZWŁAŚCIWOŚCI PIERWIAST-KÓW

I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH – DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE cz. II)

- DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na

tlenki metali

- DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku

- DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości

- DPl4 Reakcje kwasów z zasadami

- DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych

- DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości

- DP l7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu

- DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości

- DP19 Wykrywanie alkoholu

- DP20 Otrzymywanie mydła

0167 - CHEMIA 3 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚC

PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

- DP21 Badanie napięcia powierzchniowego

- DP22 Reakcje estryfikacji

- DP23 Badanie składu produktów spożywczych

- DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ...

- DP25 Badanie składu chemicznego białek

- DP26 Badanie właściwości białek

- DP27 Badanie składu chemicznego

- DP28 Badanie właściwości celulozy

- DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych

- DP3O Wiązania chemiczne


- 7'00"


- 8' 00"

- 12'00"


- 10'30"
- 9'00"
- 9’00’’

- 6'00"


- 6'00"

- 6'30"
- 8' 30"
0168 - CHEMIA 4 - WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PEFRWIASTKÓW

I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

- FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację

- FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie

- FP3 Badanie rozpuszczalności substancji

- FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków

- FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków

od ich miejsca w układzie okresowym

- FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym

- FP7 Historia odkryć pierwiastków

- FP8 Krystalizacja

- FP9 Fizykochemiczne właściwości wody

- FP10 Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków

i związków chemicznych0

- 8’30’’


- 7’00"

- 6' 00”


- 5' 20"

- 16' 20"


- 7’ 10"

- 6' 20"


- 6' 50"
- 10’10’’

- 5’30’’


- 7’00’’

- 4’40’’


- 7’30’’

- 5’00’’169 - CHEMIA 5
- WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII – FILMOWA

ENCYKLOPEDIA PODSTAWOWYCHHASEŁ CHEMICZNYCH

- WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii

- WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych

- WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych

- WP4 Budowa atomu

- WP5 Układ okresowy pierwiastków

- WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów,

zasad i soli

- WP7 Elektroliza

- WP8 Korozja

- WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych

węglowodorów

- WPl1 Na czym polega mycie i pranie?

- WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji

- WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów

- WPl4 Struktura białka

- WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości- 6’00’’


- 9’40’’

- 6’45’’


- 6’20’’
- 10’00’’

- 7’40’’


- 17’10’’

- 9’00’’


- 9’20’’

- 5’00’’


- 3’55’’

- 5’55’’


- 5’20’’

- 7’00’’


- 6’50’’
0170 - CHEMIA 6 - NAJWAŻNIEJSZE ZASTOSOWANIA

PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

- ZP1 Zastosowanie azotu i jego związków .................................

- ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny

- ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy

- ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy

- ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców

i berylowców

- ZP6 Świat soli

- ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie

- ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie

- ZP9 Produkcja szkła

- ZP10Wielki piec

- ZP11 Zastosowanie metanu

- ZP12 Przeróbka ropy naftowej

- ZPl3 Fermentacja alkoholowa

- ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów

- ZPl5 Produkcja margaryny


- 12’00’’

- 7’00’’

- 9’00’’


- 7’00’’

- 7’00’’


- 13’00’’

- 10’00’’

- 9’00’’

- 8’00’’


- 11’00’’


0171 - CHEMIA 7 – OCHRONA ŚRODOWISKA cz. I

- OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza

- OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery

- OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy

- OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie

- OP5 Oczyszczanie wody

- OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki

- OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby

- OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat

- OP9 Skutki rozwoju motoryzacji

- OP10 Katastrofy ekologiczne

0172 - CHEMIA 8 – OCHRONA ŚRODOWISKA -cz. II

- OP11 Twardość wody - 8'30"

- OP12 Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00"

- OPl3 Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00"

- OP14 Produkcja papieru - 10'00"

- OP15 Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych - 7'00"

- OPl6 Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka - 7'00"

- OP17 Toksyczne metale ciężkie - 9'00"

- OPl8 Promieniowanie jądrowe - 7'00"

- OPl9 Dziura ozonowa - 5'00"

- OP20 Chemia środków spożywczych - 12'00"


0162 - CHEMIA/FIZYKA - 6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii,

Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i paramagnetyzm,

cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).

0141 - MARIA - 45' (Maria Skłodowska – Curie)
Maria Skłodowska - Curie, dramatyczna kariera zawodowa i mało znane fakty z życia prywatnego.


Powrót do spisu treści CHEMIA
A.03 CHEMIA 1 x DVD – 44.89 zł
A

- 6'00"


- 5' 00"
- 7'00"

- 7’00"


- 8'00"

- 13'`00"

- 14' 00"
- 9'`00"

- 12'00"


- 11’00’’

.03b CHEMIA / LICEUM

0175 - CHEMIA A - OCHRONA ŚRODOWISKA -cz. I

- OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny

- OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla

do atmosfery - efekt cieplarniany

- OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy

- OS4 Właściwości wody i jej zasoby

- OS5 Rodzaje wód w Polsce

- OS6 Chemia kwaśnych deszczy

- OS7 Chemiczne skażenie gleby

- OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej

eksploatacji złóż

- OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi

- OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych


- 9`00``

- 10`00``

- 10`30``

- 10`30``

- 10`00``

- 6`30``

- 8`30``


- 6`30``

- 5`30``


- 9`30``

- 10`20``

- 11`00``

- 19`50``

- 13`40``

- 11`30``

- 11`30``

- 12’30’’

- 6`40``

- 5`50``


- 10`00``

- 10`00``

- 6`30``

- 8`30``


- 10`00``

- 8`30``
0176 - CHEMIA B -OCHRONA ŚRODOWISKA cz.

- OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania

- OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska

- OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów

- OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru

- OS15 Utylizacja odpadów

- OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie

- OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania

- OS19 Gaz zwany ozonem

- OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności0177 - CHEMIA C – DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE

- DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks

- DS2 Właściwości benzenu

- DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych

- DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli

- DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów

- DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów

- DS7 Aminy 12`30

- DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy

- DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru

- D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji

0178 - CHEMIA D WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW

I ZWIĄZICÓW CHEMICZNYCH

- FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna

- FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji

- FS3 Stężenia roztworów

- FS4 Dysocjacja

- FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym

- 6`00``


- 11`30``

- 10`30``


WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII

- WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych

- WS2 Wiązania chemiczne

- WS3 Kataliza i katalizatory

- WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00``

- WS5 Elektroliza - 8`00``


0179 - CHEMIA E - ZASTOSOWANIE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW

CHEMICZNYCH

- ZS1 Praktyczne zastosowanie elektrolizy - 10'00"

- ZS2 Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimeryzacji - 9'20"

- ZS3 Aminokwasy, peptydy, białka - 9'50"

- ZS4 Produkcja włókien syntetycznych - 6'00"

- ZS5 Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna - 4'20"

- ZS6 Produkcja cukru - 6'10"

- ZS7 Kwasy nukleinowe - 4'00"

- ZS8 Kauczuk i guma - 8'20"

- ZS9 Praktyczne znaczenie celulozy - 14'00"

- ZS10 Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach

polikondensacji - 7'00"
0162 - CHEMIA/FIZYKA - 6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna,

Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka

wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada

zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I

- diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki,

Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).0141 - MARIA - 45' (Maria Skłodowska – Curie)
Maria Skłodowska - Curie, dramatyczna kariera zawodowa

i mało znane fakty z życia prywatnego..Powrót do spisu treści.

A.04 CYKL BBC


UWAGA – „KLIKNIJ” NA WYBRANY TYTUŁ!
1519 – AFRYKA - NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD

1520 - AMERYKA POŁUDNIOWA – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD

1521 - AUSTRALAZJA – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD

1516 – CHINY – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD

1363 - CZYNGIS CHAN - DVD

1326 – DINOZAURY DVD

1518 – EUROPA – NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD

1535 – GANGES - DVD

1517 – KARAIBY – NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD

1882 - GŁĘBIA OCEANU (KASZALOTY) – DVD

1515 – II WOJNA ŚWIATOWA ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI – 2 x DVD

1921 – INDIE - NIEZWYKŁY ŚWIAT 2x DVD

1361 - KOLOSEUM-RZYMSKA ARENA ŚMIERCI - DVD

1327 – KOSMOS - DVD

1328 – KSIĘŻYC - DVD

1533 – LEGENDARNE MIEJSCA BOX 3 x DVD

1877 - MAGIA SYSTEMU SŁONECZNEGO 2 x DVD

1360 – MEGA TSUNAMI – DVD

1532 - NIEZWYKŁE ZWIERZĘTA BOX 3 x DVD

1878 - OCEANY - POŁUDNIOWY PACYFIK 2 x DVD

1329 – PIORUN – DVD

1221 - PLANETA ZIEMIA (DŻUNGLE) - Czas projekcji - 50' - DVD

1224 - PLANETA ZIEMIA (GŁĘBINY OCEANÓW) - Czas projekcji - 50' - DVD

1116 - PLANETA ZIEMIA (JASKINIE) - Czas projekcji - 50' - DVD

1223 - PLANETA ZIEMIA (LASY KLIMATU UMIARKOWANEGO)

1219 - PLANETA ZIEMIA (LODOWE KRAINY)

1113 - PLANETA ZIEMIA (OD BIEGUNA DO BIEGUNA)

1222 - PLANETA ZIEMIA (PŁYTKIE MORZA)

1117 - PLANETA ZIEMIA (PUSTYNIE)

1220 - PLANETA ZIEMIA (WIELKIE RÓWNINY)

1115 - PLANETA ZIEMIA (WODA)

1325 - PLANETA ZIEMIA BOX (13 płyt)1509 – PLANETY CZ. 1 - RÓŻNE ŚWIATY / TERRA FIRMA – DVD

1510 – PLANETY CZ. 2 - OLBRZYMY GAZOWE / KSIĘŻYC – DVD

1511 – PLANETY CZ. 3 - GWIAZDA / ATMOSFERA – DVD

1512 – PLANETY CZ. 4 - ŻYCIE / PRZEZNACZENIE – DVD

1976 – PLANETY BOX

1359 - POMPEJE -DZIEŃ OSTATNI - DVD

1358 - POTĘGA SZTUKI - CARAVAGGIO / BERNINI DVD

1356 - POTĘGA SZTUKI - REMBRANDT / DAVID DVD

1355 - POTĘGA SZTUKI - TURNER/ VAN GOGH DVD

1357 - POTĘGA SZTUKI - PICASSO / ROTHKO DVD

1874 - PRYWATNE ŻYCIE ROŚLIN 2 x DVD

1330 – SŁOŃCE – DVD - 26,50 zł

1536 - STAROŻYTNY RZYM - POWSTANIE I UPADEK REPUBLIKI - 2 x DVD

1331 - SZALEŃSTWA POGODY – DVD

1352 - TAJEMNICE LEONARDA DA VINCI DVD

1440 - WIELCY WODZOWIE - ATILLA - 50 min. - DVD

1438 - WIELCY WODZOWIE - CORTES - DVD

1439 - WIELCY WODZOWIE - NAPOLEON - DVD

1437 - WIELCY WODZOWIE - RYSZARD LWIE SERCE - DVD

1436 - WIELCY WODZOWIE - SPARTAKUS - DVD

1441 - WIELCY WODZOWIE - SZOGUN - DVD

1353 - WYŚCIG W KOSMOS: ZSRR KONTRA USA - DVD

1875 - ZADZIWIAJĄCE ŻYCIE BEZKRĘGOWCÓW 2x DVD 2 x DVD1433 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY – ATMOSFERA – DVD

1432 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY - LODOWCE

1431 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY – OCEANY

1430 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY – WULKANY

1434 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY - WYJĄTKOWA PLANET

1435 - ZIEMIA - POTĘGA PLANETY - BOX 5 x DVD

1876 - ŻYCIE - NIEZWYKŁE ZWIERZĘTA 4 x DVD

1524 – ŻYCIE GADÓW I PŁAZÓW BOX – 2 x DVD

2041 – ŻYCIE – POCZĄTEK 2 x DVD

2064 – ŻYCIE POŚRÓD LODU 2 X DVD

1523 – ŻYCIE PTAKÓW BOX – 3 x DVD

1522 – ŻYCIE SSAKÓW BOX – 3 x DVD

1926 – ŻYCIE SSAKÓW, PTAKÓW GADÓW I PŁAZÓW (DAVID ATTENBROUGH)

BOX 8 x DVD
Powrót do spisu treści CYKL BBC


1519 – AFRYKA - NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD - 73.79 zł


Olbrzymi, samotny, obszar ziemi opasany równikiem. Kontynent, który zdołał uchronić się przed niszczycielskim działaniem lodowców, rozkwitał dzięki delikatnym zmianom geologicznym i klimatycznym. W rezultacie zwierzęta i rośliny mogły rozwijać się tu w warunkach, których nie mógł im zapewnić żaden inny kontynent. To właśnie Afryka bogata, różnorodna, fascynująca serce świata. Kluczem naszej serii jest czas. Pod wpływem klimatu i zmian geologicznych to właśnie czas pozwolił Afryce na zebranie na swym obszarze zapierających dech w piersiach elementów przyrody, które możemy dziś podziwiać.

1520 - AMERYKA POŁUDNIOWA – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD - 73.79 zł


Ameryka Południowa to największa na świecie różnorodność krajobrazów, ekstremalnych stref klimatycznych i rozmaitość flory i fauny. Żyją tam unikalne i bardzo dziwne zwierzęta. Zaginione światy są wprowadzeniem do naszej serii, podróżą, w trakcie której odkrywamy przyczyny tego niezwykłego bogactwa zwierząt i roślin, a także sposoby tworzenia się ekstremalnych różnic klimatycznych. Pokazujemy, jak przez tysiąclecia gatunki, dla których kontynent jest domem od zawsze, mieszały się z tymi, które migrowały z innych miejsc na ziemi. Nigdzie poza tym miejscem nie znajdziemy tylu gatunków torbaczy i groźnych mięsożerców żyjących obok siebie. Ameryka Południowa i Afryka były niegdyś jednym kontynentem, dzisiaj oddzielają je bogate w życie wody Atlantyku, które są domem dla delfinów, wielorybów, pingwinów i ponad miliona ptaków morskich.


1521 AUSTRALAZJA – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD - 73.79 zł


Ekscytująca podróż odkrywająca największą wyspę na ziemi i otaczające ją morza. Australia jest ogromną wyspą o niezwykłym bogactwie unikalnej przyrody. To również najsuchszy kontynent zamieszkany przez człowieka i jednocześnie miejsce, w którym obecność człowieka wywarła największy wpływ na dziką florę i faunę. Każdy z filmów to detektywistyczna opowieść zgłębiająca tajniki wyjątkowej dzikiej przyrody Australazji. Najgroźniejszymi drapieżnikami na kontynencie są nie ssaki, lecz ogromne węże i jaszczurki, a gatunkiem dominującym są torbacze, co jest ewenementem na skalę światową. Przyroda na tym lądzie jest zadziwiającą mieszanką dziwnych i niebezpiecznych stworzeń.

1516 – CHINY – NIEZWYKŁY ŚWIAT - 2 x DVD - 73.79 zł


Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji na Ziemi, a jej historia jest jedną z najbardziej burzliwych. Przez niemal sto lat granice oddzielały państwo środka od reszty świata. W końcu, Chiny zaczynają otwierać się na świat. W tej przełomowej chwili uzyskujemy niepowtarzalną okazję zajrzenia do najbardziej enigmatycznego z państw i odkrywamy zdumiewającą złożoność natury, cudowne krajobrazy, rzadką i zdumiewającą przyrodę i barwnych mieszkańców. Jako że Chiny rozpostarte są na tak olbrzymim obszarze, będziemy poruszali się z miejsca na miejsce za pomocą spektakularnych powietrznych zdjęć i map w filmowym stylu. Będziemy tworzyć obrazy, z których emanuje artyzm, igrając z czasem, aby stworzyć ulotne jak zjawy stada ptaków, migrujące zwierzęta i tańczące żurawie. Ruch przedstawiony w scenach zostanie podkreślony poprzez zróżnicowanie szybkości klatek filmowych, od zdjęć, na których widać każdą kroplę deszczu osiadającą na grzbiecie bażanta złocistego, po panoramiczne obrazy ukazujące rozkwit kwiatów na górskich łąkach lub jesienne kolory w lesie. Wodospady staną się białymi pociągnięciami pędzla, a nocne lampy rybaków na morzu będą rysowały promienne linie, dryfujące wraz z ich łodziami.


1363 - CZYNGIS CHAN - DVD – 43.05 zł


Atakuj pierwszy i zawsze dąż do zemsty. Te bezwzględne, wojenne reguły Czyngis-chan poznał już w dzieciństwie, kiedy dorastał na rządzącym się twardymi prawami mongolskim stepie. Człowiek, który urodził się w biednej rodzinie, został wielkim Chanem - jak tego dokonał? Kim był człowiek, którego strategie inspirowały generałów II wojny światowej jeszcze 700 lat po jego śmierci? Czy był genialnym strategiem, słynnym z umiejętności motywowania swoich podwładnych, czy też bezlitosnym tyranem, który zamordował własnego brata i kazał zabić najlepszego przyjaciela?

Powrót do spisu treści CYKL BBC

1326 – DINOZAURY DVD - 43.05 zł


Walki dinozaurów można obejrzeć w wielu Hollywoodzkich produkcjach, ale do tej pory było to czyste science-fiction. Zatem jeśli wydawało Ci się, że na temat dinozaurów wiesz już wszystko, przygotuj się na niespodziankę. W tym filmie odtworzymy realistyczne zachowanie olbrzymich gadów i ujrzymy prawdziwą ich potęgę. Dowiemy się jak najwięksi zabójcy świata zwierząt żyli i ginęli. Dla potrzeb tego filmu zbudowano pełnowymiarowe bio-mechaniczne modele najbardziej niebezpiecznych narzędzi zbrodni dinozaurów: szczękę Tyranozaura, kły Velociraptora, czy rogatą czaszkę Triceratopsa. Wszystko po to, by przetestować do ostatecznych granic ich siłę i wytrzymałość. Później, na podstawie wyników tych badań, stworzono komputerowe modele dinozaurów, by zainscenizować najbardziej

wiarygodną i naturalistyczną bitwę prehistorycznych gadów w historii filmu.1518 – EUROPA – NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD - 61.49 zł


Odkryjmy historię Europy, od narodzin kontynentu po czasy współczesne. To epicka podróż cofająca nas trzy miliardy lat w czasie. Droga przez tropikalne bagna i epoki lodowcowe, spotkanie z cywilizacjami i rewolucjami, pozwalające nam doświadczyć wydarzeń, które ukształtowały krajobraz i zwierzęta Europy. Żaden inny kontynent nie ma takiego bogactwa najróżniejszych scenerii, ani takiej ilości zwierząt żyjących na tak niewielkiej przestrzeni. Co dało Europie tę niezwykłą różnorodność?

1535 – GANGES - DVD – 52.88 zł


Przedstawiamy wspaniałą serię, która opowiada historię Gangesu - wyjątkowej rzeki świata. Zarówno ludzie jak i przyroda nieustannie korzystają z jej walorów, tworząc wyjątkowy kalejdoskop energii i koloru. Wijąc się od podnóża Himalajów, przez wielkie miasta, kończąc swój bieg w olbrzymiej delcie, święta rzeka Ganges od wieków kształtuje przyrodę, kulturę i religię Indii. Podziwiając spektakularne wręcz obrazy tego filmu wybierzmy się w podróż życia przez Indie, podczas której poznamy mieszkańców Gangesu, skarby Indyjskiej kultury – Taj Mahal czy Shahjahanabad oraz starożytne miasta Hariwar, Allahabad, Varanasi czy Patna. Odcinki:

1. CÓRKA GÓR Indie to jedyne miejsce na Ziemi, w którym świat rzeczywisty pozostaje w ścisłym związku ze światem duchowym. Jednym z najpotężniejszych bóstw przyrody jest Ganga, uosabiająca Ganges. Prastare świątynie w Kedarnath, Yamnotri, Badrinath i Gangotri wskazują cztery wypływające w ich pobliżu potoki jako święte źródła Gangesu. Według innej teorii Ganges zaczyna się w lodowej jaskini

Gaumukh, czyli Krowim Pysku.2. RZEKA ŻYCIA Co dwanaście lat 50 milionów ludzi zbiera się nad brzegami Gangesu z okazji święta Kumbh Mela. Hinduistyczne święto gromadzi najwięcej wiernych na Ziemi. A to i tak jedynie ułamek półmiliardowej populacji, utrzymującej się dzięki wielkiej rzece. Co dziesiąty mieszkaniec Ziemi żyje w dorzeczu Gangesu. Żyzne wody rzeki zapewniają przetrwanie każdemu z nich. A jeszcze czterdzieści lat temu

były tam zupełne pustkowia.3. WODNA KRAINA Wpływając na Nizinę Bengalską, ostatni odcinek swojego biegu, Ganges jest potężną, rozległą rzeką. Jednak tutaj, dwa tysiące kilometrów od swoich źródeł w Himalajach, wielka rzeka rozdziela się. Święta woda kończy swą wędrówkę do morza, płynąc przez liczne kanały delty, magiczne miejsce, gdzie zacierają się granice między lądem i wodą. W tej krainie nie brakuje też miejsca dla wyjątkowych zwierząt. Obfitują w nie zwłaszcza lasy regionu Sundarban ciągnące się wzdłuż wybrzeża obu wspomnianych krajów. To największe lasy namorzynowe na świecie. Miejscowa ludność boi się jednak w nie zapuszczać. Strach budzą nie tylko żyjące tam drapieżniki, ale nawet olbrzymie pszczoły żywiące się nektarem drzew namorzynowych, największe i najbardziej agresywne pszczoły na świecie.

Powrót do spisu treści CYKL BBC

1517 – KARAIBY – NIEZWYKŁY ŚWIAT 2 x DVD - 61.49 zł


Karaiby to raj na Ziemi - krystaliczna błękitna woda, magiczne rafy koralowe i bujne tropikalne lasy. Jednak za tymi pięknymi widokami kryje się wiele mrocznych sekretów. Odkryj bogatą różnorodność Wysp Karaibskich i przekonaj się, jakie siły natury ukształtowały ten skrawek burzliwego raju. Od archipelagu wulkanicznych Wysp Zawietrznych i Podwietrznych, przez wapienne skały osadowe Bahama Banks, aż po jaskinie i wzgórza Kuby odkrywamy bogactwa Karaibów i przyglądamy się procesom geologicznym, które nadały im obecny kształt, jak choćby wulkaniczne erupcje na wyspach Montserrat i Martynice. Karaiby to niepowtarzalny, tropikalny raj przepełniony pięknem, kolorami i różnorodnością, goszczący na swych obszarach rozmaite formy życia, od najmniejszych na świecie kolibrów, po największe motyle, unoszące się w powietrzu przy akompaniamencie maszerujących w stronę bagien legionów krabów lądowych. Na naszej drodze spotykamy największą na zachodniej półkuli kolonię migrujących ptaków fregowatych na wyspie Barbadua oraz delfiny i wieloryby, które najwyraźniej też chcą uszczknąć odrobinę tropikalnego raju.

1882 - GŁĘBIA OCEANU (KASZALOTY) – DVD Cena: 33,00 zł NIEDOSTĘPNE


Czas trwania filmu: 90 minut
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna