A. filmy dydaktyczne I dokumentalnePobieranie 2.75 Mb.
Strona92/92
Data07.05.2016
Rozmiar2.75 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92

1912 - PROFESJONALNA SPRZEDAŻ 121.77 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Program jest usystematyzowanym kompendium wiedzy, którą powinien posiadać handlowiec, sprzedawca. Przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące nowoczesnych technik zdobywania klienta i zawierania korzystnych transakcji. Program przeznacony jest dla pracowników działu sprzedaży orz przedstawicieli handlowych.
Program szkolenia:

Derfinicja nowoczesnej sprzedaży

Opracowanie celów sprzedawcy

Techniki nawiązywania kontaktów z klientem

Typologia klienta

10 technik zadawania pytań

Technika 4 kroków

Technika prezentacji produktu

10 technik radzenia sobie z obiekcjami klienta

Argumentacja cenowa

Techniki finalizacji sprzedaży

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

1913 - SZYBKIE CZYTANIE 121.77 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Celem szkolenia jest zwiększenie prędkości czytania tekstu przy zachowaniu wysokiego stopnia zrozumienia i zapamiętywania. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy lubią lub muszą dużo czytać ale mają na to niewiele czasu.

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił:

- zdecydowanie szybciej czytać niż przed rozpoczęciem szkolenia


- lepiej zapamiętywać informacje zawarte w tekście
- robić notatki pozwalające na szybkie przypomnienie istotnych treści przeczytanego materiału.

Program szkolenia zawiera następujące rodzaje ćwiczeń:

Czytanie tekstu z pomiarem szybkości czytania.

Czytanie tekstu z pomiarem stopnia jego zapamiętania i zrozumienia

Poszerzenie pola widzenia

Kierowanie uwagą

Trudne wyrazy

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.

1914 - TRENING UMYSŁU 121.77 zł


Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Program jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną udoskonalić swoje zdolności poznawcze, czyli sprawność pamięci i intelektu. W szkoleniu przedstawiamy ćwiczenia rozwijające: umiejętność zapamiętywania, logiczne myślenie oraz koncentrację i spostrzegawczość. Łącznie zamieszczamy 164 ćwiczenia.Program szkolenia:

Techniki pamięciowe

·Skojarzenia – zawarte w tej lekcji ćwiczenia mają na celu rozbudzenie wyobraźni oraz nauki tworzenia skojarzeń będących fundamentem technik pamięciowych.
·Haki - technika haków ma zastosowanie w zapamiętywaniu informacji w ściśle określonym porządku.
·Łańcuszek – technika łańcuszka ma zastosowanie w zapamiętywaniu długich sekwencji wyrazów gdy nie istotna jest numeracja kolejnych elementów.
·Zapamiętywanie sekwencji cyfr i dat – ćwiczenia zawarte w tej lekcji pozwolą na opanowanie techniki szybkiego i trwałego zapamiętywania długich sekwencji cyfr np. numeru konta, telefonów i dat.
·Zapamiętywanie nazwisk i twarzy – jednym z najczęstszych problemów z pamięcią jest zapominanie imion i nazwisk osób, z którymi dopiero się zetknęliśmy lub ważnych osób. W tej lekcji nauczymy Cię jak to robić i przedstawimy ćwiczenia, które umożliwią stosować tę technikę w praktyce.

Logiczne myślenie

·Analogie – analogia jest przykładem myślenia logicznego, gdyż osiągnięty cel (znaleziona analogia) jest jedynym rozwiązaniem problemu. W tej lekcji będziemy ćwiczyć poszukiwanie analogii w różnych opisanych sytuacjach.
·Prawda czy fałsz – w tej lekcji będziemy ćwiczyć wyciąganie logicznych wniosków z przeczytanego tekstu.
·Ludzie i Cyborgi – na przykładach tego ćwiczenia poznamy podstawowe pojęcia i reguły stosowane w myśleniu logicznym.
·Równowaga – w tej lekcji ćwiczymy myślenie logiczne poprzez szukanie tych samych wartości.

Koncentracja i spostrzegawczość

·Bierki
·Sklep
·Skarbiec
·Liczby

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

1915 - KIEROWANIE ZESPOŁEM 121.77 złInteraktywny program szkoleniowy na CD-ROM
Program nastawiony jest na naukę praktycznych umiejętności kierowania zespołem. Wiadomości, studia przypadków oraz ćwiczenia skłaniają użytkownika do przeanalizowania jego obecnej sytuacji jako kierownika, wskazania co można w niej zmienić i zachęcić do działań. Polecamy go przede wszystkim kierownikom średnich szczebli zarządzania oraz szefom średnich i małych firm.

Program szkolenia:

Szefowie i podwładni.


·znaczenie słowa „kierownik”
·rola kierownika w firmie
·relacje pomiędzy szefem, a zespołem
·zlecanie i delegowanie zadań

Kierownik jako lider i menedżer.


·różnice pomiędzy menedżerem a liderem
·jak stać się liderem

Zadania i funkcje kierownika.


·zadania kierownika
·pięć funkcji kierowniczych
·właściwe proporcje pomiędzy funkcjami

Style kierowania.


·kierownicy skupieni na ludziach i na zadaniach
·cztery style kierowania zespołem
·efektywność poszczególnych stylów

Dopasowanie ludzi w zespole.


·osiem ról pełnionych w zespole
·mocne i słabe strony poszczególnych ról
·jak jest Twoja psychologiczna rola w zespole

Kierownik porozumiewa się z zespołem.


·komunikacja interpersonalna – podstawa współpracy w zespole
·na czym polega efektywna komunikacja
·jak skutecznie mówić
·jak skutecznie słuchać

Siła władzy – jak ją rozwijać.


·pięć filarów siły władzy
·władza odniesienia i budowanie autorytetu
·jak poprzez swój wizerunek wzmocnić autorytet

Motywowanie podwładnych do pracy.


·co skłania ludzi do pracy
·motywy i potrzeby
·czynniki demotywujące
·jak motywować

Udzielanie informacji zwrotnej podwładnym.


·ocenianie wykonania pracy
·skuteczna pochwała
·skuteczna krytyka

Kierownik szkoli i rozwija swój zespół.


·co to jest coaching
·jak przygotować się do roli „trenera” podwładnych
·jak szkolić i rozwijać swój zespół.

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –

1916 – PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 121.77 zł
Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM

Kiedy zakończysz pracę z tym szkoleniem Twoje kontakty z klientami zyskają wyższą jakość, będziesz mógł czuć większą satysfakcję w relacjach z nimi. Posiądziesz zbiór wzorców i technik służących skutecznemu myśleniu i działaniu, zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci wybrać najbardziej korzystne zachowanie w danej sytuacji.Program szkolenia:

Troska o klienta

Z tej lekcji dowiesz się jaki jest zasadniczy cel obsługi klienta, kim jest klient i dlaczego warto go dobrze obsługiwać. Poznasz prawa klienta i sposoby ich respektowania.

·cel obsługi klienta


·kompetencje pracownika obsługi klienta
·akceptacja klienta
·prawa klienta

Istota Komunikacji

Z tej lekcji dowiesz się jak komunikować się z klientem i jak zrobić na nim dobre wrażenie. Wskażemy Ci błędy w profesjonalnym wyglądzie i ubiorze pracownika i pokażemy prawidłowe rozwiązania. Dowiesz się też, jak nawiązać dobry kontakt z klientem i jak poprowadzić go w odpowiadającym nam kierunku.

·co to jest komunikacja


·pierwsze wrażenie
·wygląd pracownika
·profesjonalny ubiór
·nawiązanie kontaktu z klientem

Strategie obsługi klienta

Dzięki tej lekcji zyskasz świadomość, jak Twoje zachowanie wpływa na zachowanie klienta. Poznasz różne postawy wobec klienta, czyli określone cechy różnych sposobów reagowania, myślenia i odczuwania w stosunku do niego.

·strategia dominacji


·strategia uległości
·strategia współpracy
·postawa bierna
·postawa agresywna
·postawa asertywna

Systemy reprezentacji

Z tej lekcji dowiesz się, jaki jest Twój styl komunikowania się z otoczeniem (systemy reprezentacji) i nauczysz się rozpoznawać styl komunikowania się Twoich klientów. Poznasz różne sposoby wypowiadania się i nabędziesz umiejętność dopasowania swojego słownictwa w zależności od stylu komunikowania się Twojego klienta.

·Systemy reprezentacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny

Komunikacja werbalna

Dzięki tej lekcji poznasz zasady budowania prawidłowej wypowiedzi. Nauczysz się aktywnie słuchać, zadawać pytania i stosować parafrazę w celu porządkowania wypowiedzi klienta, potwierdzenia, że go zrozumieliśmy i poinformowania, jak go zrozumieliśmy. Dowiesz się również, czego należy unikać w rozmowie z klientem.

·otwarcie i zamknięcie obsługi klienta
·wypowiedź doskonała
·zasady aktywnego słuchania
·parafraza
·pytania
·bariery komunikacyjne

Komunikacja niewerbalana

Dzięki tej lekcji poznasz gesty ciała i ich znaczenie w obsłudze klienta. Dowiesz się co to jest terytorium psychologiczne i jak wpływa odległość między klientem a osobą obsługującą na atmosferę rozmowy. Nauczysz się zaaranżować miejsce swojej rozmowy.

·język ciała


·zachowanie parajęzykowe
·przestrzeń w kontakcie z klientem
·otoczenie

Typologia klienta

Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak rozróżniać klientów. Poznasz ich charakterystyczne typy i procedurę obsługi każdego z nich. Przećwiczysz trudne sytuacje, jakie mogą Ci się przydarzyć w czasie obsługi klienta i możliwości ich rozwiązania.

·klient uległy


·klient agresywny
·klient rozkojarzony
·klient pedantyczny
·klient małomówny
·klient gadatliwy
·klient niedoświadczony
·klient wszystkowiedzący
·klient niecierpliwy

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.- Powrót do spisu treści PRACA –


1917 – TELEFON W FIRMIE 121.77 złInteraktywny program szkoleniowy na CD-ROM
Program ten przekazuje wiedzę i praktyczne wskazówki służące nabyciu nowych nawyków i umiejętności w prowadzeniu rozmowy telefonicznej. Zawarta w nim wiedza umożliwi Ci podniesienie poziomu obsługi Twoich klientów oraz wskaże Ci jak wykorzystać rozmowę telefoniczną do celów handlowych.

Program szkolenia:

  • Obsługa klienta:

Jak rozpocząć obsługę klienta przez telefon?

Jak zakończyć rozmowę przez telefon?

Asertywność w czasie rozmowy.

Zasady stosowania automatycznej sekretarki.

Jak sobie poradzić z barierami komunikacyjnymi?

Jak zarządzać pracą przez telefon?

Trudne rozmowy: klient agresywny, gaduła, uogólniona krytyka.

Różnica między informacją negatywną a pozytywną. Długość wypowiedzi w rozmowie telefonicznej.  • Telemarketing:

Jak wzbudzić zaufanie rozmówcy prez telefon?

Jak uzyskać połączenie z szefem - zasady rozmowy z sekretarką.

Techniki sprzedaży przez telefon.

Techniki wzbudzania zainteresowania sprzedawanym towarem.

Jak zdobywać kolejne zamówienia przez telefon?

Jak eliminować zastrzeżenia i wątpliwości klienta?

Co robić, gdy klient nie może się zdecydować?

Techniki wiązania klienta ze sprzedawcą.

Techniki zdobywania zamówienia.

Telefoniczne reklamacje.

UWAGA
Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.

- Powrót do spisu treści –
Z – PORADNICTWO ZAWODOWE
Na czym polega praca w danym zawodzie?

Jakich predyspozycji zawód ten wymaga?

Jakie są jego plusy i minusy?

Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie?Prezentacja zawodów wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje
1994 - SŁUŻBA ZDROWIA czas: 32 min. - 134.07 zł
lekarz
pielęgniarka
położna
analityk medyczny
dentysta
farmaceuta
technik farmacji
dietetyk
fizjoterapeuta
ratownik medyczny

1995 - ZARZĄDZANIE I FINANSE czas: 44 min. - 134,07 zł
sekretarka
asystent
pracownik biura
key account
project manager
przedstawiciel handlowy
doradca finansowy
menedżer
księgowy
makler
pracownik banku

1997 - PRAWO I ADMINISTRACJA czas: 29 min. - 134,07 zł
urzędnik państwowy
sędzia
prokurator
windykator
radca prawny
adwokat
polityk
urzędnik Unii Europejskiej

2012 - NAUKA I EDUKACJA czas: 36 min. - 134.07 zł
pracownik naukowy
nauczyciel
pedagog szkolny
wychowawca i opiekun
bibliotekarz
psycholog
psychoterapeuta
socjolog
pracownik socjalny
archeolog
tłumacz

2015 - KREACJA czas: 37 min. - 134,07 zł
dziennikarz-reporter
redaktor
specjalista ds. PR
specjalista ds. marketingu
artysta muzyk
artysta plastyk
projektant wzornictwa przemysłowego
projektant mody
modelka
aktor
reżyser
operator obrazu

2016 - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA czas: 38 min. - 134,07 zł
policjant
strażak
pracownik ochrony
strażnik miejski
prywatny detektyw
żołnierz zawodowy
celnik
pracownik służb specjalnych
ratownik morski

2028 - PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO czas: 28 min. - 134,07 zł
robotnik wykwalifikowany
inżynier mechanik
technik mechanik
inżynier materiałowy
geodeta
konstruktor
architekt
technik architekt
kierownik budowy
technik budownictwa
technik elektryk
hydraulik

2036 - ROLNICTWO I ŚRODOWISKO czas: 34 min. - 134,07 zł
rolnik indywidualny
specjalista hodowli roślin
doradca rolniczy
leśnik
weterynarz
inżynier zootechnik
ekolog
inspektor sanitarny

2038 - KOMPUTERY I ELEKTRONIKA czas: 25 min. - 134,07 zł
inżynier automatyk
technik elektronik
monter elektronik
technik telekomunikacji
informatyk i technik komputerowy
projektant systemów komputerowych
webmaster
programista
administrator baz danych
administrator systemu

2039 - USŁUGI I TURYSTYKA czas: 33 min. - 134,07 zł
sprzedawca
kucharz
kelner
fryzjer
kosmetyk i kosmetolog
mechanik samochodowy
optyk
kierowca
specjalista ds. hotelarstwa
organizator turystyki
pilot wycieczek
przewodnik grup turystycznych

1894 - KALEJDOSKOP ZAWODÓW BOX (10 x DVD) 950,00 zł

Na czym polega praca w danym zawodzie?

Jakich predyspozycji zawód ten wymaga?

Jakie są jego plusy i minusy?

Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie?

Prezentacja zawodów wolna od stereotypów. Prawdziwe miejsca pracy. Rzeczywiste sytuacje.1.Służba zdrowia czas: 32 min.
2. Zarządzanie i finanse czas: 44 min.
3. Prawo i administracja czas: 29 min.
4. Nauka i edukacja czas: 36 min.
5. Kreacja czas: 37 min.
6. Bezpieczeństwo i ochrona czas: 38 min.
7. Przemysł i budownictwo czas: 28 min.
8. Rolnictwo i środowisko czas: 34 min.
9. Komputery i elektronika czas: 25 min.
10.Usługi i turystyka czas: 33 min.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   92


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna