A tak miało być pięknie! czyli Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 2008 rokPobieranie 18.38 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar18.38 Kb.
A tak miało być pięknie!

czyli


Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

2008 rok

Średnia inflacja rocznie - 4,2      %                                                       

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 10%  od stycznia

Faktyczny wzrost (z uwzględnieniem inflacji) wynagrodzeń nauczycieli - 5,8 %

2009 rok

Średnia inflacja rocznie - 3,5                                         

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli:

Pierwsza:

Styczeń – sierpień:  dyplomowany - 5%; mianowany -  5%; kontraktowy - 14%; stażysta - 28,04%

Średnia podwyżka wynosi 13,01%

Druga od września - 5%, czyli:  

styczeń – sierpień  - 0%;

wrzesień - grudzień - 5 %

Średnia podwyżka wynosi - 1,6%Faktyczny wzrost (z uwzględnieniem inflacji)  wynagrodzeń nauczycieli - 14,7 % (duży wzrost wynagrodzeń tylko dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, wzrost wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych zaledwie o 1,5%).

2010 rok

Średnia inflacja rocznie - 2,6  %

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli:

Styczeń – sierpień  - 0%

Wrzesień- grudzień - 7 %

Średnia podwyżka w tym roku - 2,3%Spadek wynagrodzeń nauczycieli w  tym roku (z uwzględnieniem inflacji):  0,3%

2011 rok

Średnia inflacja rocznie -  4,3%

Styczeń –sierpień  - 0%

Wrzesień - grudzień - 7 %

Średnia podwyżka w tym roku - 2,3%

Spadek wynagrodzeń nauczycieli w  tym roku (z uwzględnieniem inflacji):  2%

  W  tym roku (2012):

Średnia inflacja rocznie -  4,1% (projekcja inflacyjna  Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej w „Raporcie o inflacji").

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli:

Styczeń – sierpień  - 0%

Wrzesień - grudzień - 3,8 %

Średnia podwyżka w tym roku- 1,26 %

Spadek wynagrodzeń nauczycieli w  tym roku (z uwzględnieniem inflacji):  2,87 %

  Rok 2013

Średnia inflacja rocznie (zakładana wysokość) -  3%

Planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 0%Spadek wynagrodzeń nauczycieli w roku przyszłym (z uwzględnieniem inflacji):  3 %

Podsumowanie: W latach 2008 - 2013 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną realnie o 11,8 % w stosunku do roku 2008, co oznacza o 2,36% rocznie. Należy pamiętać, że w rzeczywistości wzrost płac odnosi się tylko do nauczycieli stażystów i kontraktowych (patrz na  specyfikę podwyżek w roku 2009), a nauczyciele mianowani i dyplomowani w badanym okresie pięciu lat zanotują spadek wynagrodzeń o 1,15%.

Uwzględniając, że nauczyciele stażyści to zaledwie 6%, a kontraktowi 16% to realne wydatki rządu na wynagrodzenie nauczycieli w okresie 2008 - 2013  spadną o 0,78%.      

Zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w Europie i nie tylko, zarabiamy mniej niż nauczyciele w Meksyku czy Chile, ale sprawiedliwie należy dodać - więcej niż w Rumunii. I to jest tyle po medialnej zawierusze o dużych podwyżkach dla nauczycieli. Teraz media zajmują się bezpodstawnymi przywilejami nauczycieli. W tej sprawie na Gazetę Prawną możemy liczyć.

W Unii Europejskiej nauczyciele zarabiają:

Wielka Brytania - 10 tys. zł - 35 godzin pracy.

Niemcy - 12 tys. zł - 27 godzin pracy.

Francja - 8 tys. zł - 26 godzin pracy.

Holandia - 8 tys. zł - 29 godzin pracy.

Czechy - 4 tys. zł - 20 godzin pracy.Dane: Fakt.pl

Polska
Po podwyżkach 1 września 2012r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będzie kształtowało się na następujących poziomach:

dla nauczyciela stażysty: 2 717,59 zł,

dla nauczyciela kontraktowego: 3 016,52 zł,

dla nauczyciela mianowanego: 3 913,33 zł,

dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000,37 zł.
Srednia dla całej grupy: 3661,95 zł.
Liczba godzin Pacy nauczycieli w Polsce:

- nauczyciele przedszkoli -  25 godzin

- szkoły podstawowe i gimnazja - 20 godzin

- szkoły ponadgimnazjalne - 19 godzin

- nauczyciele bibliotekarze - 30 godzin oraz dodatkowo 1 lub 2 godziny

- nauczyciele pnz - 22 godzin oraz dodatkowo 1 lub 2 godziny

- wychowawcy świetlic - 26 godzin oraz dodatkowo 1 lub 2 godziny

- wychowawcy internatu - 30 godzin oraz dodatkowo 1 lub 2 godziny

- pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi - zależy od decyzji samorządu,Do obowiązkowych godzin należy doliczyć dodatkowo zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
A jak radzą sobie inni pracownicy sfery budżetowej - informują nieliczne media.
Jak podaje Fakt.pl („Zamrożenie płac i oszczędności w administracji rządowej? To fikcja!”) Od początku 2007 roku średnie wynagrodzenie urzędników służby cywilnej w ministerstwach wzrosło z 4,5 tys. złotych do prawie siedmiu tysięcy w 2011 roku (czyli o około 64%). Podobne podwyżki mieli też urzędnicy skarbówki, urzędów centralnych i zagranicznych placówek.

Pouczające jest również przyjrzenie się w tym kontekście oświadczeniom majątkowym składanym przez samorządowców (np. dla Powiatu Wołomińskiego opublikowane w maju 2012 r:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=13987),

dla Powiatu Węgrowskiego opublikowane dopiero 8 X 2012 r.: http://www.powiatwegrowski.pl/ContentPage.aspx?DocumentID=6518).
To nie wszystko. Według informacji portalu Forsa.pl „w ciągu ostatnich pięciu lat średnie płace w gminach (w zależności od wielkości) wzrosły o 35 proc. Wzrostowi płac towarzyszy wzrost zatrudnienia. W grudniu 2006 roku miasto Warszawa miało 5,7 tys. etatów, a obecnie jest ich o blisko 1,9 tys. więcej. Jest to tendencja ogólnopolska. Średnia płaca np. w urzędach miast Poznania i Kielc wzrosła o 500 zł, w Warszawie o 841 zł (z 3991 zł do 4823 zł).

Zaobserwowaliśmy też jeszcze jedną ciekawą prawidłowość. Okazało się, że małym gminom jest łatwiej wygospodarować pieniądze na podwyżki niż w dużych miastach. W Urzędzie Miasta Grodzisk Wielkopolski w 2007 roku (brak danych za rok poprzedni) średnia płaca wynosiła 2,7 tys. zł, a obecnie już 5 tys. zł. W Urzędzie Miasta Zambrów w grudniu 2006 r. wynosiła 3,6 tys., a obecnie jest wyższa o 2 tys.


Powyższe wyliczenia mają charakter szacunkowy i zostały zestawione przez związkowców. Nie mają cech ścisłego opracowania statystycznego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna