Akcja „Tanew- nasza rzeka” w dniach 21-22. 06. 2012r została przeprowadzona III edycja akcji proekologicznej „Tanew- nasza rzeka”Pobieranie 24.41 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.41 Kb.


AKCJA „Tanew- nasza rzeka”

W dniach 21-22.06.2012r. została przeprowadzona III edycja akcji proekologicznej „Tanew- nasza rzeka”. Pierwszą jej edycję w czerwcu 2010 r. zainicjowała młodzież i nauczyciele z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu. W związku z tragiczną śmiercią w dniu 9 maja 2012 r. głównego organizatora


i prowadzącego akcję Zdzisława Lwa - nauczyciela praktycznej nauki zawodu z CKP w Jarosławiu, tegoroczna akcja miała bardzo nietypowy charakter. Nagłe odejście prowadzącego zamknęła dostęp do już poczynionych planów i ustaleń i potencjalni uczestnicy akcji zostali bez wiedzy o tym, na jakim etapie były tegoroczne przygotowania. Jego odejście zszokowało wszystkich i wprowadziło chaos wśród przyjaciół
i znajomych. Postanowili jednak, że wielkie „dzieło Zdzicha” nie może zostać zaprzepaszczone i pomimo niezwykłego żalu podjęto kontynuację działań. Niezwykłym uporem w tych dążeniach wykazała się uczniowie Zdzisława i harcerze argumentując, że akcja powinna odbyć się chociażby ze względu na pamięć ich Nauczyciela.

Głównie dzięki wytężonej pracy pana Krzysztofa Malca - leśniczego z Nadleśnictwa Józefów oraz Piotra Chmiela wicedyrektora z CKP w Jarosławiu i grona oddanych przyjaciół Zdzisława, akcja mogła dojść do skutku. Z przyczyn technicznych, przedsięwzięcie zostało tym razem skrócone do dwóch dni


i odbywało się w okolicach Suśca ( plany Zdzisława Lwa zakładały przeniesienie akcji w dół rzeki).

Założenia akcji były następujące:

- pozbieranie śmieci;

- zapoznanie uczestników z kulturą, historią i przyrodą regionu;

- integracja młodzieży;

- uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody;

- wychowanie proekologiczne młodzieży;

- wskazanie zagrożeń dla środowiska naturalnego.

W akcji udział wzięli uczniowie CKP w Jarosławiu wraz z opiekunami: wicedyrektorem Piotrem Chmielem, wicedyrektorem Markiem Machnikiem; nauczycielami: Pawłem Lasotą i Mariuszem Wojtusiem oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Oleszycach z opiekunką Joanną Czuwarą, harcerze z X drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca z podharcmistrz Anną Rojek. Gościnnie dołączyła młodzież
z Gimnazjum nr 1 w Niemcach z opiekunami Agnieszką Bogutą i Elżbietą Kotelbą.

Honorowym patronatem akcję objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego – Jerzy Batycki.

Patronat medialny sprawowały: Polskie Radio Lublin oraz Telewizja Kraśnik.
DZIEŃ I.

Uczniowie z CKP Jarosław i ZS Oleszyce odbyli wspólną podróż autobusem i przybyli na kwaterę


w Schronisku Młodzieżowym w Suścu. W tym samym czasie na miejsce zbiórki zgłosili się harcerze
z X Drużyny Harcerskiej w Suścu i uczniowie z Gimnazjum w Niemcach. O godzinie 10.30 odbyła się odprawa. Całą akcję oraz odprawę w zastępstwie Zdzisława Lwa prowadził jego przyjaciel, leśniczy Krzysztof Malec. W swoim wystąpieniu wspomniał o dokonaniach poprzednika, a uczestnicy uczcili pamięć zmarłego chwilą ciszy. Prowadzący przedstawił plan dnia, zapoznał uczestników z warunkami zachowania się w lesie oraz rozdał worki na śmieci i rękawiczki. Głos zabrał również wicedyrektor CKP w Jarosławiu Piotr Chmiel, który podkreślił, że obecna III edycja akcji nie odbyła by się bez ogromnego zaangażowania ze strony pana Krzysztofa Malca. Po odprawie młodzież wraz z opiekunami wyruszyła na szlak w dwóch odrębnych grupach. Uprzątnięto ze śmieci chodniki przy ul. Tomaszowskiej od Zespołu Szkół do Urzędu Gminy. Grupę młodzieży z Gimnazjum w Niemcach prowadziła Elżbieta Byra, pracownik Nadleśnictwa Józefów.

W pierwszym dniu akcji „Tanew - nasza rzeka” towarzyszyła nam reporterka z Radia Lublin Agnieszka Czyżewska oraz „oko” kamery z TV Kraśnik. W pobliżu wsi Rybnica na spotkanie młodzieży wyszła ekipa z Radia Lublin Oddział w Zamościu z panią redaktor Martą Lackożyńską. Młodzież


z początku speszona widokiem mikrofonu, powoli zaczęła dzielić się wrażeniami z akcji. Szlakiem geoturystycznym grupa doszła do parkingu przy szosie nad Tanwią, gdzie odbyła się krótka przerwa na odpoczynek. Chłopcy z CKP wykorzystali ten czas na zmontowanie podbieraków służących do wyciągania śmieci z rzeki. Do obiadu został oczyszczony fragment rzeki Tanew od mostu (na drodze asfaltowej Susiec - Huta Różaniecka) do baru „Nad Szumami”. W tym zaprzyjaźnionym barze uczestnicy akcji spożyli obiad sponsorowany przez Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka” w Suścu. Miłym uzupełnieniem obiadu były zimne napoje i lody.

Po krótkim odpoczynku grupa wyruszyła w dalszą drogę i podążając „żółtym szlakiem” zbierała śmieci w zasięgu wzroku po obu stronach ścieżki. Często wydzierane one były z zarośli, porzucone tam przez nierozważnych turystów. Na podrapane ręce i nogi nikt nie zwracał uwagi. Podczas całego przemarszu pan Krzysztof opowiadał młodzieży o lesie, jak łatwo rozpoznać poszczególne gatunki drzew i krzewów,


o rezerwacie, progach skalnych na rzece Tanew, wodospadzie Jeleń i wielu innych ciekawostkach przyrodniczych. Chodząc tradycyjnie „stylem raka” nie pominął też tematów historii i tradycji w tym regionie. Około 17.30 młodzież dotarła do schroniska PTTK w Suścu.

Czasu na odpoczynek było niewiele. O godzinie 19-tej grupa przybyła do „Przystanku Zaścianek”, gdzie gospodarz pan Wiktor Jarosz w stroju kozaka witał przybyłych gości. Młodzież rozsiadła się wokół płonącego ogniska. Nadszedł czas na podsumowanie pierwszego dnia akcji. Pan Krzysztof przywitał uczestników akcji oraz przybyłych gości w osobach: wójta Gminy Susiec Franciszka Kawę, przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów inż. nadzoru Jarosława Kowala, starszego specjalistę ds. promocji i turystyki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu Krzysztofa Łagowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Publicznych


w Suścu Barbarę Żelazko, wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu Andrzeja Rojka, doradcę metodycznego przy Zespole Szkół Publicznych w Suścu Urszulę Bartoszek, przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Zamościu Małgorzatę Grabik, przedstawiciela Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” Romualda Bogusza, lokalnego przedsiębiorcę pana Zbigniewa Pagudza jako jednego ze sponsorów, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości. Wśród obecnych zabrakło pani Ani Stankiewicz – Lew, wdowy po zmarłym Zdzisławie, która z przyczyn osobistych nie mogła przybyć, ale jak wcześniej zapewniała „całą duszą będzie w akcji”. Przy wspólnym ognisku (ok. 80 osób) pan Krzysztof łamiącym się głosem jeszcze raz wspomniał zmarłego przyjaciela Zdzisława Lwa a następnie poprosił o uczczenie jego pamięci „minutą ciszy”. Ważnym momentem było zaproponowanie aby akcji nadano imię „Zdzisława Lwa”. Taką zgodną decyzję podjęli wszyscy uczestnicy, a zaakceptowała ją później pani Anna Stankiewicz –Lew. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach wyrazili zadowolenie, że taka akcja się odbywa, pochwalili młodzież za jej zaangażowanie i bezinteresowność. Jednocześnie wyrazili nadzieję, że akcja będzie miała ciąg dalszy, i że dzięki takim działaniom w niedługim czasie ścieżki Roztocza będą wolne od śmieci.

W ramach podziękowania i uznania, podharcmistrz pani Anna Rojek wraz z panem Wójtem, wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy a Nadleśnictwo Józefów ufundowało drobne upominki (ołówki, linijki, zakładki), które wręczał inż. Jarosław Kowal. Dorośli uczestnicy akcji otrzymali zestaw folderów okolic Nadleśnictwa Józefów i Roztocza. Dzięki uprzejmości dyrektora TV Kraśnik pana Tadeusza Stawryłły, goście mogli obejrzeć dwa filmy z poprzednich lat. Uczestnicy biorący udział


w spotkaniu po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć udokumentowane działania, a „weterani” akcji odnawiali wspomnienia. Miłej atmosfery przy ognisku nie zepsuł nawet deszcz ani burza. Dzięki odpowiednim budynkom w „Zaścianku” impreza odbywała się pod dachami. Ponieważ aura uniemożliwiła nocny wymarsz do lasu i tradycyjne „polowanie na świt” z aparatami fotograficznymi, około godziny trzeciej nad ranem grupa udała się na spoczynek.

DZIEŃ II.

Wypoczynek dla uczestników akcji niekoniecznie musi oznaczać spanie – psikusy i zabawy trwały do rana. Po śniadaniu o godzinie ósmej grupa udała się do kościoła parafialnego w Suścu, gdzie odbyło się spotkanie z gospodarzem parafii ks. Piotrem Kornafelem. Ksiądz Proboszcz wraz z uczestnikami modlił się za duszę śp. Zdzisława i odmówił modlitwę w intencji uczestników akcji. Opowiedział również historię kościoła i zabytkowego kamiennego krzyża znajdującego się w lesie, tuż przy kościele. Uczestnicy gromkimi brawami podziękowali księdzu za spotkanie, a pan Krzysztof wręczył księdzu zestaw folderów.

Grupa wyruszyła w trasę podążając szlakami „czarnym” oraz „niebieskim” i zbierając śmiecie dotarła przez wzgórze „Kościółek” do rzeki Tanew. Na krótkich postojach młodzież słuchała opowieści pana Krzysztofa: o „Kościółku”, o Tanwi – jako granicy zaborów, o chwastach, które są pięknymi kwiatami i innych osobliwościach regionu. Uczestnicy zauważyli również w dolinie Tanwi niecodzienne zjawisko -tlące się stojące suche drzewo, które zapaliło się od uderzenie pioruna podczas nocnej burzy. Pan Krzysztof telefonicznie powiadomił odpowiednie służby o tym zdarzeniu. Młodzież miała okazję zobaczyć również sztuczny zalew utworzony przez bobry.

W pośpiechu, przed nadciągającą burzą uprzątnięto pozostały odcinek Tanwi od tamy harcerskiej do baru „Nad Szumami”, gdzie grupa bezpiecznie schroniła się gdy rozszalała się ulewa. W oczekiwaniu na poprawę pogody pan Krzysztof opowiadał o tamie harcerskiej, legendę o misiu i królu Łokietku, o walkach partyzanckich i wielu innych ciekawych historiach. W związku z tym, że burza i ulewa nie ustawała


a wszyscy byli przemoknięci do „suchej nitki”, grupa przemieściła się autobusem do restauracji „Leśny Zajazd” w Suścu, gdzie czekał na nich gorący obiad i herbata z cytryną. Po obiedzie wszyscy udali się do schroniska, gdzie po spakowaniu się i posprzątaniu pomieszczeń, około godziny piętnastej wyjechali do domu. Pan Krzysztof dziękował wszystkim za uczestnictwo, wytrwałość i wyrozumienie. Na „do widzenia”, wszyscy życzyli sobie rychłego spotkania na kolejnej akcji. Nikt nie liczył przebytych kilometrów, ale z satysfakcją policzono worki zebranych śmieci. Podczas dwóch dni akcji zebrano 13 worków śmieci po 80-100 litrów każdy. Worki z zebranymi śmieciami zostały zabrane przez GZUK w Suścu.

Uczestnicy akcji składają podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli i instytucjom, którzy bezinteresownie wsparli akcję.

A są to:

Naczelnik Wydziału Oświaty przy Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - Adam Pióro

Wójt Gminy Susiec - Franciszek Kawa,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów - Leszek Dmitroca,

Przystanek „Zaścianek” w Suścu - pan Wiktor Jarosz,

Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka” w Suścu - pan Zbigniew Naklicki,

„Leśny Zajazd” w Suścu - pan Zbigniew Pagudz,

Sklep „Groszek” w Suścu,

Wytwórnia Wód Stołowych „GALICYA” Narol,

Gminny Dom Kultury w Suścu,

Bar „Nad Szumami” w Rebizantach,

Piekarnia Susiec - pan Piotr Presz,

Masarnia Kunki – pan Wiktor Hałasa,

Gospodarstwo Agroturystyczne w Rybnicy pan Stanisław Borkowski,

Gospodarstwo Agroturystyczne „AGA” Susiec - pani Agnieszka Hałasa,

Gospodarstwo Agroturystyczne Susiec - pani Grażyna Hałasa,Proboszcz Parafii Rzymsko- Katolickiej w Suścu - ks. Piotr Kornafel
Zdjęcia z akcji >> http://www.ckpjaroslaw.republika.pl/galeria_1.htm


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna