Aerobik jako alternatywna forma realizacji zajęć wychowania fizycznego WprowadzeniePobieranie 26.26 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.26 Kb.
Aerobik jako alternatywna forma realizacji zajęć wychowania fizycznego

Wprowadzenie

Aerobik to ćwiczenia wykonywane w rytm muzyki w dość szybkim tempie i wielokrotnie powtarzane. W ćwiczeniach, które zawiera aerobik, dominują kroki taneczne połączone z elementami gimnastyki. Odpowiedni dobór ćwiczeń angażuje kolejno wszystkie partie mięśniowe, a odpoczynkiem są ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Aerobik to forma aktywności sprawnościowo-zdrowotna oparta na intensywnej wymianie tlenowej. Ma pozytywny wpływ na wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia aparat mięśniowy, podnosi sprawność ogólną, przyczynia się do wzrostu wytrzymałości


i wydolności kondycyjnej, pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała. Problemem współczesnego wychowania fizycznego jest motywowanie uczniów do aktywności fizycznej. Szczególnie dziewczęta w okresie dojrzewania trudno zmusić do jakiegokolwiek wysiłku. Wstydzą się one zmian zachodzących w ich organizmach i stają się leniwe ruchowo. Bardzo dobrą formą aktywizującą dziewczęta są zajęcia muzyczno-ruchowe, oparte na różnego rodzaju tańcach, także aerobik. Możne je wprowadzać od V-VI klasy szkoły podstawowej. Zajęcia takie mogą być oddzielnymi jednostkami lekcyjnymi lub stanowić zajęcia pozalekcyjne. Możemy w związku z tym utworzyć szkolny zespół taneczny, zespół cheerleaderek i uświetniać tańcem imprezy szkolne i pozaszkolne. Zaletą takich zajęć jest również to, że można je prowadzić w różnych nawet trudnych warunkach: sala gimnastyczna, korytarz, a nawet boisko szkolne. Dobrze byłoby również obok zainteresowania tą formą aktywności fizycznej, zaszczepić w dziewczętach na przyszłość świadomy, naturalny pęd ku tego rodzaju aktywności, aby w dobie wszędobylskiej telewizji, komputerów, złego odżywiania, siedzącym i stresującym życiu codziennym, ruch był dla nich przyjemnością,
a nie "złem koniecznym".

Oto kilka rad, objaśnień i przykładowy scenariusz lekcji z aerobiku.Niektóre rodzaje aerobiku:

 • hi-low - połączenie ćwiczeń o dużym natężeniu, w szybkim tempie z elementami wykonywanymi wolniej i o mniejszym natężeniu, dominują tu układy choreograficzne, ćwiczeniom towarzyszą przeboje muzyczne, które są przeplatanką stylów muzycznych (hip-hop, rap, pop),

 • step aerobik - polega na rytmicznym wchodzeniu i schodzeniu ze stopnia,

 • total body condition (tbc) - ćwiczenia statyczne wykonywane powoli z użyciem ciężarków, taśm gumowych,

 • callanetics - ćwiczenia wykonywane w dużej liczbie powtórzeń (50-100), celem jest spłaszczenie brzucha, wyszczuplenie nóg, bioder i utwardzenie mięśni,

 • streching - ćwiczenia rozciągające,

 • aeroboxing - ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, wykorzystujące podstawowe kroki i ciosy karate i boksu dla osób o wysokiej wydolności,

 • body ball - ćwiczenia z dużymi piłkami, wzmacniające mięśnie głębokie, kształtujące zmysł równowagi i dające relaks.

Kilka rad:

 • stosowanie ruchów, kroków łatwych, a potem trudnych,

 • ćwiczenia stosowanie jasnych, zwięzłych komend,

 • do pracy nóg stopniowo dodawać pracę ramion,

 • pokazujemy i ćwiczymy z grupą tyłem do niej lub w tzw. lustrzanym odbiciu tzn. przodem, ćwicząc przeciwnymi rękoma i nogami,

 • po wzmożonym wysiłku stosujemy ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne,

 • poziom ćwiczeń dostosowujemy do możliwości grupy,

 • muzyka powinna być rytmiczna i porywająca, "łatwa, prosta i przyjemna",

 • tempo muzyki powinno być równe na całej kasecie lub dostosowane do części lekcji (rozgrzewka, część główna i końcowa relaksująco-oddechowa),

 • lekcję możemy podzielić na części: rozgrzewkę 8-10 minut, główną - układy choreograficzne 20 minut i ćwiczenia statyczne wzmacniające różne partie mięśniowe ok. 10 minut, końcowo-relaksacyjno-oddechową (5 minut).

Objaśnienia skrótów, kroków i rozliczenie:
mm - mięśnie
nn - nogi
rr - ramiona
ln - lewa noga
pn - prawa noga
lr - lewa ręka
pr - prawa ręka
t - tułów
step-touch - krok dostawny w bok (1-2)
double step touch - dwa kroki dostawne w bok w jedną stronę (1-4)
step-v – krok po linii litery „v” (1-4)
grapevine – krok skrzyżny, krok w bok, skrzyżować nogę z tyłu, krok w bok i dołączyć nogę do nogi (1-4)
jumping jack - „pajac”(1-2)
turn – obrót
kick back - kopnięcie piętą w pośladek (1-2)
mambo - krok pn do przodu, przenieść na nią ciężar ciała, przenieść ją do tyłu i ciężar ciała też do tyłu, znów pn do ale tylko na palce i obrót o 180 stopni wokół ln, podeprzeć się palcami pn i znów obrót o 180 stopni wokół ln, dołączyć pn do ln (1-8)
cha-cha- krok pn w przód, przeniesienie na nią ciężaru ciała, przeniesienie ciężaru ciała na ln i pn w prawo jeden cwał bokiem(cha-cha-cha), (1-4), ln w przód, przeniesienie na nią ciężaru ciała i ciężar na pn z tyłu, ln cwał bokiem (cha-cha-cha) w lewo (1-4)

Dodając różnorodną pracę ramion można na bazie tych kilku kroków tworzyć ciekawe układy choreograficzne.TEMAT: AEROBIK JAKO JEDNA Z FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Cele lekcji:

 • doskonalenie kroków tanecznych w aerobiku,

 • aktywizacja do uprawiania aerobiku w domu.

Sprawność:

 • kształtowanie koordynacji ruchowej, sprawności ogólnej, wytrzymałości kondycyjnej,

 • wyrabianie estetyki i harmonii ruchu.

Wiadomości:

Działania wychowawcze:

 • wyrabianie zdyscyplinowania i systematyczności,

 • kształtowanie postawy proaktywnej wobec rekreacji i kultury fizycznej.

Metody i formy:

 • naśladowcza,

 • pokaz i opis ćwiczeń.

Pomoce: magnetofon, kaseta lub płyta CD

Część wstępna:

1. Sprawy organizacyjne
Czas: 5 minut

2. Rozgrzewka

- marsz w miejscu (1-16) - ustawienie w „szachownicy”


- krążenie barków w tył (8x)
- krążenie barków w przód (8x)
- klaśnięcie przed sobą, co drugi krok (8x)
- wznos rr do góry i opust, co drugi krok (8x)
- step out (8x) i powrót do marszu zwykłego w miejscu (8x)
- step out i powrót do marszu z odrzutem rr do boku (2x8)
- step touch, rr wznos do góry i opust, co drugi krok (2x8)
- nn w rozkroku, rr w bok, zginanie jednocześnie przeciwnego łokcia i kolana, na zmianę (2x8)
- jamping jack (2x8)
Czas: 10 minut

Część główna

A. Układ choreograficzny
1. 4 kroki w przód, prostowanie i uginanie rr do góry na każdy krok (1-4)
2. 4 kroki w tył, uginanie i prostowanie rr przed sobą na każdy krok (1-4)
3. grapevine w prawo, rr prostujemy i zginamy w łokciach do boku (1-4)
4. stepv od pn, rr pracują symetrycznie do nn, podnosząc się i opuszczając (1-4)
5. grapevine w lewo, rr jw. (1-4)
6. stepv od ln, rr jw.
7. mambo od pn, rr pracują jak w marszu
8. mambo od ln, rr jw. 9. double step touch w prawo z klaśnięciem w czasie łączenia stóp (1-4)
10. jamping jack (2x)
11. double step otuch w lewo, rr jw. (1-4)
12. jamping jack (2x)

Kroków uczymy po kolei, dołączamy nowe, aż do nauczenia całego układu; powtarzamy kilka razy każdy fragment, możemy za każdym powtórzeniem stawiać inną linię ćwiczących z przodu, tak aby każdy z uczestników widział dobrze prowadzącego. Układ można powtarzać kilka razy, można potem uczyć go zaczynając wszystko od lewej nogi lub wykonywać go w całości na prawą nogę, a potem na lewą nogę i dopiero wtedy traktować jako cały układ.


Czas: 20 minut

B. Ćwiczenia na brzuch
1. leżenie tyłem, nn zgięte w kolanach, rr złożone na karku, wznos t do góry napinając mm brzucha (16x)

W tym ćwiczeniu nie ciągniemy łokciami do góry, tylko rozkładamy je szeroko (przy rr złożonych na karku), odcinek lędźwiowy kręgosłupa przylega do podłoża!

2. podnoszenie prawego kolana i lewego łokcia, tak aby się zetknęły (16x) kilka głębokich wdechów i wydechów

3. leżenie tyłem nn wyprostowane do góry, wyprostowanymi rr staramy dotknąć czubków palców (16x)

4. nn jw. tylko w rozkroku, skłony t do przodu sięgając rr między nn (16x)

Czas: 5-8 minutCzęść końcowa

1. Ćwiczenia oddechowe

 • stoimy w rozkroku, rr wyprostowane w dole

 • wdech - zginamy lekko nn w kolanach, rr podnosimy bokiem do góry

 • wydech - prostujemy nn opuszczamy rr - całe ćwiczenie powtarzamy 4x

 • zbiórka, przypomnienie celów lekcji, ocena aktywności i osiągnięć uczniów

Czas: 5 minutTEMAT: AEROBIK – NAUKA NOWEGO UKŁADU CHOREOGRAFICZNEGO

Cele lekcji:

 • nauka nowego układu choreograficznego,

 • aktywizacja do uprawiania aerobiku w domu.

Sprawność:

 • kształtowanie rytmiczności, płynności i estetyki ruchu

 • kształtowanie koordynacji ruchowej poprzez choreografie ruchowe

Wiadomości:

 • aerobic i stretching jako nowoczesne formy gimnastyki przy muzyce

Działania wychowawcze:

 • ukazywanie celowości kształtowania estetyki ruchu

 • rozwój emocjonalny związany z przeżywaniem radości i satysfakcji ze stopnia opanowanych umiejętności ruchowych

Metody i formy:

 • naśladowcza,

 • pokaz i opis ćwiczeń.

Pomoce: magnetofon, kaseta lub płyta CD

Część wstępna:

1. Sprawy organizacyjne
Czas: 2 minut

2. Rozgrzewka

PN

4x8 step touch4x8 grape vine

4x8 v-step

4x8  4 kolana

PN


2x step touch

2x8 grape vine

2x8 v-step

2x 4 kolana

PN

1-8 step touch1-8 grape vine

1-8 v-step

1-8 4 kolana

j.w LN


1-8 PN step touch ( RR ugięte z przodu, wymach w bok)

1-8 PN grape vine

1-8 PN v-step( wyrzut RR w górę w skos)

1-8 PN 4 kolana 

1-8 LN step touch

1-8 LN grape vine

1-8 LN v-step

1-8 LN 4 kolana

 Całość powtarzamy 4 x

Czas: 8 minut


Część główna
A.Układ choreograficzny

1-8 PN grape vine

1-8 PN grape vine

1-8 PN double step

1-8 PN double step 

1-4 PN marsz w przód

5-8 LN marsz w tył

1-8 PN step touch

1-8 PN v-step

1-8 PN 4 kolana 

j.w LN 

Całość powtarzamy 4 x  

2x8 PN grape vine po kwadracie 

2x8 PN double step 

1-4 PN marsz w przód

5-8 LN marsz w tył

1-8 PN step touch

1-8 PN v-step

1-8 PN 4 kolana

 j.w LN

2x8 PN grape vine po kwadracie2x8 PN double step 

1-2 PN chasse w przód

3-4 LN mambo w przód

5-6 PN chasse w tył

7-8 LN mambo w tył

1-8 PN step touch

1-8 PN v-step

1-8 PN 4 kolanaj.w LN 

Całość powtarzamy 4 xCzas: 30 minut

Część końcowa

 • Ćwiczenia stretchingowe.

 • Marsz w miejscu z ćw. oddechowymi.

 • Zbiórka w szeregu, omówienie lekcji. Pożegnanie.

Czas: 5 minut©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna