Adam Walanus, Dorota NalepkaPobieranie 15.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.74 Kb.


POLPAL-Aero 2006
program do rysowania diagramów

współczesnego opadu pyłku


Instrukcja użytkowania

Adam Walanus, Dorota Nalepka

nalepka@ib-pan.krakow.pl.
Dane wejściowe


Program czyta dane, czyli tabele zliczeń ziarn pyłku, które zapisane są w formacie tekstowym, w plikach txt (lub csv). Poniżej przedstawiona jest przykładowa tabela zapisana w MS Excel, która wymaga przeniesienia do formatu txt. Zapisanie tabeli excelowej w pliku tekstowym wykonać można na dwa sposoby: (1) używając opcji Excel’a Zapisz jako i wybierając opcję Zapisz jako typ: Tekst(rozdzielany znakami tabulacji)(*.txt), albo, chyba prościej, (2) zaznaczając tabelę w Excel’u (patrz niżej), kopiując ją do schowka (Ctrl-C) i następnie

wklejając do Notatnika (Ctrl-V). Po czym tabelę w notatniku trzeba, oczywiście zapisać z odpowiednią nazwą (Program Aero nie narzuca żadnych wymogów na nazwę pliku txt.)Uwaga 1! Zaznaczanie dużej tabeli w Excel’u wykonuje się klikając pierwszą komórke i następnie, z wciśniętym klawiszem Shift klikając ostatnią (prawą dolną).

Uwaga 2! Tabela w Notatniku nie wygląda najlepiej, szczególnie jeśli włączone jest Zawijanie wierszy. Wynika to z faktu, że „długość” tabulatora jest za mała dla nazw taksonów. Wygląd tabeli nie ma wpływu na ich poprawność.

Uwaga 3! Tabela obejmuje jeden rok. Program rysuje jeden rok.


Tabela, po wczytaniu do programu AERO może być modyfikowana, można zmieniać liczby zliczeń. Zmian tych jednak nie można zapamiętać. Program AERO jedynie czyta dane.

Kolejność taksonów


Klawisz Kolejność ustawia taksony w kolejności pojawiania się. Dokładnie szereguje wg mediany, czyli momentu pojawienia się połowy pyłku z całego roku (albo innego okresu zawartego w tabeli). Jak już to było podkreślane, tabeli nie można w programie Aero zapamiętać, tak więc ustawiona kolejność byłaby gubiona. Podobnie, jeżeli ustawimy kolejność przeciągając kolumny z taksonami. W tym celu łapie się za nazwę taksonu (patrz rysunek poniżej) i przesuwa w prawo lub w lewo.

Program, w momencie zamykania zapisuje plik tekstowy Aero_Tax.txt, który można wczytać ponownie.

Za pomocą przycisku Czytaj zestaw taksonów można wczytać dowolny plik tekstowy (txt) zawierający listę taksonów do wydrukowania w wybranej kolejności. Na przykład:

Cyperaceae

Fagus

Fraxinus


Humulus

Ranunculus

Pinus sylvestris

Uuwaga, nazwy muszą być dokładnie takie jak w tabeli. Każda nazwa w nowej linii. Szczególnie niebezpieczne są niewidoczne spacje (znaki odstępu) na końcu nazwy, gdyż są niewidoczne, a należą do nazwy, zmieniając ją.Diagram


Diagram zapisywany jest jako mapa bitowa, czyli plik z rozszerzeniem *.bmp. Jest to standardowy format zapisu rysunków w Windows. Do oglądania, korygowania i druku map bitowych można używać najprostszego programu będącego stałym elementem wyposażenia Windows, mianowicie programu Paint. Gotowe diagramy można wczytywać np. do MS Word i następnie drukować. Warto zwrócić uwagę, że Word kompresuje duże bitmapy i plik wordowy będzie mniejszy od oryginalnego pliku bmp. Jednak z worda bitmapy odzyskać z powrotem nie można.

W przypadku komputerów o mniejszej pamięci można ustawić parametr: Bitmapa monochrom=t jak wyżej, czyli na wartość „Tak”, co spowoduje, że produkowane pliki będą 24x mniejsze, kosztem lekkiej straty jakości liter. Bitampy z diagramami można przepisywać na przykład do skompresowanego formatu gif.

Klawisz Podgląd ujawniający się po otrzymaniu diagramu pozwala obejrzeć cały diagram w pomniejszeniu.

Legenda diagramu dotycząca skali pionowej rysowana jest pod nazwami miesięcy. Podawane są tam graniczne wartości ustawione w parametrach (k1, k2, ..., patrz rozdział Paramerty rysunku).Parametry rysunku


Przed naciśnięciem klawisza Rysuj można ustawić parametry rysunku. Parametry te znajdują się w polu edycyjnym. Zmieniać można jedynie liczby lub nazwy, znajdujące się na prawo od znaku równości „=”. Liczby muszą pozostać liczbami, w szczególności należy uważać na ewentualne spacje za liczbą, które są niewidoczne, a są niedopuszczalne.

Parametry zapisują się w pliku Aero_Par.txt w tym samym katalogu, w którym znajduje się program. Program, w przypadku braku pliku Aero_Par.txt użyje danych, które ma w sobie. Tak więc, w przypadku powstania większego bałaganu w pliku Aero_Par.txt wystarczy go skasować.

Znaczenie parametrów jest następujące:

Czcionka, Rozmiar - dotyczą czcionki i jej wielkości, przy czym można użyć innego rozmiaru czcionki dla nazw taksonów, a innego dla nazw miesięcy.

Wys. krzywej - określa wysokość, jaką zajmuje jeden takson (w pikselach)

Wys. kratki - określa wysokość pojedynczego klocka, z których budowane są słupki

Szraf - określa sposób zakreskowania klocków, możliwe są wartości od 1 do 5

Dni - określa liczbę dni trwania zbierania jednej próbki

Rok - określa liczbę dni na cały wykres (użyteczne przed końcem roku)

k1, k2, ... - to granice przedziałów dla liczb, np. zgodnie z poniższym przykładem wartości od 1 do 4 ziarn pyłku będą zaznaczane jako jedna kratka, wartości 5-9 jako dwie itd. Parametrów k może być więcej niż w poniższym przykładzie (można dodać k9=2000 itd).

m1, m2, .., m12 - tu umieszczone są nazwy miesięcy (można np. wpisać m1=Styczeń, lub m1=I)

Warto wypróbować działanie parametrów modyfikując ich wartości i naciskając Rysuj.

Przykładowy plik Aero_Par.txt:

Czcionka=Arial

Rozmiar tax=18

Rozmiar m-ce=14

Wys krzywej=50

Wys kratki=5

Szraf=1

Dni=5


Rok=365

k1=5


k2=10

k3=30


k4=100

k5=300


k6=1000

k7=3000


k8=10000

m1=Jan


m2=Feb

...


m12=Dec©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna