Akademia polskiego filmuPobieranie 108.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar108.65 Kb.
OPIS KURSU AKADEMICKIEGO – przedmiot do wyboru na rok akademicki 2011/2012

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Polski Instytut Sztuki Filmowej

oraz

Zakładu kulturoznawstwa

KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Opiekunowie naukowi kursu:

dr Urszula Chowaniec U.Chowaniec@gmail.com

dr Anna Taszycka Taszy@tlen.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza –Modrzewskiego przystąpiła do współpracy z Akademią Polskiego Filmu, organizując 4-semestralne projekcje. Każdy semestr może być zakończony pracą pisemną na prawach egzaminu (2 ECTS), co umożliwia studentowi zgromadzenie w ciągu 4 semestrów 8 punktów. Prace pisemne będą pisane pod opieką dr Urszuli Chowaniec oraz dr Anny Taszyckiej i przez nie oceniane.
Tytuł kursu: Akademia Filmu Polskiego

Forma: kurs do wyboru, wykłady monograficzne.

Wymagana obecność w ramach jednego semestru: 30 godzin (nie mniej niż 7 spotkań)

Liczba punktów ECTS po zakończeniu semestru: 2
Program Akademii, składający się z 96 tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (...) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie."

Opiekunami projektu są wykładowcy Kulturoznawstwa Krakowskiej Akademii, których celem jest rozpropagowanie wiedzy o polskim kinie w szerokim kontekście antropologiczny, społecznym, estetycznym i politycznym. Dlatego też wykładowcy, którzy przed każdą projekcją opowiedzą o prezentowanych filmach wybierani są starannie tak, aby pokazać, jak najszerszy kontekst polskiej kinematografii. Proponowane także będą ciekawe dyskusje i rozmowy o filmach, często wspierane przez działające przy Kulturoznawstwie Koło Filmoznawcze.

Warunki zaliczenia:


  • Uzgodnienie tematu z opiekunem (lista tematów zostanie podana na początku listopada, tematy będą ściśle związane z tytułami filmów pokazywanych w danym semetrze i prelekcjami), praca pisemna w objętości 3-5 stron.

  • BIBLIOGRAFIA: 3-4 pozycje bibliograficzne, w zależności od tematu będą podane przez osobę prowadząca prelekcję lub dyskusję na dany temat


Zajęcia:

Zajęcia będą odbywać się w środy o godz. 15.00 (15.00-16.30, przerwa, 16.50-18.30, godzina zakończenia uzależniona jest od długości poszczególnych filmów, przewidzianych do poszczególnych projekcji). Sala. B008, Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1Zapisy:

Dziekanat (osobiście lub mailowo).


Uczestnictwo BEZPŁATNE

Godzina rozpoczęcia 12 października 2011 r., godz. 15.00 w Auli B 008.Linki związane z AFP:
rozmowa telewizyjna w KTVI o AFP

 

 http://ktvi.pl/cykl,0,15,0,od_slowa_do_slowa.htmlblog Kulturoznawstwa http://kulturoznawstwo-krakow.blogspot.com/2011/06/akademia-filmu-polskiego-zaczynamy-w.html
AFP ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

http://www.pisf.pl/pl/edukacja/akademia-polskiego-filmu

PROGRAM AKADEMII POLSKIEGO FILMU

SEMESTR I (X 2011/ II 2012)

Koordynacja naukowa: dr Anna Taszycka

Lp. Data

Filmy

wykładowca

Goście/

dyskutanci

Inne, konteksty dyskusyjne, propozycje tematów

12.10

Promocja Akademii Filmu Polskiego

Organizacja projekcji i wykładów, przedstawiających ideę Polskiej Akademii Filmowej

Polska Akademia Fimowa – wokół Seksmisji

Specjalnie zaproszeni goście

Juliusz Machulski,Agnieszka Morstin – Popławska, Katarzyna Wajda


Kontesty literackie i ogólnokulturowe

I

19.10

Pruska kultura, 1908 r., 10 min

Mogiła nieznanego Żołnierza, 1927 r., 77 min

Mocny człowiek, 1929 r., 78 min

Sebastian JagielskiII

26.10

Młody las, 1934 r., 71 min

Jadzia, 1936 r., 74 min

Dr Agnieszka Morstin-PopławskaIII

9.10

Dziewczęta z Nowolipek, 1937 r., 97 min

Dybuk, 1937 r., 100 min

Dr hab.

Łukasz M. MaciejewskiUrszula Chowaniec
IV

16.11

Strachy, 1938, 94 min

Paweł i Gaweł, 1938, 68 min

Dr Agnieszka Morstin-PopławskaV

23.11

Zakazane piosenki, 1946 r. 97 min

Ostatni etap, 1947 r. 104 min

Katarzyna WajdaVI

30.11

Godziny nadziei, 1955 r., 87 min

Skarb, 1948 r., 102 min

Sebastian JagielskiVII

7.12

Kanał, 1956 r., 91 min

Człowiek na torze, 1956 r., 80 min

Katarzyna WajdaVIII

14.12

Zimowy zmierzch, 1956 r., 87 min

Eroica, 1957 r., 78 min

Sebastian JagielskiIX

11.01

Zagubione uczucia, 1957 r., 75 min

Pożegnania, 1958 r., 97 min

Dr Agnieszka Morstin-PopławskaX

18.01

Baza ludzi umarłych, 1958 r., 104 min

Krzyż walecznych,1958 r., 84 min

Dr Anna TaszyckaXI

25.01

Ostatni dzień lata, 1958 r., 66 min

Małe dramaty, 1958, 62 min

Dr Anna TaszyckaXII

1.02

Popiół i diament, 1958 r., 97 min

Pociąg, 1959 r., 93 min

Dr Agnieszka Morstin-PopławskaPrzerwa: 26.01-20.02 – zaliczenie przedmiotu, egzamin. Kontakt: Ursula Chowaniec, U.Chowaniec@gmail.com lub Anna Taszycka, taszy@tlen.plSEMESTR II (II - V 2011)

Koordynacja naukowa: dr Urszula Chowaniec

Lp. Data

Filmy

wykładowca

Goście/dyskutanci

inne

I

Do widzenia, do jutra 1959 r., 80 min

Niewinni czarodzieje 1960 r., 83 min

Katarzyna WajdaII

Matka Joanna od Aniołów 1960 r., 103 min

Krzyżacy 1960 r., 166 min

Urszula Chowaniec

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz


Kontekst do dyskusji:

Literatura a filmIII


Nikt nie woła 1960 r., min

Zezowate szczęście 1960 r., min


IVNóż w wodzie, 1961 r., 101 min

Świadectwo urodzenia, 1961 r., 99 min


V

Jak być kochaną, 1962 r., 97 min

Rękopis znaleziony w Saragossie, 1964 r., 177 min


VI


Rysopis, 1964 r., 71 min

Faraon, 1965 r., 175 min


VII

Salto, 1965 r., 100 min

Sami swoi, 1967 r., 78 min


VIII

Słońce wschodzi raz na dzień, 1967 r., 90 min

Westerplatte, 1967 r., 91 min


IX

Żywot Mateusza, 1967 r., 76 min

Ręce do góry, 1967 r., 76 min


X

Struktura kryształu, 1969 r., 74 min

Trąd, 1971 r., 79 min


XI

Rejs, 1970 r., 65 min

Hydrozagadka, 1970 r., 70 min


X

Sól ziemi czarnej, 1969 r., 98 min

Perła w koronie, 1971 r., 111 min


Koniec drugiego semestru: zaliczenie przedmiotu, egzamin. Kontakt: Ursula Chowaniec, U.Chowaniec@gmail.com lub Anna Taszycka, taszy@tlen.pl
SEMESTR III (II 2011/ V 2012)

Koordynacja naukowa: dr Anna Taszycka

Lp. data

Filmy

wykładowca

Goście/dyskutanci

inne

I


Trzecia część nocy, 1971 r., 101 min

Iluminacja, 1972 r., 87 min


II


Palec Boży, 1972 r., 88 min

Wesele, 1972 r., 102 min


III

Sanatorium pod klepsydrą, 1973 r., 119 min

Jerzy JarzębskiIV


Potop, 1974 r., 316 min


V

Ziemia obiecana , 1974 r., 179 min

Zaklęte rewiry, 1975 r., 95 min


VI

Noce i dnie, 1975 r., 235 min


VII

Człowiek z marmuru, 1976 r., 153 min


VIII

Wodzirej, 1977 r., 104 min

Indeks, 1977 r., 94 min


IX

Szpital przemienienia, 1978 r., 90 min

Amator, 1979 r., 117 min


X

Aria dla atlety, 1979 r., 99 min

Paciorki jednego różańca, 1979 r., 106 min


XI

Panny z Wilka, 1979 r., 116 min

Ćma, 1980 r., 100 min


XII

Gorączka, 1980 r., 116 min

Miś, 1980 r., 111 min


XIII

Dreszcze, 1981 r., 102 min

Przypadek, 1981 r., 112 min


XIV

Vabank, 1981 r., 104 min

Wielki bieg, 1981 r., 99 min

SEMESTR IV (II - V 2012)

Koordynacja naukowa: dr Urszula Chowaniec

Lp. data

Filmy

wykładowca

Goście/dyskutanci

inne

I


Wojna światów – następne stulecie, 1981 r., 92 min

Austeria, 1982 r., 102 min


II


Krzyk, 1982 r., 88 min

Matka Królów, 1982 r., 127 min


III

Przesłuchanie, 1982 r., 111 min

Kartka z podróży, 1983 r., 78 min


IV


Nadzór, 1983 r., 118 min

Seksmisja, 1983 r., 116 min
Anna Frątczak,

Urszula Chowaniec


V

Wierna rzeka, 1983 r., 137 min

Kobieta w kapeluszu, 1984 r., 101 min


VI

Kobieta z prowincji, 1984 r., 104 min

Cudzoziemka, 1986 r., 99 min


VII

Zygfryd, 1986 r., 91 min

Kornblumenblau, 1988 r., 88 min


VIII

Ucieczka z kina wolność, 1990 r., 87 min

Białe małżeństwo, 1992 r., 93 min


IX

Psy, 1992 r., 104 min

Kolejność uczuć, 1993 r., 83 min


X

Przypadek Pekosińskiego, 1993 r., 85 min

Gry uliczne, 1996 r., 100 min


XI

Historie miłosne, 1997 r., 87 min

U pana Boga za piecem, 1998 r., 100 min


XII

Dług, 1999 r., 97 min

Wojaczek , 1999 r., min


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna