Adam Kruk P. U. H meritum 20-709 Lublin ul. Struga 29Pobieranie 18.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.81 Kb.
ZO.I.341.4.2012 Zarzecze, dnia 27 września 2012 r.

Adam Kruk

P.U.H MERITUM

20-709 Lublin

ul. Struga 29

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty


w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęc pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”
Część 3. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i materiałów eksploatacyjnych

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie zajęć złożyła firma:Mariusz Warzybok , Siedliska 422,36-042 Lubenia za cenę 7794,00,-zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr części

Nazwa i adres wykonawcy


Cena (koszt)

Ocena punktowa

3

Mariusz Warzybok , Siedliska 422,36-042 Lubenia

7794,00

100

3

Adam Kruk, P.U.H MERITUM, 20-709 Lublin , ul. Struga 29

7998,00

97,45

Część 4. Dostawa tablicy interaktywnej i plansz interaktywnych

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie zajęć złożyła firma:

Adam Kruk, P.U.H MERITUM, 20-709 Lublin , ul. Struga 29 za cenę 8479,00,-zł brutto


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr części

Nazwa i adres wykonawcy


Cena (koszt)

Ocena punktowa

4

Adam Kruk, P.U.H MERITUM, 20-709 Lublin , ul. Struga 29

8479,00

100

Część 5. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie zajęć złożyła firma:Adam Kruk, P.U.H MERITUM, 20-709 Lublin , ul. Struga 29 za cenę 15839,00,-zł brutto


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr części

Nazwa i adres wykonawcy


Cena (koszt)

Ocena punktowa

5

Adam Kruk, P.U.H MERITUM, 20-709 Lublin , ul. Struga 29

15839,00

100

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych
w art180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dyrektor Zespołu Szkół

w ZarzeczuJan Szuba
Strona /


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna