Agresja jej przyczyny I rodzajePobieranie 19.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.09 Kb.
AGRESJA – JEJ PRZYCZYNY I RODZAJE.
Zdaniem wielu psychologów dzieci agresywne pochodzą ze środowiska

o cechach gdzie: • są niewłaściwe metody wychowawcze

 • występuje niedostatek wzmocnień pozytywnych ( kara zamiast pociechy)

 • niekorzystna atmosfera wynikająca z nerwowości członków rodziny lub występującej tam patologii.

Dlatego ważne jest, byśmy poznali środowisko domu w jakim się wychowuje dziecko.

Jedną z przyczyn agresywnego zachowania się dzieci są frustracje wywołujące poczucie krzywdy lub gniewu.FRUSTRACJA – stan przykrego napięcia psychicznego, spowodowanego niezaspokojeniem jakiś potrzeb, niemożnością osiągnięcia jakiegoś celu.

Jest następstwem blokady określonych potrzeb: • afirmacji

 • uznania społecznego

 • samodzielności.

Blokada potrzeby afirmacji jest wywołana:

 • oziębłością uczuciową rodziców,

 • brakiem z ich strony objawów serdeczności i zainteresowania

oraz stosowania przez nich kar fizycznych

Blokada potrzeby uznania społecznego spowodowana jest:

Blokada potrzeby samodzielności wywołana jest:

 • zbytnią kontrolą ( bardzo krótka „smycz”)

 • licznymi nakazami lub zakazami

Agresywne zachowanie się dzieci bywa również następstwem oddziaływania różnych modeli zachowania się.

Takimi modelami mogą być : • rodzice, rodzeństwo

 • koledzy

 • postać z filmu lub komiksu

 • postać z gry komputerowej

Oddziaływanie procesu modelowania ( wzorowania się) zaznacza się szczególnie wtedy, gdy modele agresji są zawarte w zachowaniu się osób budzących podziw – np. idol.

Zostaje wtedy uruchomiony mechanizm identyfikacji z modelem

( podobny ubiór, fryzura, gesty).
POTENCJALNE ZACHOWANIA AGRESYWNE

Mają źródła w faktach często ze sobą powiązanych: • dziecko wychowuje się w rodzinie z licznymi problemami
  ( alkoholizm, przemoc, rozwód, przestępstwo, bieda )

 • dorośli w te rodzinie stosują różne- podwójne wzorce zachowania

( co innego mówią – co innego robią )

 • dorośli czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej przemocy.

AGRESORZY – to dzieci, które:

  • dokuczają ( systematycznie), ośmieszają, przezywają, biją,
   kopią – głównie słabszych

  • maja potrzebę dominacji wobec innych, chcą ich sobie podporządkować

  • charakteryzują się niską tolerancją frustracji, łatwo popadają w gniew, są impulsywni

  • nie umieją spokojnie poradzić sobie z trudnościami

  • trudno im stosować się do ogólnie przyjętych reguł

  • generalnie są nastawione na – NIE

  • są zadowolone z własnych zachowań, bez poczucia winy

  • są biegłe w udawaniu

  • mają łatwy kontakt z otoczeniem

  • umieją się wybronić – łatwo kłamią

  • dość wcześnie prezentują zachowania aspołeczne: kradną, piją, palą, narkotyzują się.

Kradzieże są najczęściej stosowanym typem agresji. W życiu nastolatka zaczyna się wiele dziać. Chce bywać: dyskoteki, kino, kawiarnia, a to kosztuje. Zaczyna przywiązywać wagę do środków płatniczych.

Kradną, bo chcą dorównać innym, chcą mieć, chcą być wolni i niezależni.

Wewnętrzna pustkę chcą zapełnić przedmiotami.

Narkotyki i alkohol są najczęstszą formą ucieczki od złej rzeczywistości.

Dzieci sięgają po nie z powodu niemożności osiągnięcia wobec rodziców autonomii. Powinni ją zdobyć w wieku 7-8 lat, ale z różnych powodów to się nie udało. Nie czuli się kochani. Stracili kontakt z rodzicami na rzec kolegów, którzy ich zastąpili. Tam odreagowują, tam istnieją, tam coś znaczą.


Agresorowi zależy na prestiżu otoczenia. To jego nagroda.

Ma to co chce – np. pieniądze, nie jest sam – otacza się świtą.

Agresor często powiela sytuacje domowe.

Tam gdzie w rodzinie występują różne rodzaje agresji, gdzie zasadą jest przepychanie się łokciami, kto silniejszy i sprytniejszy ten ma rację – to tam jest szkoła życia dziecka.Co stymuluje agresję.

Agresja – ma czynnik intencjonalności ( motywacji), złych intencji;

- intencjonalne działanie o charakterze antynormatywnym na szkodę

osoby


- nie jest prowokowana

- nie zastanawia się nad osobą, której robi krzywdę.Kryteria wyróżniające agresję:

 • intencjonalność – motyw czynienia zła

 • emocje - złość, czasami przyjemność

 • spowodowanie konkretnych konsekwencji zachowań ( efekty działań)

 • agresja - cel sam w sobie

Klasyfikacja agresji:

  • interpersonalna / samoagresja

  • instrumentalna – wroga, zimna

  • zadaniowa

  • dopuszczalna – kara więzienia / niedopuszczalna

  • społeczna / prospołeczna

  • atakująca / obronna

  • bezpośrednia / pośrednia

Jednym z celów wychowania w szkole jest przeciwdziałanie powstawaniu agresji przez ukształtowanie systemu zinternalizowanych norm oraz zdolności przeżywania powstającego na ich podłożu poczucia winy.

Co możemy zaproponować agresorowi ?

 1. Różne sposoby dyscyplinowania

 2. Wzmacnianie konkurencyjnych cech ( spóźnienia- punktualność)

 3. Wyciszenie przez ćwiczenia i ustalone znaki

 4. Nauka – praca nad sobą – poprzez ćwiczenia relaksacyjne, dramowe.

Literatura: 1. B. Wayne – Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży

 2. H. Kozakiewicz- Zaproszenia do rozmowy

 3. A. Kozłowska – Zaburzenia nerwicowe u dzieci w wieku szkolnym

 4. A. Moreno – Socjodrama.

Opracowała:

Justyna Dąbrowska©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna