Acc training & Consulting GroupPobieranie 20.36 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar20.36 Kb.
ACC Training & Consulting Group
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

tel./fax 22 872-14-85, 22 872-50-51www.acc.net.pl, szkolenia@acc.net.plZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU (acc.net.pl-po)
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie faxem wypełnionego formularza na nr (22) 872-14-85 lub e-mailem na adres szkolenia@acc.net.pl


TYTUŁ:………..........................................................................................................................................................................
TERMIN:.............................................................................. MIASTO:..................................................................................

ZGŁASZAJĄCY:..........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa instytucji lub imię i nazwisko)


......................................................................................................................................................................................................

(adres: ulica i nr, kod i miejscowość, NIP)


......................................................................................................................................................................................................

(telefon, fax oraz e-mail)
LP

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

/stanowisko

Niezbędne do wysłania potwierdzenia

Tel. kontaktowy adres E-MAIL

CENA
Zapłaty należy dokonać w terminie do 7 dni po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group


w Credit Agricole Bank Polska S.A. 58 1940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana faxem najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP ………………………… i upoważniamy ACC Training & Consulting Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę ACC Training & Consulting Group w celach marketingowych.  • Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych
    oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT)

……………………………………………….. ………………………………………………..Data i podpis Pieczęć firmyACC Training & Consulting Group

04-894 Warszawa ul. Szachowa 1, Tel./Fax (22) 872-14-85,

e-mail szkolenia@acc.net.pl, www.acc.net.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna