Akademia górniczo hutnicza im. Stanisława staszica w krakowie



Pobieranie 8.13 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.13 Kb.

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ



Al. A. Mickiewicza 30

tel. (+48 12) 633-19-05; 617-25-05 ; 617-33-02

30-059 Kraków, POLSKA

fax (+48 12) 617-33-03

WWW: http://www.dwz.agh.edu.pl

e-mail : dwz@uci.agh.edu.pl





RM-wz-A-38/2004 Kraków, 15.09.2004

Szanowna Pani Dyrektor,


Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że otrzymaliśmy ofertę stypendialną na rok akademicki 2005/2006 opracowaną przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej MENiS.

Oferta zawiera informacje o możliwości ubiegania się o stypendia na wyjazdy w roku akademickim 2005/2006 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.


Termin składania dokumentów upływa 3 grudnia 2004 r.

(o ile konkretna oferta nie wskazuje na inny termin lub inny rodzaj załączników)


Zwracamy Państwa uwagę na to, ze nie będą rozpatrywane dokumenty, które nie będą zawierały pisma zgłaszającego kandydatów przez upoważnione do tego komórki organizacyjne danej uczelni (DWZ).
Szczegółowe informacje i wzory wymaganych dokumentów można uzyskać na stronach internetowych www.buwiwm.edu.pl lub w Dziale Współpracy z Zagranicą, paw. C-1, pok. 512, tel. 617 33 02.

Z poważaniem


Dr Irena Sikora



Kierownik Działu

Współpracy z Zagranicą


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna