Alina SzapocznikowPobieranie 13.88 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar13.88 Kb.
D.

Surrealizm – kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire.W założeniach miał to być bunt przeciw klasycyzmowi, realizmowi, empiryzmowi, racjonalizmowi, utylitaryzmowi i konwencjom w sztuce. Teoretykiem tego nurtu był filozof i poeta André Breton. Celem ich działania było zbadanie sfery nieświadomości, uważali bowiem, że człowiekiem rządzą siły niezależne od jego świadomego "ja" – surrealiści zafascynowani byli hipnozą, pismem automatycznym, mediumizmem.Victor Brauner André Breton Luis Buñuel Claude Cahun Leonora Carrington .
Alina Szapocznikow (1926-1973 ) - polska rzeźbiarka i grafik.Podczas wojny była więziona w gettach w Pabianicach i Łodzi oraz w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Bergen-Belsen i Theresienstadt. Po wyzwoleniu z obozu pojechała do Pragi. Podjęła artystyczną praktykę w pracowni rzeźbiarza Otokara Velimskiego, a potem studia w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej.tworzyła pełne ekspresji, uproszczone rzeźby figuralne (Pierwsza miłość 1954, Ekshumowany 1956, Maria Magdalena 1957-1958). Od 1963 roku w Paryżu, gdzie zaczęła stosować tworzywa sztuczne wykonując odlewy własnego ciała, multiplikowane w barwnych żywicach syntetycznych, czasem z dodaniem efektów świetlnych. Szczególnie osobisty charakter noszą cykle prac wykonanych w ostatnich latach życia : Tumeurs (1969-1971) i Zielnik (1972) powstałe z odlewów ciała syna. ". W filmie Sam pośród miasta z 1965 r. pojawia się rzeźba artystki "Żagiew".
C

Abstrakcjonizm jest to kierunek we współczesnych sztukach plastycznych , który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w naturze. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Vilmos Huszar, Kazimierz Malewicz
Magdalena Abakanowicz (ur.1930 ) - polska rzeźbiarka, laureatka licznych nagród; miała ponad 100 wystaw na całym świecie.Specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę, z wykorzystaniem także innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz - zwanych od jej nazwiska abakanami.W 1954 ukończyła warszawską ASP. Dzieła: Czerwony, Abakan Czarny, Environment, Duże figury Posiada liczne odznaczenia i tytuły.

B
Kubizm - nazwa pochodzi z języka łacińskiego "cubus".Kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku.Prekursorami byli Pablo Picasso i Georges Braque.W całej historii malarstwa nie było innego tak intensywnego zerwania z osiągnięciami sztuki, jak to dokonane przez kubistów. Przede wszystkim, do tej pory malarstwo miało iluzorycznie odzwierciedlać rzeczywistość – wywoływać na płótnie wrażenie “jak żywej” natury. Kubistom zaś zależało na zdefiniowaniu rzeczywistości, wydobyciu “stereometrycznej struktury przedmiotów”. Aby to osiągnąć, stosowali geometryzację, syntezę i odrzucenie perspektywy.Juan Gris Fernand Leger Francis Picabia Louis Marcoussi


Władysław Hasior (1928 1999), polski artysta rzeźbiarz, malarz, scenograf W latach 1947-1952 uczył się w Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem profesora Antoniego Kenara, a następnie w latach 1952-1958 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie W pracach swych Hasior wykorzystywał przedmioty gotowe - "zużyte rekwizyty codzienności".Dzieła: Niobe, Przesłuchiwanym, cykl: Sztandary.

A
ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J. A. Hervè w 1901 roku nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech.Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów. Ekspresjonizm miał na celu wyrażenie uczuć artysty. Przeciwstawiał się naturalizmowi i mieszczaństwu. Wyraźna mimika w teatrze, w kinie kontrast barw.Kirchner: "Dziewczyna z japońską parasolką" Kirchner: "Dziewczyna z japońską parasolką" Nolde: "Pokłon trzech króli"


Xawery Dunikowski - (1875 1964)- polski pedagog, rzeźbiarz i malarz. Edukację rozpoczął w Szkole Technicznej w Warszawie. W 1896 r. przyjechał do Krakowa studiować w Szkole Sztuk Pięknych u rzeźbiarzy: Alfreda Dauna w latach 1896-99 i Konstantego Laszczki 1899-1903.Był artystą powszechnie znanym i cieszącym się ogromnym autorytetem.dzieła:Macierzyństwo, Tchnienie, Fatum,


D.

Surrealizm – kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire.W założeniach miał to być bunt przeciw klasycyzmowi, realizmowi, empiryzmowi, racjonalizmowi, utylitaryzmowi i konwencjom w sztuce. Teoretykiem tego nurtu był filozof i poeta André Breton. Celem ich działania było zbadanie sfery nieświadomości, uważali bowiem, że człowiekiem rządzą siły niezależne od jego świadomego "ja" – surrealiści zafascynowani byli hipnozą, pismem automatycznym, mediumizmem.Victor Brauner André Breton Luis Buñuel Claude Cahun Leonora Carrington .
Alina Szapocznikow (1926-1973 ) - polska rzeźbiarka i grafik.Podczas wojny była więziona w gettach w Pabianicach i Łodzi oraz w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Bergen-Belsen i Theresienstadt. Po wyzwoleniu z obozu pojechała do Pragi. Podjęła artystyczną praktykę w pracowni rzeźbiarza Otokara Velimskiego, a potem studia w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej.tworzyła pełne ekspresji, uproszczone rzeźby figuralne (Pierwsza miłość 1954, Ekshumowany 1956, Maria Magdalena 1957-1958). Od 1963 roku w Paryżu, gdzie zaczęła stosować tworzywa sztuczne wykonując odlewy własnego ciała, multiplikowane w barwnych żywicach syntetycznych, czasem z dodaniem efektów świetlnych. Szczególnie osobisty charakter noszą cykle prac wykonanych w ostatnich latach życia : Tumeurs (1969-1971) i Zielnik (1972) powstałe z odlewów ciała syna. ". W filmie Sam pośród miasta z 1965 r. pojawia się rzeźba artystki "Żagiew".
C

Abstrakcjonizm jest to kierunek we współczesnych sztukach plastycznych , który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w naturze. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Vilmos Huszar, Kazimierz Malewicz
Magdalena Abakanowicz (ur.1930 ) - polska rzeźbiarka, laureatka licznych nagród; miała ponad 100 wystaw na całym świecie.Specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę, z wykorzystaniem także innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz - zwanych od jej nazwiska abakanami.W 1954 ukończyła warszawską ASP. Dzieła: Czerwony, Abakan Czarny, Environment, Duże figury Posiada liczne odznaczenia i tytuły.

B
Kubizm - nazwa pochodzi z języka łacińskiego "cubus".Kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku.Prekursorami byli Pablo Picasso i Georges Braque.W całej historii malarstwa nie było innego tak intensywnego zerwania z osiągnięciami sztuki, jak to dokonane przez kubistów. Przede wszystkim, do tej pory malarstwo miało iluzorycznie odzwierciedlać rzeczywistość – wywoływać na płótnie wrażenie “jak żywej” natury. Kubistom zaś zależało na zdefiniowaniu rzeczywistości, wydobyciu “stereometrycznej struktury przedmiotów”. Aby to osiągnąć, stosowali geometryzację, syntezę i odrzucenie perspektywy.Juan Gris Fernand Leger Francis Picabia Louis Marcoussi


Władysław Hasior (1928 1999), polski artysta rzeźbiarz, malarz, scenograf W latach 1947-1952 uczył się w Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem profesora Antoniego Kenara, a następnie w latach 1952-1958 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie W pracach swych Hasior wykorzystywał przedmioty gotowe - "zużyte rekwizyty codzienności".Dzieła: Niobe, Przesłuchiwanym, cykl: Sztandary.

A
ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J. A. Hervè w 1901 roku nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech.Cechy charakterystyczne to deformacja i ostro zamalowywane kontury przedmiotów. Ekspresjonizm miał na celu wyrażenie uczuć artysty. Przeciwstawiał się naturalizmowi i mieszczaństwu. Wyraźna mimika w teatrze, w kinie kontrast barw.Kirchner: "Dziewczyna z japońską parasolką" Kirchner: "Dziewczyna z japońską parasolką" Nolde: "Pokłon trzech króli"


Xawery Dunikowski - (1875 1964)- polski pedagog, rzeźbiarz i malarz. Edukację rozpoczął w Szkole Technicznej w Warszawie. W 1896 r. przyjechał do Krakowa studiować w Szkole Sztuk Pięknych u rzeźbiarzy: Alfreda Dauna w latach 1896-99 i Konstantego Laszczki 1899-1903.Był artystą powszechnie znanym i cieszącym się ogromnym autorytetem.dzieła:Macierzyństwo, Tchnienie, Fatum,


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna