Adresy ip zadanie 1Pobieranie 124.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar124.26 Kb.
Adresy IP
Zadanie 1

Mamy daną pulę adresów: 213.105.20.144-191. Należy ją podzielić na dwie podsieci o 20 hostach i 10 hostach. Należy podać adres podsieci, routera, broadcastu, maskę itd.


Poniżej metoda uproszczona. Tych, którzy wolą bawić się bitami, odsyłam do materiałów CISCO.
Zapis 213.105.20.144-191 oznacza adresy od 213.105.20.144 włącznie do 213.105.20.191 włącznie, czyli 213.105.20.144, 213.105.20.145, 213.105.20.146, ...., 213.105.20.189, 213.105.20.190, 213.105.20.191. Tych adresów jest (191-144+1) = 48.

Najpierw sprawdzamy, jak wielkie muszą być obie podsieci. Każda podsieć musi mieć wielkość będącą potęgą liczby 2 oraz musi pomieścić wymaganą liczbę komputerów(hostów). Pierwsza podsieć ma obejmować 20 hostów (komputerów). Czyli pierwszej podsieci przydzielimy co najmniej 20 adresów IP. Oprócz adresów przydzielonych hostom, każda podsieć musi mieć dodatkowo dwa adresy IP. Pierwszy z nich to adres zarezerwowany na IP podsieci, drugi jest zarezerwowany na IP broadcastu. Każda z naszych podsieci ma wyjście na Internet, więc musimy do tej puli doliczyć jeszcze jeden adres – adres routera. Czyli pierwsza podsieć musi mieć minimum: (20 adresów, po jednym dla każdego z 20 hostów) + (1 adres na IP podsieci) + (1 adres na IP broadcastu) + (1 adres na IP routera) = 20+1+1+1 = 23 adresy IP. Teraz szukamy najmniejszej liczby będącej potęgą 2, która jest większa lub równa 23. Jest nią 32. Tak więc na pierwszą podsieć zarezerwujemy 32 adresy. Podobnie postępujemy z druga podsiecią, która ma obejmować 10 hostów. Doliczamy jeszcze 3 adresy IP (podsieci, routera i broadcastu) i szukamy liczby będącej najmniejszą potęgą liczby 2, większą lub równą 13. Wyliczamy wielkość drugiej podsieci na 16. Możemy skorzystać ze wzoru:


Teraz musimy sprawdzić, od której podsieci mamy zacząć przydzielanie adresów (sprawdź materiały CISCO ;-). Metoda najszybsza: pierwszym dostępnym adresem z przydzielonej nam puli adresów 213.105.20.144-191 jest adres 213.105.20.144. Sprawdzamy, czy jego ostatnia liczba (144) jest podzielna przez wielkość danej podsieci:

Pierwsza podsieć: 144 : 32 = 4 reszty 16 (czyli nie możemy zacząć przydzielania adresów od pierwszej podsieci, bo reszta z dzielenia jest różna od zera).

Druga podsieć: 144 : 16 = 9 reszty 0 (OK, zaczynamy przydzielanie adresów od podsieci drugiej). Gdybyśmy w obu przypadkach otrzymali resztę równą 0 to musielibyśmy przeprowadzić dalszą analizę (patrz następne zadanie).


Zaczynamy przydzielanie adresów IP od drugiej podsieci:

Drugiej podsieci przydzielamy 16 kolejnych adresów z puli: od 213.105.20.144 włącznie do 213.105.20.(144+16-1) = 213.105.20.159 włącznie, czyli 213.105.20.144-159.

Najpierw zajmujemy się adresami zarezerwowanymi (routera, broadcastu i podsieci):

Pierwszy z adresów (213.105.20.144) przeznaczamy na adres IP podsieci.

Ostatni z adresów (213.105.20.159) przeznaczamy na adres IP broadcastu.

Przedostatni z adresów (213.105.20.158) przeznaczamy na adres IP routera.

Jak dotąd z puli 16 adresów drugiej podsieci wykorzystaliśmy adres pierwszy i dwa ostatnie. Teraz musimy wyliczyć adresy hostów drugiej podsieci. Startujemy od pierwszego wolnego adresu z tych, które pozostały jeszcze nie rozdzielone. Jest nim 213.105.20.145 (bo 213.105.20.144 jest już zarezerwowany na adres IP podsieci). Potrzebujemy wyliczyć zakres adresów dla 10 hostów, zaczynając od 213.105.20.145. Szukanym zakresem adresów jest: od 213.105.20.145 włącznie do 213.105.20.(145+10-1) = 213.105.20.154 włącznie, czyli 213.105.20.145-154.

Teraz wyliczamy pulę wolnych adresów drugiej podsieci. Jak pamiętamy pierwszy adres z puli 213.105.20.144-159 został zarezerwowany na adres IP podsieci. Kolejne 10 adresów zostało zarezerwowanych dla 10 hostów (czyli 213.105.20.145-154). Ostatnie dwa adresy zostały przydzielone na IP routera i IP broadcastu (czyli 213.105.20.158 i 213.105.20.159). W puli adresów drugiej podsieci pozostały więc wolne adresy z przedziału 213.105.20.155-157 (jest ich 3).

Przydzieliliśmy adresy, musimy jeszcze wyliczyć maskę drugiej podsieci. Maska jest równa 255.255.255.(256 – (wielkość danej podsieci)). Czyli w przypadku drugiej podsieci mamy maskę 255.255.255.(256-16) = 255.255.255.240.
Teraz zajmijmy się pierwszą podsiecią. Z puli wszystkich adresów IP pozostały nam adresy 213.105.20.160-191 (ponieważ adresy 213.105.20.144-159 przydzieliliśmy już drugiej podsieci), czyli (191-160+1)=32 adresy – dokładnie tyle, ile potrzebujemy na pierwszą podsieć. Sprawdzamy, czy adres 213.105.20.160 nadaje się na adres startowy dla podsieci o 32 adresach:

160 : 32 = 5 reszty 0 (czyli 160 jest podzielne przez 32 – wszystko OK, możemy kontynuować przydzielanie adresów dla pierwszej podsieci, patrz następne zadanie).


Dla podsieci pierwszej postępujemy podobnie jak poprzednio:

Wielkość podsieci: 32 adresy

Pula adresów IP: 213.105.20.160-191 (32 adresy IP)

Adres IP podsieci: 213.105.20.160 (pierwszy)

Adres broadcast: 213.105.20.191 (ostatni)

Adres routera: 213.105.20.190 (przedostatni)

Adresy hostów: od 213.105.20.161 włącznie do 213.105.20.(161+20-1) = 213.105.20.180 włącznie. Czyli 213.105.20.161-180 (20 adresów).

Adresy niewykorzystane: 213.105.20.181-189 (czyli 9 adresów wolnych).

Maska: 255.255.255.(256-32) = 255.255.255.224
Przepisujemy wszystko do tabelki:


pula adresów: 213.105.20.144-191, pierwsza podsieć 20 hostów, druga podsieć 10 hostów

Podsieć

IP podsieci

Maska


Broadcast

Router

IP hostów

IP wolne

druga

16 adresów213.105.20.144

255.255.255.240

213.105.20.159

213.105.20.158

213.105.20.145-154

10 hostów213.105.20.155-157

3 wolne


pierwsza

32 adresy213.105.20.160

255.255.255.224

213.105.20.191

213.105.20.190

213.105.20.161-180

20 hostów213.105.20.181-189

9 wolnychDodatek:Adres IP

Numer porządkowy

adresu w danej podsieci

Opis

Podsieć

213.105.20.144

1

IP podsieci

Podsieć druga (16 adresów)

213.105.20.145

2

IP hosta 1

213.105.20.146

3

IP hosta 2

213.105.20.147

4

IP hosta 3

213.105.20.148

5

IP hosta 4

213.105.20.149

6

IP hosta 5

213.105.20.150

7

IP hosta 6

213.105.20.151

8

IP hosta 7

213.105.20.152

9

IP hosta 8

213.105.20.153

10

IP hosta 9

213.105.20.154

11

IP hosta 10

213.105.20.155

12

IP wolne 1

213.105.20.156

13

IP wolne 2

213.105.20.157

14

IP wolne 3

213.105.20.158

15

IP routera

213.105.20.159

16

IP broadcastu

213.105.20.160

1

IP podsieci

Podsieć pierwsza (32 adresy)

213.105.20.161

2

IP hosta 1

213.105.20.162

3

IP hosta 2

213.105.20.163

4

IP hosta 3

213.105.20.164

5

IP hosta 4

213.105.20.165

6

IP hosta 5

213.105.20.166

7

IP hosta 6

213.105.20.167

8

IP hosta 7

213.105.20.168

9

IP hosta 8

213.105.20.169

10

IP hosta 9

213.105.20.170

11

IP hosta 10

213.105.20.171

12

IP hosta 11

213.105.20.172

13

IP hosta 12

213.105.20.173

14

IP hosta 13

213.105.20.174

15

IP hosta 14

213.105.20.175

16

IP hosta 15

213.105.20.176

17

IP hosta 16

213.105.20.177

18

IP hosta 17

213.105.20.178

19

IP hosta 18

213.105.20.179

20

IP hosta 19

213.105.20.180

21

IP hosta 20

213.105.20.181

22

IP wolne 1

213.105.20.182

23

IP wolne 2

213.105.20.183

24

IP wolne 3

213.105.20.184

25

IP wolne 4

213.105.20.185

26

IP wolne 5

213.105.20.186

27

IP wolne 6

213.105.20.187

28

IP wolne 7

213.105.20.188

29

IP wolne 8

213.105.20.189

30

IP wolne 9

213.105.20.190

31

IP routera

213.105.20.191

32

IP broadcastu

Zadanie 2


Mamy daną pulę adresów: 213.105.20.224-247. Należy ją podzielić na dwie podsieci: o 5 hostach i 12 hostach. Należy podać adres podsieci, routera, broadcastu, maskę itd.
Wyliczamy wielkości obu podsieci:

Pierwsza podsieć musi obejmować 5 hostów, czyli jej rozmiar powinien wynosić co najmniej (5+3)=8 adresów. Szukamy liczby będącej najmniejszą potęgą 2, większą równą 8 -tą liczbą jest 8.

Druga podsieć musi obejmować 12 hostów, czyli jej rozmiar powinien wynosić co najmniej (12+3)=15 adresy. Szukamy liczby będącej najmniejszą potęgą 2, większą równą 15. Tą liczbą jest 16.

Czyli pierwsza podsieć ma wielkość 8 adresów, druga podsieć ma wielkość 16 adresów.


Wyliczamy maski obu podsieci:

Maska pierwszej podsieci (o rozmiarze 8 adresów):

255.255.255.(256-8) czyli 255.255.255.248

Maska drugiej podsieci (o rozmiarze 16 adresów):

255.255.255.(256-16) czyli 255.255.255.240
Sprawdzamy, której podsieci jako pierwszej należy przydzielić adresy z dostępnej puli 213.105.20.224-247

W tym celu sprawdzamy podzielność czwartej liczby adresu 213.105.20.224 przez rozmiar każdej z podsieci:

224 : 8 = 28 reszty 0

224 : 16 = 14 reszty 0UWAGA! Poniższe rozwiązanie jest błędne.

Czyli wszystko wygląda w porządku. Gdybyśmy nie przeprowadzili dalszej analizy to moglibyśmy stwierdzić, że przyznaną nam pulę adresów 213.105.20.224-247 możemy w dowolny z dwóch sposobów podzielić pomiędzy dwie podsieci. Załóżmy, że pójdziemy za tym tokiem myślenia. Jako pierwszej przydzielmy adresy podsieci o rozmiarze 8 adresów. Czyli przydzielamy pierwszej podsieci (8 adresów) adresy 213.105.20.224-(224+8-1) czyli 213.105.20.224-231. Dla drugiej podsieci (o rozmiarze 16 adresów) pozostało nam dokładnie 16 adresów z zakresu 213.105.20.232-247. Sprawdźmy, czy adres 213.105.20.232 może być pierwszym adresem dla podsieci o rozmiarze 16 adresów:

232 : 16 = 14 reszty 8 !!!!!!

Zrobiliśmy błąd. Adres 213.105.20.232 nie może być pierwszym adresem podsieci o rozmiarze 16 adresów, czyli zakres 213.105.20.232-247 nie jest właściwy dla takiej podsieci.UWAGA! Poniższe rozwiązanie jest poprawne.

Zanim rozdysponujemy pulę adresów pomiędzy obie podsieci, przeprowadzamy analizę. Mamy dwie możliwości rozdzielenia adresów z puli adresów:

Pierwsza możliwość: Pierwsza podsieć (o rozmiarze 8 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.224-231 i druga podsieć (o rozmiarze 16 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.232-247.

Druga możliwość: druga podsieć (o rozmiarze 16 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.224-239, a pierwsza podsieć (o rozmiarze 8 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.240-247.


Sprawdzamy, czy sposób pierwszy jest poprawny:

Czy adres 213.105.20.224 może być pierwszym adresem podsieci o rozmiarze 8 adresów?

224 : 8 = 28 reszty 0

Odpowiedź: Tak

Czy adres 213.105.20.232 może być pierwszym adresem podsieci o rozmiarze 16 adresów?

232 : 16 = 14 reszty 8

Odpowiedź: Nie

Wniosek: sposób pierwszy nie jest prawidłowy, gdyż zakres 213.105.20.232-247 nie jest prawidłowy dla podsieci o rozmiarze 16 adresów.


Sprawdzamy, czy sposób drugi jest poprawny:

Czy adres 213.105.20.224 może być pierwszym adresem podsieci o rozmiarze 16 adresów?

224 : 16 = 14 reszty 0

Odpowiedź: Tak

Czy adres 213.105.20.240 może być pierwszym adresem podsieci o rozmiarze 8 adresów?

240 : 8 = 30 reszty 0

Odpowiedź: Tak

Wniosek: sposób drugi jest prawidłowy.


Uwaga: gdyby oba sposoby okazały się prawidłowe, to moglibyśmy zastosować dowolny z nich.
Ostatecznie przyjmujemy następujący podział (zgodnie ze sposobem drugim):

Druga podsieć (o rozmiarze 16 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.224-239

Pierwsza podsieć (o rozmiarze 8 adresów) otrzymuje adresy 213.105.20.240-247pula adresów: 213.105.20.224-247, pierwsza podsieć 5 hostów, druga podsieć 12 hostów

Podsieć

IP podsieci

Maska


Broadcast

Router

IP hostów

IP wolne

druga

16 adresów213.105.20.224

255.255.255.240

213.105.20.239

213.105.20.238

213.105.20.225-236

12 hostów213.105.20.237

1 wolny


pierwsza

8 adresów213.105.20.240

255.255.255.248

213.105.20.247

213.105.20.246

213.105.20.241-245

5 hostów


brak wolnych

Dodatek:Adres IP

Numer porządkowy

adresu w danej podsieci

Opis

Podsieć

213.105.20.224

1

IP podsieci

Podsieć druga

(16 adresów)213.105.20.225

2

IP hosta 1

213.105.20.226

3

IP hosta 2

213.105.20.227

4

IP hosta 3

213.105.20.228

5

IP hosta 4

213.105.20.229

6

IP hosta 5

213.105.20.230

7

IP hosta 6

213.105.20.231

8

IP hosta 7

213.105.20.232

9

IP hosta 8

213.105.20.233

10

IP hosta 9

213.105.20.234

11

IP hosta 10

213.105.20.235

12

IP hosta 11

213.105.20.236

13

IP hosta 12

213.105.20.237

14

IP wolne

213.105.20.238

15

IP routera

213.105.20.239

16

IP broadcastu

213.105.20.240

1

IP podsieci

Podsieć pierwsza

(8 adresów)213.105.20.241

2

IP hosta 1

213.105.20.242

3

IP hosta 2

213.105.20.243

4

IP hosta 3

213.105.20.244

5

IP hosta 4

213.105.20.245

6

IP hosta 5

213.105.20.246

7

IP routera

213.105.20.247

8

IP broadcastu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna