A. Salyers, D. D. Whitt „ Mikrobiologia. Różnorodność chorobotwórczość I środowisko”Pobieranie 3.84 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar3.84 Kb.
A. Salyers, D. D. Whitt „ Mikrobiologia. Różnorodność chorobotwórczość I środowisko”

Świat mikroorganizmów, jego różnorodność i bogactwo są bazą mikrobiologii a ich usystematyzowanie i opisanie zachodzących w nim procesów wymaga ogromnych nakładów czasu i pracy. Książka „ Mikrobiologia. Różnorodność chorobotwórczość i środowisko” autorstwa Abigail Salyers i Dixie D. Whitt jest kolejną próbą przybliżenia studentom tych zagadnień. Autorki w łatwy i fascynujący sposób przedstawiają najnowsze teorie, metody badawcze oraz nowatorskie hipotezy współczesnej mikrobiologii w kontekście dobrze udokumentowanych informacji o mikroorganizmach. Taki sposób przedstawienia świata drobnoustrojów pobudza studenta do szukania odpowiedzi i podejmowania próby potwierdzenia ujętych w niniejszej publikacji nowych, często częściowo potwierdzonych tez. Takie podejście do problematyki tej pracy wymaga od czytelnika umiejętności właściwej analizy i oceny przekazywanej wiedzy, albowiem z uwagi na dynamikę rozwoju mikrobiologii i kolejne odkrycia, wiele przedstawionych w niej teorii ma za zadanie jedynie pobudzić czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy i nie mogą stać się bezkrytycznie przyjmowaną prawdą.

Autorki przekazują wiedzę na wielu poziomach dokonując licznych retrospekcji w tekście, wskazując na wzajemne zależności i przenikanie się poszczególnych zagadnień synchronizując udokumentowaną wiedzę z najnowszymi osiągnięciami nauki.

Kolejnym atutem tej pracy jest próba zbliżenia tematyki drobnoustrojów do świata ludzi poprzez wskazanie namacalnych dowodów wpływu ich aktywności na środowisko człowieka.Podsumowując publikacja ta jest doskonałym źródłem uzupełniającym wiedzę studenta i mobilizującym go do konstruowania własnych wniosków.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna