Ad. 1b Proponowany porządek obradPobieranie 169.28 Kb.
Strona4/4
Data05.05.2016
Rozmiar169.28 Kb.
1   2   3   4
13)3 projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – trzy komisje podejmą decyzję na sesji, pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zanim przejdziemy do głosowania oddam głos Panu Chwastykowi z Biskupowa.

Pan Roman Chwastyk – rodzic dziecka niepełnosprawnego z Biskupowa – chciałbym podziękować serdecznie wszystkim w Gminie za poprawienie błędu prawnego, który był, za przychylność radnych w stosunku dotacji na stowarzyszenie. Liczę na współpracę z Gminą w tej sprawie. Myślę, że będziemy mogli współpracować. Chciałem jeszcze zapytać: Czy Gmina planuje wprowadzić kompleksowy program na rzecz wsparcia i wyrównania szans dzieci niepełnosprawnych?

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – taki program jest realizowany, ponieważ działają stowarzyszenia, które otrzymują od Gminy dotację. Gmina scedowała swoje zadania na organizacje pożytku publicznego. Natomiast to, co mówimy tutaj o szkołach to jest jakby zupełnie inny problem. Mówimy tu o całej działalności pozaszkolnej. Natomiast w naszych szkołach wszystkie potrzeby rodziców, co ostatnio podkreślałem także tych, którzy nie chcą, aby dziecko uczęszczało do szkoły w Nysie, Wrocławiu czy w innych miejscowościach, są zapewniane możliwości kształcenia w publicznych szkołach na terenie naszej gminy. Działa kilka stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych i Gmina również przekazuje tam dotację poza tymi, które są związane bezpośrednio z edukacją. Tamte dotacje są związane z rehabilitacją, współpracą z osobami niepełnosprawnymi. Funkcjonuje stowarzyszenie dla dzieci, jest także stowarzyszenie dla osób starszych. Myślę, że to zadanie realizowane jest dobrze. Chyba nie ma takiej gminy w Polsce, która poza ,,kartą rodziny” wprowadziła dodatkowo sytuację osób niepełnosprawnych nie tylko tych uczących się. U nas, jeżeli dziecko uczy się to może korzystać z wielu ulg i przywilejów w gminie. Do czasu, kiedy się uczy nie dłużej niż do 26 roku życia. U nas osoba, która kończy edukację, a nie jest jeszcze w wieku seniorskim również jest objęta pomocą, która dotyczy rodzin wielodzietnych lub seniorskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – przyjmujemy Pana wypowiedź. Natomiast do pełni szczęścia musimy uzbroić się w cierpliwość. Musimy poczekać czy ta uchwała przez nadzór wojewody i Regionalną Izbę Obrachunkową zostanie przyjęta.

Skoro jesteśmy w temacie, który poruszany był na poprzedniej sesji to chciałbym Państwu przedstawić pismo odnośnie dziecka Pani, która zabierała głos. Dostałem odpowiedź od Pani dyrektor przedszkola (pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Radny Adam, Łabaza - proszę Państwa, nie chodzi tutaj konkretnie, że na dane dziecko ta kwota idzie. To samo było na komisjach przedstawione, że powinna iść, ale nie, że pójdzie. Znając sytuację stowarzyszeń prowadzących szkoły to ta kwota może pójść do ,,jednego wora”. Mam duże obawy, że ta kwota trafi do konkretnego np. Jasia, Małgosi. Dzieci są o różnych stopniach niepełnosprawności. Z tekstu nie wynika jednoznacznie, ze kwota pójdzie na konkretne dziecko. Chciałbym poznać opinię Radcy Prawnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – opinia jest taka, iż sprzeczność z art. 90 ust.2 i 4 ustawy o systemie oświaty. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum brak jest delegacji ustawowej dla określenia odrębnej podstawy dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Taka adnotacja jest ze strony Radcy Prawnego.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – wiedziałem, że opinia będzie negatywna niemniej wiele gorzkich słów padło, że Gmina próbuje te pieniądze ukryć, nie przekazywać. Pan radca prawny wyraził stan prawny, jaki jest na dzień dzisiejszy umotywowany tym, że część Regionalnych Izb Obrachunkowych odrzuca te uchwały. Jednak uważam, że jeżeli są tak dalece idące wnioski, że dziecko nie ma zapewnionej opieki a pieniądze przychodzą do nas z Ministerstwa podjąłem decyzję, aby taki charakter uchwały był przygotowany. Jeżeli ta uchwała nie satysfakcjonuje Pana Łabazy i ma wątpliwości konkretnie o Jarnołtówek, które wielokrotnie zgłaszał. Myślę, że tam są rodzice, którzy jak przyjdą pieniądze to wyegzekwują od dyrektora szkoły to, co dla ich dzieci, według systemu wagowego przysługuje. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa uzna, ze ta forma przekazania pieniędzy jest niemożliwa wówczas na następnej sesji będzie inna alternatywna forma, aby uczeń mógł z tego systemu wagowego te zadania mieć zrealizowane, które mu Ministerstwo przekazuje. Tutaj jest jeszcze druga sytuacja. My dzisiaj mówimy o pieniądzach, które będą przekazane, ale w sprawozdawczości od dyrektorów szkół po dokładnej weryfikacji wiemy, ze pieniądze nie do końca nam przysługują. Mamy sytuację, ze jedno ze stowarzyszeń podało nam inny rodzaj niepełnosprawności, a inne dostaliśmy pieniądze. Skutkować to może, jeszcze nie wiemy, że Gmina będzie musiała zwrócić pieniądze z odsetkami. Jeżeli Ministerstwo przekaże nam pieniądze na podstawie sprawozdawczości, a dyrekcja szkoły pomyli się w sprawozdawczości to Gmina musi oddać pieniądze, ale nowe pieniądze jest bardzo trudno uzyskać. Dużo ostrożności odnośnie pieniędzy ministerialnych. Pomimo opinii Radcy Prawnego nie chciałbym, aby była sytuacja dziwnie interpretowana, że Gmina zabiera pieniądze czy też nie chce, żeby dziecko miało to, co mu się należy z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania? Za głosowało 17 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Stwierdzam, że Uchwała Nr XXX/319/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została podjęta.

13)4 projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy;

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – trzy komisje podejmą decyzję na sesji, pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Czy są zapytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr XXX/320/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy została podjęta.

13)5 projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/29 o łącznej powierzchni 0,2366 ha, położonych w Głuchołazach przy ul. Karłowicza, stanowiących własność Gminy Głuchołazy;

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania?

Radny Kamil Bortniczuk – mam pytanie do przedstawiciela GTBS: co tam konkretnie ma być wybudowane? Słyszałem, że szeregowce. Ile tych szeregowców i w jakim standardzie? Kiedy? Skąd pieniądze?

Radny Andrzej Gębala – działki mają swoje określone przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Można tam budować domy typu szeregowce. W sumie jak gdyby 4 segmenty takich szeregowców. Planujemy etapową budowę po 4 szeregowce w ciągu roku. Chyba, że będzie jakieś większe zapotrzebowanie. W tej chwili po wstępnych rozmowach mamy chętnych na 1 zestaw segmentów. Jeżeli dobrze pójdzie to budowę chcielibyśmy zacząć w tym roku. W przyszłym roku byłoby zakończenie. Budować będziemy głównie własnymi siłami za swoje pieniądze, które zarobiliśmy na budowie tutaj na UL. ,,Plac Solidarności”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/29 o łącznej powierzchni 0,2366 ha, położonych w Głuchołazach przy ul. Karłowicza, stanowiących własność Gminy Głuchołazy? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr XXX/321/13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/29 o łącznej powierzchni 0,2366 ha, położonych w Głuchołazach przy ul. Karłowicza, stanowiących własność Gminy Głuchołazy została podjęta.

13)6 projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach na Uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 roku Nr XXVIII/301/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – odczytam skargę Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach (Skarga Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach na Uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 roku Nr XXVIII/301/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu? Za głosowało 19 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Stwierdzam, że Uchwała Nr XXX/322/13 w sprawie przekazania skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach na Uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 roku Nr XXVIII/301/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została podjęta.Ad.11

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi ustnie lub na piśmie(odpowiedzi stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). Czy ktoś nie otrzymał odpowiedzi na swoją interpelację z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy, zatem do kolejnego punktu obrad.Ad.12

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – jesteśmy w punkcie wolne wnioski.

Radny Wilhelm Zielonka – wolny wniosek dotyczy projektu uchwały, którego nie omawialiśmy na sesji. Myślę, że wszystkie komisje na posiedzeniach zapoznały się z tym projektem uchwały. Chodzi o uchwałę, którą przygotował Skarbnik dot. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła wniosek, aby z treścią tej uchwały wcześniej zapoznać niektórych przedsiębiorców i zrobić z nimi spotkanie, żeby omówić problem. Głównie ich dotyczy ta uchwała. Przedsiębiorcy mają swoich radców prawnych i myślę, że jeżeli będą zainteresowani to popatrzą na tą uchwałę czy jest to, o co im chodziło, czy tak to powinno być ujęte. Na spotkaniu wyjaśnilibyśmy sobie i wtedy podjęlibyśmy na sesji sprecyzowaną uchwałę.

Radny Kamil Bortniczuk – przychylam się do tego wniosku. Jednocześnie dodaję swoje, ponieważ ta uchwała w tej treści zawęża możliwość skorzystania z tej ulgi tylko do sytuacji, kiedy zatrudni się jedną osobę na pełny etat. Potrafię sobie wyobrazić, że ktoś może mieć potrzebę zatrudnienia dwóch osób na pół etatu łącznie tworząc ten etat, który jest wymagany uchwałą, ale pewne słowa w żadnym słowniku pojęć, który jest wykładnikiem do tej uchwały, wówczas wykluczają możliwość skorzystania z jej dobrodziejstw. Myślę, że na komisjach powinniśmy jeszcze doprecyzować ją pod tym kątem i przeprowadzić dyskusję. Kolejny element i myślę, że ważniejszy. Chciałem postawić wolny wniosek do radcy prawnego, aby do przyszłej sesji lub następnych komisji majowych dał odpowiedź na pytanie: czy możemy przygotować analogiczną uchwałę skierowaną do osób wynajmujących nieruchomości od prywatnych właścicieli na rynku? Ta uchwała dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy sami prowadzą w tej nieruchomości działalność i jednocześnie są podmiotami odprowadzającymi podatek od nieruchomości do Gminy bądź osób wynajmujących lub dzierżawiących lokal od Gminy bądź Skarbu Państwa, ponieważ wówczas również te osoby też są podmiotami odprowadzającymi podatek od nieruchomości. Wyłączeni spod obwiązywania tej uchwały są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w wynajętych lokalach od prywatnych właścicieli. Kwestia: czy możemy? Tłumaczyłem wczoraj na komisji, że podatek i tak trafi do nas, więc nic tutaj nie tracimy, poprostu zwracamy ten podatek w wysokości wynikającej z zapisów uchwały. Tylko kwestia czy prawnie jesteśmy umocowani, aby zwracać część czynszu przedsiębiorcy z gminy Głuchołazy, który wynajmuje na rynku lokal od prywatnego właściciela? Bardzo bym prosił radcę prawnego o przygotowanie odpowiedzi na tak zadane pytanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – zgadzam się z Panami. Przekażę informację, jaką uzyskałem od radcy prawnego, żebyśmy też czasowo się spięli, bo tego typu uchwały możemy podejmować do końca roku. Czekając na odpowiedź UOKiK-u abyśmy nie przedobrzyli, gdyż niedługo wakacje. Powinniśmy ten temat załatwić w maju. Mówimy i tak o nowym roku budżetowym?

Skarbnik Miasta Roman Zimoch – uchwała wchodzi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – aha, czyli mogłaby ona obowiązywać w tym roku budżetowym? Uczulam na aspekt terminowości.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – proporcjonalnie do miesięcy.

Radny Roman Żurakowski – proponowałbym w § 9 pkt.1 ppkt.1 wykreślić: ,,formularzy ZUS DRA za poszczególne miesiące roku poprzedniego”, bo jeśli jest jednoosobowy czy dwuosobowy zakład to nie ma to znaczenia, ale w przypadku większych zakładów jest to powielanie. § 9 ppkt. 2 mówi wyraźnie, że ,, informacji o stanie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego wg. stanu na ostatni dzień miesiąca”. Dubluje się jedno z drugim, a w przypadku średniego zakładu to jest 200 – 300 druków w skali roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – Panie przewodniczący komisji Budżetu rozumiem, że w maju komisja jeszcze zorganizuje takie spotkanie organizacyjne z przedstawicielami przedsiębiorców?

Radny Wilhelm Zielonka – najpierw musimy ustalić kwestię wysłania projektu uchwały do przedsiębiorców w celu zapoznania się z jej treścią, a później spotkanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są jeszcze pytania w temacie uchwały dot. zwolnienia? Nie ma. Przyjmujemy, że w maju wyślemy tą uchwałę do zaopiniowania. Wolne wnioski? Nie ma.

Mam kilka spraw do przekazania. Liczyłem na to, że padnie pytanie odnośnie wczorajszego spotkania w sprawie Oddziału Chirurgii, w którym uczestniczyłem z Panem Burmistrzem. Chciałbym wrócić do sprawy, którą podjęliśmy 6 marca 2013r., konkretnie chodzi o stanowisko Rady Miejskiej. Stanowisko wystosowaliśmy do Powiatu i nie dostaliśmy, do dziś, żadnej odpowiedzi. W stanowisku apelowaliśmy do Pana Starosty o przygotowanie wieloletniej strategii zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Nyskim. Stąd też proponuję, abyśmy dziś nie apelowali, ale wezwali Starostę do udzielenia odpowiedzi. Nie tyle w nawiązaniu do wczorajszego spotkania, ale minęło 30 dni, brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Apeluję do Państwa o przegłosowanie stanowiska, że w związku z brakiem odpowiedzi na stanowisko z dnia 6 marca 2013r. wzywamy do zajęcia stanowiska dotyczącego wieloletniej strategii zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Powiecie Nyskim. Dokument ten zapewniając mieszkańcom przede wszystkim dostęp do opieki zdrowotnej, pozwoli utrzymać w następnych latach na odpowiednim poziomie świadczone usługi w zakresie lecznictwa podstawowego, ambulatoryjnego i zamkniętego w Powiecie w tym również w gminie Głuchołazy To nie będzie nic nowego, tylko jeszcze raz jakby powtórzenie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego stanowiska Rady Miejskiej? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że stanowisko Rady Miejskiej zostało podjęte (stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Przypominam o oświadczeniach majątkowych. Termin składania upływa 30 kwietnia 2013r. godz.15.00. Odnośnie sesji w maju to jesteśmy uzależnieni od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trudno mi określić, ale raczej sesja będzie się pod koniec maja. Ponadto mam pytanie do Państwa w kwestii: co robimy z pomysłem, który był w tamtym roku? Sesja majowa może być w okolicy Dnia Dziecka. W zeszłym roku mieliśmy po naszej sesji drugą sesję z Młodzieżową Radą Miejską. Czy kontynuujemy temat? Czy takie spotkanie organizujemy? Czy na czerwiec przesuwamy?.

Radny Michał Koszut – na czerwiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – zachęcamy z Panem Burmistrzem do uczestnictwa w obchodach 3 Maja.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – odnośnie obchodów 3 Maja będzie informacja na stronie internetowej Głuchołaz.

Ad.13

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – zamykam XXX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach.


Protokołowała Przewodniczył


Małgorzata Galas Mariusz Migała
1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna