Akademia obrony narodowej studium wychowania fizycznego I sportu informator z wychowania fizycznegoPobieranie 107.59 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar107.59 Kb.


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTUINFORMATOR Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

W A R S Z A W A


2 0 1 4

INFORMATOR


Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA STUDENTÓW AON

NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

1. STUDIA WOJSKOWE - WYMAGANIA I ZASADY ZALICZENIA
Zaliczenie z wychowania fizycznego uzyskuje się na podstawie frekwencji na zajęciach programowych. Każdy żołnierz zawodowy przebywający na studiach lub kursie w terminie sprawdzianu sprawności fizycznej ma obowiązek zdawać sprawdzian z wychowania fizycznego zgodnie z wykazem ćwiczeń i norm oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.


2. STUDIA CYWILNE - WYMAGANIA I ZASADY ZALICZENIA
Zaliczenie z wychowania fizycznego uzyskuje się na podstawie frekwencji na zajęciach programowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest 100% frekwencja na zajęciach. Dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwione, ale nie więcej niż 50% zajęć zaplanowanych w semestrze, jednak muszą być one odrobione na zajęciach programowych z innymi grupami za zgodą prowadzącego. Potwierdzenie odrobienia zajęć student dostarcza prowadzącemu na załączonym druku (załącznik nr 1). Przekroczenie 50% nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach programowych jest jednoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu w pierwszym terminie.

Każdy student, który nie uczestniczy w zajęciach programowych z Wychowania Fizycznego z powodu zwolnienia lekarskiego musi uzyskać pisemną zgodę Dziekana na zaliczenie WF w formie zastępczej. W zależności od rodzaju choroby i zaleceń lekarza studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu WF poprzez: • uczestnictwo w zajęciach WF dopuszczonych przez lekarza;

 • pomoc przy organizacji imprez i zawodów sportowych odbywających się w SWFiS;

 • uczestnictwo w wykładach na temat zdrowego stylu życia;

 • napisanie pracy pisemnej z zakresu kultury fizycznej.

Rodzaj formy zaliczenia Wychowania Fizycznego student posiadający zwolnienie lekarskie ustala z prowadzącym zajęcia na początku każdego semestru.

PLAN WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

PRZEZ STUDENTÓW AON W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

I WIECZORNYCH
Hala sportowa nr 1

Poniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – Fakultet Aktywizacji Studentów (FAS) AZS – Badminton

- godz. 18.30 – 20.30 – FAS AZS – Piłka Siatkowa Mężczyzn

Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – FAS AZS – Piłka Koszykowa

- godz. 18.30 – 20.00 – FAS AZS – Piłka Nożna

Środa - godz. 17.00– 18.30 – FAS AZS – Piłka Siatkowa Mężczyzn


- godz. 20.00 – 21.00 – Studenci WZiD (sport do wyboru)

Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 19.00 – FAS AZS – Piłka Koszykowa

- godz. 19.00 – 20.00 – FAS AZS – Badminton
Piątek - godz. 15.30 – 17.00 – Studenci WZiD/WBN (sport do wyboru)

Hala sportowa nr 2


Poniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.00 – Studenci WBN (sport do wyboru)

- godz. 18.00 – 19.30 – FAS AZS – Piłka Siatkowa Kobiet
Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – FAS AZS – Piłka Ręczna


Środa - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – FAS AZS – Piłka Siatkowa KobietCzwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.30 – FAS AZS – Piłka Nożna

- godz. 18.30 – 20.00 – FAS AZS – Piłka Ręczna

- godz. 20.00 – 21.00 – Studenci WZiD (sport do wyboru)SiłowniaPoniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.00 – Studenci WBN

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiD
Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN


Środa - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiD


Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – Studia Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN


Piątek - godz. 15.30 – 18.00 – Studenci WBN / WZiD

Sala Walki WręczPoniedziałek - godz. 15.30 – 17.00 – FAS AZS Zajęcia Fitness
Wtorek - godz. 15.30 – 17.00 – FAS AZS Sporty Walki

- godz. 19.30 – 21.00 – FAS AZS Judo

- godz. 21.00 – 22.00 – FAS AZS Sporty Walki
Środa - godz. 15.30 – 17.00 – FAS AZS Zajęcia Fitness
Czwartek - godz. 15.30 – 17.00 – FAS AZS Sporty Walki

- godz. 19.30 – 21.00 – FAS AZS JudoPiątek - godz. 19.30 – 21.00 – FAS AZS Sporty Walki

Basen

Poniedziałek - godz. 15.30 – 16.30 – Studia Wojskowe

- godz. 20.30 – 21.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBNWtorek - godz. 15.30 – 16.30 – Studia Wojskowe

- godz. 16.30 – 17.30 – AZS AON nauka pływania

- godz. 20.30 – 21.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiDŚroda - godz. 15.30 – 16.30 – Studia Wojskowe

- godz. 20.30 – 21.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBNCzwartek - godz. 15.30 – 16.30 – Studia Wojskowe

- godz. 17.00 – 18.00 – AZS AON nauka pływania

- godz. 20.30 – 21.00 – Studia i Kursy Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WZiD


Piątek - godz. 15.30 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD, Studia Wojskowe

- godz. 21.00 – 22.00 – Studenci WBN / WZiDSobota - godz. 15.00 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD

Niedziela - godz. 15.00 – 16.00 – Studenci WBN / WZiD
UWAGA: Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Wszystkich użytkowników hali i siłowni obowiązuje obuwie zastępcze i ubiór sportowy. Na basenie obowiązuje czepek, klapki, strój kąpielowy.


ROCZNY PLAN IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH

DLA SŁUCHACZY, STUDENTÓW, KADRY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH


AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015


Lp.

Rodzaj Zawodów

Uczestnictwo

Termin / osoba odpowiedzialna


 1. 1

Turniej o Puchar Rektora – Komendanta AON w badmintonie

Reprezentacje wydziałów –

Kadra i pracownicy wojskaListopad /
T. KupieckiMistrzostwa studentów AON w piłce nożnej

Reprezentacje wydziałów

- studenciPaździernik /

P. Kwiatkowski 1. 4

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY


w piłkę siatkową, koszykową, nożną

Kadra AON – studenci AON

Grudzień / A. Matyja, P. Niewęgłowski

M. Zbyszewski,

P. KwiatkowskiMistrzostwa AON w piłce siatkowej kadry


Reprezentacje

wydziałów i kom. org. – kadra i pracownicy wojskaStyczeń / A. MatyjaMistrzostwa AON w halowej piłce nożnej kadry

Reprezentacje

wydziałów i kom. org. – kadra i pracownicy wojskaGrudzień /
P. NiewęgłowskiMistrzostwa AON w badmintonie

Indywidualnie

- studenci, kadra, pracownicy wojskaMarzec /
T. Kupiecki

 1. 5

Mistrzostwa studentów AON w piłce koszykowej

Reprezentacje wydziałów

- studenciMarzec /

M. Zbyszewski 1. 6

Mistrzostwa studentów AON w halowej piłce nożnej

Reprezentacje wydziałów

- studenciMarzec/

P.Kwiatkowski

Mistrzostwa AON w pływaniu kadry i studentów

Indywidualnie i sztafety

- studenci, kadra, pracownicy wojskaKwiecień /
A. Kotarska

 1. 8

Mistrzostwa studentów AON w piłce siatkowej

Reprezentacje wydziałów

- studenciKwiecień / A. Matyja, M.MarczakMistrzostwa AON w szachach

Studenci, kadra, pracownicy wojska

Maj /A. Matyja

 1. 9

Święto Sportu AON

Studenci, kadra, pracownicy wojska

Maj / Czerwiec

Kadra SWFiS 1. 1

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Reprezentacja uczelni w poszczególnych dyscyplinach

Według oddzielnego planuMistrzostwa Garnizonu Warszawa w Sportach Powszechnych

Reprezentacje uczelni – kadra, studenci wojskowi, pracownicy wojska

Według oddzielnego planu

 1. 1

Varsoviada – Igrzyska Studentów Pierwszego Roku

Reprezentacja uczelni studentów pierwszego roku

10-11 listopad

 1. 1

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Sportach Powszechnych

Reprezentacje uczelni – kadra, studenci wojskowi

Według oddzielnego planu


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Treningi sekcji akademickich:
1. PIŁKA NOŻNA

- wtorek – godz. 18.30 – 20.00 hala nr 1 - trener Paweł KWIATKOWSKI tel. 608299535

- czwartek, – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 pawel.kwiatkowski@aon.edu.pl
2. PIŁKA SIATKOWA

Kobiety

- poniedziałek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 - trener Adam MATYJA tel. 22/6/813 533

- środa – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 504929252 a.matyja@aon.edu.pl

Mężczyźni

- poniedziałek – godz. 18.30 – 20.30 hala nr 1 - trener Marcin MARCZAK tel. 22/6/ 814 435

- środa – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 1 m.marczak@aon.edu.pl
3. JUDO

- wtorek – godz. 19.30 – 21.00 sala sportów walki - trener Cezary MAJEWSKI tel. 22/6/ 814 003

- czwartek – godz. 19.30 – 21.00 sala sportów walki c.majewski@aon.edu.pl
4. BADMINTON

- poniedziałek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 1 - trener Tadeusz KUPIECKI tel. 22/6/813 837

- czwartek – godz. 19.00 – 20.00 hala nr 1 t.kupiecki@aon.edu.pl
5. PIŁKA KOSZYKOWA

- wtorek – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 1 - trener Marek ZBYSZEWSKI tel. 22/6/814 435

- czwartek – godz. 17.00 – 19.00 hala nr 1 m.zbyszewski@aon.edu.pl
6. PŁYWANIE

- wtorek – godz. 16.30 – 17.30 basen (nauka i doskonalenie) - trener Anna KOTARSKA tel. 22/6/813325

- czwartek – godz. 17.00 – 18.00 basen (nauka i doskonalenie) a.kotarska@aon.edu.pl
7. ZAJĘCIA FITNESS

- poniedziałek – godz. 15.30 – 16.30 sala fitness - trener Milena KOZŁOWSKA tel. 22/6/813325

- środa – godz. 15.30 – 16.30 sala fitness m.kozlowska@aon.edu.pl
8. SPORTY WALKI

- wtorek – godz. 15.30 – 16.30 sala WW - trener Anna KOTARSKA tel. 22/6/813325

- czwartek – godz. 15.30 – 16.30 sala WW a.kotarska@aon.edu.pl
9. PIŁKA RĘCZNA

- wtorek – godz. 18.30 – 20.00 hala nr 2 - trener Maciej SKOWRONEK tel. 605 121 639

- czwartek, – godz. 17.00 – 18.30 hala nr 2 mb.skowronki@wp.pl
10. BIEGI NA ORIENTACJĘ

- Treningi indywidualne - trener Jacek JARZYNA tel. 22/6/814 767

j.jarzyna@aon.edu.pl


Studenci trenujący w sekcjach sportowych AZS AON są zwolnieni z zajęć programowych z wychowania fizycznego.


WYKAZ TELEFONÓW

L.p

Stopień Imię Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu służbowego

Uwagi

Kadra Dydaktyczna

1.

ppłk mgr Adam MATYJA

Kierownik SWFiS

22/6/813481

Pok. nr 103a.matyja@aon.edu.pl

2.

mjr dr Piotr NIEWĘGŁOWSKI

Zastępca Kierownika SWFiS

22/6/813533

Pok. nr 17p.nieweglowski@aon.edu.pl

3.

mgr Tadeusz KUPIECKI

Instruktor

22/6/813837

Pok. nr 20t.kupiecki@aon.edu.pl

4

mgr Paweł KWIATKOWSKI

Instruktor

22/6/813837

Pok. nr 20pawel.kwiatkowski@aon.edu.pl

5

mgr Marek ZBYSZEWSKI

Instruktor

22/6/814435

Pok. nr 18m.zbyszewski@aon.edu.pl

6.

mgr Marcin MARCZAK

Instruktor

22/6/814435

Pok. nr 18m.marczak@aon.edu.pl

7.

mgr Anna KOTARSKA

Instruktor

22/6/813325

Pok. nr 105a.kotarska@aon.edu.pl

8.

mgr Milena KOZŁOWSKA

Instruktor

22/6/813325

Pok. nr 105m.kozlowska@aon.edu.pl

9.

mgr Jan PAZIK

Instruktor

22/6/814003

Pok. nr 19j.pazik@aon.edu.pl

10.

mgr Krzysztof WÓJCIK

Instruktor

22/6/814003

Pok. nr 19k.wójcik@aon.edu.pl

11

mgr Cezary MAJEWSKI

Instruktor

22/6/814003

Pok. nr 19c.majewski@aon.edu.pl

Sekcja Wspomagająca

1.

Zenon WRÓBEL

Kierownik sekcji

administracyjno - gospodarczej22/6/813003


Fax 22/6813003

2.

Agnieszka PODKOWA

Specjalista

22/6/813262

a.podkowa@aon.edu.pl

Odnowa Biologiczna

1.

Agnieszka CZARNECKA

Gabinet Odnowy Biologicznej

22/6/814263
Obiekty Sportowe

1.

Dyżurny portier obiektów sportowych

22/6/814010
2.

Dyżurny ratownik basenu

22/6/814298
3.

Kasa SWFiS

22/6/813262
Załącznik nr 1


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że student/ka ……………………………………..kierunek………….. semestr…………. odrobił/ła zajęcia z wychowania fizycznego w dniu ………………….. na obiekcie ………………………. .


podpis prowadzącego

……………………..

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna