Aglomeracja Poznańska szanse i zagrożenia rozwoju StreszczeniePobieranie 4.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar4.9 Kb.
Wanda Maria Gaczek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Aglomeracja Poznańska - szanse i zagrożenia rozwoju

Streszczenie
Celem referatu jest wyjaśnienie genezy wykształcania się Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz porównanie dynamiki społeczno-ekonomicznego rozwoju ziemskiego i grodzkiego powiatu poznańskiego, które tworzą trzon aglomeracji. Podejmuje się też próbę wskazania głównych trudności rozwoju Aglomeracji Poznańskiej w układzie centrum – strefa podmiejska oraz ocenia czynniki rozwoju tych obszarów. Analizy zróżnicowań stanu i dynamiki rozwoju obejmują okres 2002-2013.

Dyskutuje się tradycyjne korzyści aglomeracji jako czynniki przyspieszania wzrostu gospodarczego całego obszaru aglomeracji, wskazuje też nowoczesne czynniki rozwoju związane głównie ze sposobami zarządzania tym obszarem.


Słowa kluczowe:
aglomeracja, obszar metropolitalny, czynniki rozwoju centrum i strefy podmiejskiej, trudności zarządzania aglomeracją.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna