Adopcja imiennaPobieranie 11.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.43 Kb.
FORMULARZ DEKLARACJI
ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ DZIECI Z KENII Z WIOSKI LAARE


ADOPCJA IMIENNA
 


Imię i Nazwisko Darczyńcy


Adres zamieszkania Darczyńcy

Adres e-mail

Telefon kontaktowyForma adopcji*
  1. imienna Bezterminowa
  1. imienna czasowa na okres OD…………..…… Do ………………

Zadeklarowaną ofiarę
będę wpłacać*

1. Miesięcznie

2. Kwartalnie

3. Rocznie
Imię i Nazwisko adoptowanego na
odległość dziecka
* zakreślić właściwe

Numer rachunku bankowego:Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Nr 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
z dopiskiem: LAARE - (imię i numer dziecka)

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres mailowy fundacji:


adopcja@misjalaare.com
dodatkowo można przesłać pocztą do siedziby fundacji:
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa

więcej informacji uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej: www.czynmydobro.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów statutowych przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro oraz opublikowanie ich na stronie internetowej Fundacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
/Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze. zm./

…………………………….


data i podpis Darczyńcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna