Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. Oddział w MielcuPobieranie 12.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.52 Kb.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w MielcuInformacja za I kwartał 2016 r.Nazwa Przedsiębiorcy
(pełna nazwa zgodnie z dokumentami rejestrowymi)


Kwota wydatków inwestycyjnych netto poniesionych na terenie strefy w okresie od
01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. (PLN)


Stan zatrudnienia

na terenie strefy na podstawie umowy o pracę na dzień 31.03.2016 r.
Zajmowana powierzchnia terenu (w m²)

(na podstawie tytułu prawnego: własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, leasing lub inny)
Kraj pochodzenia kapitału
(kraj siedziby lub zamieszkania głównego udziałowca przedsiębiorcy)


Wielkość przedsiębiorcy


 mikro  mały

 średni  duży
Numery posiadanych zezwoleń


Średnia płaca brutto (PLN)

(bez wynagrodzenia Zarządu)
Osoba do kontaktu

(nr telefonu, adres e-mail)


.................................

(miejscowość, data)


...............................................(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna