Aktywator step-hear™ (sh-220) Przewodnik użytkownika System nawigacji I informacjiPobieranie 35.78 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.78 Kb.

Aktywator STEP-HEAR™ (SH-220)
Przewodnik użytkownikaSystem nawigacji
i informacji


ZAWARTOŚĆ

ZAWARTOŚĆ 1


WSTĘP 2

Rozpakowanie Aktywatora 3


OPIS 4

Aktywator 4

Ładowarka 4
AKTYWATOR 5

Ładowanie Aktywatora 5

Włączanie/Wyłączanie Aktywatora 6

Używanie Aktywatora 7

Ustawienia Aktywatora 8
USUWANIE PROBLEMÓW 8
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 9

2
GWARANCJA (EU) 10
GWARANCJA (USA) 12
DYREKTYWY RECYKLINGU 14

WSTĘP
2

4
Gratulujemy zakupu Aktywatora STEP-HEAR™. System STEP-HEAR™ składa się z dwóch elementów: odpornego na warunki pogodowe nadajnika / bazy i małego odbiornika / aktywatora. Natychmiast po zainstalowaniu, baza wysyła ciągły sygnał. Aktywator - trzymany przez użytkownika - wibruje i wydaje dźwięki pikania, gdy jest w zasięgu bazy. Naciśnięcie przycisku na Aktywatorze, wyzwala w bazie odtwarzanie wcześniej nagranej informacji głosowej. W ten sposób można uzyskać informacje, które pomogą użytkownikom odnaleźć ich cel podróży.
Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu STEP-HEAR™ należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję. Prosimy zachować niniejszy Przewodnik użytkownika w bezpiecznym miejscu, aby móc go użyć w przyszłości.
Podręcznik ten objaśnia sposób użycia następujących elementów:
Aktywatora STEP-HEAR™ (SH-220)
Prosimy zwrócić uwagę, na fakt, że Step Hear nie jest odpowiedzialny za treści komunikatów głosowych lub jakichkolwiek nagrań, odtwarzanych z baz Step Hear. Za wszelką zawartość nagraną na bazie, odpowiada jej serwisant / właściciel.

WSTĘP

Rozpakowanie Aktywatora


Zawartość pudełka z aktywatorem:  • 1 Podstawka ładująca  • 1 Zasilacz  • 1 Smycz na szyję  • 1 Pasek na nadgarstek

  • 1 Przewodnik użytkownika

Aby uzyskać pomoc i wsparcie techniczne dotyczące produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę Web pod adresem www.step-hear.com

Kontakt Geemarc -01707 372372


4


l ub Geemarc Francja- +33 (0) 3 28 58 75 75

OPIS

Aktywator
Naciśnij, aby sprawdzić komunikat 1, 2 lub 3

Przycisk włączania/wyłączania zasilania

Wskaźnik LED

ŁadowarkaJednostka ładująca z gniazdkiem zasilania

(DC 9V 500mA-1A)Wskaźnik LED

Podstawka ładująca


AKTYWATOR

Ładowanie Aktywatora


Podłącz dołączony kabel zasilacza do gniazdka znajdującego się z tyłu ładowarki, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Zaświeci się czerwona dioda (LED) na ładowarce.
Umieść swój Aktywator w ładowarce. Zaświeci się zielona dioda na Aktywatorze, a on sam zawibruje i wyda pojedynczy dźwięk (piknięcie). Zielona dioda zgaśnie, gdy Aktywator zostanie całkowicie naładowany.

Uwaga: Gdy zielona dioda na Aktywatorze miga, a dźwięk jest wydawany przez całe 60 sekund, należy podłączyć Aktywator do ładowania. Czas ładowania aktywatora wynosi około 2 godziny.
Czas czuwania aktywatora wynosi ponad 200 godzin.

AKTYWATOR
Włączanie/Wyłączanie Aktywatora


Aby włączyć aktywator - naciśnij i przytrzymaj klawisz ZASILANIE znajdujący się na aktywatorze przez 2-4 sekundy aż usłyszysz pojedyncze piknięcie. Czerwony diodowy wskaźnik zacznie migać.

Aby wyłączyć aktywator - naciśnij i przytrzymaj klawisz ZASILANIE znajdujący się na aktywatorze przez 2-4 sekundy aż usłyszysz dwa piknięcia.AKTYWATOR

Używanie Aktywatora


Od razu po naładowaniu aktywatora i włączeniu zasilania, jesteś gotowy do użycia systemu STEP-HEAR™.
Aktywator może być noszony na smyczy, przywieszce do kluczy lub na pasku na nadgarstku. Wszystkie te akcesoria znajdują się w komplecie.

Po wejściu w obszar zasięgu, w którym znajduje się aktywna baza, aktywator zacznie wibrować (i wydawać dźwięk – zobacz Ustawienia Aktywatora poniżej).


Naciśnij jednokrotnie klawisz 1, 2 lub 3 na aktywatorze. Odpowiedni, nagrany wcześniej komunikat zapisany na bazie w ANN1, ANN2 lub ANN3 zostanie odtworzony. Usłyszysz użyteczne informacje, pomagające w orientacji w miejscu, w którym się obecnie znajdujesz.
Naciśnij jednokrotnie klawisz ZASILANIE, aby przerwać odtwarzanie dźwięku lub/i wibrowanie. Pikanie/wibrowanie będzie ostrzegać Cię tylko przez 60 sekund. Jeśli aktywator znajdzie się poza zasięgiem przez 15 sekund, automatycznie wróci do normalnego trybu gotowości, do ostrzegania Cię, gdy znów znajdziesz się w zasięgu następnej bazy.


4AKTYWATOR

Ustawienia Aktywatora


Domyślnie, w aktywatorze włączona jest opcje powiadamiania równocześnie przez wibracje jak i wydawanie dźwięku („pikanie”). Ustawienia te informują Cię, że baza Step Hear znajduje się w zasięgu.
Aby wyłączyć pikanie – Naciśnij i przytrzymaj przyciski aktywatora 1 i 3 jednocześnie przez 5 sekund aż usłyszysz dźwięk piknięcia. Aktywator będzie jedynie wibrował.
Aby włączyć pikanie – Naciśnij i przytrzymaj przyciski aktywatora 1 i 3 jednocześnie przez 5 sekund aż usłyszysz dźwięk piknięcia. Aktywator będzie wibrował i pikał.
Uwaga: Przed zmianą ustawień, musisz upewnić się, że aktywator jest włączony (zobacz Włączanie/wyłączanie aktywatora).
Aktywator zachowuje ostatnie ustawienia aż do ich następnej zmiany.


Rozwiązywanie problemówAktywator nie reaguje, po zbliżeniu do bazy

  • Upewnij się, czy aktywator jest naładowany

  • Upewnij się, czy aktywator jest włączony

Komunikaty nie są odtwarzane

Brak dźwięku w czasie ostrzegania w pobliżu bazy

  • Zmień ustawienia na takie, gdy wibracja i wydawanie dźwięku są włączoneINFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Ogólne


Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z produktem.
Nie otwieraj obudowy urządzenia. W sprawie wszelkich napraw, kontaktuj się telefonicznie z centrum serwisowym/sprzedawcą urządzenia.

Czyszczenie


Czyść aktywator przy pomocy miękkiego kawałka materiału. Nigdy nie używaj środków czyszczących lub polerujących - mogą one uszkodzić wykończenie obudowy lub elektronikę wewnętrzną.

Warunki używania (środowisko)


Nie wkładaj żadnej części produktu do wody i nie używaj go w warunkach nadmiernej wilgotności lub w miejscach z wysoką wilgotnością.
Nie narażaj produktu na działanie ognia oraz innych niebezpiecznych czynników.


GWARANCJA (EU)

Od momentu zakupu produktu STEP-HEAR™, STEP-HEAR™ jest objęty gwarancją przez okres jednego roku. W czasie tego okresu, wszystkie naprawy lub wymiany (według naszego uznania) są wykonywane bezpłatnie. Napotykając na jakikolwiek problem, powinieneś skontaktować się z naszą pomocą telefonicznie lub odwiedzić naszą stronę Web pod adresem www.step-hear.com. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, zaniedbaniem lub rozbiciem jakichkolwiek elementów. Produkt nie może nosić śladów jakichkolwiek manipulacji, oraz nie może być przekazywany dalej do kogokolwiek, kto nie jest autoryzowanym reprezentantem STEP-HEAR™. Gwarancja STEP-HEAR™ w żadnym wypadku nie ogranicza Państwa praw.


WAŻNE: TWÓJ DOKUMENT ZAKUPU JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI I MUSI BYĆ ZACHOWANY I OKAZANY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.
Ważne: Gwarancja odnosi się wyłącznie do obszaru EUGWARANCJA
54

10
Połączenie elektryczne: Aparatura jest przeznaczona do pracy wyłącznie z zasilaniem 100 -230V 50/60Hz . (Zaklasyfikowanego jako „niebezpieczne napięcie” ‘zgodnie ze standardem EN60950). Aparatura nie zawiera zintegrowanego przełącznika zasilania ON/OFF. Aby rozłączyć zasilanie odłącz główne zasilanie z gniazdka albo odłącz zasilacz AC. Instalując urządzenie dopilnuj, żeby główne gniazdko zasilania, było łatwo dostępne.
Deklaracja: Step-Hear niniejszym deklaruje, że SH-220 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i istotnymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopię deklaracji zgodności z istotnymi warunkami dyrektywy 1999/5/EC można znaleźć pod adresem www.step-hear.com
GWARANCJA (USA)

STEP-HEAR Ltd gwarantuje, że produkt STEP-HEAR będzie wolny od wad materiałowych lub wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu.

Jeśli napotkasz na jakikolwiek problem, powinieneś skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przechowaj bezpiecznie dokument sprzedaży jako dowód daty zakupu na wypadek, gdyby konieczna była usługa gwarancyjna.


W okresie jednego roku od daty zakupu, STEP-HEAR Ltd naprawi lub wymieni (według naszego uznania) Twój produkt STEP-HEAR bezpłatnie, jeśli zostanie wykryta wada materiału lub wykonania. Jeśli zdecydujemy się na wymianę Twojego produktu STEP-HEAR, możemy wymienić go na nowy lub naprawiony produkt o takim samym lub podobnym wzornictwie.
Naprawa lub wymiana jest objęta gwarancją przez okres 90 dni lub do końca okresu oryginalnej gwarancji, zależnie, który z nich jest dłuższy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wandalizm, przypadki zaniedbania, uszkodzenia transportowe, używanie niezgodne z instrukcją, niewłaściwe używanie, ogień, zalanie, użycie niezgodnych akcesoriów lub działanie sił wyższych. Produkt nie może być poddany jakimkolwiek manipulacjom lub przekazany komukolwiek, kto nie jest autoryzowanym przedstawicielem STEP-HEAR . Gwarancja STEP-HEAR™ w żadnym wypadku nie ogranicza Twoich praw.
STEP-HEAR Ltd nie bierze odpowiedzialności za straty czasu, niewygody, uszkodzenie własności lub dowolne uszkodzenia przypadkowe lub trwałe spowodowane przez Twój produkt STEP-HEAR
Serwis gwarancyjny, dostępny jest wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.
WAŻNE: TWÓJ DOKUMENT ZAKUPU JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI I MUSI BYĆ ZACHOWANY I OKAZANY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.
Aby uzyskać pomoc i wsparcie produktu, odwiedź naszą stronę Web: www.step-hear.com lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Ameryce Północnej:

2288A Queen Street East

Toronto, ON M4E1G6, Kanada

T: 347.482.1557

F: 801.760.9791


DYREKTYWY RECYKLINGU

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - WEEE ( ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) po musi być oddany do miejsc, gdzie produkty takie poddawane są recyklingowi.

Nie wyrzucaj go do domowego kosza na śmieci.

Prosimy, użyj jednej z poniższych opcji pozbywania się śmieci:

- Usuń baterie i umieść je w przeznaczonym na WEEE kontenerze na śmieci. Umieść produkt w przeznaczonym na WEEE kontenerze na śmieci.

- lub, oddaj swój stary produkt do sprzedawcy. Jeśli kupujesz nowe urządzenie, powinno to zostać przyjęte.

Respektując niniejszą instrukcję, przyczynisz się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi i środowiska.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie techniczne dotyczące produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę Web pod adresem www.step-hear.com

Kontakt Geemarc -01707 372372

lub Geemarc Francja- +33 (0) 3 28 58 75 75stephearactivator.v01


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna