Action spółka AkcyjnaPobieranie 6.32 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.32 Kb.
ACTION Spółka Akcyjna

Z siedzibą ul. Jana Kazimierza 46/54

01-248 Warszawa

Miejsce prowadzenia działalności

Zamienie ul. Dawidowska 10

02-800 Warszawa


ogłasza rozpoczęcie postępowania w ramach SPO-WKP o udzielenie zamówienia na

kompleksowe wykonanie inwestycji i wyłonienie wykonawcy zamówienia

oraz zaprasza podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do składania ofert

zgodnie z poniższymi ustaleniami:

Przedmiot i zakres zamówienia: Budowa Budynku Magazynowego w Zgorzale i w Zamieniu o powierzchni 4 700m2 i 68 000m3 z częścią usługowo - biurową

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Termin wykonania zamówienia: 31 lipiec 2005 rok.
Miejsce składania ofert: Zamienie ul. Dawidowska 10, 02 – 800 Warszawa
Termin składania ofert: 4 03 2005r. Do godziny 10 00
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 4 03 2005 godzina 13 00 Zamienie ul Dawidowska 10, 02 800 Warszawa

Materiały ofertowe w cenie 1500zł+ 22% VAT można wykupić w sekretariacie w godzinach 9 00- 17 00Oferta powinna zawierać


Opis warunków udziału w postępowaniu: oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg”, przekazanie oferty może nastąpić za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej bądź osobiście.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna